Inloggen
voeg je bewering toe

Beweringen
Er zijn 5 reacties op deze inzending:

Naam:
Katja Bruning
Datum:
2 september 2012
Email:
katjabruningyahoo.com
Op de een of andere manier is het zo, dat juist van heel irrationele verklaringen van ‘het leven’ veel troost uitgaat. Darwin was briljant, maar nu we dat allemaal weten, wat kunnen we er dan nóg mee? Ook de oerknal maakt een mens niet blijer. Maar astrologie, reïncarnatie, dat soort zaken, daar kun je tenminste leuk over fantaseren.
Van Nostradamus wil ik afwezen, als hij zijn mogelijk correcte voorspellingen uit de astrologie haalde, waarom kunnen andere astrologen dat dan niet?
Ik ken drie vrouwen die op dezelfde dag jarig zijn en vreemd genoeg hébben ze één duidelijke overeenkomst. Ze zijn geweldig familieziek. Nooit kwam ik mensen tegen die zich zo intens, zowel in gedachten als met daden, bezighouden met hun ouders en broers en zussen.
Maar neem nu eens drie willekeurige mensen en zoek één duidelijke overeenkomst. Die zul je ook wel vinden.
Maagden zijn kritisch, maar alle mensen zijn kritisch. Kom je een Maagd tegen die werkelijk alles voor zoete koek slikt, dan ligt dat aan zijn ascendant en zijn ‘Vis in Maan’ of iets dergelijks.
Ik heb niet veel verstand van astrologie, maar weet dat Stieren geacht worden veel van eten te houden en voor alle Stieren die ik ken of gekend heb gaat dat absoluut op, ze zijn meer met eten bezig dan anderen.
Overigens klopt mijn hele uitspraak niet, want astrologen líegen niet: ze spreken niet bewust onwaarheid.
Naam:
Hendrik
Datum:
30 augustus 2012
Email:
klaassens38zonnet.nl
Katja, dank je voor je uitgebreide antwoord. Je hebt gelijk: sceptici vinden de uitspraken van Nostradamus te vaag en voor velerlei uitleg vatbaar. Dat neemt niet weg dat er ook veel onderzoekers op parapsychologisch gebied bestaan die waarde hechten aan zijn uitspraken. Dat is begrijpelijk, want hij heeft veel dingen correct voorspeld.

Zo werden het jonge sterven van de Franse koning Frans I en het achterlaten van Catharina de Medici als weduwe al door hem voorspeld nog vóórdat deze mensen getrouwd waren. De grote brand van 1666 in Londen en het afzetten van de Engelse koning Karel II door het parlement zijn door hem correct voorspeld. De opkomst en ondergang van Napoleon komen ook in zijn kwatrijnen voor. Nostradamus heeft het dan over gebeurtenissen die zich zo'n 250 jaar na zijn dood afspeelden.

Kosmische invloeden hebben hun weerslag op het leven op aarde, daar ben ik van overtuigd. Waarom zou dat niet op mentaal gebied merkbaar zijn? Je kunt het vergelijken met voedsel dat we innemen: ook dat beïnvloedt ons gevoelsleven.

De kaarten van astrologen zijn verschillend: sommigen gebruiken heliocentrische kaarten, waarbij de zon als middelpunt wordt genomen, terwijl andere de aarde als centrum nemen. Het is een verschil in perspectief, niet in het systeem op zich.

Wetenschappelijke bewijzen voor de juistheid van astrologische uitspraken e.d. zijn er wel. Ze zijn o.a. geleverd door de Fransman Michel Gauquelin. Als ik tijd heb, kom ik hier graag in een beschouwing op terug. Het onderwerp, dat je aansnijdt, vind ik in elk geval interessant.
Naam:
Zenzibel
Datum:
2 augustus 2012
Email:
zenzibelmsn.com
Katja, wat een heldere en goed onderbouwde repliek!
Naam:
Katja Bruning
Datum:
31 juli 2012
Email:
katjabruningyahoo.com
Hendrik, over Nostradamus lees in ik de Wikipedia:

‘Volgens sceptici zijn de uitspraken van Nostradamus veel te vaag en kan men er met gemak om het even welke interpretatie aan geven die past in de hedendaagse situatie, wat volgens die sceptici ook voortdurend gebeurt.’

Kosmische invloeden op fysiek niveau, zoals eb en vloed, zijn toch wel iets anders dan kosmische invloeden op mentaal niveau.
Ook kloppen de kaarten die astrologen gebruiken niet, en raar genoeg zeggen ze zelf dat dat niet uitmaakt.

Er is nog nooit het geringste wetenschappelijke bewijs gegeven dat de voorspellingen of karakteranalyses van astrologen kloppen.

Neemt niet weg dat mijn uitspraak ook uitdagend bedoeld is, ik ben eigenlijk nooit voor 100% zeker van mijn zaak.
Misschien maakt het voor de karaktervorming wel degelijk uit of je in de zomer of in de winter geboren bent, in de winter is zowel het fysieke als het geestelijke klimaat rondom een baby anders.
Naam:
Hendrik
Datum:
28 juli 2012
Email:
klaassens38zonnet.nl
Dat lijkt me iets te simpel. Als je onder 'liegen' verstaat dat sommige astrologen pretenderen dat horoscopen een soort blauwdruk vormen van de toekomst - van een individu, een land of zelfs de wereld als geheel - heb je volkomen gelijk.
Toch zijn er ook astrologen die de astrologie beschouwen als een soort persoonlijkheidstypologie. Het is dan een middel om allerlei eigenschappen van mensen in kaart te brengen, waarbij men ervan uitgaat dat er een samenhang is tussen kosmische invloeden tijdens het moment van de geboorte (en heus niet alleen het zonneteken) en de persoonlijkheid van iemand die onder die constellatie geboren is.

Dat kosmische energieën - alleen al op fysiek niveau - een enorme invloed hebben op het leven op aarde staat vast. Daarom ga ik ervan uit dat deze krachten ook op mentaal niveau doorwerken, al ben ik niet zo'n warm voorstander van de traditionele astrologie.
Vergeet trouwens niet dat iemand als Nostradamus, die verschillende verbluffend nauwkeurige voorspellingen heeft gedaan over een periode van honderden jaren, zich daarbij baseerde op de astrologie. Als astrologen alleen maar zouden 'liegen', is zoiets niet verklaarbaar.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)