Inloggen

Alle inzendingen over bebouwing

60 resultaten.

Sorteren op:

Onvermoede charmes van onze binnenstad

hartenkreet
5.0 met 1 stemmen 41
Onze Willem II-straat - die zich uitstrekt tussen de Spoorlaan en de Nieuwlandstraat - heeft op een zonnige voorjaarsmorgen (die de panden in een bescheiden, bleek licht zet) toch wel iets van een grootstedelijkheid die aan Wenen, Parijs of Praag kan doen denken, maar die Tilburg in haar haveloze...

Toeëigening/In bezit name

hartenkreet
4.5 met 2 stemmen 103
...de einder van het landschap, geflankeerd door de bebouwing en overwelfd door de lichtblauwe hemel, zag ik de bussen van "Arriva", zo vaak het decor van mijn wanhoop en vertwijfeling in het verleden, af en aan rijden. En vanuit mijn hooggelegen ziekenkamer begroette ik bij voorbaat mijn wankele...
I.Broeckx17 november 2021Lees meer…

Een baaierd zonder weerga

hartenkreet
5.0 met 1 stemmen 54
...Tilburg Noord uitgestrekt tussen de grauwe, kale bebouwing; een consumptieparadijs zonder weerga, overladen met goederen en artikelen; teveel om op te noemen...... Eens zegevierde hier mijn verliefdheid; als ik aan Hem dacht en in de bloemenzaak een verrassing voor Hem kocht.... Lang-vergeten,...
I.Broeckx6 oktober 2021Lees meer…

Terug naar de Caspar Houbenstraat......

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 42
De Caspar Houbenstraat met haar krijtwitte bebouwing strekt zich nog altijd uit in Tilburg zuid. Eens was daar de zaak van Hamburg, de kapper. Ik bezocht het niet graag, want was toch al nooit een schoonheid en het "bloempotkapsel" dat je daar kreeg aangemeten, verbeterde die situatie nauwelijks....

Na de sloop/Triomfen van de slopershamer?/Geen verloedering maar Talent

hartenkreet
4.0 met 3 stemmen 682
...florissante en nu gaandeweg volledig gesloopte bebouwing aan dit gedeelte van de laan, tot het tijdstip aanbrak dat stoere, sterke, masculiene bouwvakkers met rode, blauwe of witte helmen op af en aan liepen op de nu ontstane bouwplaats waar, volgens de opgetogen tekst op een billboard het...
I.Broeckx7 december 2016Lees meer…

Ontmoeting in Tilburg West (vervolg)

hartenkreet
3.0 met 2 stemmen 100
...momenteel koffieautomaten schoon maar schildert niet meer; speelt daarentegen piano. We nemen afscheid en de kale, sfeerloze bebouwing van de wijk, mij zozeer bekend van zoveel voorgaande gelegenheden, grijnsde mij opnieuw aan.

Onttakeling aan de Lage Witsiebaan te Tilburg

hartenkreet
2.0 met 1 stemmen 17
...bedekt nog de grasstroken naast de snelweg. De bebouwing die altijd trouw de wacht hield langs de Lage Witsiebaan wordt nu onttakeld. De metalen, mechanische klauw van een machine cirkelt rond en hapt in het beton. Spoedig zal het hele aanzicht van de straat voorgoed haar vroegere gedaante...

Lichten in de nacht

hartenkreet
5.0 met 1 stemmen 169
...mijn nachtelijke uren beschouw ik uit de verte de helle lichten en het neonlicht van de nieuwe bebouwing, gelukkig om mijn immateriële verworvenheden.....

Twee longlijders op de "Social Sofa"

hartenkreet
4.0 met 1 stemmen 61
...solidair en saamhorig, zij aan zij, deelden op de genoemde zomerdag op dat bankje hun wederwaardigheden en keken uit op een merkwaardig aandoend steegje tussen de bebouwing om zich later te onderwerpen in het nabijgelegen lokaal aan de oefeningen die, althans voor het moment, nog soelaas boden...

Huis JC koopklaar voor pelgrimage

dagcolumn
4.2 met 5 stemmen 412
... Gelukkig ligt de locatie geheiligd vast met bebouwing waarin oorspronkelijke materialen moeten schuilgaan. Dat trekt! Wie blijft immers hoe ongelovig ook in onze contreien onberoerd bij de idee in Zijn voetstappen te treden….. Voetstappen van de christelijke verlosser bekend bij schier...

