Inloggen
voeg je bewering toe

Beweringen

Pleegt Israël genocide?

Ik verwacht en hoop dat het Internationaal Gerechtshof in Den Haag de komende weken zich bevestigend zal uitspreken over de vraag of Israël genocide pleegt in Gaza.
De verdediging van Israël dat het 'i n n o v a t i e f' de meer dan 20.000 doden en de min of meer gedwongen verhuizingen en de vernieling van 70% van de huizen met zeer zware bommen begeleidt komt bij mij niet sterk over.
Zeker, er zijn 13 miljoen sms'jes verstuurd en 7 miljoen pamfletten gestrooid, maar was er een reële kans voor de burgers om aan dit geweld te ontsnappen? Het lijkt mij te veel op gedwongen ontheemding.

Israël heeft het Hof in 1948 erkend en zal zich hopelijk een veroordeling aantrekken.

Schrijver: O.U. Deis, 9 januari 2024


Geplaatst in de categorie: oorlog

4.2 met 13 stemmen 169Er zijn 6 reacties op deze inzending:

Naam:
Bet Weter
Datum:
14 januari 2024
Beste Deis: Je hoopte op een veroordeling tot genocide (het waarom ontgaat me) lees ik in je eerste zin van de bewering. Daar was mijn reactie op gebaseerd. In je reactie sla je een iets gematigder toon aan. We hopen inderdaad met zijn allen dat er een eind aan de gewelddadigheden komt. Is er echter een redelijk alternatief voor Israël i.p.v. door te vechten totdat Hamas alle zeggenschap in het gebied heeft verloren? Beter voor iedereen en zeker voor de lijdende bevolking in Gaza.

Mijns inziens wordt er niet proportioneel, om deze zinsnede ook maar eens te gebruiken, de nadruk gelegd op de “kwalijke” rol die Israël speelt in dit conflict terwijl toch Hamas de aanstichter was van deze ellende. Nog steeds hebben ze Israëlische burgers gegijzeld waaronder kinderen en vrouwen (oorlogsmisdaad). Nog steeds schieten ze lukraak hun raketten af terwijl ze weten dat het een onbegonnen zaak is. In de media zakt de aandacht hiervoor geleidelijk weg. Leggen ze de wapens neer en laten ze de gijzelaars vrij dan zijn de gevechten snel voorbij. Maar nee doorstrijden tot dat je erbij neervalt. Bovendien verschuift de publieke opinie in hun voordeel al naar gelang het conflict langer duurt denken ze niet geheel onterecht. De eigen bevolking moet die offers maar brengen. Alle slachtoffers inclusief burgers zijn helden in de ogen van Allah en Hamas. De Jihad (lees hun manifest) opgeven is een doodzonde. “Palestina” moet gezuiverd worden van alle Joden, christenen en andere niet moslims. Hamas en ook Hezbollah, die nu vanuit het noorden Israël bestookt, ontlenen hun bestaansrecht aan strijd en oorlog voeren tegen de ongelovige honden.

Bovendien stel je eens voor. “Palestina will be free from the river to the sea”. Nou wie is er dan vrij? De bevolking zeker niet. Nog een islamitische dictatuur erbij in het Midden-Oosten waarbij het volk ernstig te lijden (vooral vrouwen) heeft onder het bewind van een stelletje fanatieke religieuze hardliners.

Redelijke alternatieven? Ik zie ze niet. Een eindeloze VN-vredesmacht in de regio? Een staakt het vuren totdat de boel weer is opgekalefaterd (onder leiding van Kaag) en de geschiedenis van 7 oktober zich op termijn weer zal herhalen en herhalen? Overname door de corrupte PA, die zelfs terroristen, sorry ik bedoel uiteraard vrijheidsstrijders, beloont met een uitkering voor wandaden?

Gaza dat in 2005 door duizenden “kolonisten” en het Israëlische leger werd verlaten heeft er vanaf het begin een vreselijke janboel van gemaakt. Eerst alle Joodse nederzettingen geplunderd en vernield i.p.v. te gebruiken voor de opbouw en daarna werd Fatah er uitgeknikkerd en de raketten (en aanslagen op Israëlisch grondgebied) bleven continu afgevuurd worden op Israël. Vreemd hè dat je de grenzen en invoer naar Gaza dan bewaakt. Miljarden aan geld verstrekt aan de regio door jan en alleman ter ere en glorie van Hamas met hun tunnel- en rakettenbouw. In ruim een decennium de populatie verdubbeld, een vreemde vorm van genocide is het niet? Nakomelingen worden voor het grootste gedeelte nog steeds als vluchteling beschouwd door de VN want stel je voor als je die status verliest, dat gaat je geld kosten (UNRWA).

