Inloggen
voeg je bewering toe

Beweringen
Er zijn 7 reacties op deze inzending:

Naam:
Günter Schulz
Datum:
21 Dec. 2012
Email:
ag.schulztiscali.nl
Wilma de Bruïne: "En hoe vind je die?". Als ik U was, zou ik deze zin erin houden want die schijnt een goede impact te hebben. Ik verkies van verder commentaar af te zien. Zolang ik Uw eerste reactie aan Joanan in mijn beleving niet zie als een constatering maar meer als het uiten van een beschuldiging hebben wij een onoverbrugbaar verschil van mening. Zonder de wil of het voornemen mijnerzijds om tot het Geloof te komen ben ik geen goede opponent voor U. Daar leg ik mij bij neer; mocht U dit als het behalen van Uw gelijk ervaren, dan is het U gegund. Ik wens U nochtans alle goeds toe.
Naam:
Wilma de Bruïne
Datum:
21 Dec. 2012
Günter : al met al heb je nog niet bewezen waarom je vindt dat je gelijk hebt. Er is geen sprake van een opgeheven vinger, noch van bij voorbaat een beter mens voelen mijnerzijds, noch van een beschuldiging mijnerzijds en ja, het Woord van JHWH daar is inderdaad geen speld tussen te krijgen. En wat die opmerking betreft over het wel of niet plaatsen van deze bewering door de redactie, vertel dat maar aan de rechter. Misschien heb je wel een nieuwe jurisprudentie uitgevonden. En hoe vind je die?
Naam:
Günter Schulz
Datum:
21 Dec. 2012
Email:
ag.schulztiscali.nl
Aan Wilma de Bruïne:

Wat ik hiervan vind? Het pleit niet voor me, dat ik eerst de moeite heb moeten nemen enkele inzendingen van Uw hand te lezen om erachter te komen, dat U als belijdend christen tot een bepaalde geloofsgemeenschap behoort. Daar is niets mis mee, maar ik begrijp nu, waarom het geloof erbij moest worden gehaald. Het is door mij niet genoemd en het past mij derhalve ook niet, als niet gelovige, U de ‘levieten te lezen’! Dit zou gelijk staan aan een schoenfabrikant, die een agrariër hekelt over de manier waarop hij zijn gewassen verbouwt. Het heeft dus weinig zin om met U van mening te wisselen over een onderwerp, waar bij voorbaat geen speld is tussen te krijgen. Dat U in de geest van JHWH er anders over denkt en meent dit te moeten uitdragen siert U, maar het maakt U per definitie bij voorbaat geen beter mens. Ik kan er, en dat ‘past ook tot mijn niveau’, mee leven en het ook respecteren. Alleen het opgeheven vingertje komt wat irritant over. We leven in het jaar 2012 en niet in 1012.

Dit laat onverlet, dat de door mij benoemde aantijgingen volgens de huidige wet niet onder de strafbare feiten vallen, anders had de redactie de bewering van Joanan nooit geplaatst. Ik constateer daarom dat wij alleen van mening verschillen en dat mijn reactie U niet welgevallig is. Men mag van alles ‘vinden’; dat is tenslotte voor eigen rekening. Door iemand van iets te beschuldigen wordt het, zelfs strafrechtelijk, al een ander verhaal. Daarom neem ik er geen woord van mijn commentaar terug. Nou, vooruit dan: de schoenlepel mag U vergeten.

Meer kan en wil ik er niet over zeggen. Discussies van: welles, nietes monden meestal uit in oeverloos gezwam. Zelfs deze reactie misstaat al onder een bewering van twee regels lang.

Met vriendelijke groet.
Naam:
Wilma de Bruïne
Datum:
20 Dec. 2012
Hans en Günter: en waarom zouden jullie het gelijk aan je kant moeten hebben? Jullie hebben het helemaal verkeerd maar dat is ook niet anders te verwachten op jullie niveau. Overigens vind ik "de schoenlepel "heel origineel gevonden. Van, mijnerzijds, op mijn nummer gezet voelen is in het geheel geen sprake. Het tegendeel is waar. Bewijzen jullie maar dat je gelijk hebt, bij deze zijn jullie uitgenodigd om jullie roerselen te debiteren, om het in je eigen bewoordingen te zeggen. Maar willen jullie ook tot het Geloof komen? dan ga ik graag met jullie in gesprek. En hoe vind je die?
Naam:
Hans Mooi
Datum:
19 Dec. 2012
Heer Schulz, u heeft erg fraai en subtiel deze mevrouw De BruÏne op haar nummer gezet. Het zal ongetwijfeld geen enkele zin hebben haar uit te nodigen om haar vijf volkomen ten onrechte geuite diskwalificaties te onderbouwen. Ik vrees dat ze dan weer reutelend haar reli-roerselen gaat debiteren.
Naam:
Günter Schulz
Datum:
19 Dec. 2012
Email:
ag.schulztiscali.nl
Om VIJF aantijgingen proper in één korte zin te kunnen proppen is vermoedelijk alleen gelukt door gebruik te maken van een schoenlepel.
Naam:
Wilma de Bruïne
Datum:
19 Dec. 2012
Je maakt je hier wel schuldig aan smaad, beschimping, minachting, haatzaaien en discriminatie.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)