Inloggen

literair woordenboek

Roman

Oorspronkelijk in de Romaanse taal een verhaal in verzen.

In de middeleeuwen een episch gedicht over de heldendaden van een ridder.

Tegenwoordig wordt het meestal gebruikt als benaming voor een omvangrijk verhaal dat in proza is geschreven.

Terug naar index

Op dit moment bevat het literair woordenboek 283 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@nederlands.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.