Inloggen
voeg je bewering toe

Beweringen

In die Romeinse amfitheaters keken de toeschouwers vol plezier, hartstocht en leedvermaak naar de zwaardvechters, waarvan de ene de andere tenslotte moest doden. Ook het kijken naar veroordeelden, die met roofdieren moesten vechten om tenslotte verorberd te worden, was een spel, dat de grootste opwinding gaf. Misschien wel met sadistisch gelach!
Wat kunnen wij die Romeinen, zogenaamd beschaafd, toch laagstaande wezens of monsters noemen!

Maar in deze tijd zie je nog altijd even sterk de bloeddorstige roofdieraard in de moderne mens. Het kijken naar films vol bloedig geweld. Dat is toch zo grenzeloos vermakelijk! De hartstocht om te doden blijft steeds in de mensen voortleven.

Schrijver: Han Messie, 22 februari 2016


Geplaatst in de categorie: geweld

3.5 met 11 stemmen 306Er zijn 7 reacties op deze inzending:

Naam:
Gabriëla Mommers
Datum:
25 februari 2016
Hendrik, ik heb in het kader van mijn opleiding, en ook nog daarna, veel onderzoek gedaan naar de rol van de kerk in vervolgingen van esoterisch christenen, zowel in de eerste eeuwen N.Chr. als ook in de late middeleeuwen. Dus je aantijging dat ik de geschiedenis van de kerk niet zou kennen, is aantoonbaar onwaar. En dit zou je ook geweten hebben als je mijn eerdere werk hierover hier op deze site, waar ik eerder naar verwezen heb in onze discussie, had gelezen. Uit je reactie kan ik opmaken dat jij een deel van die kerkelijke geschiedenis hebt overgeslagen, anders zou je wel weten hoe wreed de kerk geweest is als het ging om martelen en doden van anders gelovigen. Als jij denkt dat de kerk de wereld veel goeds heeft gebracht, dan wil ik je uitnodigen de Heksenhamer eens te lezen. Dat is het meest misogyne boek ter wereld ooit geschreven, door de Dominicaanse inquisitie. Volgens dit boek hadden vrouwen geen ziel. De heksenvervolgingen in de late middeleeuwen hebben wereldwijd meer dan honderdduizend vrouwen het leven gekost, en kan mijns inziens daarom met recht een vrouwenholocaust genoemd worden, mede gezien de misogyne inhoud van het genoemde boek. Maar dit krijgen we op school in de geschiedenisles niet geleerd. Want dat is niet gunstig voor de kerk, die in ons land nog steeds het denken domineert. Vrouwen zijn tweeduizend jaar lang onderdrukt, Hendrik, door die kerk waarvan jij beweert dat ze zoveel goeds heeft gebracht. Ik draag de littekens van alle beschadigingen die ze aan mij in dit leven en al mijn eerdere vrouwelijke incarnaties hebben toegebracht nog steeds met me mee. Wij zullen het hier niet over eens worden. Jij bent verdediger van de kerk; ik ben verdediger van het esoterisch christendom, waarbij het geloof van binnenuit komt, en niet door een instituut van buitenaf wordt opgelegd.
Naam:
Hendrik Klaassens
Datum:
25 februari 2016
Dag Gabriëla, deze bewering gaat over de roofdieraard van de mens. Uit jouw woorden begrijp ik dat je daarbij graag de wreedheid van de kerk ter sprake brengt, maar dat niemand in de geschiedenis harder is geweest in het uitschakelen van tegenstanders dan 'de kerk' (wie zijn dat?), lijkt me op zich een heel ongenuanceerde uitspraak. Wreedheid en het meedogenloos bestrijden van tegenstanders is een algemeen menselijke trek. Me dunkt dat weinigen dat zullen tegenspreken. Me dunkt ook dat weinigen, die de geschiedenis van de kerken werkelijk kennen, het oneens zullen zijn met de uitspraak dat het christendom Europa en de wereld ook veel goeds heeft gebracht. Veel ethische principes, die in de Westelijke cultuur ingang hebben gevonden, zijn op het christendom gebaseerd.

Dat een verhaal over reïncarnatie niet waar zou kunnen zijn omdat je daar een andere opvatting over hebt, lijkt me ook van vooringenomenheid te getuigen. Of het verhaal waar is, zou ik ook niet kunnen zeggen. Waar het wel op wijst is de wreedheid van de Romeinen uit die tijd, en het sadistische genoegen waarmee naar de gruwelijke vertoningen in Romeinse amfitheaters werd gekeken. Qua wreedheid zijn die alleen te vergelijken met de executies die IS tegenwoordig uitvoert en via propagandafilmpjes verspreidt.
Naam:
Gabriëla Mommers
Datum:
24 februari 2016
Als het om uitschakelen van tegenstanders gaat, is niemand harder geweest in de geschiedenis dan de kerk. Yeshua is veroordeeld door de hogepriesters van de gevestigde patriarchale kerk in die dagen, die hem vervolgens laf hebben overgedragen aan het Romeinse gezag, maar ze wisten dat Pontius Pilatus geen kant op zou kunnen, want ze hadden het volk - en dat waren geen Romeinen! - al zo opgehitst, dat deze geen andere keus had dan hem te martelen en kruisigen. Dus enige nuancering is inderdaad wel op zijn plaats.
Dat rare verhaal over de vrouw die lachte, dat kan niet kloppen, want reïncarnatie en karma hebben niets te maken met de in ons Nederlands denken verankerde kerkelijke uitgangspunten over zonde, schuld, boete en straf. Reïncarnatie en Karma gaan over Balans, zonder oordeel.
Naam:
Hendrik Klaassens
Datum:
24 februari 2016
Dag Joanan, ik denk dat we onder 'de Romeinen' allebei iets anders verstaan. Jij doelt daarmee op individuele burgers en hun beleving van de gevechten die in amfitheaters plaatsvonden, terwijl ik daarbij vooral denk aan de Romeinse overheid.

