Inloggen

Alle inzendingen over geschenken

182 resultaten.

Sorteren op:

Geschenk

verhaal
3.5 met 11 stemmen 2.065
De eerste klas was een brave smeltkroes. Tussen de verwaaide binken in spijkerbroek en de gave meisjes met vlechten zat Bas. Bas zat op de laatste rij te staren naar het geschenk. Met moeite verbeet hij de ontgoocheling. Een suikertante had het hem toegeschoven na het Brood dat heilig smolt op...
Wimper13 februari 2004Lees meer…

Haar geschenk

hartenkreet
2.8 met 4 stemmen 662
Er was een oudere dame in mijn leven. Ze is de weg van alle leven moeten gaan en rust voor altijd. Ze heeft me het geschenk van de Taal gegeven. Van de Taal die eens gebruikt is voor brute, onmenselijke commando's, van de Taal die ook kan vleien, liefhebben, strelen, ontroeren, van de Taal die in...
I.Broeckx14 augustus 2016Lees meer…

bewering
2.7 met 6 stemmen 129
Elke schaduw-dood die je dood gaat is al een geschenk en een ademtocht in geboorte naar nieuw leven!
katty14 juli 2014Lees meer…

Het horloge

verhaal
3.6 met 5 stemmen 240
In de tijd dat The Beatles hun successen vierden, was mijn tante Angie secretaresse bij een van die horlogefirma's in het land van de Bergen en Meren. Wij waren nog kinderen. In ons kleine huisje in de volksbuurt hing - een beetje misplaatst - de kalender aan de muur die ze ons ieder jaar zond,...
I. Broeckx8 augustus 2013Lees meer…

De tas

hartenkreet
3.0 met 1 stemmen 67
Het was op een van die zaterdagavonden, die voor mij vervuld waren van een uiterst beklemmende eenzaamheid, die als een strop om mijn hals aanvoelde; een strop die week op week steeds strakker werd dichtgetrokken..... Er werd plotseling en onverwacht aangebeld. Ik stormde drie trappen af en...
I.Broeckx17 augustus 2015Lees meer…

Het Molenboek

hartenkreet
2.5 met 2 stemmen 34
"Wil je eens kijken bij "De Slegte" zei mijn zus "of ze een boek over molens hebben. Vroeger was hij in de naaimachines, nu is hij in de molens". Het boek waarop meteen al bij binnenkomst in de winkel mijn oog viel, kon niet beter aan onze doelstellingen beantwoorden: pontificaal prijkte op...
I.Broeckx12 januari 2016Lees meer…

Geschenken voor een meisje van dertien jaar.......

hartenkreet
3.0 met 1 stemmen 66
Er was in onze familie een stille tante, die ogenschijnlijk met zichzelf geen raad wist en die als een onbegrepene, als een onbegrijpelijke, haar stille wegen ging. Haar naam was "Cecilia". Ze was typiste op het kantoor waar ook mijn moeder werkte, die Cecilia, die haar schoonzus zou worden,...

Het geborduurde kleed

hartenkreet
5.0 met 1 stemmen 75
Toen de regen tegen mijn ramen kletterde en kletste op een late januaridag die op de een of andere manier het voorjaar vervroegd scheen in te luiden, bracht ze mij het kleed. Het vormde een late en onverwachte herinnering aan de liefste, genaamd Cecilia, sinds lang niet meer in leven, die de...

Het zilveren kettinkje

hartenkreet
4.0 met 1 stemmen 58
Eens (je was al ver boven de zeventig) verraste je me met een zilveren kettinkje waaraan een sierlijk steentje bungelde, onbewust als je was van het feit dat ik een vrouw ben die zich niet zozeer opdirkt en zeker geen fotomodel. Plotseling en plompverloren, in een abrupt gebaar, legde je het...

Broer en zus; Thijs en Ineke in de inrichting

hartenkreet
4.7 met 3 stemmen 71
Dat de symmetrische zwarte figuren, die ik aantrof op het voorwerp dat ik in de nabijgelegen supermarkt aanschafte, mijn broer zouden aanspreken, vermoedde ik met recht en reden. Hij beklopte ze dan ook met de handen zoals hij gewoon is te doen wegens zijn idolatrie. Vaak had hij mijn naam...
I.Broeckx22 februari 2024Lees meer…

Bericht uit een Zorgcentrum: De Meeuw

hartenkreet
4.0 met 1 stemmen 43
Het was een beeldje van een trotse, fiere meeuw met keurig opgevouwen, strak, wit verenpak, zittend op de sokkel van een zwarte steen, dat ik aantrof in een zaak voor huishoudelijke artikelen. Mijn blik viel erop; het stond daar onopvallend tussen geurkaarsen en andere parafernalia. Ik wilde het...

