Inloggen

Alle inzendingen over fundamentalisme

21 resultaten.

Sorteren op:

Fundamentalisme

beschouwing
3.7 met 14 stemmen 479
...volle verstand waren. De verblinding van het fundamentalisme is de antikracht en tegenpool van elke beschaving en het begin van het einde als de massa zich erdoor laat meeslepen. Kruistochten en jihad zijn daarvan het gevolg, galg en rad, 9/11 en Guantanamo Bay. Hoe lang duurt die...
Theo_Dosius29 augustus 2009Lees meer…

bewering
3.8 met 10 stemmen 67
Het feit dat een islamitisch land als Marokko boerka's en niqaabs verbiedt, kan een steun in de rug zijn van mensen die deze uitingen van religieus fundamentalisme ook elders in de wereld willen tegengaan.
O.U. Deis10 januari 2017Lees meer…

Fundamentalisme en verdoemenis

hartenkreet
2.7 met 217 stemmen 1.025
Hoe verder de meter van het fundamentalisme bij een religieuze leer uitslaat, des te eerder is de eeuwige verdommenis voor de niet-aanhangers ervan nabij. Vanaf stand 8 op de schaal van Rechter is het oppassen geblazen.

Lam

hartenkreet
1.1 met 25 stemmen 1.266
...verloochent al zijn principes, kaasschaaft de bevolking naar een minimum dat zijn weerga niet kent, de zak vult zijn zak. Klink en Rouvoet, fundamentalisme ten voeten uit geklonken, zo godverdomme zondig. Lam Gods, vergeef mij mijn zonden, ik ben hier ook maar toevallig, kan...
Fred6 juli 2008Lees meer…

Gristen-fundamentalisme

hartenkreet
2.2 met 14 stemmen 1.230
In de deelgemeente Alexander ligt het dieptepunt van Rotterdam. Nergens daal je verder af onder de zeespiegel. Maar men heeft er ook nog een ander dieptepunt weten te realiseren. Onder aanvoering van SGP/Christen Unie heeft de deelgemeente besloten dat het immense winkelcentrum Alexandrium niet...

bewering
5.0 met 3 stemmen 1.827
De meest hardhorende en missionaire variant van het atheïsme is een allergische reactie op een fundamentalistisch-christelijke opvoeding. Daarom zijn het slechts de uitersten op dezelfde fundamentalistische schaal: de inhoud ervan verschilt, de basishouding niet.

OVER DE ZELFOVERSCHATTING VAN DE ORTHODOXIE

beschouwing
3.8 met 8 stemmen 284
...minder direct bedreigend beschouwd dan het moslimfundamentalisme. Tenslotte een citaat uit een opstel van Andreas Burnier (Trouw, 27-08-97): "Mensen die zich vol eerbied onderwerpen aan een, volgens hen, hoog boven hen verheven medemens, neigen er (onbewust) vaak toe zich met haar of hem te...

bewering
3.4 met 7 stemmen 206
Veel atheïsten zijn mensen die het geloof in God hebben verruild voor het geloof in de wetenschap. Ze geloven nu in de theorieën en paradigma's van de geleerden i.p.v. in de dogmatiek van de kerk. Het nadeel daarvan is dat ze allerlei onzinnige theorieën moeten aannemen zoals bv. de...

Ontsmet de poliogordel!

dagcolumn
3.8 met 13 stemmen 644
...aanhangers van de diverse opperwezens. (Dat fundamentalisme gelijk staat aan religieus fanatisme is een misvatting die we bij deze uit de wereld helpen.) Over de eventuele God en zijn niet te ontkennen volgelingen ben ik de laatste jaren milder gaan denken. De meeste gelovigen hebben...

Twee liquidaties

beschouwing
4.0 met 1 stemmen 95
...op de geschiedenis gedrukt. Vandaag de dag zorgt fundamentalisme voor afdrukken die zeer waarschijnlijk de geschiedenis in de toekomst gaan bepalen... Hoe moet een land worden geregeerd; door middel van democratie of dictatuur? Is het beste economische systeem nou het socialisme of het...

