Inloggen

Alle inzendingen over bebouwing

51 resultaten.
Sorteren op:

Na de sloop/Triomfen van de slopershamer?/Geen verloedering maar Talent

hartenkreet
4,0 met 3 stemmen 682
...florissante en nu gaandeweg volledig gesloopte bebouwing aan dit gedeelte van de laan, tot het tijdstip aanbrak dat stoere, sterke, masculiene bouwvakkers met rode, blauwe of witte helmen op af en aan liepen op de nu ontstane bouwplaats waar, volgens de opgetogen tekst op een billboard het...

Terug naar de Caspar Houbenstraat......

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 41
De Caspar Houbenstraat met haar krijtwitte bebouwing strekt zich nog altijd uit in Tilburg zuid. Eens was daar de zaak van Hamburg, de kapper. Ik bezocht het niet graag, want was toch al nooit een schoonheid en het "bloempotkapsel" dat je daar kreeg aangemeten, verbeterde die situatie nauwelijks....

Onttakeling aan de Lage Witsiebaan te Tilburg

hartenkreet
2,0 met 1 stemmen 17
...bedekt nog de grasstroken naast de snelweg. De bebouwing die altijd trouw de wacht hield langs de Lage Witsiebaan wordt nu onttakeld. De metalen, mechanische klauw van een machine cirkelt rond en hapt in het beton. Spoedig zal het hele aanzicht van de straat voorgoed haar vroegere gedaante...

Lichten in de nacht

hartenkreet
5,0 met 1 stemmen 168
...mijn nachtelijke uren beschouw ik uit de verte de helle lichten en het neonlicht van de nieuwe bebouwing, gelukkig om mijn immateriële verworvenheden.....

Twee longlijders op de "Social Sofa"

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen 60
...solidair en saamhorig, zij aan zij, deelden op de genoemde zomerdag op dat bankje hun wederwaardigheden en keken uit op een merkwaardig aandoend steegje tussen de bebouwing om zich later te onderwerpen in het nabijgelegen lokaal aan de oefeningen die, althans voor het moment, nog soelaas boden...

Huis JC koopklaar voor pelgrimage

dagcolumn
4,2 met 5 stemmen 409
... Gelukkig ligt de locatie geheiligd vast met bebouwing waarin oorspronkelijke materialen moeten schuilgaan. Dat trekt! Wie blijft immers hoe ongelovig ook in onze contreien onberoerd bij de idee in Zijn voetstappen te treden….. Voetstappen van de christelijke verlosser bekend bij schier...

Afscheid van de praktijk

hartenkreet
2,0 met 1 stemmen 141
...possibles" ligt het daar, ingeklemd tussen de bebouwing en daar staat ook de mooie apparatuur opgesteld; de loopbanden en de overige toestellen, door menselijk vernuft uitgevonden; het tegenwicht tegen de gebrekkigheid, het leed, de ziekten en de afwijkingen.... Mijn vriend M. zal zijn strijd,...

Tante en nicht: de laatst overgeblevenen?

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 73
...door de dorpen met de tot wanhoop stemmende bebouwing waarover het licht van een bleek, onheilspellend januarizonnetje speelde maar in jouw huis heb ik op dit late tijdstip liefde, zorg, aandacht en steun gevonden.....Onze genen, onze erfelijke eigenschappen moeten toch wel gemeenschappelijk...

Aan de oude Theresiakerk

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen 78
...dak verheft zich hoog boven de haar omringende bebouwing op het statige, elegante Theresiaplein, en ik herinner me hoe ik eens steun en troost zocht in mijn verre, voorbije jeugd onder haar dak en in haar interieur alsof het geloof van mijn jonge jaren mij zou verheffen en redden; het aloude...

Een laatste thuis in de wereld?

hartenkreet
4,8 met 12 stemmen 77
...reis door de dorpen, langs de onheilspellende bebouwing, overspoeld door een zwak en bleek januarilicht, ben ik weer gearriveerd in het huis dat ik mijn laatste thuis in de wereld mag noemen, waar het vooroorlogse, statige en solide meubilair op me wacht, waar de staande klok uit...

