Inloggen

Alle inzendingen over werkzaamheden

367 resultaten.

Sorteren op:

Op een winteravond in december

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 744
We waren genodigd in een huis, in een appartement, in een van die straten die gekenmerkt worden door de strakke, functionele, rechtlijnige en haast demonisch aandoende bouwsels, kortom door de architectuur die razendsnel verrezen is na het afscheid dat ik heb moeten nemen van de allerliefste, in...

Gewaardeerd en....afgedankt/Nieuwe bezems vegen schoon

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen 754
Het valt niet te ontkennen dat het een schitterende bos bloemen was die de redactie van de Wijkkrant had laten bezorgen en ook het kaartje waarmee de collega's zich achter me schaarden getuigde van medeleven en was aardig. Het toonde spelende kinderen in een sprookjesachtige omgeving in de trant...

Bij de Nieuwe Koninklijke Harmonie

verhaal
4,0 met 2 stemmen 381
De Nieuwe Koninklijke Harmonie in de Stationsstraat in Tilburg draagt het predikaat "Koninklijk" met verve en met recht. Het is gegrift in zilverkleurige letters in de chique plaat naast de zware toegangsdeur die ik open met een lichte druk van mijn hand; ze geeft gemakkelijk mee. Binnen in de...

Reminiscenties

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 41
In een merkwaardig gewelfd doosje uit tropisch hout dat rondingen vertoont als van een voluptueuze dame, bewaar ik nog altijd enkele curieuze en nietige en zo schamele voorwerpjes, enkele herinneringen of souvenirs, zoals daar zijn: een lok van het grijze, stugge haar van mijn oude moeder,...

Goed ondernemen vereist goede planning

column
3,6 met 8 stemmen 458
...ik zit met nogal wat werkzaamheden. Ik kan uw werkzaamheden pas inplannen voor week … Vindt u dat een probleem?”. Op dat moment had hij de keuze bij de klant gelaten, die hierdoor weet dat het een drukbezet bedrijf is, wat het bedrijf voor de klant aantrekkelijk maakt. De klant maakt dan de...

Herinneringen aan mijn mislukte carrière: De krantenbezorging

hartenkreet
5,0 met 2 stemmen 52
Met honderden kranten op mijn bagagedrager ging ik op pad. In die tijd werd "De Tilburgse Koerier" nog uitgegeven, onze populaire wekelijkse krant, momenteel gemist door velen en nu uit de roulatie en vervangen door "Stadsnieuws". Ik had me aangemeld om onze krant te bezorgen, in een...

In de carrousel van het leed

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen 91
Vader, je hebt op je kantoor, waar tot je treurnis en diepe vertwijfeling je noodlottige en ongewilde carrière zich voortsleepte, dag aan dag, jaar na jaar en wel gedurende veertig jaar je eindeloze en nutteloze berekeningen moeten maken, terwijl het leed en het ongeluk als het ware uit je poriën...

bewering
3,8 met 10 stemmen 144
Wonderlijk; de wetenschap ontleedt de mens om er uiteindelijk achter te komen dat het toch een mooi werkzaam ingenieus geheel is!

Kennismaking met Gijs / Een thuis in de wereld

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 185
"Wat is uw naam?", vraag ik de man die, als in stille, placide bedachtzaamheid, kennelijk gewikkeld in eigenzinnige, esoterische overpeinzingen, op de bank zit in de gemeenschappelijke, kale woonkamer die hij deelt met zijn mede-cliënten van de inrichting. "Mijn naam is Gijs", repliceert...

Herinneringen aan mijn mislukte carrière/ Twee gigantische boeketten maar toch: afgedankt!

hartenkreet
4,0 met 3 stemmen 47
Tot mijn verrassing werden de twee grote, fraaie boeketten aan huis bezorgd; kennelijk als dank voor mijn redactioneel werk voor een wijkkrant en voor mijn notuleerwerk. De hoofdredacteur van genoemde krant had zich uitermate bezorgd en zorgzaam getoond om mijn longziekte, maar al te spoedig,...

