Inloggen

Alle inzendingen over notuliste

19 resultaten.

Sorteren op:

Herinneringen aan mijn "carrière"/De eeuwige (onbetaalde) notuliste

hartenkreet
4.0 met 2 stemmen 174
...en ze scherpten mijn taalvaardigheid. Conflicten vermeed ik en contacten bleven oppervlakkig. Zo werd ik de "eeuwige notuliste" en stak ik in de maatschappelijke slangenkuil, jungle dan wel arena mijn nek niet meer uit.....
I.Broeckx15 februari 2022Lees meer…

Vergadertijgers

hartenkreet
3.3 met 3 stemmen 52
...middel omsluit draagt hij om onnaspeurlijke redenen een klein leren tasje. Zijn kameraad en vriend, de secretaris, de andere meneer, staart mij, de notuliste, om onbekende redenen maar steeds in het gezicht. Is hij geïnteresseerd? Na afloop van de vergadering vertrekt men weer met de...

Herinneringen aan mijn mislukte carrière (vervolg) / "Van een compliment kan ik mijn verwarming niet stoken"

hartenkreet
3.5 met 4 stemmen 51
...bovenste etage van ons voormalige gemeentehuis. Het lokaal bood een grandioos en spectaculair uitzicht over de mij zo vertrouwde stad. Ik had me opgeworpen als hun notuliste. De complimenten over mijn onbezoldigde werkzaamheden vlogen mij om de oren waarop ik wel moest antwoorden: "Van een...
I.Broeckx26 september 2022Lees meer…

In Tilburg Noord, bij nacht en ontij......

hartenkreet
2.0 met 1 stemmen 45
...van een Wijkraad om het lullige baantje van notuliste, dat niemand wil, te vervullen. De voorzitter van de Raad bazelde en ratelde in een vreemdsoortig, onbegrijpelijk jargon, stelde misstanden aan de kaak en dicteerde mij de kernpunten uit zijn betoog. Men was er echter achter mijn rug al op...

Herinneringen aan mijn mislukte carrière (vervolg)/Een bescheiden notuliste versus een bars en meedogenloos management

hartenkreet
4.0 met 1 stemmen 193
...mijn zinloze schrijfwerk. Niet voor niets was ik notuliste geworden bij de Cliëntenraad. Van de nietszeggende pokerfaces van de "cliënten" viel doorgaans weinig af te lezen maar het was heel gebruikelijk dat je plotseling vernam dat zij niet meer te midden van de levenden waren. Ik had ze wel...
I.Broeckx11 december 2021Lees meer…

Voorvallen tijdens een vergadering.......

column
3.7 met 7 stemmen 161
...van haar dak zichtbaar was door het openstaande raam, door het lichtblauwe zwerk naar streken en landen waar ik een ander mens kon zijn; geen notuliste meer, maar een dichteres, een land waar geen vergaderstukken afgehamerd zouden worden maar waar de Poëzie zou heersen.......
I. Broeckx16 augustus 2013Lees meer…

Mijmeringen tijdens een vergadering

hartenkreet
3.8 met 4 stemmen 145
...haar dak zichtbaar was door het openstaande raam, door het lichtblauwe zwerk naar streken en landen waar ik een ander mens kon zijn: geen notuliste meer, maar een dichteres, in een land waar geen vergaderstukken afgehamerd zouden worden maar waar de Poëzie zou heersen.

Over de macht van het "duivelse" dan wel mysterieuze toeval

hartenkreet
5.0 met 1 stemmen 66
...een vlam in de pan kunnen slaan. "Als ik als notuliste weer eens verwelkomd zou worden, zou ik geen "nee" zeggen, zo verklaarde ik. En zo schijnt uiteindelijk het toeval te regeren in een mensenleven; het toeval dat men zo men wil "mysterieus", "heilzaam", "gunstig" of "duivels"...

Een geslaagde sollicitatie en wat volgde/Een aangename en mooie voormiddag in een vergaderlokaal in de Lange Schijfstraat in Tilburg

hartenkreet
3.0 met 1 stemmen 33
...vergaderlokaal waar ik vandaag aantreed als notuliste, voor de eenvoudige, edele, mooie maar saaie taak die niemand uit wil voeren om mij onbekende redenen. Ik ben uitgenodigd om een verslag te maken van de vergadering die vandaag plaats gaat vinden. De man met wie ik nu voor het eerst...
I.Broeckx27 september 2016Lees meer…

De plek

dagcolumn
4.1 met 7 stemmen 2.372
...Wel is het zo dat ik het ‘lees meer’ van de notuliste uit de kruikestad altijd als eerste aanklik. Helaas, je hoort vrij vaak de klacht dat Nederlands-Punt ten offer is gevallen aan een te select groepje insiders. Er wordt zelfs beweerd dat dit nieuwelingen weerhoudt om toe te treden....

