Inloggen

Alle inzendingen over juridisch

128 resultaten.
Sorteren op:

Gaat Peter R. te ver?

dagcolumn
3,3 met 13 stemmen 672
...suggesties: prima maar zelf rechercheren en openbaar maken vormt een bedreiging van het rechtssysteem en zet de deuren wagenwijd open voor willekeur. Ik pleit voor een juridisch verbod om dit soort activiteiten te ondernemen, hoezeer ik ook uitkijk naar een berechting van deze...

bewering
5,0 met 1 stemmen 79
Kinderen zijn juridisch niet verantwoordelijk voor de zaden van hun ouders.

bewering
2,2 met 4 stemmen 103
Wie religies niet gedoogt en ze zelfs wil verbieden, probeert anderen hun vrijheid te ontnemen en handelt in strijd met artikel 1 van onze Grondwet. De overheid moet daar juridisch tegen optreden.

Bij het Juridisch Loket/"Alles van waarde is weerloos"

column
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 343
...dat sprak met een Overijssels accent en dat zich kwam beklagen over haar hulpverleners en begeleiding bij de zorginstelling waar zij woonde. Dezulken verschijnen wel meer bij het Juridisch Loket en bij de Rechtswinkel en men kent het klappen van de zweep, men hoort ze even aan en scheept ze...

bewering
3,3 met 11 stemmen 149
Dat het OM in Groningen levenslang wegens moord eist tegen Alasam, die in een vlaag van verstandsverbijstering zijn vriendin Renske doodde en een in burger optredende politieagent, is zowel juridisch als ethisch volstrekt onaanvaardbaar.

Clottemans

bewering
5,0 met 7 stemmen 159
...mist een feitelijke grondslag en is daarom voor juridisch weldenkende mensen volstrekt onverteerbaar. Volgens de jury had de vrouw een motief, de gelegenheid en de kennis van zaken om de parachute van haar 38-jarige vriendin onklaar te maken. Geldt die 'redenering' b.v. ook niet voor de...

bewering
4,0 met 4 stemmen 460
...leidt tot puntenaftrek bij de spelers. Zou Twente deze draconische maatregel niet juridisch kunnen aanvechten?

bewering
4,4 met 5 stemmen 94
...met die drie moedige mensen, die hem nu juridisch aanklagen. Of denkt hij soms dat hij via zijn koninklijke bloedbanden onschendbaar is in ons tolerante landje? Sorry, Maxima, maar je vader deugt echt niet! Erken dat maar eens in plaats van een zuinig, jolig 'Hij was een beetje dom!',...

bewering
3,0 met 6 stemmen 1.474
...Irak-rapport van de commissie-Davids is één ding duidelijk: JPB zou zó weer politieke of misschien wel militaire steun verlenen aan een nieuw militair avontuur van de V.S. waarvoor geen juridische basis en geen eenduidige inlichtingen van veiligheidsdiensten bestaan. Een dergelijke slaafse...

De onrechtmatige gijzeling door het Allard Pierson Museum

column
4,2 met 4 stemmen 144
...mag wel op haar hoede zijn, want de dolende geesten van de bloeddorstige Scythen zijn minder beschaafd dan Oekraïne en Rusland, die de kostbaarheden beide keurig op juridische wijze opeisen, en zij zullen naast hun rechtmatige eigendommen zeker niet nalaten om alles wat los en vast zit in...

Tegen Anker

dagcolumn
4,0 met 15 stemmen 730
...de apparatuur. In verhouding tot het misdrijf en de zware gevolgen voor de (potentiële) slachtoffers vind ik het juridische gegoochel van de gebroeder beneden peil. In deze ga ik beslist niet voor Anker!

Zeldenrust

hartenkreet
4,0 met 3 stemmen 712
...kwamen. Dat lijkt me een uitspraak die je eerder uit de mond van een psychopaat zou verwachten dan van een integer lid van het juridisch systeem. Ik vraag me dan af wat men tegenwoordig doet om zulke figuren buiten het rechtsyteem te houden.

De Nederlandse Rechtstaat schudt.

dagcolumn
3,8 met 12 stemmen 802
...die niet kunnen beschikken over de advocaat van hun keuze: de advocaat die als geen ander hun belang wil dienen. Bram gunt alle Nederlanders de juridische hulp van Moszkowicz. En Bram ziet Willem, voor wie zelfs een Endstra niet meer bang hoeft te zijn, als exponent van de gewone...

Meester Moszkowicz, Bram

dagcolumn
4,6 met 9 stemmen 333
...Bram toch een nieuw proces wil en dat zijn cliënt als rasprater zwijgt op zijn advies - dat geeft helemaal niets. Niemand snapt dat, beste presentatoren. Wie is bij machte dwars door driedubbele juridische rookgordijnen heen te kijken? Alleen meester Bram Moszkowicz. Overal waar hij komt speelt...

Goed zaad is duur.

dagcolumn
2,7 met 15 stemmen 1.038
...van zwangerschap. Kennelijk is sprake van een juridische binding tussen genitor en het kind, althans in het Zweedse recht. En het verschil met het donorschap vind ik niet groot, ook omdat de jongeman vermoedde dat het een opzetje betrof van de Zweedse schone, die meerdere buitenlandse mannen zo...

Joost in zijn hemd (slot)

verhaal
3,6 met 5 stemmen 568
...dragen aan NS juridische zaken." Maar met die juridische stappen zal het volgens NS-topman Veenman zo'n vaart niet lopen. "Wij blijven de Forensenbond zien als een gewaardeerde partij.” ” Ziezo, nu laten de Nederlandse Stoorwegen Joost ook nog publiekelijk vallen. Als je hoogste baas...

