Inloggen

resultaten voor 'H.P. Winkelman'


85 resultaten.
Sorteren op:

KUN JE WILLEN WAT JE WILT?

beschouwing
4,3 met 7 stemmen 184
Iemands persoonlijkheid is de resultante van nature (genetische structuur) en nurture (de omgevingsfactoren) en is als...

PRIETPRAAT (5)

beschouwing
5,0 met 1 stemmen 214
Hallo Mien, ben je daar? O, je bent in de keuken bezig, zie ik. Ja, je vraagt je natuurlijk af waarom ik zo vroeg al thu...

PRIETPRAAT (4)

beschouwing
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 99
Mien, ik ben je bloedeigen man, dus je weet dat ik niet graag kanker. Maar nou moet ik toch 's voor één keer stoom afb...

PRIETPRAAT (3)

beschouwing
4,0 met 1 stemmen 72
Mien, weet jij wat communicatie is? Nee, com-mu-ni-ca-tie, weet je wel, van com-mu-ni-ce-ren. Nee Mien, dat heeft niks m...

PRIETPRAAT (2)

beschouwing
3,5 met 2 stemmen 70
Zeg Mien, slaap je al? . . . Mien . . . O, ik dacht dat je al sliep. Nee, er is niks aan de hand. Maar ik kan niet in sl...

PRIETPRAAT (1)

beschouwing
3,0 met 3 stemmen 74
Ja Mien, ik wéét het, ik bén knorrig. Zéér knorrig. Waarom? vanwege de onredelijkheid, Mien. Ja natuurlijk, mijn ch...

BALKE(N)BRIJ

beschouwing
5,0 met 4 stemmen 149
Vraag: Ik ben nog niet zo lang geleden getrouwd. Mijn man vertelde me dat hij dol is op balkebrij, maar ik weet niet hoe...

EEN IMAGINAIRE WERELD?

beschouwing
4,3 met 6 stemmen 248
Onlangs bladerde ik weer eens in een boekje dat al in 1957 verscheen en dat ik ook al vanaf dat jaar in huis heb. Het we...

EEN HOOPVOL PERSPECTIEF (3) - slot

beschouwing
3,3 met 18 stemmen 398
De evolutie wordt, denk ik, in belangrijke mate “aangestuurd” door vier actoren (als ik ze zo mag noemen), te weten...

EEN HOOPVOL PERSPECTIEF (2) - Intermezzo

beschouwing
3,0 met 8 stemmen 236
Ik wissel mijn beschouwing over mogelijke verdere ontplooiing van het menselijk bewustzijn af met enkele fragmenten (met...

EEN HOOPVOL PERSPECTIEF (1)

beschouwing
2,7 met 10 stemmen 245
“In ’t verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal,” schreef Bilderdijk. Met andere woorden: alles voltrekt...

OVER DE HEILIGE GEEST

beschouwing
1,7 met 7 stemmen 350
Mijn laatste drie bijdragen aan deze rubriek hadden betrekking op de wijze waarop het geloof in God verwoord wordt in he...

OVER INCARNATIE

beschouwing
3,7 met 6 stemmen 172
Van de twaalf artikelen van de aloude Apostolische geloofsbelijdenis hebben er niet minder dan zes betrekking op Jezus C...

OVER GODDELIJKE ALMACHT

beschouwing
3,0 met 7 stemmen 161
De Apostolische geloofsbelijdenis spreekt van God als van de Vader, de Almachtige. Zoals jonge kinderen dat vaak zeggen...

OVER GOD ALS VADERFIGUUR

column
4,7 met 6 stemmen 249
Godsbeelden in de bijbel zijn vaak uiterst abstract, in de zin van onpersoonlijk: het Woord, het Licht, de Liefde, de We...

OVER DE CIRKELGANG VAN HET LEVEN

beschouwing
3,8 met 6 stemmen 216
Religies beroepen zich voor het geloof in een individueel voortbestaan van de mensenziel na het sterven op goddelijke op...

OVER ONZEKERHEID EN ONBEPAALDHEID

beschouwing
3,5 met 6 stemmen 202
Wat telkens weer opvalt bij het lezen van de argumenten die aan de kwantumfysica ontleend worden voor het afwijzen van s...

OVER SINTERKLAASGELOOF

beschouwing
2,9 met 14 stemmen 410
In elke godsdienst vertonen traditionele, fundamentalistische geloofsopvattingen treffende overeenkomsten met een kinder...

OVER ZONDE EN VERZOENING

beschouwing
3,6 met 13 stemmen 197
In de leer van christelijke kerken van rechtzinnige signatuur waren lijden en dood van Jezus noodzakelijk om de in zonde...

OVER DE BESTURING VAN ONS BREIN

beschouwing
3,8 met 11 stemmen 2.819
Weinig mensen zullen willen bestrijden dat iets wat gebeurt altijd een oorzaak heeft gehad. Ook als we niet precies wete...

OVER RELIGIEUZE BEHOUDZUCHT

beschouwing
3,4 met 7 stemmen 171
Waar komt toch dat fnuikende misverstand vandaan, waardoor religieus conservatisme vaak verward wordt met vroomheid? In...

OVER CREATIVITEIT

beschouwing
3,6 met 11 stemmen 207
Creativiteit is voor veel mensen een woord met een aureooltje. Je hebt het of je hebt het niet – en maar betrekkelijk...

OVER BIDDEN IN EEN CAUSALE WERELD 2

beschouwing
3,6 met 10 stemmen 132
Als het waar is dat er geen wonderen (in de zin van mirakelen) gebeuren, als die soort van wonderen dus in de letterlijk...

OVER BIDDEN IN EEN CAUSALE WERELD 1

beschouwing
3,2 met 8 stemmen 158
"Heeft bidden zin?" Het is al weer vele jaren geleden, dat ik me dit begon af te vragen. Ik bedoelde eigenlijk: heeft...

OVER HOLISME EN TRANSFORMATIE

beschouwing
3,5 met 10 stemmen 221
Wat me in publicaties over holisme opvalt, is dat ze nogal eens aan de essentie ervan voorbij gaan. Die essentie is name...

OVER EVOLUTIE VAN HET ZELFBEWUSTZIJN (2)

beschouwing
3,1 met 10 stemmen 225
Deel 1 van deze beschouwing eindigde met de vraag of we ons enige voorstelling kunnen maken van een evolutie van het i...

OVER EVOLUTIE VAN HET ZELFBEWUSTZIJN (1)

beschouwing
3,3 met 11 stemmen 204
Evolutie kenmerkt zich niet door óntwikkeling (letterlijk: afrolling, dus vereenvoudiging van wat ingewikkeld was), maa...

OVER SCHULD, BOETE EN AANSPRAKELIJKHEID

beschouwing
3,1 met 12 stemmen 231
Een waarschuwing vooraf. Dit wordt een nogal controversiële beschouwing over een controversieel onderwerp. Als u uzelf...

OVER PRECOGNITIE

beschouwing
3,7 met 10 stemmen 472
Een citaat om mee te beginnen. Arthur Koestler schrijft in zijn boek “De wortels van het toeval”: “Een soort m...

OVER DE LICHAMELIJKE OPSTANDING

beschouwing
3,8 met 8 stemmen 201
In een van de oudste christelijke geloofsbelijdenissen, het Apostolicum, is tweemaal sprake van opstanding uit de dood,...