Inloggen

literair woordenboek

Hermetisch proza


Duister, ontoegankelijk proza dat opvalt door een persoonlijke, ongebruikelijke schrijfwijze (het streven naar klankeffecten, origineel woordgebruik, onsamenhangende zinsbouw, sterk beeldend taalgebruik, subjectieve symboliek, eigen toespelingen enz.).
Hermetisme kan een middel zijn om een selecte lezersgroep aan zich te binden, een middel om de lezer aan te spreken op aandachtig volgen of een uiting van afkeer van het klootjesvolk.
Soms weerspiegelt het een intens bezig zijn met zeer persoonlijke problematiek.

Terug naar index

Op dit moment bevat het literair woordenboek 283 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@nederlands.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.