Inloggen

Alle inzendingen van Wim Brandse

95 resultaten.

Sorteren op:

Madame Butterfly: Puccini's grote liefde

beschouwing
3.8 met 10 stemmen 665
Heel zijn leven is Giacomo Puccini op zoek geweest naar wat hem de impuls zou geven tot grote en intense creaties. Het is wat elke operacomponist nodig heeft: een goed en inspirerend libretto. Wanneer Puccini in 1900 in Londen is om daar de eerste uitvoering van "Tosca" bij te wonen, wordt hij...

Terug naar de Engelse Symfonie (2)

beschouwing
4.8 met 4 stemmen 268
De Eerste Symfonie ("The Sea") is ook een favouriet van heel wat liefhebbers. Het is een "Mahleriaanse" met grote koren en veel solisten op een tekst van Walt Whitman. Eerder had ik het over de Tweede, de "London". In 1940 schreef een recensent over deze symfonie: "twee van de vier delen...
Wim Brandse29 december 2009Lees meer…

Terug naar de Engelse Symfonie (1)

beschouwing
3.0 met 6 stemmen 265
In deze kolommen heb ik mij enige tijd geleden over de Engelse Symfonie uitgelaten terwijl ik het volgende citaat nog niet kende. U weet hoe dat gaat, het prangde mij en het komende citaat schoof mij zo maar op de schoot! Vanaf nu geloof ik in voortekenen! Het bedoelde citaat is van de Amerikaanse...
Wim Brandse28 december 2009Lees meer…

Het Engelse Kerstfeest en de Christmas carol (2)

beschouwing
4.3 met 3 stemmen 254
De oudste gedrukte Christmas carols zijn uit de collectie van Wynkyn de Worde, gepubiceerd in 1521. Een carol uit deze beroemde verzameling is "Boat's Head Choral", nog steeds gezongen tijdens de traditionele kerstmaaltijd in Queen's College te Oxford. Deze carol doelt op de goede sfeer en...
Wim Brandse25 december 2009Lees meer…

Het Engelse kerstfeest en de Christmas carol (1)

beschouwing
4.0 met 1 stemmen 264
Het Engelse kerstfeest, zoals het reeds eeuwen wordt gevierd met haar eigen gebruiken en haar volstrekt eigen sfeer, heeft voor ons vastelanders steeds weer iets intrigerends. Men leest over het Engelse kerstfeest verrukkelijke verslagen van Britse auteurs, waarvan vooral Charles Dickens de gave...
Wim Brandse22 december 2009Lees meer…

Over Trouvères, Troubadours, Minnensänger en Meistersinger

beschouwing
4.0 met 4 stemmen 284
Wanneer in de 12de eeuw in Frankrijk een toestand van algemene orde en rust heerst, zien we dat in die dagen het culturele leven zich aanpast en dat zich daardoor nieuwe initiatieven ontwikkelen. In de muziekgeschiedenis betekent het dat de bloei van de wereldlijke muziek toeneemt en dat nu...
Wim Brandse21 december 2009Lees meer…

Debussy vs Grieg, een wonderlijk incident (2)

beschouwing
4.0 met 2 stemmen 173
Aan zijn Nederlandse vriend Julius Röntgen schrijft Grieg over zijn belevenisen in Parijs en dan natuurlijk vooral over het bewuste concert. "Ik werd ontvangen met gefluit, gesis, gestamp en geschreeuw; ik heb nog nooit zoiets beleefd. Gelukkig begint mijn ouverture "Im Herbst" met een...
Wim Brandse18 december 2009Lees meer…

Debussy vs Grieg, een wonderlijk incident (1)

beschouwing
3.5 met 4 stemmen 280
Door de hele geschiedenis heen hebben zich conflicten voorgedaan van politieke aard die hebben geleid en nog steeds kunnen leiden tot de meest gevaarlijke en oncontroleerbare situaties. Een dergelijk conflict, zij het dan niet van internationale politieke aard, speelde zich aan het eind van de...
Wim Brandse14 december 2009Lees meer…

Beethoven als dirigent door Ludwig Spohr (2)

beschouwing
2.8 met 6 stemmen 193
In de vorige aflevering schreef Louis Spohr over Beethovens wijze van dirigeren. Later bedacht ik nog dat dirigeren zo rond 1800 een wonderlijk en vooral onbekend beroep was. Het was de concertmeester die de concerten leidde, weliswaar niet meer met een rol papier, maar wanneer nodig wel met zijn...

Beethoven als dirigent door Ludwig Spohr (1)

beschouwing
3.7 met 3 stemmen 201
Ik vond in mijn bibliotheek een boekje dat mij geheel onbekend was geworden, maar dat mij in hoge mate verwonderde, verbaasde en vooral intens boeide. Het boekje hing uit elkaar van ouderdom. Ik heb het zorgvuldig geplakt en fysiek zoveel mogelijk tot aanzien gebracht. Wat staat er in zult u...

