Inloggen

Alle inzendingen van Theo_Dosius

78 resultaten.

Sorteren op:

bewering
2.7 met 6 stemmen 102
Een geesteloze wereld is een wereld zonder taal, omdat een mens niet zonder zijn geest kan leven. Wat rest is slechts het non-verbale gegrom, gekrijs en gezang van de dieren.

bewering
3.2 met 4 stemmen 104
Wie gelooft dat het gedrag van een mens wordt geprogrammeerd door het erfelijk materiaal dat hij van zijn ouders heeft meegekregen, kan zijn ouders zonder enig bezwaar verantwoordelijk stellen voor de gevolgen van zijn eigen beweringen.

bewering
3.0 met 5 stemmen 76
Voor de atheïstische fundamentalist is het religieuze geloof een gruwel. Evolutie volgens de traditionele leer van Darwin (incl. overgangsvormen) bestaat niet.

bewering
2.8 met 5 stemmen 238
Er is geen verschil tussen een militante atheïst en iemand die modieus tegen religies aantrapt. Geen van beiden heeft zelf de boeken gelezen waar het in de wereldgodsdiensten om draait; beiden denken in sjablonen en maken van gelovigen een karikatuur. Zo is elke christen voor hen al gauw een...

bewering
2.7 met 15 stemmen 668
Het is opvallend dat een literaire site als nederlands.nl voortdurend misbruikt wordt als uithangbord voor boodschappen van PVV-ers, SP-leden, Groninger mollebonen, blondines, communisten, hondenbezitters, pensionado's, analfabeten, bijstandsmoeders, invaliden en uitkeringsgerechtigden. Het moest...

bewering
2.8 met 10 stemmen 268
Wie zichzelf als een parel presenteert moet er zeker van zijn dat hij zelf een echte parel is en zijn tegenstanders zwijnen. Wie die zekerheid ontbeert gaat nolens volens een gevecht aan tegen windmolens.

bewering
2.2 met 4 stemmen 105
Wie religies niet gedoogt en ze zelfs wil verbieden, probeert anderen hun vrijheid te ontnemen en handelt in strijd met artikel 1 van onze Grondwet. De overheid moet daar juridisch tegen optreden.

bewering
3.8 met 16 stemmen 287
Wie ontkent dat de wetenschap uitgaat van vooronderstellingen en paradigma's die met hand en tand tegen critici worden verdedigd, moet maar 'es kijken hoe vijandig en afwijzend er door velen gereageerd wordt op Pim van Lommel, die heeft aangetoond dat het medische paradigma over het bewustzijn...

bewering
3.7 met 11 stemmen 181
Het is een hardnekkig misverstand van sommigen dat geloof en wetenschap niet samen zouden gaan en iemand pas wetenschappelijk werk zou kunnen doen als hij eerst het geloof heeft afgezworen. Het is ook een fabeltje dat je met gelovigen geen goed intellectueel gesprek zou kunnen voeren. Het geloof is...

bewering
3.8 met 13 stemmen 253
Op dit tabblad zijn verschillende mensen actief die een inhoudelijke discussie met anderen willen aangaan. Jammer genoeg zijn er ook enkele lezers die niet in een discussie zijn geïnteresseerd en steevast met modder gooien naar hun opponenten. Het is daarom goed dat er een inhoudelijke discussie...

bewering
4.2 met 12 stemmen 269
In bewering 820 beschouwt 'parel' het geloof als een kankercel die rigoureus moet worden opgeruimd. Die gedachte is gevaarlijk. Het verlangen om de leer en levensbeschouwing van anderen uit te roeien leidt immers onvermijdelijk tot het uitroeien van mensen.

bewering
4.6 met 9 stemmen 161
Wie denkt dat de wereld er beter uit zou zien als alle religies van de aarde worden verwijderd, zou ook alle politieke ideologieën zoals het socialisme en het communisme moeten uitroeien, en in laatste instantie de mens zelf. Het zijn immers menselijke eigenschappen als machtswellust, egoïsme en...

bewering
4.2 met 8 stemmen 173
Wie de illusie koestert dat er nog gediscussiëerd kan worden met het reaguurderstandem 'paarlen voor de zwijnen'/'Heleen', moet voor de aardigheid maar 'es kijken naar bewering 805. Daar reageert 'paarlen' met "Geloven dienen zo spoedig mogelijk van deze wereld te verdwijnen,...

bewering
4.0 met 7 stemmen 218
Het is altijd weer vermakelijk om te zien hoe sommige mensen jaar in jaar uit tekeer gaan tegen een God die volgens hen niet eens bestaat, waarbij ze die - volgens hen niet-bestaande - God ook nog van natuurrampen en andere ongemakken beschuldigen.

bewering
2.6 met 5 stemmen 198
Mensen die menen dat ze onrechtvaardig zijn behandeld en jarenlang de burgemeester en wethouders van hun gemeente, Haagse politici en tal van instanties benaderen om in alle toonaarden hun gram te halen, zouden er zeer verstandig aan doen om het verleden nu maar eens achter zich te laten en hun...

