Inloggen

Alle inzendingen over kwetsuren

46 resultaten.

Sorteren op:

Als de wonden in mijn hart/Gesmeed op het aambeeld van het leven

hartenkreet
4.7 met 3 stemmen 210
...de mensen, in een schijnbaar nooit eindigende sequentie, als uit vuurmonden, als kanonskogels op mij afgevuurd en de kwetsuren zijn als mokerslagen op het aambeeld van mijn ziel en gemoed neergekomen.....
I.Broeckx16 november 2021Lees meer…

"Quantité négligeable?"

hartenkreet
3.0 met 2 stemmen 32
Ik had de rouwannonce, in feite tegen beter weten in, op het prikbord geprikt dat een prominente plaats innam in de ruimte die gefrequenteerd werd door de bezoekers van de eetclub. Ik had echter kunnen beseffen dat al mijn zogenaamde "vrienden" dermate ziekelijk opgingen in hun overigens...
I.Broeckx4 augustus 2016Lees meer…

bewering
4.0 met 5 stemmen 75
Het is onaanvaardbaar dat er meer dan 140 renners over de Franse wegen worden gejaagd. Dagelijkse valpartijen in een peloton van 200 man - waarbij ernstige kwetsuren onvermijdelijk zijn - ter wille van de commercie zijn ethisch onverantwoord.

"Zij zullen uw teedere ziel kwetsen" (Frederik van Eeden)

hartenkreet
5.0 met 1 stemmen 649
Hoewel hij jarenlang de buurman was geweest van mijn inmiddels overleden moeder, sprak hij mij niet aan toen ik hem ontmoette bij de bushalte. Kennelijk vond hij het wel uiterst precair met iemand in gesprek te komen die volgens zijn razendsnelle, momentane berekening wel in het laatste stadium van...

Alleen nog een vogel......

hartenkreet
4.0 met 1 stemmen 2.713
...als gewoonlijk door een onafzienbare reeks van kwetsuren die zich opgestapeld hadden als betrof her een blokkentoren, een alternatief soort Toren van Babel of een onzalig en vermaledijd, verfoeilijk bouwwerk dat in de loop van mijn 58-jarige leven opgericht was door mijn haatdragende medemensen...
I.Broeckx30 januari 2017Lees meer…

Voorjaar 2022 / Een prozagedicht

hartenkreet
3.5 met 2 stemmen 71
...mijn hart; beter gezegd met mijn dode hart dat in mij rust; dat niet kon genezen, niet kon herstellen van de slagen, schokken en kwetsuren, haar toegebracht door de hardheid en wreedheid van de onverschilligen; van de bikkelharde medemens.....

Kwetsuur en genezing

hartenkreet
3.5 met 2 stemmen 207
Een pijn manifesteerde zich tussen mijn tanden, rechtsonder in mijn mond, in de onderkaak; een aanhoudende, zeurende pijn. Kennelijk had ik toch niet voldoende tussen de rij tanden "gepookt" met die kleine houten stokjes. In de drogisterij aan de Oude Markt verkocht men twee soorten mondwater, die...
I.Broeckx14 oktober 2019Lees meer…

Ongeopende brieven

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 729
Al twintig jaar arriveren de enveloppen die ongeopend blijven sinds onze grote ruzie, Die twintig jaar overbrugde je humorloos en rancuneus en je wrok en verbittering stapelden zich torenhoog en buitenproporttioneel op. Ik scheur je enveloppen niet meer open, zoals eens om niet de hatelijke...

"Zu der Liebe heil'gen Werken" (Ernst von Wildenbruch)

hartenkreet
4.5 met 2 stemmen 56
...schouders en mevrouw knuffelt mijn wang met een steels gebaar.... Op dat moment was ik alle kwetsuren, alle verdrietelijkheden vergeten....

