Inloggen
voeg je bewering toe

Beweringen

Wie zichzelf heeft aangeleerd om al het negatieve, dat hem overkomt, automatisch toe te schrijven aan anderen en aan God, toont daarmee aan dat hij noch over zelfkennis, noch over verantwoordelijkheidsgevoel beschikt. Wie zichzelf werkelijk kent, heeft immers geen zondebokken meer nodig.

Schrijver: Theo_Dosius, 17 nov. 2009


Geplaatst in de categorie: psychologie

3,4 met 5 stemmen 316Er zijn 15 reacties op deze inzending:

Naam:
Theo_Dosius
Datum:
28 nov. 2009
Ik verbaas me opnieuw over het enorme fanatisme dat je aan de dag legt bij je pogingen om iets, wat zonneklaar is, te weerleggen. Op zulke reaguurders ga ik niet meer in, dat is gewoon tijdverspilling.
Naam:
Joop
Datum:
28 nov. 2009
Ik stel voor dat je in je volgende dogmatische bewering gewoon man en paard noemt om kreupelheid te voorkomen. Schelden is niet alleen een teken van onmacht, je wordt er ook lelijk van.
Naam:
Theo_Dosius
Datum:
27 nov. 2009
Joop, opnieuw haal je allerlei begrippen, betekenissen en redeneringen op een hopeloze manier door elkaar. Het interesseert mij niet hoe jij het leerproces ziet. Het enige wat telt is, dat er veel mensen zijn die er een gewoonte van hebben gemaakt om al het negatieve, dat hen overkomt, aan anderen (of aan God) toe te schrijven. Dat die houding niet deugt, is zonneklaar. Dat deze mensen beter zouden kunnen weten, is ook perfect duidelijk. Zowel hun omgeving als hun geweten weten immers wel beter.

Ik reageer niet meer op je, omdat je laat merken dat je die essentie niet wilt begrijpen.
Naam:
Joop
Datum:
26 nov. 2009
Dus alles wat de doden en de overlevenden van Auschwitz overkwam, was hun eigen schuld?

Je ziet "onbewust gedrag" ten grondslag aan het individuele zondebokken (werkwoord), maar je beweert generaliserend "bewust" (wie zichzelf heeft aangeleerd ... t/m automatisch toe te schrijven).

Het gevolg van deze manier van schrijven is dat je mensen dingen in de mond legt die niet in hun zakken zitten. Ik wees je hier al eens eerder op.

Uiteindelijk kan dat leiden tot de haat jegens een persoon (Wilders) of zelfs een heel volk (de Zondebokken). Je ziet, ik houd de Bijbelschrijvers in ere. Zij konden het namelijk niet weten, maar jij en ik wel.
Naam:
Theo_Dosius
Datum:
24 nov. 2009
Dag Joop,
Misschien ga ik later nog een beschouwing schrijven over het magistrale boek "De zondebok" van René Girard. Ik denk dat dat veel verheldert. Laat ik alvast stellen dat moslims de nieuwe joden zijn, d.w.z. dat ze tegenwoordig bijna dezelfde zondebokfunctie hebben als de joden in de middeleeuwen.

De essentie van mijn bewering is, dat het fout is om voor alles, wat je overkomt, de schuld bij anderen te zoeken. Die kern bevalt je volstrekt niet. In plaats van in te gaan op het cruciale punt in mijn bewering probeer je een discussie op gang te brengen over het leerproces van de mens, waarbij je je toespitst op de vraag in hoeverre de mens zich van zijn eigen gedrag bewust is.

Laat ik zeggen dat veel mensen leven op de automatische piloot; de gedragspatronen die zich in hen hebben gevormd, stuiten af en toe op weerstanden uit hun omgeving. Wie bv. gewend is om anderen overal de schuld van te geven - ook van dingen, waar hij zelf verantwoordelijk voor is - doet dat meestal uit gewoonte, dus zonder er bij stil te staan. Toch ondervindt iemand, die zich zo gedraagt, soms ook pittige kritiek vanuit zijn omgeving. Die signalen kan hij ófwel verwerpen, ófwel accepteren door ze als terecht te onderkennen. De vanzelfsprekendheid van zijn gedrag wordt dan ter dicussie gesteld. Daardoor wordt hij zich er even scherp bewust van.
Mijn kritiek richt zich dan ook op al die mensen, die hun aangeleerde en negatieve gedragspatronen gewoon blijven volgen, zónder zich door hun omgeving te laten corrigeren.

Je vergist je als je denkt dat het gedrag van mensen grotendeels door bewuste factoren wordt bepaald. Helaas wel... Stel je eens voor dat je elke handeling BEWUST zou moeten uitvoeren - dan zou je nergens meer toe komen.

