Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

Christenvervolgingen

Stel je voor dat je een Romeinse keizer bent en net half Rome hebt laten platbranden om een mooi lapje bouwgrond te hebben voor je protserige, megalomane paleizen. Er is echter een probleempje: het volk is er achter gekomen dat jij opdracht hebt gegeven om hele woonwijken in de as te leggen en begint te morren. Je bent bang dat de machtige legioenen zich tegen je zullen keren. Wat doe je dan?

Voor zulke problemen had keizer Nero een heel eenvoudige oplossing: geef de christenen de schuld voor die misdaden, sleur ze uit hun huizen, veroordeel hen in een schijnproces en breng ze daarna naar de arena. Wikkel hen in dierenhuiden, smeer die in met pek en steek hen vervolgens in brand. Of gebruik ze als fakkels om de woeste feesten in je paleistuinen bij te lichten terwijl het samengestroomde volk mag toekijken. “Kruisig hen”, beval hij, “laat hen tegen de wilde beesten vechten, maak hen af!”

Sinds de tijd van Nero (keizer van 54-68 na Chr.) is er veel veranderd. Een paar honderd jaar later werd het christendom, dat tegen de verdrukking in bleef groeien, de staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk. De oude goden werden afgezworen. Hun priesters werden uit hun ambt gezet of over de kling gejaagd. Game over voor Jupiter en zijn Olympus.

In de loop van de daarop volgende honderden jaren legden het christendom en de klassieke oudheid het fundament voor de Europese cultuur zoals wij die nu kennen. En ondanks de secularisatie in het rijke Westen is het christendom er nog steeds de belangrijkste godsdienst. Maar daarbuiten worden de christenen net als vroeger vervolgd. Het aantal christenen, dat daarbij omkomt, werd door de socioloog Massimo Introvigne in juni 2011 geschat op 105.000 per jaar – een gigantisch aantal. Daarbij gaat het vooral om christenen in landen met een islamitische meerderheid. Maar ook landen met een communistische dictatuur weten van wanten.

Het meest dramatisch zijn de vervolgingen in Noord-Korea. Daar zijn nazi-achtige concentratiekampen ingericht om politieke tegenstanders, waaronder belijdende christenen, uit te hongeren en te martelen. Volgens het adagium ‘godsdienst is opium van het volk’ worden gelovigen er meedogenloos bestreden. De stichting Open Doors schat dat er in dat land ca. 400.000 christenen wonen. Daarvan zitten ongeveer 60.000 in concentratiekampen opgesloten. Daarmee is deze door Kim Jong Oen geleide dictatuur koploper op de wereldranglijst.

De andere plaatsen in de top-tien worden ingenomen door – hoe kan het ook anders – landen waar de Islam de dominante religie is. Moslims die zich bekeren tot het christendom lopen er het risico om te worden gearresteerd, gemarteld of terechtgesteld. Zelfs de uitspraak dat Jezus een betere profeet was dan Mohammed kan al voldoende zijn om letterlijk je hoofd te verliezen. Maar ook in landen zoals Egypte, waarin officieel godsdienstvrijheid heerst, worden christenen vaak blootgesteld aan allerlei belemmeringen en pesterijen. Ze mogen bv. geen kerken bouwen of moeten eindeloos wachten op bouwvergunningen. Bij aanslagen op kerken grijpen politie en veiligheidsdiensten vaak niet in, of zijn het uitgerekend medechristenen die als verdachte worden ingerekend. De ware daders – doorgaans moslimfundamentalisten - gaan meestal vrijuit. Irak geeft ongeveer hetzelfde beeld te zien. Daarom zijn van de 2,1 miljoen christenen, die in 2003 nog in dat land woonden, inmiddels liefst 1,5 miljoen naar de buurlanden gevlucht.

Ondanks de enorme aantallen christenen die wereldwijd worden vermoord, wordt in de media weinig aandacht besteed aan deze misdaden. Alleen bij zeer zware aanslagen op kerken in bv. Irak of Nigeria vallen even de schijnwerpers op deze praktijken. Het probleem van de christenvervolgingen als zodanig blijft echter vaak onderbelicht. Is het daarom waar wat de journaliste Mariska Orbán in haar boek “Blond, brutaal en bidden” beweerde? Ze schreef namelijk: “Aan hun dood heeft een ontkerstende wereld die zich wentelt in een aan fundamentalisme grenzende secularisatie geen boodschap”. Ik weet niet of je dat zo mag stellen. Zeker is wel dat dit geen populair onderwerp is in de westerse media die gedomineerd worden door journalisten die weinig op hebben met religie.

Toch is er bij dit alles ook een lichtpuntje. Want zoals de kerken van de eerste eeuwen tegen de verdrukking in bleven groeien omdat ze laagdrempelig waren en zich kenmerkten door hun zorg voor sociaal zwakkeren, zo groeien ook de kerken in landen waar ze door de moslimsmeerderheid worden onderdrukt. Daarbij toont het christendom een enorme veerkracht. Het is op dit moment de snelst groeiende religie met wereldwijd ca. 2,3 miljard aanhangers. Christelijke organisaties uit Europa en de V.S. bieden op alle mogelijke manieren hulp aan hun geloofsgenoten in landen waar geen godsdienstvrijheid is, of alleen maar in schijn. Terecht. Want met meer dan 100.000 doden jaarlijks vormt het christendom niet alleen de grootste, maar ook de meest vervolgde wereldgodsdienst. Het lijkt er dan ook sterk op dat – zoals de kerkvader Tertullianus ooit opmerkte – het bloed van de martelaren nog steeds het zaad van de kerk is. Met dat vooruitzicht is er geen enkele reden om voor de toekomst van de kerken te wanhopen.


