Inloggen

Alle inzendingen over bebouwing

69 resultaten.

Sorteren op:

Onvermoede charmes van onze binnenstad

hartenkreet
5.0 met 1 stemmen 51
Onze Willem II-straat - die zich uitstrekt tussen de Spoorlaan en de Nieuwlandstraat - heeft op een zonnige voorjaarsmorgen (die de panden in een bescheiden, bleek licht zet) toch wel iets van een grootstedelijkheid die aan Wenen, Parijs of Praag kan doen denken, maar die Tilburg in haar haveloze...

Zomer in Tilburg / Een klein prozagedicht

hartenkreet
4.0 met 2 stemmen 38
De lichtgele en dieppaarse bloesems van de struiken in een tuin aan het Theresiaplein contrasteren en harmoniëren tegelijkertijd ongelooflijk fraai met elkaar. De bevallige bosschages spreiden hun schermen op elegante wijze en zij vormen een sieraad voor de buurt en voor de wijk waar...

Toeëigening/In bezit name

hartenkreet
4.5 met 2 stemmen 106
...de einder van het landschap, geflankeerd door de bebouwing en overwelfd door de lichtblauwe hemel, zag ik de bussen van "Arriva", zo vaak het decor van mijn wanhoop en vertwijfeling in het verleden, af en aan rijden. En vanuit mijn hooggelegen ziekenkamer begroette ik bij voorbaat mijn wankele...
I.Broeckx17 november 2021Lees meer…

Een baaierd zonder weerga

hartenkreet
5.0 met 1 stemmen 60
...Tilburg Noord uitgestrekt tussen de grauwe, kale bebouwing; een consumptieparadijs zonder weerga, overladen met goederen en artikelen; teveel om op te noemen...... Eens zegevierde hier mijn verliefdheid; als ik aan Hem dacht en in de bloemenzaak een verrassing voor Hem kocht.... Lang-vergeten,...
I.Broeckx6 oktober 2021Lees meer…

Terug naar de Caspar Houbenstraat......

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 43
De Caspar Houbenstraat met haar krijtwitte bebouwing strekt zich nog altijd uit in Tilburg zuid. Eens was daar de zaak van Hamburg, de kapper. Ik bezocht het niet graag, want was toch al nooit een schoonheid en het "bloempotkapsel" dat je daar kreeg aangemeten, verbeterde die situatie nauwelijks....

Op het terrein van "Prisma" in Biezenmortel

hartenkreet
4.0 met 1 stemmen 41
Het terrein en de bebouwing van "Prisma" in Biezenmortel bieden onderdak aan vele cliënten en ook mijn broer behoort tot hen. De oude, eerbiedwaardige bomen herinneren mij aan vele, vele bezoeken, deels daterend uit een ver verleden. Vandaag leefden kennelijk onrust en agitatie niet zozeer op...

Onttakeling aan de Lage Witsiebaan te Tilburg

hartenkreet
2.0 met 1 stemmen 17
...bedekt nog de grasstroken naast de snelweg. De bebouwing die altijd trouw de wacht hield langs de Lage Witsiebaan wordt nu onttakeld. De metalen, mechanische klauw van een machine cirkelt rond en hapt in het beton. Spoedig zal het hele aanzicht van de straat voorgoed haar vroegere gedaante...

Lichten in de nacht

hartenkreet
5.0 met 1 stemmen 171
...mijn nachtelijke uren beschouw ik uit de verte de helle lichten en het neonlicht van de nieuwe bebouwing, gelukkig om mijn immateriële verworvenheden.....

Twee longlijders op de "Social Sofa"

hartenkreet
4.0 met 1 stemmen 63
...solidair en saamhorig, zij aan zij, deelden op de genoemde zomerdag op dat bankje hun wederwaardigheden en keken uit op een merkwaardig aandoend steegje tussen de bebouwing om zich later te onderwerpen in het nabijgelegen lokaal aan de oefeningen die, althans voor het moment, nog soelaas boden...

Omzwervingen in het Spoorzone-gebied

hartenkreet
3.3 met 3 stemmen 39
...een merkwaardig terrein, dat een half stadse, half landelijke indruk op mij pleegt te maken. Lichtgele halmen steken uit stalen hekken die daar onverwacht zijn aangebracht. Men heeft uitzicht op een bebouwing die onduidelijke doeleinden dient. Boven het geheel piept de toren uit van de voormalige...

