Inloggen

literair woordenboek

Prince

Onder de prince verstaan we het laatste couplet in een (rederijkers)ballade, dat begint met: "Prince", waarmee de Prince (ere-voorzitter) van de Rederijkerskamer of bij uitbreiding een andere hoogwaardigheidsbekleder wordt toegesproken.
Bij uitbreiding kan in een ballade de laatste strofe als 'prince' worden aangeduid.

Terug naar index

Op dit moment bevat het literair woordenboek 283 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@nederlands.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.