Inloggen

Alle inzendingen van Wilma

352 resultaten.

Sorteren op:

Hond en leven

column
3.5 met 4 stemmen 140
Het is woensdagmiddag en Ineke van de overkant komt vragen of ik met Karel meega naar een strandje in de buurt. Natuurlijk wil ik wel naar het strandje want het is bloedverziekend heet maar Karel, een hulphond in opleiding, mag niet mee. Karel mag namelijk niet leren dat water leuk is, dus we...

hartenkreet
2.0 met 4 stemmen 106
Jij en ik zijn nog lang niet aan een relatie toe, er moet nog meer duidelijkheid komen over wie de winnaar is. Het inzicht dat er uiteindelijk maar één de winnaar kan zijn moet zowel jou als mezelf raken. Zowel jij als ik moeten ons tot het uiterste inzetten om gelijk over de eindstreep te komen...

bewering
2.7 met 7 stemmen 118
Waar jij denkt dat jouw vrijheid op houdt, kun je samen met Jezus op weg gaan om dan je vrijheid opnieuw te ontdekken.

Jezus

hartenkreet
3.2 met 19 stemmen 751
Jezus heeft gezegd: "Indien gij in mijn woord blijft, zijt gij werkelijk mijn discipelen, en gij zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrij maken"( Joh.8:31,32).  JHWH (Hasjem, Adonai)zoekt niet de intellectuele mens maar de intelligentie van de wijsheid. De intellectuele mens die geen...

bewering
3.0 met 8 stemmen 268
Capgras - een misselijke sluipmoordenaar - vreet alles op, de titulatuur inclusief het gezonde verstand, elke logica in het denkvermogen ontbreekt. Hoe vindt de besmetting plaats? Frappant is het dat als het ene verhaal, met de drama queen, is afgelopen, het zelfde verhaal door een andere persoon,...

bewering
2.2 met 4 stemmen 94
Woningloos Wie in een gedicht wil wonen moet zelf een dichter zijn. Dan pas kun je volmaakt gestalte geven aan je idee. Wil je in een gedicht van een andere dichter wonen dan zal je al je creativiteit moeten aanwenden en jezelf terdege moeten kennen om de idee van de dichter gestalte te geven....

bewering
1.0 met 3 stemmen 97
Kleurloos Soms wordt er walgelijk gezeverd, voornamelijk in relatie tot geld door mensen die, van wie je het niet zou verwachten, door hun titulatuur een solide indruk maken, het meest vaak in het dagelijkse leven. Mensen die hun morele maatstaven zodanig verlagen dat ze hun beoordelings...

bewering
1.0 met 6 stemmen 219
De Friezen hanteren de slogan "Fryslân boppe, de rest in de groppe" (gierkuil), maar dezelfde slogan hanteerden de Duitsers tijdens W.O II: "Deutschland über alles." Zij zijn toch het volk dat de Joden, zigeuners en andere bruinogigen in de concentratiekampen hebben gestopt? Zij hebben bij...

bewering
2.0 met 4 stemmen 69
Wie zich zelf niet regelmatig weegt, beweegt niet genoeg, is daarnaast een onbewogen mens.

bewering
2.7 met 7 stemmen 96
Premier Mark Rutte praat zeer overtuigend over "vrede en veiligheid", maar zodra hij of een opvolger over "vrede en zekerheid" praat zijn de veiligheid en de zekerheid in deze wereld zoek.

Betalingsregeling

bewering
3.7 met 6 stemmen 88
Met een betalingsregeling blijft het financiële leed overzichtelijk.

bewering
1.5 met 2 stemmen 92
Regeringen aller landen Regeringen aller landen leer van uw fouten en sla de handen ineen. De verbroedering van de mensheid kan ongetwijfeld plaats vinden door een flinke vermenging van de volkeren. In dit licht bekeken zijn de landverhuizingen van de vluchtelingen, die in de laatste decennia...

bewering
2.3 met 3 stemmen 111
Laat het slechte in zijn sop gaar koken als het niet anders wil, maar stel jezelf ten doel om het slechte naar het goede om te keren.

bewering
2.3 met 3 stemmen 2.133
Uitsluitend de vrucht heeft het ultieme vruchtgebruik van de moederschoot, dit is de dag - en nachtschoot van het menselijk bestaan.

bewering
1.2 met 5 stemmen 166
Het Capgras-syndroom maakt van mensen onhandelbare, lasterende, leugenachtige en inhalige monsters.

bewering
2.5 met 6 stemmen 2.576
Soms kan sommige naaste familie, in plaats van een toegevoegde waarde in je leven te zijn, een totaal verkeerde tendens geven aan het eigen bestaan en daarmee aan jouw bestaan. Familie die zo stinkend vervelend en jaloers is dat de stank van Tata Steel Europe hierbij in het niet valt.

Discriminatie

bewering
2.9 met 8 stemmen 205
Een ander modewoord is de psychiatrische aanduiding "schizofrenie". Een ernstige psychische ziekte die in de volksmond lichtzinnig wordt misbruikt en door nog lichtzinniger mensen daar wordt neergezet waar deze niet thuis hoort. Hoe vaak wordt het woord "schizo" misbruikt ter aanduiding van...

bewering
3.3 met 6 stemmen 110
De afstand tot in de hemel is een fractie van een seconde, in vergelijking tot de inspanning die van een mens wordt gevergd om de afstand van de wereld tot in de hemel te overbruggen.

bewering
3.3 met 3 stemmen 1.558
Ik ben er zo langzamerhand beu van dat iedereen geboren is en dan ook nog ouders blijkt te hebben gehad.

Discriminatie.

hartenkreet
3.7 met 3 stemmen 167
Bij sommige psychiaters komt het woord "benepen" over de lippen als een broodje over de toonbank. Er zijn ook psychiaters die het begrip "armoede" verwarren met het begrip "zwakbegaafdheid." Ja, zo geven zij u uw persoonsgebonden budget, alsof armoede een nieuwe eigenschap is of een...
Meer laden...