Afscheid van de praktijk

hartenkreet
2.0 met 1 stemmen 230
...possibles" ligt het daar, ingeklemd tussen de bebouwing en daar staat ook de mooie apparatuur opgesteld; de loopbanden en de overige toestellen, door menselijk vernuft uitgevonden; het tegenwicht tegen de gebrekkigheid, het leed, de ziekten en de afwijkingen.... Mijn vriend M. zal zijn strijd,...
I.Broeckx5 december 2020Lees meer…

Tante en nicht: de laatst overgeblevenen?

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 74
...door de dorpen met de tot wanhoop stemmende bebouwing waarover het licht van een bleek, onheilspellend januarizonnetje speelde maar in jouw huis heb ik op dit late tijdstip liefde, zorg, aandacht en steun gevonden.....Onze genen, onze erfelijke eigenschappen moeten toch wel gemeenschappelijk...
I.Broeckx18 januari 2020Lees meer…

Aan de oude Theresiakerk

hartenkreet
4.0 met 1 stemmen 80
...dak verheft zich hoog boven de haar omringende bebouwing op het statige, elegante Theresiaplein, en ik herinner me hoe ik eens steun en troost zocht in mijn verre, voorbije jeugd onder haar dak en in haar interieur alsof het geloof van mijn jonge jaren mij zou verheffen en redden; het aloude...
I.Broeckx22 februari 2019Lees meer…

Een laatste thuis in de wereld?

hartenkreet
4.8 met 12 stemmen 79
...reis door de dorpen, langs de onheilspellende bebouwing, overspoeld door een zwak en bleek januarilicht, ben ik weer gearriveerd in het huis dat ik mijn laatste thuis in de wereld mag noemen, waar het vooroorlogse, statige en solide meubilair op me wacht, waar de staande klok uit...
I.Broeckx20 januari 2020Lees meer…

Winter in Tilburg

hartenkreet
4.5 met 4 stemmen 48
...zij wordt geflankeerd door de nieuwe krijtwitte bebouwing aan de Lange Nieuwstraat waartussen het torentje van het voormalige Clarissenklooster verrassend tevoorschijn springt. De stationshal, overkoepeld door haar kroepoekdak verrijst aan de andere kant en de elegante treinen suizen voorbij in...
I.Broeckx19 december 2017Lees meer…

Naar Scheveningen en Madurodam!

hartenkreet
4.0 met 2 stemmen 39
...nog ingesloten en omringd waren geweest door bebouwing en nadat we de barrière van de duinen hadden genomen. Het was op een uitstapje met mijn ouders waarbij ook de popperige, petieterige bouwwerken van Madurodam werden bezichtigd en het Vredespaleis, dat haar naam eer aandeed door statig en...
I.Broeckx19 december 2015Lees meer…

Een "Demonenkabinet" in Waalwijk?

hartenkreet
5.0 met 1 stemmen 182
...indruk zou kunnen maken en op een bebouwing van sfeerloze en fantasieloze flatgebouwen. Het veertigjarige, versleten huwelijk waarvan de trouwfoto getuigt, sleept zich nog steeds voort en een zeer bescheiden bibliotheekje schijnt geestelijke armoede aan te duiden Aan mij is de...

Aan de horizon van mijn blikveld

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 44
Een merkwaardige "boulevard" strekt zich uit aan de horizon van mijn blikveld. Daar is een kapsalon en een Turkse bakker. Rood en groen neonlicht flakkert in de nachtelijke uren. Op de achtergrond rijzen de gebouwen van Traverse, de daklozenopvang, hoog op, nog boven het lage, langwerpige pand...
I.Broeckx30 januari 2022Lees meer…

Onze Spoorzonewandeling

hartenkreet
5.0 met 1 stemmen 44
Het is een komen en gaan van reizigers en passanten bij de uitgang van ons Tilburgse station aan het Burgemeester Stekelenburgplein op een zaterdag in de vroege lente van dit jaar. Sommigen hebben plaatsgenomen op de stenen balustrades aldaar. Daar wachten ook drie heren, gekleed in het blauw-gele...

Bij "De Volckaert" in Dongen

hartenkreet
4.0 met 2 stemmen 44
De bebouwing in de omgeving van Woonzorgcentrum "De Volckaert" in Dongen mag er zijn en verdient zeker wel een schoonheidsprijs maar vanzelfsprekend blijft het voor de argeloze toeschouwer die het geheel van buitenaf beziet onduidelijk welke onheilspellende vormen van niet te definiëren leed en...

