Inloggen

resultaten voor 'vertwijfeling'


82 resultaten.
Sorteren op:

Toen jij nog je chique colberts placht te dragen.....

hartenkreet
2,7 met 3 stemmen 72
...eurige stropdassen.... Achter de huizen verscholen in de Anselmusstraat woonde je met je vriend, die in vertwijfeling achterbleef. "We zijn maar één dood verschuldigd", verklaarde je me en bij het definitieve afscheid w...

Vriendschap ten einde toe......

hartenkreet
4,5 met 2 stemmen 49
...at al te spoedig het definitieve afscheid mij in een peilloze afgrond zal storten van verdriet, wanhoop en vertwijfeling en nog hecht ik mij tevergeefs als met wankele, ondeugdelijke en weinig betrouwbare spijkers aan het, figu...

Als de doodsheid regeert....

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 49
...st de tijd, zo stormt de tijd vooruit en zo bevrijdt de tijd ons en zo zullen we uiteindelijk rusten na de vertwijfeling, na de wanhoop en na de loutering.....

Ontmoeting met mijn ambulante bewonderaar

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 44
Vanaf de voorste plaats in de bus, die hij bezette, hoorde ik mijn naam roepen als in wanhoop of vertwijfeling: "Ineke!" Hij was weer op weg: hij sjouwt her en der rond in de stad. Mijn afwijzingen zijn hem rauw op ...

Een versierde tak voor op het graf

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 43
...len noemen als men wegzinkt als een atoom in het universum als men 's-nachts de hemel beschouwt in ultieme vertwijfeling? Ik betwijfel of zij deze sentimenten ervaren heeft. Aan wie zijn deze trouwens voorbehouden? De liefli...

Geen mens kent de anderen. Ieder is alleen

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 21
... fladdert, nu eens aangetrokken, dan weer afgestoten, onvoorstelbaar en onherstelbaar eenzaam, gevangen in vertwijfeling en wanhoop. De brug naar het eiland van haar ziel, naar haar universum, is verwoest. Twee treinen rijden r...

Vertwijfeling en Bevrijding

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 2.288
...n (jij in de rolstoel) lagen die zomerhuisjes, die tuinhuisjes, die het decor vormden voor mijn wanhoop en vertwijfeling om de vriend, die continenten verwijderd was. Ik bedank de hemel die mij de nieuwe dag schenkt, de heme...

Een man aan onze zijde

hartenkreet
2,0 met 1 stemmen 42
...vervangend, staat hij ook aan mijn zijde, mag ik hem lenen en op hem leunen als onherroepelijke wanhoop en vertwijfeling mij aangrijpen, als de onomkeerbare situaties van het leven mij teveel worden.....

Afwijzing

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 50
...te eindeloos verre, onbereikbare horizonten boven haar verkoos, waarnaar haar handen zich tevergeefs en in vertwijfeling uitstrekten, kwamen de wrede waarheid en de uiteindelijke finale afrekening aan het licht.

De vonken en het vuur

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen 304
...n de leegte, het terugvallen in de laagvlakte van het gevoel. Het geloof en het ongeloof, de twijfel en de vertwijfeling, de hoop en de wanhoop wisselden elkaar af in bonte en wisselvallige opeenvolging. De verliefdheid lich...

Worsteling

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen 1.701
... zij was gezonken als in een luchtledige krocht, als in een kelder, in een kerker zonder uitgang, in diepe vertwijfeling en wanhoop. Zeven jaar na zijn vertrek wist hij de weg nog te vinden naar de Nassaustraat waar zij was bl...

Het verlovingsgeschenk

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 897
Ze was de vriendin van zijn zus, van zijn getormenteerde zus die haar eigen einde zou kiezen en bepalen uit wanhoop en vertwijfeling in later jaren en ze kwam dus aan huis in het kapitale vooroorlogse pand. Hij hoefde niet vaak op te kijke...

De troost van muziek?

hartenkreet
3,2 met 4 stemmen 51
...ënten van het E.Ziekenhuis die in verschillende fasen van hun ziekten verkeren en al dan niet in wanhoop, vertwijfeling of verdriet op de zondagmorgen iets bieden op het gebied van kunst en cultuur dat een kleine, weldadige ui...

"Horreur" en gezelligheid

hartenkreet
5,0 met 1 stemmen 40
De mens is een streber. Hij streeft en streeft door, ook als hij zesentachtig is. De "horreur" van de doodsvertwijfeling, van de existentiële angst, van de immense leegte van de kosmos waarin men wegzinkt als een atoom, van he...

Het noodlottige parcours van een geestesziekte......

hartenkreet
5,0 met 1 stemmen 108
...elaas toen haar val een feit was. Haar tranen hadden ons de weg moeten wijzen; haar tranen van wanhoop en vertwijfeling om haar geestesziekte die haar noodlottige parcours volgde dat tot de ondergang leidde. De dierbaarsten...

