Inloggen

literair woordenboek

Vrije vers


Het 'vrije vers' kent geen rijmschema, geen regelmatige strofenbouw, geen metrum en geen ongeveer gelijke regellengte.
Deze vorm van poëzie nadert het proza.
Het vrije vers wordt ook wel proza-gedicht genoemd.
Dichters die deze vorm van poëzie wel eens gebruikten zijn o.a. Moens, Van Ostayen en Van Schagen.

Terug naar index

Op dit moment bevat het literair woordenboek 283 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@nederlands.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.