Inloggen
voeg je verhaal toe

Verhalen

de Geest van Pinksterfeest

Als jongetje begreep ik nooit wat Pinksteren voor feest was.
Nu begrijp ik de gedachte. Het lichaam van Jesus herrezen naar de hemel gegaan, aan zijn discipelen liet hij zijn (Heilige) Geest.
“Vormsel” was het derde “initiatie-sacrament” waardoor wij katholieken deelachtig werden. De andere twee zijn Doopsel(H.Vader) en Eucharistie(de Zoon).*

Een fascinerend idee en gegeven, de te bejubelen in ons allen verinnerlijkte en als eenheid gespreide Geest. Was Pinksteren ook een vóór-christelijk feest?. Geen informatie te vinden. Het is dus misschien een 100% christelijke uitvinding.

Wel las ik over “Pinksterbloem” of “Pinksterbruid”:
'Eén van de voorjaarsfeesten was de viering van de Pinksterbloem (in oostelijke provincies Pinksterbruid). Dit moet oorspronkelijk een feest geweest zijn waarop het mooiste meisje van het dorp of de buurt door de jongelingen tot pinksterbloem of -bruid werd gekozen en met bloemen werd versierd en gekroond; een feest waarbij huwbare, jonge mannen en vrouwen dansten, zongen en met elkaar kennis maakten. De bloem of bruid symboliseerde een nieuw begin, de aanvang van de zomer, en tegelijk vrijage en huwelijk.'**
Toch: deze feesten zouden na 1500 ontstaan zijn. Geen 'heidense' wortels.
Spreekt tot mijn verbeelding.

De angelsaksische benaming ‘Holy Spirit’ brengt mij op een volgende, misschien wat vreemde vraag: zit de H.Geest misschien in Holysloot?
Holysloot is een heel oud landschappelijk gehucht aan een meer in het Waterland. Een fascinerende naam: zou de geest daar in de sloot zitten? Nooit iets over gelezen of van gezien. Toch, de wandelaar zal zeker iets van goede geest herkennen in dit NIVON-bericht:

'Boer zijn is zo makkelijk niet meer. Jaag je een paar wandelaars het weiland uit. Blijken het advocaten van een gerenommeerd advocatenkantoor te zijn. Het voetpad door het weiland van boer Bakker bestaat al minstens 400 jaar en verbindt het Waterlandse dorp Holysloot met de IJsselmeerdijk.
Sinds 1993 maakt het ‘padland’ onderdeel uit van het Zuiderzeepad. Eerlijk is eerlijk, sindsdien zag de boer aanmerkelijk meer stadters en stappers passeren. Maar hij mag ze de doorgang niet weigeren. Zo vond ook de rechter. Boer Bakker en het Wandelplatform hebben inmiddels de hand geschut en de wandelaar kan weer ongehinderd genieten van het Zuiderzeepad.' **

En misschien dwaalt op dat pad een goede geest.
Je ziet het niet, je loopt door weilanden. Recht van overpad - eeuwen her. Je volgt de bordjes. Zo kwam ik op een door koeien begraasd weiland. Precies in het midden stond ik in angstige verdwazing stil.
Rondom mij had zich een kring geformeerd van wel 1000 koeien. Agressief briesend en mij koeienerend aanstarend. Niemand graasde. Vreselijk, ik verwachtte dat elk moment de horde op mij af zou stormen, in de klei zou stampen.
Ineens een kloek besluit genomen: als dolleman gerend richting boerderij. En ziet, een wonder geschiedde, de koeien weken vreedzaam uiteen. Gedankt de goede geest, toen.
Maar ja, toch iets anders dan de Heilige Geest.

Veel commotie gene zijde van de Oceaan omtrent de Evolutietheorie versus religie. Toch is een zingevend verband te leggen, las ik:

‘We beginnen nu in te zien dat ook religie onderdeel uitmaakt van het evolutionaire proces. Vóór de geïnstitutionaliseerde godsdienst bestond wat ik volkse religie noem, of stammenreligie. Het verschil tussen beide soorten is als het verschil tussen spreken en schrijven, volksmuziek en gecomponeerde muziek. Volkse religie had geen menselijke tussenpersonen en hoeders nodig, het kon volledig op zichzelf staan. In die volkse godsdiensten konden de memes(het culturele equivalent van genen) zich zonder bewuste bemoeienis door gemeenschappen verspreiden. Maar net zoals de wilde dieren gedomesticeerd werden, werden ook deze wilde memes getemd en bewust geherdefinieerd.'
(Filosoof D.C.Dennett - Bas Heijne-interview-NRC-07-05-05)

Wij doorleven volgens Dennett als mensensoort religie, metafysische overtuigingen in opeenvolgende vormen. Evolutietheoristen hoeven dus niet te strijden tegen religie of andersom. De vorm is immers niet bepalend voor inhouden. Waarom zou ik niet in het Scheppingsverhaal kunnen geloven en ook in de Evolutie van de Mens als soort? Zo begrijp ik dit.

Dat is nou mijn Pinksterwens: dat wij in Nederland voldoende geest en gezond verstand hebben om in te zien dat dogma’s onnodige strijd geven. Volgens mij kan meneer Dennett ons daarbij helpen.
Om niet bang te zijn. Voor elkander's woorden.

-------------------------------------------------------------
*Voor informatie Pinksteren in het Katholicisme: www.pinksterfeest.nl
**www.meertens.KNAW.nl Meertens Instituut voor Volkenkunde .
***Wandelpaden Holysloot door Diederik Mönch. NIVON organisatie natuurvrienden van goede gezindte. www.pz.nl/nivon Met eigen huizen en campings waarin je heerlijk vrij verantwoord natuurlijk kunt verkeren..

Schrijver: jos zuijderwijk, 13 mei 2005


Geplaatst in de categorie: religie

3.7 met 3 stemmen 1.111Er zijn 2 reacties op deze inzending:

Naam:
Trijnte
Datum:
6 november 2005
Email:
tsv7hotmail.com
Als je de heiligheid van de Heilige Geest ook maar enigszins mag gaan ervaren, er zal een geheel ander epistel van je hand verschijnen denk ik.
Naam:
Willem Houtgraaf
Datum:
13 mei 2005
Email:
whoutgraafhotmail.com
Altruïstisch gedrag is volgens de evolutiebioloog geëvolueerd.
Ook religieuze gevoelens vallen daaronder.
Steven Pinker, een cognitieve psycholoog (en inmiddels tot filosoof gedoopt), verklaart gevoelens, geïnitieerd vanuit het brein, als een beleving ten gevolge van een informatie verwerkend neuropakket in ons hoofd.
Dus ook een geëvolueerd geheel.
De menselijke natuur kunnen wij niet ontvluchten, lijkt de boodschap.
Een stukje menselijke natuur is ook, dat tegenstrijdige belangen met elkaar in de clinch liggen, constant en steeds weer opnieuw. Overtuigingen zoeken naar woorden, en blaffen naar vreemde uitdrukkingen.
Dat heeft inderdaad met angst te maken, maar ook met kortzichtigheid.
Ik ben bang dat de woorden daarbij worden misbruikt als aanleiding en als middel.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)