Inloggen

Hoge Raad faalt: gekend onrecht (101).

dagcolumn
4.9 met 166 stemmen 2.924
In de herhaling op maandag: totdat een nieuw proces zal plaats vinden.
---------------------------------------------------------------------------------------
De juridisch zeer geschoolde dames en/of heren van de Hoge Raad laten het vonnis in zake de Arnhemse Villamoord voor wat het is. Mensonterend. Motivatie: Het Arnhemse hof had zich ooit gebogen over de politieverhoren en had die als betrouwbaar (!) bestempeld...
Je hoeft geen jurist noch psycholoog te zijn om na het zien van de verhoren -…

Wim de Bie: scherpe kijk op het menselijk bedrijf

column
4.0 met 8 stemmen 28
Het overlijden van Wim de Bie, een van onze onvergetelijke jeugdhelden, deed mij naar You Tube haasten om de vele razendknappe typetjes van Wim - meestal met Kees van Kooten- terug te zien. En ook zoveel jaren na dato blijven deze qua uitvoering en tekst grandioos. In de nu al verschijnende gedenkteksten wordt ook melding gemaakt van een in principe wat verlegen kunstenaar Wim de Bie. Dit gevoegd bij een eigen vorm van mildheid voor het gestuntel van mensen, gecombineerd met een groot talent,…

ONTHEEMD EN VOORTGEDREVEN

beschouwing
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 1
Toen de vrienden van de weduwe Rost vonden dat Nederland moest worden verlost van het wereldwijd joods-bolsjewistisch gevaar, bedoelden ze toen ook de kleine schlemiel Ben Ali Libi de goochelaar?
Want die werd wel weggevoerd en omgebracht in Sobibor, samen met vrouw en dochter. Zijn zoon wist zich in veiligheid te brengen en overleefde. Willem Wilmink hield deze Michel Velleman voor eeuwig levend in een later door Herman van Veen op muziek gezet gedicht dat menigeen ijskoude rillingen…

In afwachting van de renovatie

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 3
Onze lange, mooie Tilburgse Nassaustraat met haar flats die uit de vijftiger jaren van de vorige eeuw stammen, is in schimmig lichtblauw weergegeven op de folder die we van de woningcorporatie mochten ontvangen betreffende de aanstaande renovatie van onze woningen. Toen op een lentedag een lichte aanzet van fragiele blaadjes aan het geboomte viel te bespeuren, ben ik een kijkje gaan nemen in de zogenaamde "modelwoning" waar ons, bewoners, voorgespiegeld wordt hoe een en ander eruit zal komen te…
autobiografie
4.0 met 4 stemmen 78
Plotseling kwam Trudy Mol weer in beeld in het levensverhaal van Bjarne. Nadat ze uitvoerige essays over sadomasochisme en de rusteloze consument had geschreven was ze politicologie gaan studeren. Daarnaast was ze vrijwilliger in de studentenbioscoop Kriterion in Amsterdam Oost. Er werden daar tentoonstellingen georganiseerd met het werk van kunstenaars. Trudy was op de gedachten gekomen om Bjarne daar eens voor te vragen.
Terwijl Astrid op de kunstacademie was aangenomen en de eerste lessen…

Het vermaledijde vermiste uur!

verhaal
3.0 met 14 stemmen 36
Beste Brave Burger, dat ben ik want jawel, ook ik heb gestemd op BBB, prima plannetje om er mede voor te zorgen dat de bezem, de dweil, sop-en stofdoek, compleet met emmer door de kamer worden gehaald met als mooi resultaat dat: er een nieuwe frisse wind doorgaat! We houden onze vingers gekruist, natuurlijk maar voorlopig zijn we allemaal heel erg blij met de winst voor die dappere mondige dame, die BBB vertegenwoordigt.
Echter: ik heb een heel belangrijk punt dat misschien op korte termijn een…

3 Porches bij Emmerich verongelukt

bewering
4.0 met 5 stemmen 8
Het lijkt me dat het niet onverstandig zou zijn een beperking van de autosnelheid in Duitsland in te voeren op autosnelwegen van - laat ik zeggen - 110 km. per uur, die bij nat weer verlaagd zou moeten kunnen worden.
Ik denk dat zware ongelukken met Porsches hierdoor minder makkelijk zouden kunnen gebeuren.
Ook uit milieutechnisch opzicht zou ik zo'n maatregel in ons buurland van harte toejuichen.

