Inloggen
voeg je bewering toe

Beweringen

De fractieleden van de PVV zullen zich nooit meer laten zien in Nieuwspoort, de Haagse sociëteit waar journalisten elkaar ontmoeten. Dat is een uitstekende zaak. Een partij die wordt voortgestuwd door de tsunami van racisme en vreemdelingenhaat heeft daar immers toch niets te zoeken.

Door zich vernietigend uit te laten over de journalisten, die regelmatig in Nieuwspoort komen, bespoedigt Geert Wilders alleen maar de ondergang van zijn partij.

Schrijver: Theo_Dosius, 1 oktober 2009


Geplaatst in de categorie: politiek

4.6 met 14 stemmen 1.100Er zijn 17 reacties op deze inzending:

Naam:
Joop
Datum:
11 oktober 2009
Op 6 oktober besloot je al om niet meer op mijn reacties te reageren.
Mijn kritiek moet je dus wel heel erg dwars zitten. Vrees niet, ik sta graag met je in de top drie.
Naam:
Theo_Dosius
Datum:
9 oktober 2009
Het enige dat sneuvelt is de illusie dat er logica en redelijkheid in de door jou gevolgde redenering zou zitten.
Door telkens op mijn reacties te reageren zorg je ervoor dat deze bewering nog hoog in de ranglijst zal eindigen :-)
Naam:
Joop
Datum:
9 oktober 2009
Dag Theo, wat een schone reactie, schoolvoorbeeld van een zelfrechtvaardiging op basis van algemene begrippen. Je gooit hier je eigen ramen in.
Naam:
Theo_Dosius
Datum:
7 oktober 2009
Dag Joop en gluupje (het gaat toch om één en dezelfde persoon), je hebt je beroepen op de wetten van de logica en de retorica. Prima, ik heb je glashelder uitgelegd wat er schort aan je reactie. Die rammelt aan alle kanten en staat bol van de vooroordelen en onzinnige veronderstellingen.
Opnieuw reageer je met schimpscheuten. Laat iedereen nu maar zelf oordelen hoe steekhoudend jouw beweringen en reacties zijn. :-)
Naam:
Joop
Datum:
7 oktober 2009
Zie, had ik toch mijn stamkroeg achter de TBS-kliniek moeten schrijven en Van Dale erbij halen. Voor jou wil ik graag de grootste psychopaat zijn, maar ik hoef geen warm eten.

Theo, wie geen eigen doos wil spelen, heeft altijd een rechter nodig. Oordelen is immers iets anders dan veroordelen.

Ik vind dat jij Wilders dingen in de mond legt die helemaal niet in zijn zakken zitten. Dat bedoelde ik, ethisch en juridisch, met het argument van de formele logica. Wilders wordt er alleen maar wilder van.
Naam:
gluupje
Datum:
7 oktober 2009
Theo, wat heb jij veel woorden nodig om maar gelijk te kunnen/zullen/mogen hebben.
Hee Joop, ik ga morgen een potje darten met Fred, kom je ook ?
Naam:
Theo_Dosius
Datum:
6 oktober 2009
Beste Joop, ik ben blij dat er een begin is gemaakt met een inhoudelijke discussie, hoewel het gebruik van termen als 'fascisme', 'Mein Kampf' en 'tbs-klinieken' in een reactie van krap 9 regels overuidelijk het premature karakter ervan aangeeft. Maar goed, laten we ons tot de kern van de zaak bepalen. Het gaat immers om de inhoud en niet om het beschadigen van personen!

Je beroept je in je reactie op de wetten van de logica en de retorica. Prima, laten we dan eens kijken hoe logisch jouw reactie is. Daarom zal ik al jouw uitspraken eens analyseren.

"Een wereld zonder wetboek en onafhankelijke rechter is je reinste fascisme", schrijf je. Heb ik dat ooit beweerd? Nee, mijn vriend. Ik heb alleen beweerd dat je lang niet altijd een rechter(lijke uitspraak) nodig hebt om te kunnen vaststellen of er sprake is van vreemdelingenhaat of racisme. In de oorlog zijn tientallen miljoenen Europeanen hartstikke fout geweest zonder ooit door de rechter voor hun smeerlapperijen te zijn veroordeeld. Gaan ze daarom in morele zin vrijuit? Natuurlijk niet! Jij hanteert alleen maar een juridische interpretatie van termen als 'vreemdelingenhaat' en 'racisme', maar dat is maar één aspect van de zaak!
Wilders beweert dat tientallen moslims in Europese landen het zó bont maken dat ze linea recta moeten worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Ook wil hij een 'kopvoddentax' laten instellen. Hoeveel bewijzen van zijn vreemdelingenhaat moet je nog hebben?