Jean-Jacques Rousseau, componist en filosoof

beschouwing
4.5 met 4 stemmen 702
Twee grote schrijvers en filosofen, Rousseau (1712-1778) en Voltaire (1694-1778), beheersen in het Frankrijk van de achttiende eeuw het vernieuwde culturele denken. Elk van beiden heeft zich op eigen wije ingezet voor de Verlichting, en de haast waarmee zij proberen de kunst tot een nieuwe...

Toch iets over de Engelse Symfonie

beschouwing
4.3 met 3 stemmen 775
Ooit schreef ik in deze kolommen dat ik Engelse muziek heel moeilijk vind om te beschrijven. Vooral de symfonieën. Ze zijn niet zozeer om van te genieten. Maar dat geldt niet voor allemaal. Elgars symfonieën vind ik niet om van te genieten. Ik las eens dat de symfonieën van Elgar in een...
Wim Brandse27 november 2009Lees meer…

"Sturm und Drang' in de muziek 2

beschouwing
4.5 met 2 stemmen 381
Hoewel de Mannheimer Schule meerdere componisten telt, is er slechts één persoon die tekent voor al die nieuwe muziek. Zijn naam is Johann Stamitz (1717-1757), een Tsjech, die al veel van zijn landgenoten naar Mannheim had zien vertrekken omdat het emplooi voor veel Boheemse en Moravische musici...
Wim Brandse27 november 2009Lees meer…

"Sturm und Drang" in de muziek

beschouwing
3.5 met 4 stemmen 478
In de muziekgeschiedenis komen van die momenten voor dat zich concentraties van componisten voordoen die juist door het samenwerkingsverband hun belang bewijzen. Het nieuwe en uit dat gezamenlijk streven houdt ieder bezig en leidt vaak tot nieuwe impulsen. Natuurlijk kunnen dergelijke...
Wim Brandse22 november 2009Lees meer…

Johannes Verhulst, een Nederlandse componist (1)

beschouwing
3.1 met 7 stemmen 423
Woont u toevallig ergens in Nederland in de Johannes Verhulststraat(laan of plein)? Dan mag u van geluk spreken dat u dit leest, want hetgeen hier volgt gaat over deze persoon. Vroeger bevatten de straatnaambordjes nog enige informatie op het bordje zelf, in dit geval "componist 1816-1891",...
Wim Brandse15 november 2009Lees meer…

Aan de wieg van de klaviermuziek (2)

beschouwing
4.2 met 5 stemmen 330
Het hoogtepunt van de Engelse virginaalmuziek wordt gevonden in het werk van John Bull, William Byrd, Peter Philips, Orlando Gibbons en Giles Farnaby. De beroemdste uitgave van hun muziek is "The Fitzwilliam's Virginal Book", een verzameling klaviermuziek van 1560 tot 1612. Aanvankelijk...
Wim Brandse11 november 2009Lees meer…

Aan de wieg van de klaviermuziek (1)

beschouwing
4.5 met 6 stemmen 234
Rond 1600, dat beroemde jaartal waarvan onze vroegere geschiedenisboekjes vermeldden dat in het westen van ons continent de Slag bij Nieuwpoort plaatsvond, gebeuren er allerhande opmerkelijke feiten in onze muziekgeschiedenis. In Italië ontwikkelt zich een hernieuwde belangstelling voor het...

Heinrich Heine en de muziek

beschouwing
4.0 met 6 stemmen 378
(voor Emilie Kassenaar) De meest voor de hand liggende relatie tussen Heinrich Heine (1787-1856) is die van de dichter, op wiens verzen Schuberten Schumann veel liederen schreven. Minder bekend is dat Heine zich in 1831 in Parijs vestigde als correspondent van de Augburger Zeitung en de...

Carl Orff en het muziektheater

beschouwing
2.6 met 9 stemmen 441
Het zal lang zoeken zijn om in de muziekgeschiedenis een figuur te vinden gelijk aan de componist Carl Orff(1895-1982). Het is ook niet eenvoudig om hem te karakteriseren omdat in hem en zijn muziek een veelheid wordt geboden die op het eerste gezicht een zekere verwarring teweeg brengt. Er is in...