Een Tilburgs panorama (vervolg)

hartenkreet
4,0 met 4 stemmen 45
Nu is dan op het indrukwekkende bouwwerk op ons Stadhuisplein de trotse naam "Tilburg", vergezeld van het logo met de drie torens aangebracht. Lange tijd sloofden stoere gehelmde heren zich uit om dit majestueuze resultaat te verwezenlijken. Achter deze imposante gevel, destijds nog niet...

Zoals ik de nieuwe dag begroet.....

hartenkreet
4,7 met 3 stemmen 135
Het viel niet te ontkennen dat het aardige jonge studenten waren die de belastingaangiften behartigden. Zij "zetelden" in een omvangrijk lokaal van "Wijkcentrum West" waarin ook ooit gymlessen plaatsvonden en een kunstzinnige muurschildering herinnerde aan jeugdig enthousiasme. Een toch wel wat...

Glasvezelperikelen c.q. -faciliteiten

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 42
We schrijven maart 2021. De narcissen in het plantsoen die mij al begroetten bij mijn komst in deze straat en in deze woning, meer dan 30 jaar geleden, tonen hun maisgele en citroengele bloemen al en de bomen aan mijn venster dragen al heel kleine twijgjes, voorboden van een nieuw seizoen.... Op...

Wild-west-taferelen in de Nassaustraat

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen 101
...rond deze tijd in keurige colonnes en met maïsgele en citroengele bloemen de lente aankondigen, worden verdrongen door de werkzaamheden maar tegen de zomer zal een keurig gazon opnieuw getuigen van de netheid van de buurt......

Herinneringen aan mijn mislukte carrière (vervolg)

hartenkreet
2,0 met 1 stemmen 52
...de "barak", een dependance in de Lange Nieuwstraat waar mannen in stofjassen hele dagen rondschuifelden, in de weer met vage, schimmige, onduidelijke werkzaamheden. Toen mijn archiefwerkzaamheden tenslotte ook niets opleverden, besloot ik in arren moede dat alleen nog mijn handen in...

Herinneringen aan mijn mislukte carrière (vervolg)

hartenkreet
5,0 met 1 stemmen 122
...van dit bedrijf" Ik aanvaardde mijn afgang, de terugweg, het failliet van mijn werkzaamheden......

Met goudomrande ogen......

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 1.944
In Tilburg-West bevindt zich naast de eengezinswoning van een huisarts een klein binnenplaatsje met een lokaaltje waar de psychologe zitting houdt. Daar komen de slachtoffers en gedupeerden en lijders aan de gebruikelijke kwalen, zo prominent geëtaleerd in sommige magazines en zelfhulpboeken:...

bewering
1,2 met 4 stemmen 152
De drijvende krachten blijven in en achter de mensen met àlle stuwingskrachten in mij werkzaam! Groeien om te willen leiden, bloeien om een eind te maken aan algemeen lijden.

Het was slechts een MBO-opleiding

hartenkreet
5,0 met 3 stemmen 30
...een MBO-opleiding nodig is geweest voor jouw werkzaamheden in je armzalige baantje van belastingambtenaar, mijn liefste, arme vader. Op die foto (die ik nog altijd bewaar) zie ik je op die kale kamer, in het gezelschap van je collega's, achter je metalen bureau, je papieren vóór je. Je was...

Herinneringen aan mijn mislukte carrière: een "typisch geval"

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen 41
...wandelingetje en vertwijfeld en beledigd zag ik met betraande ogen een koe in de lodderige koeienogen..... De werkzaamheden voor mijn nieuwe werkgever zouden nooit plaats gaan vinden.....

