Inloggen

biografie: Delano


Inzendingen van deze schrijver

6 resultaten.

Duidelijke politieke keuzes

beschouwing
3,0 met 4 stemmen 236
De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij.
Nu is het de vraag welke coalitie we gaan krijgen. Onvermijdelijk in Nederland is dat geen enkele partij een absolute meerderheid zal halen. En dat is maar goed ook. Straks bij de landelijke verkiezingen geldt datzelfde scenario. En kort na coalitievorming zullen de eerste verwijten van kiezersbedrog alweer opkomen wanneer door alle partijen water bij de wijn wordt gedaan. Zou het niet veel prettiger zijn als we op een coalitie konden stemmen? Ik zal het kort toelichten.
Stel je eens voor dat je bij een verkiezing kunt kiezen uit diverse coalitie-opties, die telkens bestaan uit twee of drie partijen. Drie maanden vóór de verkiezingen wordt gestart met de onderhandelingen. Eventuele vruchteloze compromissen leiden dan vanzelf tot een vermindering in opties en na uiterlijk 10 weken zijn alle mogelijke coalitieprogramma's bekend.
Dus geen plotselinge koersverandering als blijkt dat de partij waar je bewust niet op hebt gestemd, al dan niet noodgedwongen met jouw favoriete partij een coalitie aangaat. Kiezers kunnen vooraf op hun gemak de opties beschouwen en inschatten welke samenwerking in hun mening het best is....
Delano 6 mrt. 2010Lees meer...

Contactgestoord

verhaal
2,2 met 5 stemmen 455
Ik sta op het station. Naast mij is een vrouw druk aan het bellen. Uit de kiosk komt een zakenman met een mobieltje aan het oor. Hij heeft het niet over de boodschappen, zoals de vrouw, maar over de kansen van die 'superdeal'. Ze ijsberen beiden om mij heen en proberen boven elkaar uit te komen. Ik lijk wel een prooi, omringd door haaien. Ik gaap eens en staar wat voor mij uit. Dan zie ik uit mijn ooghoek een jongen in flink tempo naderen. Hij draagt een oordopje en luistert waarschijnlijk punkrock, beeld ik mij zo in. Vlak bij mij krabt hij aan z'n borst en zegt hij: “Hey!” Ik ken hem niet, maar zeg uit beleefdheid “Hey!” terug. Zo ben ik nou eenmaal opgevoed. Hij kijkt mij aan en trekt een raar gezicht. Dan praat hij verder in wat zijn headset blijkt. Ik voel mij dom en kijk snel een andere kant op.
Door mijn gedachten over wat er net is gebeurd, merk ik niet dat er twee meiden naast mij staan. Eén kijkt mij aan en vraagt: “Schrijf jij niet in een krantje?” Dat is natuurlijk ook niet voor mij bedoeld, want dit is de gsm-zone. Ik kijk haar een seconde aan en zwijg verder. Dan zie ik teleurstelling op haar gezicht. Ze draait zich om en kijkt nog een keer vragend naar mij. Dan besef ik dat ze het blijkbaar tegen mij had. Ze zegt mijn ogen “uit zo'n krantje” te herkennen. Ik trek een verbaasd gezicht en weet niet zo goed wat ik daarmee moet. Het andere meisje trekt haar terug en ze stappen snel de trein in, bij de volgende deur.
Nee, met die mobieltjes zijn we allemaal zo goed bereikbaar. Maar een praatje maken lijkt alleen nog voor contactgestoorde mensen weggelegd. Ze had beter kunnen bellen....
Delano21 feb. 2010Lees meer...

Prestatiedrang

beschouwing
3,0 met 2 stemmen 319
Het nieuws is al van maanden geleden. Toch is het mij bijgebleven, vermoedelijk om de amusementswaarde ervan. Het komt uit een onderzoek van de Radboud universiteit van Nijmegen. De kernconclusie: Mannen presteren intellectueel gezien slechter in het bijzijn van mooie vrouwen. Zij zijn dan namelijk zo druk bezig met indruk op haar te maken, dat hun hersencapaciteit het laat afweten. Direct daarna wordt een taak slechter uitgevoerd dan in een vrouwloze omgeving. Wij moeten als het ware even bijkomen. Omdat ik het onderzoek verder niet ken en graag wat aan de fantasie overlaat, ben ik eens gaan nadenken hoe dat zou kunnen. En misschien heb ik wel een legitieme uitleg.
De linkerhersenhelft staat voor het verwerven van kennis. Hier zit ook woordkennis en logica. Deze helft verandert waarschijnlijk van functie bij een mooie vrouw: we zetten het snel in om zoveel mogelijk woorden te gebruiken om indruk te maken op haar, en liefst nog op een logische wijze ook. Maar ook de buurman werkt mee: de rechterhersenhelft staat voor het creatieve, de emotie en beeldspraak. Eigenlijk dus de plaatjes bij de tekst halen en hopen dat het helpt. Hoe mooier de vrouw, hoe meer hersencapaciteit hiervoor vrij wordt gemaakt.
Maar niet alleen de hersenen zijn druk aan het werk. De stem wordt lager en we hebben meer moeite met het evenwicht. De bloedcirculatie komt goed op gang. Het hart gaat sneller slaan en vervoert alvast een halve liter bloed richting het geslachtsorgaan. Dan kunnen we meteen de daad bij het woord voegen wanneer ze toehapt. Wie beweert dat mannen maar één ding tegelijk kunnen?...
Delano 8 feb. 2010Lees meer...