Rechterlijke uitspraak tegen Samir A.

dagcolumn
3,4 met 39 stemmen 4.131
...tegen dit juridisch monstrum lijkt ook uit juridische kringen relatief gering. In het verleden zijn er vele voorbeelden te bedenken dat de meeste Nederlanders passief waren bij vormen van onrecht. Een recent voorbeeld: de steun van Nederland aan bondgenoot Amerika, dat stelselmatig...

WADA

dagcolumn
4,0 met 11 stemmen 260
...enkele sporter op het idee deze idiote maatregel juridisch aan te vechten? Zoals het Bosman-arrest het leven van vele voetballers aanzienlijk zonniger maakte, zou een arrest over deze zaak - die de antidopingbobo’s zal stoppen - hun leven veraangenamen. Het is zonneklaar dat de ingreep in de...

dichters in de verkoop

verhaal
4,3 met 19 stemmen 1.413
... Hij of zij is daarmee gevrijwaard van verdere juridische achtervolging. Deze verklaring werd ondertekend op kruispunt: En wel op ……………………. (datum) om…………………………….(tijdstip) Kijk, dat is aanpakken. Niet bij de pakken neerzitten. Willem, Outsider...

Moszkowicz in aanzien gekelderd

dagcolumn
4,0 met 14 stemmen 431
...van ordentelijk zaken doen houden) niet door de juridische en ethische beugel kan. Dat Moszkowicz, geassisteerd door zijn rivaal raadsheer Spong, na afloop verklaarde tevreden te zijn over de uitspraak, markeert de uiterst zwakke positie van de eens zo succesvolle advocaat. Bram M. zal er...

Tot hoeveel nationaliteiten kan men gaan?

dagcolumn
2,8 met 16 stemmen 3.876
...er mensen met drie nationaliteiten? Juridisch gezien lijk mij dat geen bezwaar en in sommige combinaties zelfs onvermijdelijk als meerdere landen(zoals Marokko) de nationaliteit als een eeuwigdurend merkteken aan je verbinden. Stel: staatssceretaris Aboutaleb doet het zo goed in...

Scheiden doet verdienen

dagcolumn
3,4 met 25 stemmen 3.226
...eenvoudige maatregel veel ellende voorkomen. Maar er wordt níet aan verdiend door juridisch geschoolde krachten…

De ring

verhaal
4,0 met 3 stemmen 90
...leggen?" Volgens de algemene morele en juridische voorschriften dient de "gelukkige vinder" aangifte te doen van zijn vondst bij de Politie, maar ik zou een ander besluit nemen. (In de binnenstad van Den Bosch bevindt zich een oud pand waar men graag bereid is de waarde te bepalen van...

De ring

hartenkreet
3,0 met 2 stemmen 187
...leggen"? Volgens de algemene morele en juridische voorschriften dient de "gelukkige vinder" aangifte te doen van zijn vondst bij de Politie, maar ik zou een ander besluit nemen. In de binnenstad van Den Bosch bevindt zich een oud pand waar men graag bereid is de waarde te bepalen van...

Pom Wolff: Wildernis

beschouwing
3,0 met 1 stemmen 131
...ruzies, maar omdat hij ziek werd, kon men hem juridisch gezien niet ontslaan en wegsturen. Hij werkte als dichter her en der op internet, maar diverse literaire sites weigerden zijn dichtwerk steeds vaker en hij kon op den duur haast nergens meer terecht, als een afgedankte internetballing....

Mijn dierbare erfstukken

hartenkreet
5,0 met 1 stemmen 82
...sprongen de tranen mij in de ogen. Het was, juridisch gezien, in de juiste vorm gegoten, zo beweerde ze altijd met trots, en dat, terwijl zij slechts een "huishoudelijke carrière" gemaakt had en dit op de half-afgemaakte Mulo-opleiding nooit geleerd had en terwijl, om het met een cliché...

Mag ik mij even voorstellen?

dagcolumn
3,2 met 6 stemmen 276
...niet tekenen. Maar goed, toch moet ik concluderen dat ik beide ben. Een sociaal geografisch juridisch onderlegde bestuurskundige.

Een geslaagde sollicitatie en wat volgde/Een aangename en mooie voormiddag in een vergaderlokaal in de Lange Schijfstraat in Tilburg

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 33
...elkaar verbindt en waaraan het gebouw van een juridische instantie is gevestigd waar ik lang geleden "de kous op de kop" kreeg en ook het sobere vergaderlokaal waar ik vandaag aantreed als notuliste, voor de eenvoudige, edele, mooie maar saaie taak die niemand uit wil voeren om mij onbekende...

Liesbeth

column
3,6 met 5 stemmen 101
...wel echt van het slachtoffer was. - De Gemeente juridisch iets te verwijten viel. Ze zou zich beperken tot het aankondigen van een grondige rapportage die eerst alle Feiten aan het licht zou moeten brengen. Eerst de Feiten! Net als bij het omlazeren van die kranen. De Feiten hebben zich...

Griekenland brandt.

dagcolumn
3,8 met 10 stemmen 805
...arme verdachte makkelijk als vrijgesprokene het juridische strijdperk verlaat. Het zou mij niet verbazen als er brandstichters gevonden moeten worden omdat de Griekse autoriteiten in wezen hetzelfde denken als de oude Griek: er moet een boosdoener gevonden worden: wíj weten nergens van. Ik...
Meer laden...