Inloggen

Alle inzendingen over is een gave

836 resultaten.

Sorteren op:

Vriendschap

hartenkreet
3.8 met 4 stemmen 59
...de handen en spreekt in de mij vreemde taal van zijn geboorteland Boznië-Herzegowina. En de tranen bezetten mijn ogen om de indrukwekkende gave van de vriendschap en om de pijn van de desertie en de ontrouw, mij betoond, die mijn hart nog altijd martelen en pijnigen.....
I.Broeckx13 november 2021Lees meer…

bewering
2.7 met 6 stemmen 94
Als je niet in paranormale gaven gelooft, kun je je ook beter niet hier aan wagen, door er uitspraken over te maken. Je zal dan nooit weten, wat je over jezelf afroept.
Petra Hermans14 september 2014Lees meer…

bewering
3.0 met 3 stemmen 116
Amerika heeft de afgelopen 8 jaar de meest beroerde president gehad in de geschiedenis van de VS. Met zijn gaven van hoofd en hart kon hij overigens niet beter.
O.U. Deis12 januari 2009Lees meer…

Aan het ongeluk overgegeven?

hartenkreet
4.0 met 1 stemmen 87
...betekenis voor de mens, de heilzame gave van het formuleren, van de eventueel poëtisch of literair getinte uitingen; ze zijn mijn arme, totaal gedepriveerde broer niet gegeven. Daarom bonkt hij wellicht zijn voorhoofd te pletter tegen de wanden van zijn appartement, in machteloze en...
I.Broeckx26 augustus 2020Lees meer…

Toen tante M. kwam met de kleding/De witte schoentjes

hartenkreet
3.0 met 3 stemmen 603
...of interview. Bij haar zo goedgunstige gaven is verder een paar witte schoentjes met wiebelige hakken en met vlechtwerk, in het geheel niet mijn smaak, maar zo'n innig, aandoenlijk getuigenis; zo'n bewijs van haar goedheid, van haar vierentwintig-karaats gouden karakter dat ik de...
I.Broeckx1 februari 2017Lees meer…

bewering
3.0 met 3 stemmen 108
Als we al niet dankbaar zijn voor alle grote gaven die we ontvangen zonder dat we er om vragen. Hoe kunnen we dan verwachten dat God onze gebeden om dingen, die Hij voor ons niet geschikt acht, zal verhoren?

bewering
3.1 met 15 stemmen 215
Als ik in het verleden ooit eens per toeval van ‘Pasen tot Pinksteren’ kon kijken, is daarbij wel sprake geweest van een kortstondige en vluchtige ‘vooruitziende blik’ – van het hebben van mogelijk voorspellende gaven is daardoor nog nooit iets gebleken.

bewering
3.0 met 11 stemmen 296
Onze veelgeprezen tolerantie, en nationale gave tot verzoening, blijken niet uit racistisch getinte humor in media, reacties op moderne seksuele voorlichting voor kinderen, bitterheid in discussies over religie, en wraaklust in tekst op internet.

bewering
3.2 met 4 stemmen 173
Iemand die ooit in het holst van de nacht `het licht´ heeft gezien, dat alle hemelse gaven toonde waarna hij/zij zo hunkerde, zal ongetwijfeld hebben moeten constateren, dat de bekoring van dit alles plots verdween op het moment, nadat de deur van de koelkast weer was gesloten.

Prosparety

bewering
3.8 met 4 stemmen 934
Rode rozen verwelkten, de koeien gaven zure melk Dag werdt nacht, de hemel stond in brand Al het groene verdorde, al het leven stierf uit De zee verdampte, hij die het boek des oordeels in hande...

bewering
3.1 met 15 stemmen 179
...SS Het is niet nodig om je eigen schrijfsels op een negatieve manier te benaderen. Het is juist goed om fouten te maken. Geen mens heeft de gave gekregen om foutloos door het leven te gaan. Hij behoedt jou voor die bewuste hoogmoed en de torenhoge val. Wie doet de volgende ronde...