Dat je het christendom een negatief etiket op wilt plakken, zegt niets over het christendom zelf, maar meer over jouw eigen intenties om het te etiketteren; dat is nl. een poging om jouw schampere opmerkingen over religies te legitimeren. Het feit dat je een bijbeltekst uit zijn verband rukt, vormt daar een bevestiging van.
Naam:
Joop
Datum:
23 nov. 2009
Volgens mij stel je nu iets anders, namelijk het zelfinzicht ("eigen mislukkingen" en dat ook nog "stelselmatig"), - bewust gedrag dus.

Joden kregen eerder al de schuld van de kruisdood van Christus, de pest was waarschijnlijk net zo'n wonder.

"Hoe leest Gij?", vroeg Lucas (10:26).
"Ja, hoe schrijft Gij?", vraag ik me af.
Het gebeurde bewust en via intimidatie.

Volwassenen wier gedrag grotendeels wordt bepaald door onbewuste faktoren zijn onvolwassen en horen in de kliniek.

Je laatste alinea leidt af van de essentie van mijn geloof en de christelijk verkrachte weeskinderen.
Naam:
Theo_Dosius
Datum:
22 nov. 2009
Joop, ik verbaas me over de moeite die je doet om de aandacht af te leiden van de essentie van mijn bewering. Ik stel nl. dat een houding, waarbij men de eigen mislukkingen en tegenslagen stelselmatig wijt aan anderen en aan God, niet correct is, omdat men dan niet de hand in eigen boezem wil steken. Kortom: zo iemand ziet niet in dat hij ook zelf (mede)verantwoordelijk is voor de ellende die hem overkomt.
Wie zich zo gedraagt, heeft zondebokken nodig, nl. personen of groepen die ten onrechte van iets worden beschuldigd. Denk maar niet dat dit zo'n bewust proces als jij beschrijft. Lees voor de aardigheid maar eens een boek als "De zondebok" van René Girard. In de Middeleeuwen werden de Joden bv. als zondebokken gebruikt wanneer er een pestepidemie was uitgebroken. De collectieve agressie van de bevolking richtte zich dan op hen. Dat gebeurde onbewust en via imitatie. Ook het gedrag van volwassenen wordt grotendeels bepaald door onbewuste factoren.

Het geloof in God is trouwens niet een gevolg van conditionering, maar van het diepe besef dat wij van goddelijke oorsprong zijn. Tijdens BDE's bv. wordt het bewustzijn veel dieper en beseft men dat de materiële wereld maar één beperkt aspect is van een veel groter geheel. Zelfs atheïsten veranderen daardoor op slag in gelovigen, wat trouwens niet wil zeggen dat ze dan aansluiting zoeken bij een kerk.
Naam:
gluupje
Datum:
21 nov. 2009
Theo, je hebt gelijk, maar dan alleen jij. Ik pas, je zult mij de komende tijd niet meer op jouw pad vinden.
Naam:
Joop
Datum:
21 nov. 2009
Het is subjectief, omdat zondebokken (werkwoord) bewust pestgedrag/discrimineren/vergassen is. Kinderen/pubers daargelaten, maar daar had je het - ook blijkens je afbeelding - niet over.

Automatische lichamelijke reacties bij honden is iets anders dan het imitatiegedrag van de mens.
Dat gedrag is cognitief, zij het nog niet bewuste ontwikkelingsfase van het individu.

Je moet echt een behaviorist zijn om mensen koopsompolissen aan te smeren.

Het Geloof in God is zuivere (zelf) conditionering, te vaak uit den Boze.
Zie de recente excuses van Kevin Rudd aan de Vergeten Australiërs.
Naam:
Theo_Dosius
Datum:
20 nov. 2009
Dag gluupje en Joop,
1. Dit is geen subjectieve waarheid. Het is zonneklaar dat het niet juist is om al het negatieve, dat je overkomt, aan anderen te wijten. Wie dat wel doet, heeft zondebokken nodig om de eigen verantwoordelijkheid te ontlopen.
2. Het leren gebeurt vaak op een onbewuste manier, nl. door het gedrag van anderen (ouders, vrienden enz.) te imiteren. Mijn verwijzing naar Pavlov is dus terecht.
3. Je hoeft geen behaviorist te zijn om te erkennen dat de mens vaak leert d.m.v. conditionering.
4. Het besef, dat het leren vaak plaats vindt d.m.v. conditionering, sluit het geloof in God niet uit. De mens bezit gelukkig nog wel meer manieren om te leren, omdat hij ook over vermogens beschikt die ver uitgaan boven die van het dier.
5. Ik heb ook geen hekel aan je. In real life zouden we misschien prima met elkaar kunnen opschieten. Wél ben ik het hartgrondig oneens met sommige standpunten die je verkondigt.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)