Een toekomst als vergadertijger?/Een nieuw decor, een nieuwe maskerade, een nieuwe schijnvertoning.....

verhaal
4.3 met 3 stemmen 126
...is, matig beloond, maar dat mij als notuliste de "gelegenheid" biedt mij afzijdig te houden van het gekonkel, het geroddel, de agressie en wat dies meer zij, die op de werkvloer "Gang und Gebe" zijn en daar welig tieren. Voor mij dus ook niet de sleur van de dagelijkse eentonige...

Discussies over een vloerkleed

column
2.5 met 2 stemmen 1.288
...poltiek-assistenten, de arbeidsvoorwaarden van notulisten, griffiers, bodes, de aanspraken op fractieruimten, kleur en maat van een vloerkleed. Waarin een nederland klein kan zijn... De fantasieloze redacties van talk-shows die in media-komkommertijd ruimte hebben voor een item, zullen romdom...

Scènes uit het leven van een notuliste (1)

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 40
Wie kan nog wensen te vertoeven te midden van de gribus die zich manifesteert in Breda, tussen de vervallen flatgebouwen, tussen de restanten van een fabriek, genaamd "De Faam" waarvan een schoorsteen eenzaam oprijst te midden van puinhopen? Merkwaardig genoeg is daar dan ineens dat...

Herinneringen aan mijn mislukte carrière (vervolg)/Notuliste voor de Wijkraad

hartenkreet
4.0 met 3 stemmen 60
"Ik kom voor het notuleerwerk" had ik de leden van de Wijkraad verklaard. Toen de nacht over Tilburg was gevallen, was men samengekomen in het troosteloze lokaal van het Wijkcentrum. De voorzitter van de vergadering zou ratelend van start gaan en zijn verhaal doen en ik zou hem met de pen op de...

Pyjama Blues.

hartenkreet
4.0 met 1 stemmen 83
Letterlijk in de hogere regionen, door een flink aantal trappen die wij, mijn zoon en ik, moesten beklimmen, om de ambtenaar die boven op ons stond te wachten en ons was toegewezen in de sociale dienst te bereiken. Ik was één keer eerder op deze verheven beveiligde plaats geweest. Dat was voor...

Acht kinderen kregen we

verhaal
5.0 met 1 stemmen 97
In 1590 leefde ik in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden toen ik op een dag ontboden werd bij de Raadspensionaris in dienst van de Staten-Generaal te Den Haag en werd mij meegedeeld, dat er plannen waren in 1602 de Verenigde Oost-Indische Compagnie op te richten en dat daar een mooie...
kees niesse11 september 2015Lees meer…

Ik wil een boek schrijven XIX

verhaal
1.6 met 11 stemmen 1.144
- Ja, dat dacht ik al. E-mail ook maar niet meer. Dat is nóg duidelijkere taal. Hoewel de non-verbale signalen niet als bijlage meegestuurd kunnen worden. Daarom hebben de smiley’s zo’n vlucht genomen. De meeste mensen zweren bij schreeuwen en andere vormen van verbale communicatie. Maar...

Waar is de balans

dagcolumn
2.8 met 5 stemmen 481
Het was een gemoedelijke bedoening die middag in Zaal de Roos aan de Zwanenburgwal. De raadsleden de griffier de notulist de wethouder ze zakten los van elkaar allemaal steeds meer onderuit. De gracht werd eerst donker en toen weer langzaam licht. Dat kwam van de sneeuw die onvoorspeld groots en...

In jouw diepste wanhoop de afgrond in geduwd

beschouwing
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 48
...gevangenisstraf. Vanaf 1911 werkte jij als notuliste voor de schrijver Peter Jerusalem (Benedix), met wie jij op 28 augustus 1912 hertrouwde. Op 13 maart 1912 was jij officieel van Anton gescheiden. Peter, geboren op 19 juli 1877 in Kassel, stimuleerde jou om jouw persoonlijke ervaringen op...