Als een gave van een onbekende......

hartenkreet
3.5 met 2 stemmen 139
...weergezien toen de zomerdag weldadig, als een gave van een onbekende, de wereld verwende en we ontmoetten elkaar bij "Villa Pastorie" waar witte ganzen zich amuseerden in het zwarte water van het Wilhelminakanaal en waar de stoere, sterke brugwachter. Een "he-man" van formaat, het niet moe...
I.Broeckx19 augustus 2020Lees meer…

"Dort wo Du nicht bist, dort ist das Glück"

hartenkreet
3.5 met 2 stemmen 129
...aan weerszijden van ons trapportaal. Anoek, de jongedame die sinds een goed jaar de flat aan de andere zijde bewoont, is thuis. Voor mij vertegenwoordigt zij de gave, ongeschonden jeugd; zo ver van mij, zo onbereikbaar ver. En in de avond en nacht is er nog het licht dat mij bereikt, als een...
I.Broeckx19 oktober 2020Lees meer…

Het grote brevet van onvermogen

hartenkreet
5.0 met 1 stemmen 47
...die al het leed kan wegnemen, die alle wonden kan helen. Haar oude en verweerde gezicht lichtte op in een hemelse glimlach. Maar de gaven schieten te kort. Mijn brevet van onvermogen moet ik indienen bij de Satan of bij een niet bestaande of onbestaanbare rechtbank.....
I.Broeckx24 november 2021Lees meer…

de 15 woorden internetspel

verhaal
3.0 met 1 stemmen 167
...week had ze een complimentje gehad dat ze de gave had om goed met kinderen om te gaan. Misschien was het de kortzichtigheid van haar, maar natuurlijk zat er een bijbedoeling achter. Dat bleek ook, want het verzoek dat daarop volgde was of ze een avondje op hun kindje kon passen. Alhoewel ze...
Eva Mensch27 december 2011Lees meer…

Impuls

hartenkreet
3.3 met 10 stemmen 307
Sommigen noemen het een gave, ik vind mezelf maar een rare. Het ene moment verketter ik een koningshuis en vervolgens ben ik lyrisch over de gekraagde aardster. En dat al vertrekt uit mijn vingers zonder het vantevoren te bedenken, het is er zomaar, gaaf toch ? Dit is eigenlijk een hommage aan...
Fred23 november 2012Lees meer…

Als de voddenman kwam.....

hartenkreet
4.0 met 1 stemmen 58
...kinderen nog, in ruil daarvoor een speelgoedje kregen. Zo werd zijn verschijning tot een feestelijke gebeurtenis en verwelkomden wij de man en zijn goede gaven, die anders geheel en al zonder betekenis voor ons zou zijn geweest..... (Vaders ambtenarensalaris stelde niet veel voor en we waren...
I.Broeckx6 september 2020Lees meer…

Mijn dierbare erfstuk

hartenkreet
4.5 met 2 stemmen 89
...nader kan definiëren omdat het nooit tot mijn gaven behoorde vast te stellen welke instrumenten verantwoordelijk zijn voor de muziek. Nu de ogen mij niet meer bereiken en de handen, nu de stem voorgoed verstomd is zijn er alleen nog de lusteloze melodieën en de vele beelden die mij niet...
I.Broeckx3 februari 2021Lees meer…

Een edel voortbrengsel van de Natuur.......

hartenkreet
5.0 met 1 stemmen 141
...omhulsel omgaf en haar te verwarmen. Daarna kon ik knabbelen aan de zo toepasselijk "maisgeel" genoemde bolletjes en ik vroeg me af hoe toch een Onbekende ons de edele, gave en zo mooie vrucht geschonken heeft, kennelijk voor ons welzijn. Na mijn consumptie resteert slechts, als...
I.Broeckx10 oktober 2020Lees meer…

Borduren

hartenkreet
4.0 met 7 stemmen 1.216
...niet van meer waarde dan gediend te worden? Gaven van mensen zijn doorgaans veelzijdig. Niet gebonden aan een stuk proza dat in verhouding door weinigen wordt gelezen of begrepen. Uiteindelijk is daar een weg om te leren wat het is te woekeren met de talenten die je hebt. En met mijn...