Als het mensenhart?

hartenkreet
3.2 met 4 stemmen 58
...gekwetst en vernietigd kan worden door pijn en leed, door onherroepelijke kwetsuren?
I.Broeckx19 augustus 2022Lees meer…

Terug naar het vriendenhuis

hartenkreet
3.5 met 2 stemmen 50
...de eens gekende, voorgoed verloren en nooit herwonnen gave van onze vriendschap, die ik koesterde, die teloor ging De verwijten en kwetsuren zijn afgevuurd als pijlen op een kwetsbaar, weerloos hart en nooit is de terugkeer mogelijk naar het eens gekende

Een beetje compassie met Kerstmis?

hartenkreet
2.0 met 1 stemmen 49
...verbroken diende te worden. De ontrouw en de kwetsuren die men elkaar toebrengt zijn gemeengoed geworden onder de mensen,,, Opstandig en boos gaf ik mijn "vriendin" voorgoed haar congé Zij was zo bezig met "zelfcompassie" in haar egocentrische bolwerk van de "mindfulness" Waar bleef...
I.Broeckx14 december 2018Lees meer…

Stilte, kwetsuren of tomatensalade?

hartenkreet
3.5 met 2 stemmen 87
...is deze stilte zoveel beter dan de kwetsuren die men opdoet als bloedende wonden bij degenen die de "kunst" verstaan de lompheid door hun betoog te vlechten als de schering door de inslag en van wie ieder tweede of derde woord wondt en kwetst. Wellicht is de stilte beter dan de...

Zeer verlate kermisimpressie 2012/ "Vanavond gaan we naar de kermis in de stad"

hartenkreet
4.5 met 2 stemmen 44
...mensdom. En - het is eerder vertoond - ik huil. Ik huil om duizend-en-een nooit beleefde gevoelens; ik huil om honderd voorgoed verloren sentimenten, om tientallen kwetsuren en ik huil om het panorama van het vergeten leven dat ik niet meer op kan roepen en om het landschap van het...
I.Broeckx24 september 2016Lees meer…

Poëzie, magie en fantasie bij Fiona Tan

hartenkreet
3.0 met 1 stemmen 57
...sentimenten, die de beelden wellicht bij haar opriepen. In het restaurant probeerde ik haar uit te leggen hoe mijn, door vele kwetsuren gehavende en gewonde ziel tenslotte tot een nieuw evenwicht en een nieuwe schoonheidservaring gekomen is........

"Ik heb overal blauwe plekken van jou"

hartenkreet
4.3 met 3 stemmen 270
Mijn verdriet komt en gaat; wast af en aan als het getij dat de kust geselt en streelt. Na de zoveelste ruzie stapelde het leed zich in me op; de tranen brandden achter mijn ogen maar vonden een uitweg en ze rolden gestaag over mijn wangen; tranen om het menselijk tekort. De arme, goede...
I.Broeckx20 december 2021Lees meer…

Bij "De Volckaert" in Dongen

hartenkreet
4.0 met 2 stemmen 47
De bebouwing in de omgeving van Woonzorgcentrum "De Volckaert" in Dongen mag er zijn en verdient zeker wel een schoonheidsprijs maar vanzelfsprekend blijft het voor de argeloze toeschouwer die het geheel van buitenaf beziet onduidelijk welke onheilspellende vormen van niet te definiëren leed en...

Na lange jaren van "vriendschap"

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 732
De C.-straat, dichtbij het centrum van onze stad, strekt zich uit als een sfeerloze, troosteloze trechter of krocht en ook in het huis van mijn "vriendin" heerst sinds lange jaren de ziekte, de doodsheid en het verval. Ze vraagt me welke muziek mijn voorkeur heeft. Zelf heeft ze eens gehuild om...

Mijn gouden klokje uit Middelburg.......

verhaal
4.0 met 1 stemmen 114
...en kwetsbaarheid zijn, aan de man die zo lang de kwetsuren, de lompheid en de grofheden van zijn bekrompen, burgerlijke mede-ambtenaren op het door hem zozeer gehate belastingkantoor moest verdragen en die thuis wegzonk, wegvluchtte in dromerijen, in visioenen, fantasieën en mijmeringen over een...
I. Broeckx5 september 2014Lees meer…

Bij de Pedicure (vervolg)

hartenkreet
3.8 met 4 stemmen 73
...mijn voeten met geurige olie, alsof door dit futiele gebaar ook de dieperliggende verwondingen en kwetsuren van lichaam en geest genezen zouden kunnen worden...
I.Broeckx28 november 2020Lees meer…

Het Crematorium Revisited

hartenkreet
3.7 met 3 stemmen 96
...een flauw, vaag en hoogst ontoereikend substituut voor haar levendige, krachtige ogen met de pretlichtjes, voor het warme, levende lichaam, voor het ingewikkelde samenstel van ervaringen, kwetsuren en verbittering dat haar persoonlijkheid had uitgemaakt. En een verdwaasde, krankzinnige wereld...
I.Broeckx16 oktober 2015Lees meer…

Vriendschap en troost (?)