Winter in Tilburg

hartenkreet
4,5 met 4 stemmen 47
...zij wordt geflankeerd door de nieuwe krijtwitte bebouwing aan de Lange Nieuwstraat waartussen het torentje van het voormalige Clarissenklooster verrassend tevoorschijn springt. De stationshal, overkoepeld door haar kroepoekdak verrijst aan de andere kant en de elegante treinen suizen voorbij in...

Naar Scheveningen en Madurodam!

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 39
...nog ingesloten en omringd waren geweest door bebouwing en nadat we de barrière van de duinen hadden genomen. Het was op een uitstapje met mijn ouders waarbij ook de popperige, petieterige bouwwerken van Madurodam werden bezichtigd en het Vredespaleis, dat haar naam eer aandeed door statig en...

Een "Demonenkabinet" in Waalwijk?

hartenkreet
5,0 met 1 stemmen 182
...indruk zou kunnen maken en op een bebouwing van sfeerloze en fantasieloze flatgebouwen. Het veertigjarige, versleten huwelijk waarvan de trouwfoto getuigt, sleept zich nog steeds voort en een zeer bescheiden bibliotheekje schijnt geestelijke armoede aan te duiden Aan mij is de...

Bij Restaurant "Masal"

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 37
...desgewenst onbeperkt laten dwalen over de bebouwing die zich daar in de omgeving bevindt en die in schoonheid en elegantie niet kan concurreren met het interieur van "Masal" dat overigens vandaag leeg is als een balzaal vóór de opening van het bal. Het lijkt me toepasselijk om hier...

Bij mevrouw de Pedicure......

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 78
...Conradhof ligt verscholen en ingeklemd tussen de bebouwing, ergens achter het "kosmopolitische" lint dat de Korvelseweg met haar veelheid van al dan niet succesvolle neringdoenden vormt. Ik moet een poort passeren om het huis van mevrouw de Pedicure, mij bekend van voorgaande gelegenheden, te...

Praag, 1977

hartenkreet
3,0 met 3 stemmen 51
...lantaarn en in de schimmige, blauwe verte de bebouwing in het overige stadsgedeelte waarboven de kathedrale kerk trots uittorent.... Het was een merkwaardig uitstapje voor doorgewinterde, notoire kantoorslaven, doorgaans gekluisterd aan telefoon en typemachine; een korte oase tussen...

Ontmoetingen bij de bushalte (vervolg)

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 1.651
...die in de verte hoog uitstak boven de bebouwing die ons blikveld begrensde en ze verklaarde dat ze er beslist niet in zou durven en vervolgens zei ze zonder enige overgang dat haar broer op sterven lag. De overige familie bekommerde er zich niet om naar haar zeggen en zelf vond ze...

Herinneringen aan mijn wandeltochten door Midden-Brabant (vervolg)

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 27
In Tilburg Noord, grenzend aan de bebouwing die zich sinds de zeventiger jaren van de voorgaande eeuw verheft, treft men haast onverwacht een min of meer merkwaardig natuurgebied aan dat uiteraard een geheel andere sfeer ademt dan de stadse omgeving. Daar strekt de kaarsrechte baan van een...

"Die mevrouw" van het Tjeuke Timmermanspad

hartenkreet
5,0 met 1 stemmen 51
Haar flat ligt enigszins afzijdig van de overige bebouwing in de wijk in een bepaald soort luwte, gecreëerd door de solide, stevige muren van het nabije, massieve gebouw van het Zorgcentrum. Mevrouw is een fragiel, tenger oud dametje. Haar zeventigjarige, voorbije huwelijk schermde haar af en...

"Die mevrouw" van het Tjeuke Timmermanspad.....

hartenkreet
5,0 met 1 stemmen 508
Haar flat ligt enigszins afzijdig van de overige bebouwing in de wijk in een bepaald soort luwte, gecreëerd door de solide, stevige muren van het nabije, massieve gebouw van het Zorgcentrum. Mevrouw is een fragiel, tenger oud dametje. Haar zeventigjarige, voorbije huwelijk schermde haar af en...

Een dansfeest in Vlimmeren...........