Laatste nieuws:

INFORMATIE OVER ENERGIE IN EENVOUDIGE TAAL

'Gas en stroom zijn steeds duurder geworden. Veel mensen moeten nu meer betalen. Veel mensen krijgen daardoor problemen met hun geld. De overheid heeft regelingen gemaakt om te helpen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen die regelingen kent. En dat iedereen weet wat je zelf kunt doen om energie te besparen. Daarom vind je bij ons informatie over energie in eenvoudige taal.'

Aldus de Stichting Lezen en Schrijven, welke in februari 2023 een lesbrief heeft gepubliceerd voor docenten en coaches om mensen die meer moeite hebben met lezen en schrijven, wel eens aangeduid met de categorie 'laaggeletterden', te helpen met de vele en soms ingewikkelde informatie over de stijgende en ook wel wisselende energiekosten. In de praktijk blijkt dat deze groep de soms moeilijk te volgen informatie over de huidige energiemarkt slecht of helemaal niet voldoende begrijpt.

Karel Jong: Naast de dichtkunst en literair proza is de kunst van begrijpelijk schrijven een niet te onderschatten vaardigheid. In veel gebruiksaanwijzingen en teksten over wetten en maatregelen is het taalgebruik regelmatig te ingewikkeld of leidt de toelichting af van de kern van de zaak. Overigens: ook voor columnschrijvers en schrijvers op schrijfsites kan het geen kwaad om de vaardigheid om zo helder mogelijk te schrijven te blijven oefenen. Al is een gebruiksaanwijzing of een toelichting op een maatregel wellicht wel van een andere orde dan een column over politiek, gesignaleerd onrecht of opwinding over een nieuwe roman.

Op de site van de stichting is meer informatie te vinden en kan de lesbrief worden gedownload.

Bron: www.lezenenschrijven.nl

Karel Jong, 01-03-2023
De hoofdredactie wenst alle deelnemers aan de site - redactieleden, technische man, inzenders en lezers - van harte een zalig, gelukkig en vredig 2023 toe.
Redactie, 31-12-2022
ANNA BLAMAN PRIJS 2022 TOEGEKEND AAN RAOUL DE JONG

De Anna Blaman Prijs 2022 is toegekend aan schrijver Raoul de Jong, zo heeft organisator Passionate Bulkboek bekend gemaakt. De literaire prijs voor de regio Rotterdam, die bestaat uit een bokaal en een geldprijs van € 15.000–, wordt om de drie jaar uitgereikt aan een schrijver die met zijn of haar oeuvre een bijdrage heeft geleverd aan de kwaliteit van het literaire klimaat in de regio. ‘Net als Anna Blaman in haar tijd, maakt Raoul de Jong zich op vele fronten cultureel-maatschappelijk en journalistiek verdienstelijk; en misschien delen Blaman en De Jong meer dan we hadden kunnen vermoeden een persoonlijke verbondenheid met de vertrapte overlever, de eenzame strijder die niet wijkt.’, aldus de jury.

Laureaat

De Rotterdammer Raoul de Jong (1984) publiceerde tot zover acht boeken. Als jongste laureaat ooit ontving hij de Dick Scherpenzeelprijs. De grootsheid van het Al werd onderscheiden met Het Beste Rotterdamse Boek en stond op de shortlist voor de Bob den Uyl Prijs. Zijn boek Jaguarman, verschenen in 2020, werd genomineerd voor de Libris Literatuurprijs, de European Union Prize for Literature, de Boekenbon Literatuurprijs en de Boon. Daarnaast schrijft De Jong voor theater en toneel en zet hij zich journalistiek in voor Vrij Nederland, Het Parool en NRC Handelsblad.

