Inloggen

resultaten voor 'Wilma de Bruïne'


282 resultaten.
Sorteren op:

hartenkreet
2,0 met 4 stemmen 89
Jij en ik zijn nog lang niet aan een relatie toe, er moet nog meer duidelijkheid komen over wie de winnaar is. Het inzic...

bewering
2,7 met 7 stemmen 111
Waar jij denkt dat jouw vrijheid op houdt, kun je samen met Jezus op weg gaan om dan je vrijheid opnieuw te ontdekken....

Jezus

hartenkreet
3,0 met 16 stemmen 731
Jezus heeft gezegd: "Indien gij in mijn woord blijft, zijt gij werkelijk mijn discipelen, en gij zult de waarheid kenne...

bewering
3,0 met 8 stemmen 244
Capgras - een misselijke sluipmoordenaar - vreet alles op, de titulatuur inclusief het gezonde verstand, elke logica in...

bewering
2,2 met 4 stemmen 74
Woningloos Wie in een gedicht wil wonen moet zelf een dichter zijn. Dan pas kun je volmaakt gestalte geven aan je ide...

bewering
1,0 met 3 stemmen 76
Kleurloos Soms wordt er walgelijk gezeverd, voornamelijk in relatie tot geld door mensen die, van wie je het niet zou...

bewering
1,0 met 6 stemmen 196
De Friezen hanteren de slogan "Fryslân boppe, de rest in de groppe" (gierkuil), maar dezelfde slogan hanteerden de Du...

bewering
2,0 met 4 stemmen 64
Wie zich zelf niet regelmatig weegt, beweegt niet genoeg, is daarnaast een onbewogen mens....

bewering
2,7 met 7 stemmen 73
Premier Mark Rutte praat zeer overtuigend over "vrede en veiligheid", maar zodra hij of een opvolger over "vrede en z...

bewering
1,5 met 2 stemmen 78
Regeringen aller landen Regeringen aller landen leer van uw fouten en sla de handen ineen. De verbroedering van de me...

bewering
2,3 met 3 stemmen 107
Laat het slechte in zijn sop gaar koken als het niet anders wil, maar stel jezelf ten doel om het slechte naar het goede...

bewering
2,3 met 3 stemmen 793
Uitsluitend de vrucht heeft het ultieme vruchtgebruik van de moederschoot, dit is de dag - en nachtschoot van het mensel...

bewering
1,2 met 5 stemmen 157
Het Capgras-syndroom maakt van mensen onhandelbare, lasterende, leugenachtige en inhalige monsters....

bewering
2,5 met 6 stemmen 1.237
Soms kan sommige naaste familie, in plaats van een toegevoegde waarde in je leven te zijn, een totaal verkeerde tendens...

Discriminatie

bewering
2,9 met 8 stemmen 185
Een ander modewoord is de psychiatrische aanduiding "schizofrenie". Een ernstige psychische ziekte die in de volksmond...

bewering
3,3 met 6 stemmen 94
De afstand tot in de hemel is een fractie van een seconde, in vergelijking tot de inspanning die van een mens wordt geve...

bewering
3,3 met 3 stemmen 1.551
Ik ben er zo langzamerhand beu van dat iedereen geboren is en dan ook nog ouders blijkt te hebben gehad....

Discriminatie.

hartenkreet
3,7 met 3 stemmen 159
Bij sommige psychiaters komt het woord "benepen" over de lippen als een broodje over de toonbank. Er zijn ook psychiat...

bewering
2,8 met 12 stemmen 191
De beweringen van tegenwoordig zijn weinig boeiend en getuigen van gebrek aan creativiteit en inventiviteit. De spirit i...