"Houde gij ze errem, dan hou ik ze dom"

hartenkreet
4.5 met 2 stemmen 230
...tevens tot uitdrukking was gekomen in de bebouwing (wevershuisjes, fabrikantenvilla's en fabrieken). Het silhouet van onze stad werd in de vorige eeuw bepaald door de hoge schoorstenen en kerktorens. "Houde gij ze errem, dan hou ik ze dom" was het parool. Niet voor niets noemde men...

Bij Restaurant "Masal"

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 37
...desgewenst onbeperkt laten dwalen over de bebouwing die zich daar in de omgeving bevindt en die in schoonheid en elegantie niet kan concurreren met het interieur van "Masal" dat overigens vandaag leeg is als een balzaal vóór de opening van het bal. Het lijkt me toepasselijk om hier...

Bij mevrouw de Pedicure......

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 81
...Conradhof ligt verscholen en ingeklemd tussen de bebouwing, ergens achter het "kosmopolitische" lint dat de Korvelseweg met haar veelheid van al dan niet succesvolle neringdoenden vormt. Ik moet een poort passeren om het huis van mevrouw de Pedicure, mij bekend van voorgaande gelegenheden, te...

Praag, 1977

hartenkreet
3.0 met 3 stemmen 54
...lantaarn en in de schimmige, blauwe verte de bebouwing in het overige stadsgedeelte waarboven de kathedrale kerk trots uittorent.... Het was een merkwaardig uitstapje voor doorgewinterde, notoire kantoorslaven, doorgaans gekluisterd aan telefoon en typemachine; een korte oase tussen...

Ontmoetingen bij de bushalte (vervolg)

hartenkreet
3.0 met 1 stemmen 1.651
...die in de verte hoog uitstak boven de bebouwing die ons blikveld begrensde en ze verklaarde dat ze er beslist niet in zou durven en vervolgens zei ze zonder enige overgang dat haar broer op sterven lag. De overige familie bekommerde er zich niet om naar haar zeggen en zelf vond ze...
I.Broeckx5 december 2016Lees meer…

Herinneringen aan mijn wandeltochten door Midden-Brabant (vervolg)

hartenkreet
3.0 met 1 stemmen 28
In Tilburg Noord, grenzend aan de bebouwing die zich sinds de zeventiger jaren van de voorgaande eeuw verheft, treft men haast onverwacht een min of meer merkwaardig natuurgebied aan dat uiteraard een geheel andere sfeer ademt dan de stadse omgeving. Daar strekt de kaarsrechte baan van een...

Villa des Roses/"Bestemming Rijssen"

hartenkreet
5.0 met 1 stemmen 72
...en de tafel zal gedekt zijn met een servies en met kandelaars en servetten, eveneens gedecoreerd met rozen..... En op mijn terugreis langs de rivieren, langs de kerken en overige bebouwing zal ik spoedig de stalen overkapping van het station van Den Bosch, geornamenteerd als een...

"Die mevrouw" van het Tjeuke Timmermanspad

hartenkreet
5.0 met 1 stemmen 53
Haar flat ligt enigszins afzijdig van de overige bebouwing in de wijk in een bepaald soort luwte, gecreëerd door de solide, stevige muren van het nabije, massieve gebouw van het Zorgcentrum. Mevrouw is een fragiel, tenger oud dametje. Haar zeventigjarige, voorbije huwelijk schermde haar af en...

"Die mevrouw" van het Tjeuke Timmermanspad.....

hartenkreet
5.0 met 1 stemmen 511
Haar flat ligt enigszins afzijdig van de overige bebouwing in de wijk in een bepaald soort luwte, gecreëerd door de solide, stevige muren van het nabije, massieve gebouw van het Zorgcentrum. Mevrouw is een fragiel, tenger oud dametje. Haar zeventigjarige, voorbije huwelijk schermde haar af en...
I.Broeckx16 februari 2019Lees meer…

Een dansfeest in Vlimmeren...........

hartenkreet
4.0 met 1 stemmen 71
...die er wel eens geweest is zal toegeven dat de bebouwing radicaal verschillend is zodra men het bord met de trotse naam "Vlaanderen" gepasseerd is. Welke omschrijving zou men immers moeten gebruiken voor de straten die zich eentonig aaneenrijgen in het Vlaamse land? Is het daar zoveel meer...
I.Broeckx7 februari 2017Lees meer…
Meer laden...