bewering
4.0 met 7 stemmen 183
Een belangrijke en systematische fout die door bijna alle atheïsten wordt gemaakt is het feit dat men bij de term ‘gelovigen’ altijd denkt aan mensen die lid zijn van een kerkgenootschap en de dogmatiek daarvan aanhangen, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Ook buiten de kerken treft...

bewering
3.0 met 6 stemmen 1.475
Na alle strapatsen van Balkenende rondom het Irak-rapport van de commissie-Davids is één ding duidelijk: JPB zou zó weer politieke of misschien wel militaire steun verlenen aan een nieuw militair avontuur van de V.S. waarvoor geen juridische basis en geen eenduidige inlichtingen van...

bewering
3.0 met 3 stemmen 520
Deze maand is uit een nieuw onderzoek naar voren gekomen wat al diverse keren eerder was vastgesteld, nl. dat antidepressiva bij mensen met een milde of een matige depressie niet of nauwelijks werken. Toch worden ze nog steeds in enorme aantallen voorgeschreven, ook bij mensen die niet ernstig...

bewering
4.4 met 5 stemmen 172
De landelijke media lijden aan een soort bewustzijnsvernauwing: alles wat in de Randstad gebeurt, schijnt minstens tien maal zo belangrijk te zijn als gebeurtenissen in andere regio's van ons land. Voor de politici in Den Haag geldt precies hetzelfde.

bewering
3.0 met 6 stemmen 169
Laten we er met z'n allen voor zorgen dat het nieuwe decennium niet een periode wordt waarin vreemdelingenhaat, onverschilligheid en intolerantie het winnen van verdraagzaamheid, begrip en respect voor elkaar. Met een strijd van allen tegen allen heeft niemand iets te winnen, door met elkaar...

bewering
4.3 met 3 stemmen 131
Het wordt zo langzamerhand tijd om een parlementair onderzoek in te stellen naar de handel en wandel van het RIVM en de Gezondheidsraad. Het heeft er namelijk alle schijn van dat de belangenverstrengeling tussen deze instanties en de farmaceutische industrie dusdanige vormen heeft aangenomen dat...
Theo_Dosius31 december 2009Lees meer…

bewering
2.8 met 5 stemmen 171
De dood is niet meer dan de overgang naar een andere bestaansvorm, waarbij ons lichaam afsterft maar ons bewustzijn volledig intact blijft.
Theo_Dosius22 december 2009Lees meer…

bewering
4.7 met 3 stemmen 206
Het materialistische waanidee van de medische 'wetenschap' dat psychische problemen zouden worden veroorzaakt door het ontbreken van bepaalde stofjes in de hersenen opent ongekende perspectieven voor de farmaceutische industrie. Farmaceuten zijn immers maar al te zeer bereid om die tekorten met...
Theo_Dosius17 december 2009Lees meer…

bewering
4.3 met 7 stemmen 165
Het eenzijdige, materialistische mensbeeld van de medische wetenschap, waarin het lichaam als een machine en het bewustzijn als het product van de hersenfuncties wordt beschouwd, ontkent het belangrijkste element van de menselijke persoon, nl. zijn geest, die oneindig veel belangrijker is dan zijn...
Theo_Dosius11 december 2009Lees meer…

bewering
4.0 met 6 stemmen 1.309
Moslims zijn de nieuwe Joden, d.w.z. dat ze tegenwoordig voor veel mensen dezelfde zondebokfunctie hebben als de Joden in vroegere eeuwen.
Theo_Dosius24 november 2009Lees meer…

bewering
3.4 met 5 stemmen 317
Wie zichzelf heeft aangeleerd om al het negatieve, dat hem overkomt, automatisch toe te schrijven aan anderen en aan God, toont daarmee aan dat hij noch over zelfkennis, noch over verantwoordelijkheidsgevoel beschikt. Wie zichzelf werkelijk kent, heeft immers geen zondebokken meer nodig.
Theo_Dosius17 november 2009Lees meer…

bewering
4.2 met 4 stemmen 911
Wie een uitstekend programma over bijna-dood-ervaringen wil zien, kan daarvoor o.a. terecht op YouTube. Een BBC-documentaire van ca. een uur is in zes delen gesplitst en online gezet. Het eerste deel kun je afspelen op: http://www.youtube.com/watch?v=_I9-XxBAEsQ Daarin komt o.a. Pim van Lommel aan...
Theo_Dosius15 november 2009Lees meer…

bewering
4.3 met 7 stemmen 114
Een veelgehoorde bewering van PVV-aanhangers is, dat hun partij de mening van de man in de straat zou vertolken. Die redenering klopt echter niet. Ze houdt geen rekening met het feit dat heel veel mensen helemaal niet denken wat Wilders zegt. Een bewijs daarvoor is de pijlsnelle groei van D66, die...

Wilders is geen deel van de oplossing, maar deel van het probleem

beschouwing
3.2 met 12 stemmen 455
De gevestigde politieke partijen hebben de problemen met grote groepen allochtonen heel lang genegeerd. Daar moeten ze nu een hoge prijs voor betalen. Hun aanhang brokkelt af en het kiezerspotentiëel voor de PVV lijkt met de dag te groeien. Op de reactiepagina's van De Telegraaf, Elsevier en het...
Meer laden...