De term 'tsunami' heb ik natuurlijk cynisch gebruikt om Wilders op dit punt met zijn eigen wapens te bestrijden. Daarmee wil ik het absurde van zijn manier van spreken benadrukken. Blijkbaar is dat gelukt.

De haat en afkeer druipen af van de derde alinea, nl.:
"Hoeveel mensen er in kerken, moskeeën en TBS-klinieken zitten staat in geen enkele verhouding tot het aantal psychopaten dat nog vrij rondloopt. Maar als je al van mening bent dat er niks mis is met de Koran, geef dan ook Mein Kampf vrij."
Daarmee worden de mensen, die tot de kerk en de islam behoren op één lijn gesteld met de gedetineerden in TBS-klinieken; vervolgens worden die vergeleken met psychopaten. De woorden 'dat nog vrij rondloopt' geeft dat aan. Gelovigen die tot de islam en het christendom behoren zijn volgens jou dus psychopaten. Hoe veel haat schuilt er wel niet in jou en je manier van denken! Je vindt christenen en moslims misdadigers. Een duidelijker bewijs voor je onverdraagzaamheid kun je gewoon niet geven.

Hiermee heb ik laten zien wat een logische analyse van jouw reactie voor stijlbloempjes oplevert. Omdat niet te verwachten is dat je je aan dit niveau zult ontworstelen, houd ik discussies met jou verder voor gezien. Ik laat me niet meer in met mensen die puur en alleen uit zijn op stemmingmakerij en het verspreiden van teksten die bol staan van onverdraagzaamheid. Ik besteed mijn tijd liever aan zinvolle bezigheden.
Naam:
gluupje
Datum:
6 oktober 2009
Religie en cultuur hebben niets van doen met racisme, een fout die wel vaker wordt gemaakt door policor. Wilders omarmt Sinterklaas, wat nou vreemdelingenhaat ?
Naam:
Joop
Datum:
5 oktober 2009
Een wereld zonder wetboek en onafhankelijke rechter is je reinste fascisme.

Met "waarom aap je de aap na" bedoelde ik dat je je nooit tot het intellectuele niveau van je vijand moet verlagen.

Hoeveel mensen er in kerken, moskeeën en TBS-klinieken zitten staat in geen enkele verhouding tot het aantal psychopaten dat nog vrij rondloopt. Maar als je al van mening bent dat er niks mis is met de Koran, geef dan ook Mein Kampf vrij.

Kritiek op een politieke partij is prima, maar doe het dan wel volgens de wetten van de formele logica/retorica.
Naam:
Theo_Dosius
Datum:
4 oktober 2009
Niemand heeft een wetboek of rechterlijke uitspraak nodig om vast te kunnen stellen dat de PVV een partij is die racisme en vreemdelingenhaat uitdraagt. De bewijzen daarvoor liggen immers voor het oprapen.

Ik spreek over een 'tsunami van vreemdelingenhaat' om te laten zien hoe volstrekt absurd die term is. Weet je wel waarom? Geert Wilders bedoelt met de uitdrukking 'een tsunami van islamisering' het voortgaande proces van islamisering van Nederland. Een tsunami is echter een eenmalige gebeurtenis. Ook vanuit dat oogpunt is die term dus ridicuul.

In het nieuwste rapport van het CBS over de religiositeit in Nederland, dat dit jaar verscheen onder de titel "Religie aan het begin van de 21ste eeuw", wordt opgemerkt (blz. 37): "De laatste vier jaar is het percentage islamieten in ons land gelijk gebleven." Het gaat daarbij om 5 procent van de bevolking.
In hoofdstuk 4 van dat rapport vind je veel gegevens over het aantal moslims in Nederland.