De Préludes van Claude Debussy

beschouwing
4.1 met 9 stemmen 521
Claude Achilles Debussy (1862-1918), "musicien français" zoals hij zich graag noemde, had gedacht een carriére als pianist te zullen maken. Bij het Parijse Conservatorium staat hij te boek als pianoleerling van Antoine Marmontel. Zijn studie weet hij zeker succesvol te maken. In 1874 behaalt...
Wim Brandse20 augustus 2009Lees meer…

Telemann, de laatste grote barokcomponist

beschouwing
4.0 met 4 stemmen 326
Ruim drie eeuwen geleden, in 1681 en nog wat, werd Georg Philipp Telemann in Maagdenburg geboren. Dat leven begon enkele jaren na de dood van Heinrich Schütz en eindigde een paar jaren voor de geboorte van Ludwig van Beethoven. Het was niet alleen een lang, maar vooral ook werkzaam leven dat...
Wim Brandse16 augustus 2009Lees meer…

Gustav Mahlers "Das Lied von der Erde'(2)

beschouwing
3.4 met 10 stemmen 605
De gedichten die Gustav Mahler in "Das Lied von der Erde" gebruikt zijn van Li Tai Po, Mong Kao Jen en Wang Wei en werden door Hans Bethge in het Duits vertaald onder de titel "Die chinesische Flöte". Mahler zelf bewerkt deze vertalingen weer op zijn beurt en heeft niet geschroomd wijzigingen...
Wim Brandse13 augustus 2009Lees meer…

Gustav Mahlers "Das Lied von der Erde" (!)

beschouwing
3.4 met 5 stemmen 289
Een van de moeilijkst toegankelijke werken uit de muziekgeschiedenis is wel "Das lied von der Erde', ontstaan in 1908. Althans, zo staat Mahlers werk te boek, maar ik waag het te betwijfelen. Mahlers compositie is een stuk over het leven zelf en wie zou dat niet herkennen? De één vertelt het...

"Mathis der Maler" van Paul Hindemith

beschouwing
4.2 met 10 stemmen 445
Paul Hindemith (1895-1963) is zeker een van de belangrijkste componisten uit de twintigste eeuw. In zijn belangrijke theoretische werk "Unterweisung im Tonsatz" zet hij zijn artsitieke ontwikkelingsgang uiteen, waarbij hij het accent legt op de grondige wijze waarop hij de overgang van het...

Joseph Haydn, trendsetter van de 18e eeuw (2)

beschouwing
4.3 met 3 stemmen 174
Al eerder werd gewezen op de nieuwe vorm in Haydns muziek. Daaronder moet worden verstaan de vormgeving in analytische zin. Vooral Haydn is degene die één van de meest bekende vormprincipes in muziek, de sonate- of hoofdvorm, tot ontwikkeling brengt. Vaak zijn de twee thema's in deze vorm nog...

Arthur Honegger, mens en muziek

beschouwing
4.2 met 5 stemmen 313
In de tweede helft van de vorige eeuw, om precies te zijn in 1952, verscheen een alleraardigst boekje, door mij als heel jong studentje gekoesterd en meermalen gelezen in de loop van de jaren, waaruit bleek hoe vlug de tijd gaat en hoe, wat aanvankelijk nieuw was, onverbiddelijk ingehaald wordt...

De Strijkkwartetten van Béla Bartók

beschouwing
4.0 met 5 stemmen 786
Soms is een compositiecyclus van een componist bijzonder geschikt om aan de hand daarvan de ontwikkelingsgang van de auteur te volgen en te constateren in welke opzichten de uitdrukkingswijzen en de zeggingskracht van de componist zich in opwaartse lijn manifesteren. Ik denk dan bijvoorbeeld aan...

Isaac Albéniz, een avontuurlijk componist

beschouwing
4.0 met 3 stemmen 264
Het roerige leven van Isaac Albeniz, vol van diepgaande gebeurtenissen, begint in 1860 als hij in Campredón in de Spaanse provincie Catalonië geboren wordt. Over zijn ouderlijk huis en over het milieu waarin hij opgroeide is weinig bekend. Al op vijfjarige(!)leeftijd geeft Isaac zijn eerste...

Ernest Chausson, een bescheiden componist

beschouwing
3.8 met 5 stemmen 703
Een van de componisten uit de tweede helft van de negentiende eeuw in Frankrijk voor wie ik een bijzondere genegenheid koester is degene die als jongeman van toch al zesentwintig jaar de compositieklas van Cesar Franck binnentreedt. Zijn naam is Ernest Chausson. Hij heeft tot dan compositieles...

Frederic Delius, Engels componist (2)

beschouwing
3.7 met 6 stemmen 269
Na Delius' studieperiode bij Thomas Ward verblijft hij nog een tijdje in Danville, Virginia, waar hij zich met volle teugen overgeeft aan het plaatselijk muziekleven. Hij is een muzikaal onmisbare gast in de kerk en geeft wat les. Na de mislukking met de plantage stemt Delius' vader tenslotte...
Meer laden...