Jury

De jury van de Anna Blaman Prijs 2022 bestaat uit juryvoorzitter Carlos Goncalves, voorzitter van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. Daarnaast hebben Hasna El Maroudi (columnist NRC Media en freelancejournalist), Jet Sol (presentatrice literaire programma’s en host diverse podcasts), Anna van Strien-Windgassen (bestuurslid Passionate Bulkboek) en Edward van de Vendel (laureaat Anna Blaman Prijs 2019) zitting in de jury.


De prijsuitreiking

De overhandiging van de Anna Blaman Prijs 2022 heeft op op 2 december 2022 plaatsgevonden in de Burgerzaal van het stadhuis van Rotterdam door loco burgemeester Ackbar.

Na de uitreiking zal De Jong scholen in het voortgezet onderwijs in Rotterdam bezoeken om zo het lezen onder jongeren te bevorderen. Hiermee maakt hij zich sterk voor het doel van Passionate Bulkboek: samen lezers maken.

Over de Anna Blaman Prijs

De Anna Blaman Prijs werd in 1965 ingesteld door het Prins Bernard Cultuurfonds en voor het eerst in 1966 uitgereikt aan auteur Adriaan van der Veen. In 2015 nam Passionate Bulkboek de prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds over. De literaire prijs kan door haar roemrijke laureaten als het literaire geheugen van de stad en regio worden gezien. Andere laureaten zijn o.a. Bob den Uyl (1968), Cornelis Bastiaan Vaandrager (1981), Jules Deelder (1988), Anne Vegter (2004) en Sanneke van Hassel (2013). In 2019 ontving jeugdauteur Edward van de Vendel de prijs.

Bron www.annablamanprijs.nl
Karel Jong, 10-12-2022
De 30ste editie van de schrijfwedstrijd van de Raadselige Roos van het Literair Café Venray is van start gegaan.
Iedereen, die poëzie en/of proza schrijft, is van harte uitgenodigd om hieraan deel te men.
Deelnemen kan door een gedicht en/of een prozaverhaal in te sturen vóór zondag 1 januari 2023.
Het THEMA voor de Raadselige Roos voor 2022 is ‘SCHADUWEN’ en is het verplichte thema voor alle inzendingen.

De schrijfwedstrijd is bedoeld voor iedereen, die de ambitie heeft om een literair verhaal of gedicht te schrijven en deelnemen biedt de deelnemer een podium om zijn schrijftalent te toetsen.
Het “Reglement Raadselige Roos 2022” kunt u vinden op www.literaircafevenray.nl onder ‘Raadselige Roos’.

De spelregels in het kort:
Een gedicht moet minimaal uit 50 en maximaal uit 150 woorden bestaan.
Een verhaal uit minimaal 500 tot maximaal 1500 woorden. Beide mogen niet eerder gepubliceerd zijn en moeten in het Nederlands geschreven zijn. De inzendingen kunnen uitsluitend volgens de spelregels en per e-mail worden ingezonden naar: raadseligeroos@literaircafevenray.nl.
Het inschrijfgeld € 20,00 (voor deelnemers, die op 1 januari 2023 jonger zijn dan 25 jaar € 10,00) dient te worden overgemaakt naar bankrekening NL 46 RABO 0132 594 250 van Literair Café Venray onder vermelding van ‘Roos 2022’ en uw ‘naam en woonplaats’.

Evenals in de voorgaande jaren worden de gedichten en verhalen van de alle winnaars van de Proza-, Poëzie- en Publieksprijs in de bundel de Raadselige Roos 2022 - 2023 gepubliceerd en dit samen met een beeldend werk. Naast de bundel ontvangen de eerste prijswinnaars een trofee, een juryrapport en boekenbon. De 2e en 3e prijswinnaars een juryrapport, een boekenbon en natuurlijk alle winnaars de traditionele bos Roojse rozen.

Een feestelijke prijsuitreiking zal plaatsvinden op zondag 23 april 2023 in ‘Zaal 7’ van Hotel Asteria in Venray. Daarvoor krijgt u nog te zijner tijd een aparte uitnodiging.
Literair Café Venray en de Raadselige Roos, 25-09-2022
Meer laden...