Dienst en wederdienst

hartenkreet
2.1 met 10 stemmen 56
"Wanneer men niets te geven heeft, voelt men zich onwaardig", las ik eens in een cursus Engels en zo schonk ik het boek met de mooie zwart-wit-foto's van beeldhouwwerken uit de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw, geërfd van een vriend, aan de vriendin van lange jaren die mij mede...

De poëzie van mijn tiende levensjaar.....

hartenkreet
5.0 met 1 stemmen 55
Met de inkt uit de inktpot die regelmatig bijgevuld werd uit de grote fles en die afgeveegd werd aan de tijdens de handwerkles vervaardigde inktlap die in het midden gesierd werd door een knoop en met de kroontjespen moet ik in mijn tiende levensjaar het gedicht genoteerd hebben dat mij nu zo'n...

Zelfbevrediging

bewering
4.0 met 12 stemmen 180
Zelfbevrediging is een van God gekregen geschenk om seksuele driften in goede banen te leiden. Dat de Rooms Katholieke kerk dit Godsgeschenk niet publiekelijk propageert om misbruik, abortus, aids en overbevolking wereldwijd tegen te gaan, is een doodzonde.

"Er is niets leegs of ijdels in de dingen"

hartenkreet
4.8 met 4 stemmen 45
Men zegt en men blijft zeggen: "Het is business as usual" of "alles gaat zijn gangetje". Men neemt dus kennelijk het wonder van de werkelijkheid niet waar, de steeds wisselende sferen, ook in de natuur, het geschenk van iedere nieuwe dag en is men er blij mee?

Heerlijke Regen; Arme Natuur

hartenkreet
2.0 met 1 stemmen 64
Je werd ons geschonken, Natuur: door God of door de Voorzienigheid (?) met je uitgestrektheid, je enorme mogelijkheden, je grote lieflijkheid, je immense schoonheid.... Ons duivelse genie, dat wij ten kwade aanwenden, moest jou kapotmaken, moest ons grootste geschenk ruïneren.... En de regen...

Het onverwachte geschenk.

verhaal
3.1 met 8 stemmen 1.052
Gisteren staat er ineens een buurvrouw voor mijn deur, ding-dong ik doe open. Dit buurtje - iets jonger dan ik - vraagt ineens aan mij of ik grote handen heb. Moet ik toegeven dat ik flinke kolenschoppen onder aan mijn armen heb zitten en verbaasd hou ik mijn handen omhoog. Ineens geeft zij mij...

Een geschenk uit de hemel

verhaal
4.0 met 1 stemmen 109
Toen ik nog jong was woonde ik aan de kust in een klein huisje. Ik leerde daar een jonge vrouw kennen, een boerendochter. Haar ontmoette ik op een dansavond in het plaatselijke café. De caféhouder had een plaat opgezet met dansmuziek. Mooie meisjes zag ik dansen. Ze droegen allemaal lange rokken...

Het bijzondere Kerstpakket

verhaal
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 293
Weer was het bijna Kerst. Vlak voor het kantoor voor enkele dagen haar deuren sloot mocht het personeel tijdens een gezellig samenzijn haar Kerstpakket komen halen. Een van de mannelijke bedienden sneerde: “Er zal wel weer minder inzitten dan vorig jaar zeker? Ze bezuinigen tegenwoordig op van...

Souvenirs van verloren vrienden

hartenkreet
3.7 met 3 stemmen 49
Aan mijn raam bungelt nog altijd het gazen hartje dat danst in de warme lucht die opstijgt vanaf de centrale verwarming. Eens schonk je het mij; uit hartverbondenheid, uit zielsverwantschap? Ver ben je; verder dan ver; de dood heerst in mijn hart. Mijn beige gordijnen zijn eveneens het geschenk...