Epica - Cry For The Moon

hartenkreet
4.0 met 2 stemmen 904
...'Seif al Din' gaat over het islamitische fundamentalisme. In januari 2008 leed Simone aan MRSA, waardoor geplande optredens werden afgelast. Voor de Amerikaanse tournee werd Simone vervangen door Amanda Somerville. Na half mei 2008 gaf Simone weer acte de présence, het eerst in...

Egocentrisme en geocentrisme: twee handen op één buik

beschouwing
4.1 met 21 stemmen 1.132
...zullen moeten opgeven. Aan religieus fundamentalisme komt dan een eind, ook al zullen godsdienstfanaten in het begin enorm tegenspartelen. Het bespottelijke van religieus fanatisme en godsdienstwaanzinnige doordraverij kan door niets zo gigantisch aan de kaak worden gesteld als door...

WOODENSHOE COUNTRY

column
3.3 met 3 stemmen 140
...gaf wel vaker aanleiding tot oorlog, evenals fundamentalisme en terrorisme. Woodenshoe Country had dus wel degelijk kennis gemaakt met dreiging en zinloos geweld, maar vergeleken bij Rinchen’s ervaringen, viel uiteindelijk veel in het niet, uitgezonderd de wreedheden van de Tweede...

Liefde en agressie

column
3.4 met 5 stemmen 333
...hij is tot alles in staat. Elk absolutisme, elk fundamentalisme, elke hang naar onsterfelijkheid is funest voor de waarde en waardering van het bestaan. We hebben net zo min absolute martelaren als Jezus Christus als onvervalste criminelen als Hitler nodig. Met de afschaffing van het onbereikbare...

OVER HET VOORDEEL VAN DE TWIJFEL

beschouwing
2.7 met 6 stemmen 198
...inquisitie uit vroeger tijden en het (moslim)fundamentalisme van vandaag laten zien tot welke afschuwelijke consequenties een blind en fanatiek geloof kan leiden: onderdrukking, terreur, moord en doodslag. “Gij zult de Here uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met...

Akiane, visionair van de nieuwe aarde (1)

beschouwing
4.6 met 74 stemmen 740
...aan een kerk, want ze is wars van dogmatisme of fundamentalisme. Haar werk ademt de sfeer van een nieuwe aarde. Daarom komen er in haar schilderijen en poëzie ook toekomstbeelden voor. Ik ben daarnaar op zoek gegaan en heb ze vergeleken met de voorspellingen van bekende zieners en mystici. Hoe...

Kenmerken van de atheïstische intolerantie

column
3.8 met 16 stemmen 668
...van had gehoord, had vastgesteld dat religieus fundamentalisme een uiting is van een neurologische afwijking. En omdat ik voorzichtig de vraag had opgeworpen of de natuurwetten, de oerknal en de evolutie misschien wezen op het bestaan van een schepper, was ik automatisch een fundamentalist...

Christenvervolgingen

beschouwing
4.6 met 176 stemmen 1.264
...ontkerstende wereld die zich wentelt in een aan fundamentalisme grenzende secularisatie geen boodschap”. Ik weet niet of je dat zo mag stellen. Zeker is wel dat dit geen populair onderwerp is in de westerse media die gedomineerd worden door journalisten die weinig op hebben met religie. ...

Hel op aarde

verhaal
3.6 met 15 stemmen 1.867
...wanhoop de daden en gedachten stuurt. Religieus fundamentalisme kan mijns inziens alleen dan een vruchtbare voedingsbodem vinden, mensen die wanhopig zijn en in armoede en ellende leven, waarvoor elke dag een strijd om het bestaan is, zetten alle scrupules overboord en laten zich alles aanpraten...

Godsbeelden

verhaal
2.6 met 27 stemmen 3.110
...kerkelijke inquisitie uit vroeger tijden en het fundamentalisme van vandaag laten zien tot welke afschuwelijke consequenties een blind en fanatiek geloof kan leiden: onderdrukking, terreur, moord en doodslag. Als een zich van zijn eigen bestaan bewust geworden wezen is de mens tastend op zoek...

De lievelingsauteur van Geert Wilders

beschouwing
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 52
...strijd voor vrijheid'. Jij zag het islamitisch fundamentalisme als een heropleving van het fascisme, waartegen je in jouw jeugd vocht. Je vond dat de politici in Europa de islamitische dreiging verkeerd begrepen, net zoals de politici in de jaren dertig van de vorige eeuw de Duitse, fascistische...