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 486
...het debacle van drie mislukte huwelijken en de kwetsuren en tegenslagen die zich opgestapeld hadden, figuurlijk gesproken als een soort ongewenste toren van Babel. Onze vriendschap strekte zich uit tot het voorjaar en de zomer en we zetten haar voort en bij gelegenheid van een ontmoeting toonde...

"Vriendschap is een droom"

hartenkreet
5.0 met 3 stemmen 50
Ik kwam haar tegen vlak bij het oude kerkhof, zwaar vergrijsd en voortstrompelend achter een rollator en ik herkende onmiddellijk in haar de "vriendin" van tweeëntwintig lange jaren, met wie ik in vroeger tijden de zwemafspraken had gehad; de "vriendin" die welkom was geweest in mijn ouderlijk...
I.Broeckx5 oktober 2021Lees meer…

Uit liefde voor een kanarie......

verhaal
3.0 met 5 stemmen 446
Tot voor kort zong de kanarie jubelend zijn lied; het snaveltje half geopend; het bolle keeltje trillend, tot hij op een dag één gezwollen pootje consequent optrok en verborg in zijn lichtgele verenpak; een onrustbarend teken. Met de auto van een vriendin gaan we op weg naar de dierenarts, die...
I. Broeckx25 oktober 2013Lees meer…

"We zijn maar één dood verschuldigd"/Heldenmoed in een achterafstraat

hartenkreet
4.0 met 2 stemmen 55
...nooit meer weerzien... Als de moeilijkheden en kwetsuren zich opstapelen in mijn leven als een ongewenste, verderfelijke Toren van Babel en als ik de wrede en gemene zetten die het leven mij geleverd heeft, memoreer, spiegel ik mij aan het rustige, serene heldendom van mijn vriend, de...

Ongelukkige manoeuvres en klein leed

hartenkreet
4.0 met 1 stemmen 60
...te woord te staan, hoe ernstig ook de wonden en kwetsuren, die men overigens niet kan helen. (Ik had hen en ook de opticien aan de lijn) Diezelfde middag kon ik komen om de plaatsvervangende "leenlenzen" te halen. De trouwe Deeltaxi zorgde voor het vervoer. Mijn ogen, gewapend met de...

Als een oude, trouwe vriend?

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 107
...een open wond geneest snel.... En zo hoop ik dat ook Zijn diepe geestelijke wonden en kwetsuren eens zullen genezen
I.Broeckx31 oktober 2020Lees meer…

Een mislukte sollicitatie (vervolg)

verhaal
3.0 met 1 stemmen 847
...tezeer in hest ongewisse over toekomstige kwetsuren die op de loer lagen, als het ware in een hinderlaag, over vermoedelijk toekomstig geroddel en gekonkel, over mogelijke ongewenste uitstoting uit de groep, een uitstoting die me helaas maar al te vaak ten deel is gevallen in mijn lange,...
I. Broeckx3 december 2014Lees meer…

Zelfportret zonder "cheese-glimlach"

hartenkreet
3.5 met 2 stemmen 78
...gezichten van de anderen, achter hun starre, geveinsde glimlach, achter het pantser van het pokerface, bevinden zich het grote ongeluk, het verdriet, de kwetsuren en de eindeloze problemen en achter het geaffecteerde geneuzel van verwende kindvrouwtjes bevinden zich de brandende,...
I. Broeckx18 december 2014Lees meer…

Op de Rijnboot

hartenkreet
4.0 met 1 stemmen 46
Nooit had hij de blauwe meren bij Luzern en Genève gezien, maar hij had zich een voorstelling gemaakt van het paradijselijke en etherische blauw: het staalblauw van de berghellingen, het donkerblauw van de rimpelende wateroppervlakten en het milde blauw van de alles overkoepelende, oneindige...
Meer laden...