Kapitaalvernietiging

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen 895
...hijnbaar goedmoedige, tevreden en rustige blik in het rond gekeken; nooit was daaruit een spoor van angst, vertwijfeling of verwildering naar voren gekomen. Wellicht bestond zijn rust uit het vooruitzicht van de daad waartoe...
autobiografie
4,3 met 3 stemmen 73
...e roversbende die zoveel mogelijk geld wilde ophalen voor de Russische kroketten. Ik was een beetje in vertwijfeling, wanneer ik hem niet terug schreef en hij lag werkelijk huilend in het ziekenhuis met een kapotte knie, da...

De parade van de jankende, gillende auto's

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 60
... geluid van de sirenes in hoge mate zenuwslopend is en in combinatie met andere zenuwkwalen al spoedig tot vertwijfeling leidt. Dan maar een muziekje? Karl Richter overstemt het geheel en roept gevoelens op die een vergoedin...

Alsmaar gillende auto's over de snelweg........

hartenkreet
2,5 met 2 stemmen 56
... geluid van de sirenes in hoge mate zenuwslopend is en in combinatie met andere zenuwkwalen al spoedig tot vertwijfeling leidt. Dan maar een muziekje? Karl Richter overstemt het geheel en roept emoties op die een vergoeding ...

Jouw geliefde naam, die ik nu vervloek

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen 79
... zo geliefde vriendenhuis heb je mij voor altijd ontstolen nu je voorgoed vertrekt tot mijn machteloosheid vertwijfeling en wanhoop, nu het andere, onbereikbare continent voorgoed jouw bestemming en thuis zal zijn, De slagen...

Onfortuinlijk Intermezzo

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen 106
...r leuning af in de richting van een niet te definiëren of omschrijven diepe kerker van leegte, wanhoop en vertwijfeling..... Het was wellicht beter geweest het onherroepelijke verdriet en de ontreddering over mij heen te la...

Parijs revisited (1995)/Een optreden van Serge Lama

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen 97
...euwd applaus in ontvangst te nemen. Kennelijk kon hij er niet genoeg van krijgen, wat tot verbijstering en vertwijfeling van mijn arme, betreurde moeder leidde, die sinds jaar en dag niet meer te midden van de levenden is......

Amicitia Etiam Post Mortem Durans

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 74
...j de halte van tramlijn 11. Mijn foto herinnert mij voor altijd aan de momenten van absolute wanhoop en vertwijfeling toen ik weg was gegaan van en nooit meer terug zou keren naar de plaats, naar het huis, waar ik gedurende ...

Bede van een kleindochter aan haar overleden opa

hartenkreet
3,0 met 3 stemmen 55
... je bij leven nooit gekend hebt en die jou zo graag had gekend, voortschuifelen in eenzaamheid, wanhoop en vertwijfeling? Op het grote fotoportret in mijn slaapkamer waarop je omringd wordt door je gezin, zie ik je beeltenis...

Een geslaagde sollicitatie en wat volgde

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 64
...hoord wordt of dat het Opperwezen er nooit geweest is dan wel zich heeft afgekeerd van deze wereld, die in vertwijfeling, ongeluk en wanhoop is achtergebleven en moet voortbestaan. Tenslotte, als het hele gebeuren ten einde ...
autobiografie
4,5 met 4 stemmen 65
...seren met een selectie van mijn portretten. Ik verkocht er een portretje, een gezicht met de titel: “ De vertwijfeling.” Ik kocht van het geld nieuw materiaal om te schilderen. Ik schreef soms flarden van mijn gedachten op...

Terug in de Chopinstraat

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 77
...terse dag het huis terugzien; eens het brandpunt van mijn hoogste sentimenten maar tevens van mijn diepste vertwijfeling en van de worsteling rond het vergaande gemis van Hem, degene in wiens teken mijn hele leven staat sinds h...

Liefdesbrieven uit Californië

hartenkreet
2,0 met 1 stemmen 993
...jfeld in zijn ontzettende, hemeltergende, buiten alle proporties getreden eenzaamheid, wanhoop, ongeluk en vertwijfeling. Hij schroomde niet het strand van Californië erbij te slepen met zijn grenzeloze, irreële verbeeldingsk...

Radeloosheid, vertwijfeling, wanhoop (een soort prozagedicht)

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen 58
Hoe herinner ik me die avond, die nacht toen je me buitengezet had en ik in radeloze vertwijfeling mijn weg zocht langs het donkere, troebele water van de Piushaven, langs de gevels en hoe ik tenslotte mij...

Het decor van de eenzaamheid

hartenkreet
3,0 met 2 stemmen 42
...g, triest maakt. De rijstebrijberg van de lange dagen, maanden en jaren, de rijstebrijberg van wanhoop, vertwijfeling en walging waar zij zich dagelijks doorheen moet bijten, is voorbij gegaan. Het hondje kromt de pootjes do...