Kortom: Hamas wil in mijn ogen geen vrede op geen enkele manier en is daar ook niet mee gebaat. Nu niet en nooit niet. De geldkraan moet open blijven staan. Een wellicht vreemde, en door velen m.i. niet te volgen of te begrijpen gedachtegang voor westerse mensen. De feiten liegen er echter niet om maar de erkenning van die feiten botst waarschijnlijk op een muur van ongeloof of gebrek aan inzicht bij de westerse mens met zijn “verheven” normen en waarden van de mens die zich slechts sinds een aantal eeuwen gedeeltelijk ontworsteld heeft aan het in die contreien nog, in de ogen van de westerse mens ondenkbare, bloeiende barbarisme. . De onmogelijkheid te bevatten dat een Israëlische op westerse school gebaseerde democratie zich “verlaagd” tot zulk een optreden leidt tot, voortkomend uit een ontwikkeld schuldbesef betreffende de Joden door een verwachte (gewenste) reciprociteit, met name Israël te veroordelen tot een vermeend onmenselijk optreden inzake deze kwestie vermoed ik. Ook de allesoverheersende focus op Israël in tegenstelling met andere (met vaak een veelvoud aan slachtoffers) grote conflicten in de wereld liggen hier aan ten grondslag denk ik.

Maar wellicht heb je ideeën om de problemen op te lossen na het (waarschijnlijk eenzijdig) neerleggen van de wapens?

(Vergeef mij mijn cynische toon hier en daar)
Naam:
Richard Bahl
Datum:
14 januari 2024
Uiteraard sta ik er zeker niet van te kijken, dat Deis hoopt op een uitspraak. De akelige getallen van doden en gewonden zijn iedereen immers wel bekend. Mij ging het slechts om de tegenstelling hopen en verwachten. Een kleinigheid, geef ik toe. In de context van de bewering ervaar ik de begrippen 'hoop' en 'verwacht' anders en scherper dan in meer reguliere situaties.
Naam:
O.U. Deis
Datum:
14 januari 2024
Israël gooide meer dan 6000 zware bommen op Gaza (nauwelijks groter dan Texel).
Israël beschadigde 35.000 gebouwen, waarvan een groot deel onherstelbaar verwoest is.
Israël doodde 25.000 Gazanen onder wie vele vrouwen en kinderen.
Scholen, moskeeën, ziekenhuizen, bibliotheken zijn met de aardbodem gelijk gemaakt.
Het lijkt erop dat Israël niet alleen met Hamas afrekent maar dat het ook het wonen in Gaza onmogelijk aan het maken is.
En dan staan Bet en Richard ervan te kijken dat ik de hoop uitspreek dat het Internationaal Gerechtshof (zij het op korte termijn als een soort voorlopige voorziening) een uitspraak doet die Israël zal aanmoedigen dit geweld - dat niet alleen Gaza benadeelt maar ook Israël zelf - te stoppen.
Naam:
Richard Bahl
Datum:
13 januari 2024
De actualiteit volgen en je zorgen delen op deze site vind ik zeer te waarderen. Ook in deze rubriek gaat het- los van de inhoud- ook om de stijl en inhoud van de inzending. Deze vind ik soms bij heer of mevrouw Deis merkwaardig. Open deuren of naschrijven van mediaberichten lijken het op bepaalde momenten. Uiteraard raken de beweringen vaak genoeg ook de juiste snaar en zijn de formuleringen helder. Bij deze bewering heb ik ook een inhoudelijke kanttekening: volg ik de mediaberichten goed, dan kan een echte uitspraak van het Hof nog flink lang op zich wachten. Enkele jaren zelfs, als ik goed heb begrepen. Wel zou een oproep tot staakt het vuren een mogelijkheid zijn voor de kortere termijn. Nu de formulering: 'ik verwacht en hoop' in de eerste zin komt ook mij enigszins wonderlijk over. Verwachten is anders van lading dan hopen. Dan de zin over de acties. Deze eindigt met 'komt bij mij niet sterk over'. Is in schrille tegenstelling met de getallen van de slachtoffers in het voorgaande genoemd door Deis. Bedoeld als 'understatement', neem ik maar aan. Ook in de laatste zin komt het begrip 'hopelijk' voor. Begrijpelijk, maar wellicht in het kader van een bewering wel erg voorzichtig genoteerd. Al met al een terecht actuele bewering met voor mij enkele vraagtekens.
Naam:
Bet Weter
Datum:
10 januari 2024
Een belangrijk kritiekpunt op de juridische “genocide” term is dat het in de praktijk ingewikkeld blijkt om aan te tonen dat daders een intentie hadden om een volk te vernietigen. Zonder bewijs van de intentie kan iemand niet voor genocide veroordeeld worden.

Bovendien is het begrip “genocide” multi-interpretabel. Al naar gelang de belangen wordt het verschillend ingevuld. Wat draagt de veroordeling van genocide bij in dit conflict anders dan de bevestiging van je eigen standpunt vraag ik me af.

Als ik het zou moeten duiden dan zouden o.a. Hamas en Hezbollah onder invloed van Iran genocide (willen) plegen op het volk Israël. Ze zijn daar zeer duidelijk in in zowel hun verbale als geschreven uitingen. Doet mijn mening ertoe? Waarschijnlijk niet maar het is goed om je, net als jij, uit te spreken denk ik.
Lauwheid leidt tot onverschilligheid.

Het gebruik van het woord “hoop” in je bewering bevreemdt mij enigszins.
Naam:
Sir Joanan Rutgers
Datum:
9 januari 2024
Wanneer Hamas de militaire middelen van Israël zou hebben, dan zou de menselijke schade voor Israël vele malen groter zijn, wat niet wegneemt, dat ieder vermoord mens, die onschuldig is, een misdaad jegens de totale mensheid is.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)