Warmlopen

beschouwing
2,6 met 5 stemmen 488
Van politici wordt vaak gezegd dat zij achter de feiten aanlopen. Maar nu lijkt het erop dat de Kopenhagen-top toch bijzonder effectief is geweest. Komt het door Obama die, uiteraard inclusief staf, besloot naar Denemarken te vliegen voor amper 15 uur aanwezigheid? Ik betwijfel het. Over het onderwerp is gedebatteerd, maar concrete afspraken zijn niet gemaakt. Een teleurstellend resultaat, want het is in deze tijd 'not done' om de opwarming van de aarde te negeren. We worden verwacht ons sterk te maken tegen opwarming.
Ik zal zeker niet ontkennen dat het weertype de afgelopen twee jaar anders was dan normaal. Maar als echte koukleum was ik blij, dat ik zonder droge ogen of bevroren oren over straat kon. Hoe anders was dat de afgelopen weken!
Door de langdurige vrieskou verbruiken we veel meer energie om warm te blijven en hebben we te maken gekregen met een lamgelegd OV, levensgevaarlijke situaties op de weg en venijnig gladde stoepen. Daardoor volgen veel meer ongelukken, soms met dodelijke afloop.
Maar hoe erg is het eigenlijk gesteld met onze aardbol? Het is toch minstens frappant te noemen dat het 'bewijsmateriaal' in studies over opwarming nauwelijks openbaar is gemaakt. Recent wordt ook al gesteld dat de CO2-uitstoot geen effect heeft op de opwarming van de aarde. Daardoor heb ik zo mijn bedenkingen bij de objectiviteit van deze onderwerpen....
Delano23 jan. 2010Lees meer...

Argentijns drama

dagcolumn
2,0 met 1 stemmen 141
Argentinië is de afgelopen decennia politiek en economisch gezien kapot gemaakt, waardoor de levensstandaard van de Argentijnen dramatisch is geworden. Je kunt dat op veel manieren merken, zoals simpelweg de geschiedenis te leren. Maar de meest aantrekkelijke wijze is waarschijnlijk daar heen te gaan. Twee activiteiten staan symbool voor het drama. Allereerst het voetbal. Al heb je geen peso te makken, toch ga je naar het stadion. Zo kun je weer een week overleven. Als Argentinië de WK-kwalificatie niet zou zijn doorgekomen, zou elke Argentijn asiel hebben aangevraagd. En ten tweede de tango. De gevoelige muziek, de danspassen, het krampachtig vasthouden aan elkaar. Omdat alles al is verloren en alleen de (potentiële) liefde nog overblijft.
Maar ik ken weinig mensen zo trots als de Argentijnen. Ook al is een groot deel oorspronkelijk afkomstig uit vooral Zuid-Europa, kom niet aan de blauw-witte vlag. Mijn Spanje-Spaans kon ik niet verbloemen, maar desondanks (of misschien juist daarom?) werd ik vertrouwd en heb ik vele uren gesproken met de lokale bevolking. Over het pijnlijk zichtbare contrast tussen wat is - en wat is geweest. Zoals de twee splinternieuwe torenhoge gebouwen van een financiële instelling in de eens zo mooie oude haven. En dat ik naast de prachtige oude gebouwen geregeld kinderen in het zwerfafval iets waardevols zie zoeken. Ik vraag naar het waarom, maar niemand kan mij het antwoord geven. In de volle, rokerige kroeg klinkt een tango op de achtergrond, voordat straks het voetbal begint. Zo blijf ik geboeid door het drama dat Argentinië heet....
Delano28 dec. 2009Lees meer...

Rustig met de trein

verhaal
4,0 met 3 stemmen 140
Ik ben weer eens aan de late kant. Om de trein nog te kunnen halen, trek ik tegen mijn zin in vanaf halverwege een sprintje naar het treinstation. Na iemand bijna omver te hebben gelopen, kom ik boven op het spoor aan. Daar blijkt mijn trein tien minuten vertraging te hebben. Als doorgewinterde gebruiker van het OV trek ik een gezicht alsof de wereld daardoor vergaat. Ik vloek in mijzelf, slaak een paar diepe zuchten en draai irritant rondjes om mijn as om een beetje warm te blijven.
Na een tijdje komt de trein er dan eindelijk aan. Er zit graffiti aan de zijkant en de ramen zijn ontzettend smerig. Er stappen maar weinig mensen uit. Waarom is de trein dan te laat?
Dan valt mijn blik ineens op een apart uitziend groepje mensen dat uitstapt. Ik zie drie mannen en twee wit/rode stokken. In het midden loopt een verward uitziende man. Hij loopt mank en zakt tijdens het lopen steeds door zijn linkerknie. Ik kijk verder en zie zowel links als rechts van hem een blinde man met ieder een hand op de schouder van de manke man.
De samenstelling van dit groepje verzin je gewoon niet. Ik probeer een verborgen camera te ontdekken. Maar die is er niet. Bij het instappen kijk ik nog even na hoe ze langzaam richting de trap lopen. Ik ben benieuwd waar ze heen gaan. Ze maken optimaal gebruik van elkaars capaciteiten en ondersteuning. Het is een komisch en tegelijkertijd aandoenlijk gezicht. Samen komen ze er wel....
Delano21 dec. 2009Lees meer...