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen 70
...die er wel eens geweest is zal toegeven dat de bebouwing radicaal verschillend is zodra men het bord met de trotse naam "Vlaanderen" gepasseerd is. Welke omschrijving zou men immers moeten gebruiken voor de straten die zich eentonig aaneenrijgen in het Vlaamse land? Is het daar zoveel meer...

Opnieuw met de "weduwenbus" op stap.....

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 57
...in Oisterwijk ligt ingeklemd tussen de overige bebouwing De akoestiek is er goec en vandaag zullen meerdere jongedames en jongeheren op dit podium aantreden en hun stemmen verheffen. Hun zang stijgt ten hemel, kennelijk om zich te verenigen met de verhevenheid die daar schijnt te heersen en een...

SCHOOL VAN RIJK BESTAAN

beschouwing
2,5 met 2 stemmen 1.239
Bij Dronten staat de middelbare land- en tuinbouwschool met de natuurlijke bemesting en ongediertebestrijding, waarbij rekening wordt gehouden, dat de gewassen ook groeien onder invloed van uitstralingen der verre hemellichamen. Van 1971 tot 1974 was ik daar leerling. Stemmen vol bewust...

Kerst in Tilburg Noord

hartenkreet
5,0 met 1 stemmen 305
...ligt verscholen tussen de straten en de overige bebouwing. Al vijfenveertig jaar vindt daar met Kerstmis een Kerst-in plaats. In die tijd heeft de wijk veel blijdschap, maar ook veel t;reurnis gezien. In de regenachtige winter van het jaar 2019 vond ik mijn weg naar de kerk waarin gezellig...

Bij de nieuwe brug/op Fatima/"Vom Heimat, Garten, Haus und Baum ist nichts geblieben als mein Traum"(Hermann Hesse)

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen 1.199
...nabij de voormalige AaBe-fabriek bereikt. De bebouwing in de contreien van het laatste ouderlijk huis dat ik in deze wereld heb bezeten, was onherkenbaar veranderd. Alleen de gevel van de oude fabriek stond nog overeind als een misplaatst souvenir aan de gloriejaren van de Tilburgse...

Het meetpunt

dagcolumn
3,4 met 7 stemmen 363
...het fjord aangeven is nog vaag wat wits te zien. Bebouwing. Er ligt een klein plaatsje. En wie zijn oog rechts over het meer laat dwalen, ziet midden op de foto een klein scheepje. De pont, zo weet ik, waar auto’s en vrachtauto’s op kunnen staan, maar dat tussen de grote bergen stil en nietig...

Na de sloop/Triomfen van de slopershamer/Geen verloedering maar Talent

verhaal
2,0 met 1 stemmen 150
...florissante en nu gaandeweg volledig gesloopte bebouwing aan dit gedeelte van de laan, tot het tijdstip aanbrak dat stoere, sterke, masculiene bouwvakkers met rode, blauwe of witte helmen op af en aan liepen op de nu ontstane bouwplaats waar, volgens de opgetogen tekst op een billboard het...

Domweg gelukkig in een Maycrete-woning/"Als in een dorpke apart"

verhaal
5,0 met 1 stemmen 679
...weide die zich daar zomaar te midden van de bebouwing bevindt. De woningen hebben de tand des tijds goed doorstaan; gebouwd in 1948 uit geprefabriceerd materiaal in het kader van de Marshallhulp en Wederopbouw doen zij buiten verwachting nog dienst tot op de huidige dag en huisvesten zij...

Vermagering tegen wil en dank........

verhaal
4,0 met 1 stemmen 181
...architect er in Godsnaam toe gekomen kan zijn de bebouwing aan het Santpoortplein te ontwerpen.... Mevrouw ontvangt me in haar woning die op totaal wanordelijke, sfeerloze en afstotelijke wijze is volgestouwd en waarin het meubilair is gerangschikt op compleet onharmonische wijze; een defecte...

Een uitstapje met moeder/Beulswerk aan de Enschotsestraat

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen 51
...er mensen kennen en keken uit op de krijtwitte bebouwing in de omtrek waarachter zich noodzakelijkerwijs de meest huiveringwekkende taferelen moesten afspelen, waarvan de sporen ook op de geasfalteerde binnenplaats niet ontbraken en waarvan eveneens de vrachtauto's getuigden die af- en...
Meer laden...