Zie ook: http://spiritueelaurora.blogspot.com/

Schrijver: Hendrik Klaassens, 14 mei 2012


Geplaatst in de categorie: religie

4.6 met 176 stemmen 1.264Er zijn 4 reacties op deze inzending:

Naam:
Hendrik Klaassens
Datum:
16 mei 2012
Mirjam, ik begrijp dat je die vervolgingen toeschrijft aan christelijke arrogantie. Dat denk ik niet. In sommige landen zoals bv. Pakistan is het bij de wet verboden om in het openbaar dingen te zeggen die indruisen tegen de leer van de Islam. Doe je dat toch, dan ben je je leven niet zeker. Een dergelijke houding lijkt me het summum van arrogantie en islamitische zelfgenoegzaamheid.

Het verschil zit vooral in de manier waarop er met minderheden wordt omgegaan. Zo mogen moslims in Nederland moskeeën bouwen, islamitische organisaties zoals bv. scholen oprichten en hun bijeenkomsten houden. Vrijheid blijheid. Maar in veel islamitische landen mag je niet in het openbaar zeggen dat je in Jezus gelooft of dat je Mohammed niet als de profeet van Allah erkent. Dat is nou juist de houding die tot vervolgingen leidt.
Naam:
Mirjam
Datum:
15 mei 2012
Quote: "Zelfs de uitspraak dat Jezus een betere profeet was dan Mohammed kan al voldoende zijn om letterlijk je hoofd te verliezen."- Is dit niet de hoofdoorzaak? Christelijke arrogantie die nergens in de Bijbel is terug te vinden?
Naam:
Hendrik Klaassens
Datum:
14 mei 2012
Email:
klaassens38zonnet.nl
Joanan, jouw uitvoerige reactie doet me goed. Veel mensen - ook gelovigen - weten helemaal niet wat er op dit gebied allemaal gebeurt, vooral in islamitische landen.
Huizen van christenen worden door fanaten in brand gestoken, maar volgens de locale hotemetoten was er 'een natuurlijke oorzaak'. Kerken worden door zelfmoordenaars opgeblazen en gemaskerde moslimstrijders maaien soms alle kerkgangers neer, tot aan kleuters toe - maar de daders worden nooit gepakt! Waanzin!

Misschien heb je wel gelijk dat ik het laatste stukje over het martelaarschap beter had kunnen weglaten. Toen ik het gepost had, vroeg ik me zelf ook al af of dat wel nodig was geweest. Het martelaarschap vind ik heel dubbel. Als een christen sterft voor zijn of haar geloof, bewonder ik het geloof en de standvastigheid van zo iemand, maar ik geloof niet dat dit een bijzondere verdienste oplevert.
Het martelaarschap is zeker geen turbopad naar de hemel! Mensen die het martelaarschap zelf opzoeken, zijn volgens mij niet goed bezig. Toch is het opvallend dat het christendom snel groeit in landen waarin het wordt onderdrukt.
Naam:
Joanan Rutgers
Datum:
14 mei 2012
Mijn hemel, wat een prachtig pleidooi voor de christelijke religie! Stevig onderbouwd en zo lijkt het, met geen hoefijzer open te breken. Laten we aannemen dat je gelijk hebt en dat de christenen wereldwijd gezien de meest vervolgde gelovigen zijn, met name door Islamitische mensen en de politieke krankzinnigen in Noord-Korea. Toegegeven, daar sta ik best van te kijken en het zou niet zo moeten zijn en ik ben het met Mariska eens dat de burgerlijke verwereldlijking, zeg maar, de aangepaste slaafsheid aan het wereldse gewin ten koste van spirituele mensen. Jeetjemina, meer dan 100.000 vermoorde christenen jaarlijks? Ik zou me bijna weer ergens als rekruut voor het kruisvaardersschap willen aanbieden!
Dit loopt de spuigaten uit en is inderdaad niet te accepteren. Alleen dat gehamer op het martelaarschap aan het einde van je betoog, dat stoort me enorm, want dat is nu juist ook vaak het trotse gestumper van de islamitische fundamentalisten.
Je laatste zin is cynisch en behoorlijk defaitistisch. De zogenaamde christenen hebben elkaar ook volop vervolgd. De oplossing is niet eenduidig.
Waar ware Liefde heerst, daar is God aanwezig. Dat kan in alle religiesferen zijn en het is niet aan ons om daar over te oordelen of om vermeende vijanden van het leven te beroven. Moord blijft moord en is door geen enkele God goedgepraat of heb ik sommige goden niet goed doorgelicht en hun zotte, roofdierachtige aanhangers eveneens?

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)