Inloggen

Alle inzendingen over determinisme

11 resultaten.
Sorteren op:

OVER DETERMINISME

beschouwing
2,9 met 8 stemmen 129
...ene veronderstelling sluit de andere uit. Het determinisme is een poging tot analyse van een aspect van de werkelijkheid, het is geen religie. Om voor mijzelf te spreken: als ik over de wereld nadenk, kán ik tot geen andere conclusie komen dan dat er geen autonome gebeurtenissen bestaan en...

Hoe verantwoordelijk zijn we eigenlijk?

verhaal
2,6 met 9 stemmen 875
...spreken: ik leef niet vanuit de theorie van het determinisme. Als ik over de wereld nadenk kán ik tot geen andere conclusie komen dan dat er geen autonome gebeurtenissen bestaan en dus, dat de constellatie van de wereld op elk moment bepaald werd en zal worden door de constellatie op het...

Determinisme, een steriele wereldbeschouwing?

verhaal
2,8 met 12 stemmen 1.002
...droom er immers niet geweest kunnen zijn. Het determinisme is een poging tot analyse van een aspect van de werkelijkheid, het is geen religie. Om voor mijzelf te spreken: als ik over de wereld nadenk, kán ik tot geen andere conclusie komen dan dat er geen autonome gebeurtenissen bestaan en...

Gedachten over determinisme

verhaal
3,0 met 10 stemmen 824
...op het vlak van het menselijk handelen houdt dit determinisme een ontkenning in van de menselijke wilsvrijheid." De angel zit uiteraard in het laatste gedeelte van deze begripsomschrijving. Het houdt immers in dat causaliteit ook van toepassing is op menselijke hersenprocessen, denkbeelden en...

OVER OORZAKEN EN GEVOLGEN

beschouwing
2,7 met 6 stemmen 202
...volgende vragen willen stellen m.b.t. het begrip determinisme. 1 Als er voor alles causale verbanden bestaan ligt dan ook alles vast? 2 Is de plaats van ieder atoom op iedere plek in het heelal van het begin (oerknal, explosie) tot het einde (implosie, of wat dan ook) volledig bepaald voor...

Causaliteit en de theorie van de handelende persoon

verhaal
3,5 met 12 stemmen 1.458
...mens zelf zijn daden en volgens de leer van het determinisme worden zijn daden bepaald door iets wat ogenschijnlijk buiten hem ligt. De verwarring wordt grotendeels veroorzaakt doordat we de werkelijkheid splitsen in een "ik" en een "niet-ik". Maar, vraagt Smullyan, waar houdt dan het...

Hoe vrij zijn we eigenlijk?

verhaal
2,4 met 7 stemmen 711
Er gebeurt niets zonder oorzaak en er gebeurt niets zonder gevolg. Wie zou deze stelling willen en kunnen weerleggen? Maar als het dus waar is dat alles een oorzaak heeft, hebben we wel een probleem. Bij "alles" hoort ook de mens, horen ook wijzelf. Het zal ons immers niet moeilijk vallen, te...

OVER EEN FUNCTIONELE ILLUSIE

beschouwing
2,4 met 9 stemmen 126
...theorie van de strikte causaliteit, dus van het determinisme niet aangetast. Maar dat laat onverlet dat subjectieve beleving en objectieve werkelijkheid niet altijd (misschien zelfs nooit) samenvallen. Het is ons brein zelf dat de óórzaken van een wilsbesluit (de hersenprocessen) voor ons...

OVER TOEVAL EN VRIJE WIL

beschouwing
3,4 met 9 stemmen 341
...bezwaar hout sneed, zou daarmee natuurlijk het determinisme niet weerlegd zijn. Feiten wijken nu eenmaal niet voor ethische of religieuze bezwaren. Vast staat dat de mens, als noodzakelijke voorwaarde om voluit als mens te kunnen functioneren, een ingeboren gevoél heeft van vrijheid en...

Oud nieuws

beschouwing
2,2 met 4 stemmen 87
...was aangeboren, een genenkwestie en gevoed door determinisme, maar juist door die hoge spanningsgraad wist hij zichzelf te ontpoppen tot één van de grootste kunstschilders ooit, totdat de spanningsboog inklapte en hij van de weeromstuit niet anders kon, dan te gehoorzamen aan zijn leeggeroofde...

Onveroorzaakt of onvoorspelbaar?

verhaal
2,5 met 6 stemmen 873
De meest fundamentele kritiek op het determinisme (berustend op het causaliteitsbeginsel) komt van de zijde van de kwantumfysica. Die kritiek komt - kort gezegd - voort uit de waarneming dat de wetmatigheden in de macrofysica (de natuurkunde van voor het blote oog waarneembare verschijnselen) niet...