Gladiatorengevechten en executies van christenen werden door de Romeinse overheid georganiseerd. Die overheid was keihard waar het ging om het uitschakelen van politieke of militaire tegenstanders. Christenen werden als staatsvijanden beschouwd, omdat ze weigerden mee te doen aan de keizercultus. Die cultus was in het leven geroepen als een soort bindmiddel in het Romeinse rijk. Op die manier hoopte de keizer de grote, bijgelovige massa aan zich te binden.

Individuele Romeinen waren vast veel genuanceerder. Akkoord. Zo lees ik graag de nuchtere, wijze teksten van de keizer-filosoof Marcus Aurelius. Als mens was hij beminnelijk, maar als keizer kon hij keihard optreden! :-)
Naam:
Joanan Rutgers
Datum:
24 februari 2016
Hendrik, wat jij ooit hebt gelezen over een sadistisch lachende Romeinse, die daardoor werd wedergeboren als mismaakt mens, bevestigt mijn visie over de Romeinse fabeltjes/sprookjes. Bedankt voor je bijval. 'De Romeinen' is alweer een overdrijving, want het was slechts een deel van de Romeinen, dat wreed was. Ook jij weet niet te nuanceren.
Naam:
Hendrik Klaassens
Datum:
23 februari 2016
Uit de verhalen, die uit die tijd zijn overgeleverd, weten we dat het publiek van Romeinse amfitheaters vooral op dergelijke gevechten af kwam om zich te vermaken. Pure sensatie dus. Ja, ik geef je gelijk, Han: de televisie en het internet hebben die functie overgenomen.

Joanan, ooit heb ik gelezen dat een vrouw, die sadistisch lachte om een christin die door een leeuw werd verscheurd, om die reden opnieuw moest worden geboren in een mismaakt lichaam.
De Romeinen waren echt wreed en meedogenloos. Ze rekende genadeloos met misdadigers en 'staatsvijanden' af.
Naam:
Joanan Rutgers
Datum:
23 februari 2016
Dat kan heel wat genuanceerder, Han, we kunnen nu echt niet met zekerheid stellen, dat al die toekijkende Romeinen louter een plezierig leedvermaak aan de dood van een gladiator beleefden of de dood van een door een leeuw opgepeuzelde christen. Misschien hebben ze de organisatoren wel evenveel verfoeid als wij.
Dat er hele volksstammen zijn, die tegenwoordig nog steeds zo stupide en primitief zijn om vermeende vijanden te doden, is helaas waar, maar aan de andere kant is het grootste gedeelte van de wereldbevolking inmiddels zo beschaafd en positief geëvolueerd, dat die de vredelievendheid hanteren, zelfs minus de zogenaamd rechtvaardigen, die de in hun ogen kwaadaardigen vermoorden. Films vol bloedig geweld werken volgens mij bij de meeste mensen zo, dat ze er een afschuw van krijgen en dat ze medelijden met de sneuvelende mensen krijgen. Tenminste, zo heb ik altijd naar westerns, misdaadfilms en oorlogsfilms gekeken. Daarin zie je de onmacht van psychotische, onstuitbare, iq-loze moordenaars, die niet weten hoe ze op adequate manier hun woede kunnen uiten. Ze zijn te zeer doorgeschoten in hun onbeheersbare gekte, omdat ze zichzelf nooit klein, nederig en kwetsbaar hebben leren opstellen, maar integendeel, hun woede hooggespannen, levensgevaarlijk hebben opgeblazen.
In de journaals krijgen de geweldsdelicten altijd volop de aandacht en lijkt het soms alsof deze planeet louter uit moordzuchtige groeperingen bestaat, maar dat is zinsbegoocheling, want de meerderheid van de aardlingen leeft vredelievend en sociaal. Dat de hoogst krankzinnige oorlogsvoerders zoveel negatieve aandacht claimen en krijgen, is vroeg of laat zeker passé.

Je laatste zin is gelukkig een niet op waarheid gebaseerde conclusie en natuurlijk een sterk overdreven schrikaanjager. Bovendien gebruik je de term 'de mensen', terwijl ik hierboven al aangaf, dat je daarmee alle mensen over één kam scheert en geen weet hebt van de meerderheid aan mensen, die vrede nastreven.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)