Inloggen

biografie: Multatuli

1820 - 1887

Eduard Douwes Dekker [Amsterdam 1820 - Nieder Ingelheim 1887]


1838 Eerste reis naar Nederlands-Indië, op koopvaardijschip van zijn vader 1839 Aankomst op Batavia.
1841-1845 Schrijft aan de Losse bladen uit het dagboek van een oudeman 1842 Bekering tot katholicisme. Benoemd tot Controleur tweede klasse te Natal
1843 Schrijft toneelstuk De Eerloze, later uitgeven als De bruid daarboven (1864)
1844 Geschorst wegens kastekort. Vertrekt naar Batavia. Brengt tijd in armoede door met een inlandse geliefde.
1845 Secretaris van de assistent-resident te Krawang
1846 Trouwt met Tine (Everdina Huberta baronesse Van Wijnbergen).
1848-1856 Diverse ambtelijke functies, waaronder uiteindelijk assistent-resident van Lebak (Java). Raakt in conflict met de regent, wordt overgeplaatst en neemt eervol ontslag als de gouverneur-generaal hem niet wil ontvangen.
1857-1860 Vertrekt naar Europa, zonder vrouw en zoon Edu (1854). Geboorte dochter Nonnie. Omzwervingen door Europa. Tine en de kinderen keren in 1859 naar Europa terug. Tine vertrekt naar Den Haag, Douwes Dekker naar Brussel, waar hij in het hotelletje Au Prince Belge Max Havelaar (1860) schrijft.
1862 Eerste bundel Ideeën
1864 Doet een felle aanval op de Nederlandse regering tijdens een internationaal koloniaal congres te Amsterdam. Vertrekt tijdelijk met zijn geliefde, Mimi, naar Duitsland
1865-1877 Schrijft diverse werken: Ideeën-bundels, toneelstukken, pamfletten.
1875 Trouwt met Mimi (Maria Hamminck Schepel)
1887 Sterft in Nieder Ingelheim


Inzendingen van deze schrijver

22 resultaten.

Max Havelaar Eerste hoofdstuk

verhaal
3,7 met 7 stemmen 1.060
Ik ben makelaar in koffi, en woon op de Lauriergracht No 37. Het is mijn gewoonte niet, romans te schrijven, of zulke di...

Max Havelaar

verhaal
2,8 met 4 stemmen 622
of de Koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij Aan de diep vereerde nagedachtenis van Everdine Huberte...

Idee 136

verhaal
2,4 met 7 stemmen 1.347
De roeping van de mens is mens te zijn. Daarheen moeten leiden: opvoeding, onderwijs, beroepskeuze, zedenleer, wetgeving...

Idee 125.

verhaal
3,4 met 8 stemmen 1.165
Zeg óf: ik weet niet, óf als ge 't weet, toon dat door duidelijkheid, en vooral, bouw geen torens op de punt van een...

Idee 122.

verhaal
2,8 met 8 stemmen 1.062
Een oud heer las de krant, en hield die ver van zich. -Waarom doet ge dat? vroeg ik. --Ik zie niet goed van nabij,...

Idee 120.

verhaal
3,4 met 10 stemmen 1.590
Du choc des opinions jaillit*... in dit geval een vervelend meestal onbruikbaar mengsel van allerlei opinions. Een mengs...

Idee 117.

verhaal
2,3 met 14 stemmen 1.469
Ik vind niet goed dat de prins van Oranje zijn beroep leert als inspecteur van de kavallerie. De Nederlanders zijn geen...

Idee 116.

verhaal
1,6 met 10 stemmen 2.328
Een publiek persoon staat lager of hoger dan bijzondere personen. Trekt hij zich de algemene zaak aan, met dezelfde ijve...

Idee 115.

verhaal
2,6 met 5 stemmen 1.494
Als ge met uw zoon overlegt welk beroep hij zal kiezen, let dan goed op of hij ijverig is, want de graad van z'n ijver m...

Idee 111.

verhaal
2,8 met 8 stemmen 1.220
Om zeden en wetten te begrijpen, is 't nuttig zo nauwkeurig mogelijk zich voor te stellen welke omstandigheden die wett...

Idee 100

verhaal
2,7 met 7 stemmen 891
Waar ge een individu hoort spreken over principes... wees voorzichtig. Waar ge een staatsman hoort spreken over sys...

Idee 104

verhaal
2,2 met 13 stemmen 1.149
-Meent ge een genie te zijn? --Ja. -Die onbeschaamdheid is te geniaal om u niet te geloven....

Idee 91.

verhaal
1,6 met 22 stemmen 2.453
Ik ben boos op mezelf. Ik had nagedacht over God en m'n dame. Ik begreep iets van 't een, en beminde het ander. Ik dro...

Idee 87

verhaal
2,0 met 7 stemmen 1.203
Een gedachte is 'n poliep. Snij ze in twee, dan hebt ge twee poliepen. Snij die weder in twee... en ga voort met snijden...

Idee 86.

verhaal
3,2 met 6 stemmen 1.328
In 't ziekenhuis te Amsterdam - dat gasthuis heet, ik weet niet waarom - moest een matroos geamputeerd worden. Professor...

Idee 76.

verhaal
1,8 met 11 stemmen 1.613
- 'Geloof me, hij is een genie. Ik beken dat z'n deeg op stopverf lijkt, maar z'n verhandeling over de onsterfelijkheid....

Idee 83

verhaal
2,1 met 13 stemmen 1.126
Ameleia betekent zorgeloosheid, slordigheid. Maar ik geef in 't vervolg geen vertaling van zoiets. Dat 's mijn werk ni...

Idee 75.

verhaal
1,3 met 6 stemmen 1.517
'Ga eens mee vanavond,' zei me een vriend, of zo-iets. 'Er wordt 'n verhandeling gehouden over de onsterfelijkheid, door...

Idee 54.

verhaal
1,7 met 6 stemmen 847
Ik woon bij 'n banketbakker. -- Ik eet nooit van die dingen, zei de juffrouw, en zij wees op de taartjes, want u begrij...

Idee 38.

verhaal
3,2 met 10 stemmen 974
Een individu leert veelal zijn taal van 'n schoolmeester, dat jammer genoeg is. Maar schoolmeesters moeten de taal niet...

Idee 30.

verhaal
1,6 met 14 stemmen 1.581
Bij 't beschouwen van een kunstwerk, bij 't schatten ener uitstekende daad, bij 't beoordelen van een uitgedrukte gedach...

Slotfragment van de 'Max Havelaar'

verhaal
3,4 met 35 stemmen 1.297
Ja, ik, Multatuli, 'die veel gedragen' heb, neem de pen op. Ik vraag geen verschoning voor de vorm van mijn boek. Die...