Een andere misvatting, die in dat rapport wordt weerlegd, is de gedachte dat moslims allemaal fanatieke moskeebezoekers zouden zijn. Ook dat klopt niet. De betrokkenheid bij de moskee is helemaal niet zo groot. Van de islamieten bezoekt 24 procent wekelijks of vaker de moskee.

Aangezien je de situatie in islamitische landen ter sprake hebt gebracht om de aandacht af te leiden van mijn kritiek op de PVV, ga ik daar nu niet op in. Zoals je elders hebt kunnen lezen, keer ik mij tegen alle vormen van fundamentalisme en onverdraagzaamheid. Het gedachtegoed van de PVV hoort daar ook uitdrukkelijk bij.

Het CBS-rapport "Religie aan het begin van de 21ste eeuw" kan worden gedownload van de URL www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tij d-cultuur/publicaties/publicaties/archief/200 9/2009-e16-pub.htm
Naam:
Joop
Datum:
2 oktober 2009
Eerlijk gezegd gaat de PVV over de Koran, de Islam, of beter gezegd: tegen de islamisering van ons land. Of de PVV een partij is die wordt voortgestuwd door een "tsunami" (waarom aap je de aap trouwens na?) van racisme en vreemdelingenhaat, valt juridisch nog te bezien.
Je bewering lijkt daarom meer op een persoonlijke bezering dan een valide bewering. In elk geval verdraagt de Koran zich niet met een rechtsstaat en worden in islamitische landen vrije journalisten gewoon het hoofd afgehakt. Wilders staat de linkse pers op zijn manier gewoon netjes te woord. Tot groot vermaak van zijn achterban.
Naam:
Tom Poes
Datum:
2 oktober 2009
Email:
tajhome.nl
Hm....
Naam:
Markies de Cantecler
Datum:
2 oktober 2009
Fi donc eh... Joop! Als ik beweer dat de inrichting van Bommelstein getuigt van wansmaak omdat mijn buurman zijn kamers heeft volgehangen met schilderijen van huilende zigeunerinnetjes, maak ik daarmee nog geen reclame voor mijn voorvaderlijk château! Ik heb mijn mening dan over iets geheel anders gegeven. Knoop dat goed in uw oren, amice, alvorens u uw commentaren aan het scherm toevertrouwt. Tiens!
Naam:
Theo_Dosius
Datum:
2 oktober 2009
Joop, deze bewering gaat toch echt over de PVV. Wat moslims hier of elders doen wordt er niet door goedgepraat. Waarom geef je er dan zo minachtend op af? Een partij die ontwikkelingssamenwerking en milieubeleid 'linkse hobby's' noemt, noem ik volstrekt naïef. Er bestaat verder geen rechtvaardiging voor racisme en vreemdelingenhaat; dat geldt voor iedereen. De praktijken die in islamitische landen voorkomen zijn vaak even walgelijk; daar heb ik me ook al vaak over uitgesproken.

Het is oneerlijk om terechte kritiek op de PVV te pareren met de opmerking dat het in islamitische landen niet veel beter is, want dat wisten we al lang.
Naam:
Joop
Datum:
1 oktober 2009
Och, de wereld barst van de mensvriendelijke islamitische partijen. O blakende onnozelheid uit de christelijke doos. Naíver kan het niet.
Naam:
Theo_Dosius
Datum:
1 oktober 2009
Gluupje, wat jij systematisch negeert is het feit dat Wilders met zijn PVV voortdurend tegen moslims en niet-westerse allochtonen aantrapt, waardoor de problemen in ons land alleen maar groter worden i.p.v. kleiner. Wilders zorgt er met zijn extreem-rechtse retoriek voor dat deze mensen steeds vaker en op steeds grovere manieren worden gediscrimineerd. Zoiets kan nooit en te nimmer worden gerechtvaardigd met de dooddoener dat de gevestigde partijen het hebben verbruid. Er bestaan geen excuses voor racisme en vreemdelingenhaat.
Naam:
gluupje
Datum:
1 oktober 2009
Ach, linkse journalisten die rechts ingehaald worden, Wouter die een Gerrit verdedigt, normen en waarden vertrapt, hoe geloofwaardig komt Balkie nog over met zijn VOC-mentaliteit ? De mensen zijn dergelijke hoogwaardigheidsbekleders meer dan zat.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)