De tas, de vierkleurenballpoint en de pick-up

hartenkreet
5.0 met 1 stemmen 85
De tante, de zus van vader, over wie ik onlangs schreef en die haar tragisch levenseinde eens vond in een verpleeghuis in Ewijk, stond in onze familie bekend om de grenzeloze lusteloosheid waarmee zij langdurig en neerslachtig op de bladzijden van een roman kon blijven staren zonder iets te lezen...
I.Broeckx9 februari 2024Lees meer…

Een geschenk voor een nieuwe buurman

hartenkreet
5.0 met 1 stemmen 65
De bouw van de nieuwe flats aan de Lage Witsiebaan nadert zijn voltooiing, en zo zal mijn eveneens nieuw-verworven vriend mijn buurman worden. In de verte, vanuit mijn raam goed zichtbaar, rijzen de aaneengeschakelde woningen op, als bunkers, nog kaal en leeg en vele technische en dienstverlenende...

Een Sinterklaasavond/Het clowntje

hartenkreet
3.0 met 3 stemmen 80
Het was in het kapitale pand van tandarts K. aan de Ringbaan Oost dat de pakjesavond voor de scholieren plaatsvond. De gymnasiasten woonden allen in villa's in de stad of in de naburige dorpen maar mijn vader, een klein ambtenaartje, kon mijn studie ternauwernood betalen. Mijn klasgenoot...

De "Zwitserse" kalender....

hartenkreet
2.5 met 2 stemmen 91
In die tijd hing in ons arbeidershuisje de Zwitserse kalender aan de wand die tante A. ieder jaar zond en die die indrukwekkende en soms zelfs welhaast demonisch aandoende blauw-witte bergtoppen, die gletsjers en die runderen met een bel om de hals toonde. En af en toe maakte tante A. de reis...
I.Broeckx25 oktober 2020Lees meer…

Als de voddenman kwam.....

hartenkreet
4.0 met 1 stemmen 58
En zo herinner ik me tevens hoe af en toe in de grauwe straten van onze arbeiderswijk de voddenman verscheen met zijn wagen en hoe onze moeder dan de vodden afgaf en wij, kinderen nog, in ruil daarvoor een speelgoedje kregen. Zo werd zijn verschijning tot een feestelijke gebeurtenis en...
I.Broeckx6 september 2020Lees meer…

Achter de gevel van "Mater Misericordiae"

hartenkreet
4.0 met 1 stemmen 67
Aan de Oude Dijk staat met kapitale letters op een gevel vermeld: "Mater Misericordiae". Daarachter strekken zich de gangen van het klooster uit die ik vaak doorkruiste als ik op bezoek ging bij tante nonneke. Het genoemde pand staat geheel in het teken van het Rijke Roomsche Leven zoals...
I.Broeckx27 februari 2024Lees meer…

Zaterdagmorgen op het Koningsplein

hartenkreet
3.7 met 3 stemmen 73
Op een mooie julidag was het ondanks de aangekondigde hoge temperaturen in de morgenuren nog koel. Op zaterdagmorgen is het meestal een drukke bedoening op de Tilburgse markt op het Koningsplein en men moet oppassen om niet tegen zijn medemensen op te botsen. Medemensen met ordinaire en elegante...

Op bekend terrein

hartenkreet
4.0 met 1 stemmen 39
Op het terrein van de inrichting treft men een lusteloze, vervallen berkenboom aan en enkele bosschages die nauwelijks het leven schijnen te houden onder de gestaag neervallende regen. Dit alles biedt geen vrolijke aanblik.... De goedgunstige begeleiders wilden nog gaan wandelen met de cliënten...
I.Broeckx9 augustus 2023Lees meer…

Een weerzien na zestien jaar (vervolg)

hartenkreet
5.0 met 2 stemmen 48
In de woning in Goirle, die ik zestien jaar geleden zo vaak betrad met mijn inmiddels lang overleden ouders, woont nog altijd oude Marianne, nu 86 jaar, eens de trouwe huishoudelijke hulp van mijn moeder. Na zestien lange jaren, gekenmerkt door tal van gebeurtenissen en excessen, die zich als het...
I.Broeckx13 augustus 2023Lees meer…

Een digitaal speeltje voor een kleine jongen.....

hartenkreet
4.0 met 1 stemmen 42
De Tilburgse speelgoedzaak van "Intertoys" kan men vinden in een kelder in de binnenstad en het assortiment is er enorm. Kinderloos als ik ben heb ik het zicht verloren op datgene waarmee de jeugd te plezieren is maar de kleine jongen die nu zijn achtste levensjaar bereikt, heeft gevraagd om...
I.Broeckx27 september 2023Lees meer…
Meer laden...