Soelaas voor het meest verderfelijke leed?

hartenkreet
5.0 met 1 stemmen 39
...van onze stad die men door haar sfeerloze bebouwing bezwaarlijk een Eldorado dan wel paradijselijke omgeving kan noemen is goed begaanbaar door het busvervoer. De buslijnen sluiten op elkaar aan en als men een beetje geluk heeft, volgen ze elkaar snel op. De grondeloze en gruwelijke...
I.Broeckx4 november 2023Lees meer…

Na de sloop/Triomfen van de slopershamer?/Geen verloedering maar Talent

hartenkreet
4.0 met 3 stemmen 683
...florissante en nu gaandeweg volledig gesloopte bebouwing aan dit gedeelte van de laan, tot het tijdstip aanbrak dat stoere, sterke, masculiene bouwvakkers met rode, blauwe of witte helmen op af en aan liepen op de nu ontstane bouwplaats waar, volgens de opgetogen tekst op een billboard het...
I.Broeckx7 december 2016Lees meer…

Ontmoeting in Tilburg West (vervolg)

hartenkreet
3.0 met 2 stemmen 159
...momenteel koffieautomaten schoon maar schildert niet meer; speelt daarentegen piano. We nemen afscheid en de kale, sfeerloze bebouwing van de wijk, mij zozeer bekend van zoveel voorgaande gelegenheden, grijnsde mij opnieuw aan.

Bien etonnés de se trouver ensemble.....

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 34
Het is goed toeven op het terras van Café "Anvers" op de Oude Markt in het zonnetje van mei terwijl de sonore klokken van onze Heikese Kerk een afscheids- of welkomstlied aanheffen. Ik wacht op de trouwe ex-collega van veertig jaar geleden. Ik beschouw een merkwaardig pand aan de overkant...

Huis JC koopklaar voor pelgrimage

dagcolumn
4.2 met 5 stemmen 415
... Gelukkig ligt de locatie geheiligd vast met bebouwing waarin oorspronkelijke materialen moeten schuilgaan. Dat trekt! Wie blijft immers hoe ongelovig ook in onze contreien onberoerd bij de idee in Zijn voetstappen te treden….. Voetstappen van de christelijke verlosser bekend bij schier...

In een uithoek van de stad

hartenkreet
3.0 met 1 stemmen 27
...wijze voorgoed verloren gegane liefde (alleen de kleine blauwe bloempjes schijnen nog te getuigen van wat eens was) En daar, te midden van de troosteloze bebouwing zag ik ook plotseling de wonderlijke, prachtige orchideeën met blauwe en gele kelken, zo weerloos en kwetsbaar en...

Afscheid van de praktijk

hartenkreet
2.0 met 1 stemmen 234
...possibles" ligt het daar, ingeklemd tussen de bebouwing en daar staat ook de mooie apparatuur opgesteld; de loopbanden en de overige toestellen, door menselijk vernuft uitgevonden; het tegenwicht tegen de gebrekkigheid, het leed, de ziekten en de afwijkingen.... Mijn vriend M. zal zijn strijd,...
I.Broeckx5 december 2020Lees meer…

Tante en nicht: de laatst overgeblevenen?

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 75
...door de dorpen met de tot wanhoop stemmende bebouwing waarover het licht van een bleek, onheilspellend januarizonnetje speelde maar in jouw huis heb ik op dit late tijdstip liefde, zorg, aandacht en steun gevonden.....Onze genen, onze erfelijke eigenschappen moeten toch wel gemeenschappelijk...
I.Broeckx18 januari 2020Lees meer…

Aan de oude Theresiakerk

hartenkreet
4.0 met 1 stemmen 87
...dak verheft zich hoog boven de haar omringende bebouwing op het statige, elegante Theresiaplein, en ik herinner me hoe ik eens steun en troost zocht in mijn verre, voorbije jeugd onder haar dak en in haar interieur alsof het geloof van mijn jonge jaren mij zou verheffen en redden; het aloude...
I.Broeckx22 februari 2019Lees meer…

Onschuldige Zwarte Pietjes in het Zorgcentrum (om het verdriet te stelpen?)

hartenkreet
4.5 met 2 stemmen 96
...de stad omcirkeld en ik heb de troosteloze bebouwing van de buitenwijk willens en wetens aanschouwd. Tenslotte moesten we onvermijdelijk het Zorgcentrum, genaamd "Boshuis" bereiken, dat is verrezen in de plaats van de onlangs gesloopte en met de grond gelijk gemaakte "Kievitshorst". In...
I,Broeckx2 december 2022Lees meer…