Water

hartenkreet
3.6 met 5 stemmen 100
...en koester, begeleid en onderricht ik haar in de gave die Ashani haar heeft toebedeeld. In je hart kijken en naar jezelf terugkeren. Weg van anderen die je hun wil proberen op te leggen. Water kan nooit worden tegengehouden door hen die denken dat zij een ketting zijn. Water kan nooit...
aqua17 oktober 2014Lees meer…

bewering
2.6 met 34 stemmen 216
...hun kennis van de literatuur te etaleren door veronderstelde fouten en zwakheden in het werk van een ander op te sporen, en mensen die anderen graag willen stimuleren om hun literaire gaven te ontplooien en daarom opbouwende kritiek geven. Critici van de eerste categorie jagen alleen hun eigen...
Regatta10 april 2011Lees meer…

Destijds in de Montfortkerk.......

hartenkreet
4.0 met 2 stemmen 34
...viel mij nooit meer ten deel..... Toen gaven de liefde en verliefdheid mij vleugels en ik zweefde, denkend aan jouw magische gestalte..... Ik ben er - jaren later - teruggekeerd met Kerstmis na mijn gang door de lege, verlaten straten en alles was van zijn glans, van alle feestelijkheid...
I.Broeckx26 december 2017Lees meer…

vrienden

verhaal
1.3 met 21 stemmen 2.779
...(ik ook hoor), ik streef altijd naar rijkdom en gave dingen om te hebben, en ik denk dat ik niet de enige ben, maar eigenlijk moet je gelukkig zijn met goede en lieve ouders, en een paar goede vrienden waar je goed mee kunt praten, lachen en plezier maken. Arme mensen die goede vrienden...
wendy24 oktober 2001Lees meer…

Terug naar het vriendenhuis

hartenkreet
3.5 met 2 stemmen 51
...aan de wanden Het leven raasde sinds het afscheid aan mij voorbij en ver, ver in een diepe kloof ligt de eens gekende, voorgoed verloren en nooit herwonnen gave van onze vriendschap, die ik koesterde, die teloor ging De verwijten en kwetsuren zijn afgevuurd als pijlen op een...

De laatst overgeblevenen.......

hartenkreet
4.0 met 1 stemmen 41
...duister, in de duisternis die ons allen wacht. Kerstmis naderde en mijn tante stond me bij als niemand anders met goede raad en goede gaven. In de sfeervolle kamer met de oude schilderijen schijn ik een laatste jeugd beleefd te hebben en mijn tranen vloeien, vloeien eindeloos.....
I.Broeckx21 januari 2017Lees meer…

OMSLAAN

verhaal
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 230
...kletterende pijpenstelen van enkele uren geleden gaven de nodige vraagtekens. De zon belooft een heerlijk ritje. Ontspannen trappen over wegen en paden. Maar wat is dat? Soms kietelen zwevende druppeltjes. Ja, de bomen zuchten en ademen uit. Hun opgespaard regenwater waait rond als een zachte,...

Spaans benauwd

hartenkreet
3.8 met 8 stemmen 245
...ik wederom (en nog steeds) gecharmeerd door de gave van Fred om kort en helder formulerend zijn hart te luchten. De wens om dit ook eens, al was het maar voor één keer, proberen te benaderen noopt mij onverbiddelijk deze inzending kort en bondig te houden. Zo kwam ik en passant Joanans...

Het Twee Steden Ziekenhuis revisited (vervolg)

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 45
...en zo ingenieuze apparatuur staat opgesteld: de computer en de andere machine. Een jongedame met paardenstaart begeleidde me bij de "blaastest". De cijfertjes op het computerscherm gaven een goed beeld. De longarts zal tevreden zijn. Uit wat ik zou willen noemen "de cadeauverpakking" zal...

Sprookje van de boze fee [deel IV]

verhaal
3.8 met 13 stemmen 1.501
...gave te geven. Ze zal eerst van alle andere gaven moeten genieten eer ze de mijne smaken mag. Maar dan, dan op haar zeventiende verjaardag zal ze zich wonden aan een spinnewiel en... sterven.' Niets bewoog in de zaal - de koningin had zich met een kreet over het wiegje geworpen, de...
Meer laden...