Herinneringen aan mijn mislukte carrière; Miskende mantelzorg?

hartenkreet
4,5 met 2 stemmen 40
Ik had nooit veel gesprekken gevoerd met de oude dame aan wie ik "toegewezen" was. Stilzwijgend en als vanzelfsprekend waren onze verstandhouding en wederzijdse sympathie tot stand gekomen en deze hadden drie jaar standgehouden tot het einde onverwacht was gekomen. Ze schonk me eens haar...

Onvermijdelijk oproer op de werkvloer?

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 1.395
...maar had mijn blikken tijdens de niettemin saaie werkzaamheden die weinig van me vergden, ongebreideld laten dwalen over de velden en weiden, boompartijen en bosschages die het pand omringden. Schijnbaar onvermijdelijk gekonkel, geroddel en een machtsstrijd tussen de voorzitster van de...

bewering
3,8 met 6 stemmen 348
...staken. De hoofddirectie gelastte het onderzoek af. We moeten afwachten of het hier om een penis-pauze gaat wat de toekomstige werkzaamheden van het nieuwe Philips-onderdeel 'Relationship and care' betreft of om een vroegtijdige 1-april-grap.

Onana buitenproportioneel gestraft

bewering
4,3 met 6 stemmen 104
Ajax zou er toch via de civiele rechter in moeten kunnen slagen om de schorsing van keeper Onana ongedaan te maken. De straf - een jaar niet spelen en trainen - vanwege een aantoonbare vergissing (het nemen van een pilletje van zijn partner in plaats van een eigen paracetamolletje) - is buiten...

bewering
4,2 met 4 stemmen 908
Eén van de stokpaardjes van de Vereniging tegen de Kwakzalverij is de stelling dat therapieën gebaseerd moeten zijn op gedegen wetenschappelijk onderzoek. Steevast denken deze moraalridders daarbij aan niet-reguliere geneeswijzen, die geen van alle aan deze voorwaarde zouden voldoen Ze vergeten...

bewering
5,0 met 4 stemmen 179
Het door de redactie node moeten blokkeren van ingezonden reacties maakt het weliswaar onmogelijk dat men, in het ergste geval als door een wesp gestoken, fel blijft reageren. De rust lijkt daardoor te zijn teruggekeerd. Echter, al had men gelijktijdig ook nog de angel verwijderd, dan nog lijkt het...

De schilder

hartenkreet
5,0 met 1 stemmen 51
...een arts stellen. Met zijn expertise zouden de werkzaamheden een uur in beslag nemen. Verf en gereedschap zou hij meebrengen. En zo wachtte ik de dag af waarop hij zou komen. De deur veranderde onder zijn handen welhaast in een spiegelende, gladde witte "ijsvlakte" of inderdaad in een...

Onder ZIJN hoede......

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen 74
...huilden en we lachten samen en volvoerden onze werkzaamheden: ik, de journaliste, hij de fotograaf. Het einde naderde: ZIJN einde; en ik bezocht hem in zijn stervensuur. De ethiek is geen gemakkelijk onderzoeksobject maar Christus en Julius Caesar betreurden de desertie van hun...

In de kapsalon (vervolg)

hartenkreet
4,5 met 2 stemmen 43
...florissante jonge meiden bezig met onduidelijke werkzaamheden. De kapster die mijn vergrijsde haar behandelt met heel veel mahoniekleurige verf heeft kennelijk het verlangen dat de conversatie als een onstuitbare, onvervalste melodie van mijn lippen rolt. Maar verstijfd, als een harlekijn, als...

Een tribuut aan de coryfeeën van de Literatuur

hartenkreet
5,0 met 1 stemmen 80
...her en der bezig in de omgeving met onduidelijke werkzaamheden en het asfalt was grijs en nat. Gearriveerd op mijn bestemming via de achterdeur zag ik dat op lange tafels veel mooie oranje-rode papieren tasjes klaarstonden met bestellingen voor de klanten die op kwamen dagen; welkome surprises...
Meer laden...