Inloggen

Alle inzendingen over Evolutietheorie

16 resultaten.

Sorteren op:

bewering
4.6 met 15 stemmen 1.070
...rupsachtige wezens planten zich succesvol voort binnen hun aard, zonder spectaculaire metamorfose. Het is dus volgens Darwins evolutietheorie onlogisch dat een rups verandert in een opzichtige vlinder om daarna nog maar kort te leven.

bewering
3.4 met 7 stemmen 205
...de theorieën en paradigma's van de geleerden i.p.v. in de dogmatiek van de kerk. Het nadeel daarvan is dat ze allerlei onzinnige theorieën moeten aannemen zoals bv. de evolutietheorie. Ze verdedigen dit wetenschappelijke leerstuk zoals een fervent katholiek de onzin van de...

Vragen aan Darwin

dagcolumn
4.5 met 32 stemmen 1.577
... Behalve vragen aan Darwin zijn er ook vragen na Darwin. De tijd verstrijkt. De wetenschap evolueert. Hoe zou Darwin als hij nu geleefd had aankijken tegen zijn eigen evolutietheorie? Zou hij zijn On the Origin of Species en The Descent of Man op dezelfde wijze hebben geschreven? Zou...

Rondje voor de evolutietheorie?

beschouwing
3.1 met 7 stemmen 685
...En iedere deskundige was het over eens dat de evolutietheorie dergelijke bewijzen wel hard nodig had. Hoe kon bijvoorbeeld ineens de mens ontstaan met een veel groter hersenvolume dan zijn veronderstelde voorganger de aap? Dergelijke sprongen waren onverklaarbaar, maar daarvoor in de plaats is...
Hans de Heij16 februari 2010Lees meer…

Mission impossible voor de atheïstische zending

beschouwing
3.7 met 6 stemmen 202
...diersoorten op aarde volgens de principes van de evolutietheorie verloopt, lijkt me even hardnekkig als het geloof van fundamentalistische christenen dat de wereld letterlijk in zeven dagen zou zijn geschapen. Beide groepen zijn behoorlijk irrationeel. Ze geloven immers in dingen die op alle...

WAARHEEN ZIJN WIJ ONDERWEG? (4)

beschouwing
3.2 met 4 stemmen 221
...van een Designer). Alleen al het feit dat de evolutietheorie uitgaat van natuurlijke selectie, geeft aan dat zij de ontwikkelingen niet aan louter toeval toeschrijft. Ik ga daar nu niet dieper op in, maar vraag aandacht voor nog twee elementen die de gang van de evolutie bepalen. A. DE...

Waarheen zijn we onderweg? (3)

verhaal
2.3 met 3 stemmen 835
...een Designer) nodig. Alleen al het feit dat de evolutietheorie uitgaat van natuurlijke selectie, geeft aan dat zij de ontwikkelingen niet aan louter toeval toeschrijft, maar er een richting in onderkent. Ik ga op het punt van de natuurlijke selectie nu niet dieper op in, maar vraag aandacht nog...

Mijmeringen

verhaal
3.8 met 5 stemmen 719
...Darwin een puike kerel, maar als we van zijn evolutietheorie uitgaan moet ik concluderen dat het leven géén doel heeft. BAM, de wereld is toevallig ontstaan, tralala, het leven is toevallig ontstaan, ééncelligen, meercelligen, blabla, evolutie tot de honderdzevenenzestigste. Dit wil dus...

Dood

dagcolumn
3.9 met 8 stemmen 263
...dood ga dus. Iets persoonlijks, los van de evolutietheorie of een godsdienst. Wat gebeurt er op dát moment? Dus niet het 'bestaan’ erna. En ook niet de oorzaak. Die zal voor een ieder anders zijn. Maar die seconde, waarin het leven overgaat in de dood. Ik heb weleens geprobeerd om zo...
Gustaf Kreuz25 september 2016Lees meer…

Dick Hillenius: Schoonheid

beschouwing
2.0 met 1 stemmen 321
...met Karel van het Reve over de darwinistische evolutietheorie. Hij tuinierde graag bij een boerderij in Uffelte. Hij speelde het werk van Ravel, Satie en Debussy. Zijn literaire idolen waren Stendhal, Paul Léautaud, Multatuli, Slauerhoff en Du Perron. Hij publiceerde o.a. in: Tirade,...

Drie zwakke pijlers van het atheïsme (1)

beschouwing
3.2 met 14 stemmen 372
...verschillende columns en beschouwingen over de evolutietheorie en het ontstaan van religies. Twee ervan, namelijk “Vragen aan Darwin” (geschreven door George Knottnerus, 7-12-2012) en “Waar zijn de goden” (Skald, 11-2-2013) vond ik erg boeiend. De onderwerpen, die daarin behandeld...

Niets

column
3.3 met 3 stemmen 1.639
Ik ben bezig een nieuwe evolutietheorie op te stellen. Het idee van ene CD uit 1865 of daaromtrent is ja, wat kun je ervan zeggen: NIETS Laten we geen woorden verspillen aan dit sprookje van Charley. En aan de leden van zijn sekte. Insecten. Heb ik het toch gedaan, maar daar laat ik het...

De tragische zelfdoding van jouw moedige broer

beschouwing
5.0 met 1 stemmen 50
...een poëtische, feministische reactie op de evolutietheorie van Charles Darwin, wat jij als jouw magnum opus beschouwde. Je woonde nabij Ford Madox Brown, die jou portretteerde. Je had een intieme relatie met Ford, van 1875 tot zijn overlijden in 1893. Zijn familie was zeer ontsteld. Je...

Waartoe Zijn Wij Op Aarde?

dagcolumn
3.1 met 8 stemmen 323
...wereld om te buigen. Ze kaapten hiervoor de ‘Evolutietheorie’ van de nietsvermoedende skeletten verzamelaar Charles Darwin om deze coup (de claim op het bezitten van de enige juiste universele leer) in gang te zetten. In feite was deze omslag, deze staatsgreep, bedoeld om het idee van God...

Over de dictatuur van de olifant met het kunstgebit

beschouwing
4.7 met 11 stemmen 262
...door hun vrijage met de allang achterhaalde evolutietheorie. Er is nog nooit een missing link tussen twee soorten gevonden. Ook de door atheïsten aangehangen oerknaltheorie lijkt achterhaald. Wetenschappelijk bezien staan ze op glad ijs. Toch beroepen ze zich vaak op hun...

de Geest van Pinksterfeest

verhaal
3.7 met 3 stemmen 1.110
...commotie gene zijde van de Oceaan omtrent de Evolutietheorie versus religie. Toch is een zingevend verband te leggen, las ik: ‘We beginnen nu in te zien dat ook religie onderdeel uitmaakt van het evolutionaire proces. Vóór de geïnstitutionaliseerde godsdienst bestond wat ik volkse...