Een laatste thuis in de wereld?

hartenkreet
4.8 met 12 stemmen 79
...reis door de dorpen, langs de onheilspellende bebouwing, overspoeld door een zwak en bleek januarilicht, ben ik weer gearriveerd in het huis dat ik mijn laatste thuis in de wereld mag noemen, waar het vooroorlogse, statige en solide meubilair op me wacht, waar de staande klok uit...
I.Broeckx20 januari 2020Lees meer…

Winter in Tilburg

hartenkreet
4.5 met 4 stemmen 49
...zij wordt geflankeerd door de nieuwe krijtwitte bebouwing aan de Lange Nieuwstraat waartussen het torentje van het voormalige Clarissenklooster verrassend tevoorschijn springt. De stationshal, overkoepeld door haar kroepoekdak verrijst aan de andere kant en de elegante treinen suizen voorbij in...
I.Broeckx19 december 2017Lees meer…

Naar Scheveningen en Madurodam!

hartenkreet
4.0 met 2 stemmen 39
...nog ingesloten en omringd waren geweest door bebouwing en nadat we de barrière van de duinen hadden genomen. Het was op een uitstapje met mijn ouders waarbij ook de popperige, petieterige bouwwerken van Madurodam werden bezichtigd en het Vredespaleis, dat haar naam eer aandeed door statig en...
I.Broeckx19 december 2015Lees meer…

Een "Demonenkabinet" in Waalwijk?

hartenkreet
5.0 met 1 stemmen 183
...indruk zou kunnen maken en op een bebouwing van sfeerloze en fantasieloze flatgebouwen. Het veertigjarige, versleten huwelijk waarvan de trouwfoto getuigt, sleept zich nog steeds voort en een zeer bescheiden bibliotheekje schijnt geestelijke armoede aan te duiden Aan mij is de...

Bij "De Volckaert" in Dongen

hartenkreet
4.0 met 2 stemmen 48
De bebouwing in de omgeving van Woonzorgcentrum "De Volckaert" in Dongen mag er zijn en verdient zeker wel een schoonheidsprijs maar vanzelfsprekend blijft het voor de argeloze toeschouwer die het geheel van buitenaf beziet onduidelijk welke onheilspellende vormen van niet te definiëren leed en...

Aan de horizon van mijn blikveld

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 49
Een merkwaardige "boulevard" strekt zich uit aan de horizon van mijn blikveld. Daar is een kapsalon en een Turkse bakker. Rood en groen neonlicht flakkert in de nachtelijke uren. Op de achtergrond rijzen de gebouwen van Traverse, de daklozenopvang, hoog op, nog boven het lage, langwerpige pand...
I.Broeckx30 januari 2022Lees meer…

Onze Spoorzonewandeling

hartenkreet
5.0 met 1 stemmen 50
Het is een komen en gaan van reizigers en passanten bij de uitgang van ons Tilburgse station aan het Burgemeester Stekelenburgplein op een zaterdag in de vroege lente van dit jaar. Sommigen hebben plaatsgenomen op de stenen balustrades aldaar. Daar wachten ook drie heren, gekleed in het blauw-gele...

"Houde gij ze errem, dan hou ik ze dom"

hartenkreet
4.5 met 2 stemmen 243
...tevens tot uitdrukking was gekomen in de bebouwing (wevershuisjes, fabrikantenvilla's en fabrieken). Het silhouet van onze stad werd in de vorige eeuw bepaald door de hoge schoorstenen en kerktorens. "Houde gij ze errem, dan hou ik ze dom" was het parool. Niet voor niets noemde men...

Bij Restaurant "Masal"

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 38
...desgewenst onbeperkt laten dwalen over de bebouwing die zich daar in de omgeving bevindt en die in schoonheid en elegantie niet kan concurreren met het interieur van "Masal" dat overigens vandaag leeg is als een balzaal vóór de opening van het bal. Het lijkt me toepasselijk om hier...

De Triomf van het Bezit in een demonische "boerderij"?

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 70
...en van hun nog altijd florissante vierenvijftigjarige huwelijk De omgeving van dit "monument" weerspiegelt met haar behaaglijke sfeer en landelijke, rustieke bebouwing een geheel andere wereld die "normaliteit" ademt en die, in tegenstelling tot het genoemde schrikbarende tafereel, weldadig...
I.Broeckx14 oktober 2023Lees meer…
Meer laden...