Inloggen

Woeste politici

dagcolumn
4.2 met 5 stemmen 35
Vorige week was één van de meest besproken Kamerdebatten ooit. Er gebeurde totaal niets. Geen enkel besluit werd genomen, maar de linkerhelft van de Kamer viel de rechterhelft van de Kamer aan over het woord omvolking.
Als mensen woest zijn, en dan bedoel ik bozer dan nuttig, hebben ze meestal ongelijk. Als columnist heb ik een professor woest gemaakt door hem ‘meester’ te noemen, waarop ik een brief op poten kreeg dat ik een onoverbrugbare afstand tussen studenten en staf had gemaakt. De…

Hoezo verbindt de Koning ons volk bij Nederlands Elftal

column
5.0 met 2 stemmen 50
Na de teleurstellende uitslag voor het Nederlands elftal schuimbekten opgewonden schrijvers in allerlei media over het ontbreken van de Koning bij de wedstrijd tegen Engeland. De vorst zou juist door zijn aanwezigheid zijn functie als verbinder van alle Nederlanders onderstrepen. Nog erger de Koning zou op vakantie zijn in Griekenland. Zo gooit de monarch nog eens extra zijn imago te grabbel, terwijl de reputatie van het vorstenhuis toch al dalende lijkt. Volgens sommigen een enorm gemiste kans…

Niet voorzien....

beschouwing
3.5 met 2 stemmen 12
In de tijd van mijn opa, mijn pake, was de ziekte Polycythemia Vera nog onbekend. Wat ik destijds begreep, was die toentertijd nog nergens terug te vinden, welke almanak er ook werd geraadpleegd. Dus laat staan te diagnosticeren. PV, een ziekte die verrast, maar nooit in de positieve zin van het woord...! Teveel en te dik bloed dat vaak moeilijk zijn weg vindt in het ingenieuze aderenstelsel van de gemiddelde PV-zieke die aan deze ongeneeslijke aandoening lijdt.
Negen jaar geleden werd bij mij…

In die vroege jaren......

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 6
Het was in die vroege jaren dat Doris Day haar successen vierde. In de vierkante kamer op de eerste verdieping, de entourage van mijn eerste zes levensjaren, weerklonk uit de radio de stem van de gevierde en populaire zangeres; "Que sera, sera, whatever will be, will be, the future is not ours to see, que sera sera". Mijn leven nam een aanvang en vanzelsprekend hulde mijn toekomst zich in de duistere onbestemde nevelen van het ongewisse; mijn leven dat de dalen van wanhoop en vertwijfeling,…
autobiografie
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 12
De maand van de verhuizing was aangebroken. De tweede maand van het jaar 2021.
In de eerste dagen van de maand was Bjarne met Berend aan het schilderen in de gerenoveerde woning in de Oosterparkbuurt. Het was een flinke klus, maar de gedachten aan de geldbesparing gaven de burger moed.
Er waren veel zaken die aandacht vroegen, de bemoeienissen van de casemanager en de psychologe vielen niet in goede aarde bij Bjarne, die zoveel mogelijk op de hulp van Berend moest vertrouwen.
Het grootste…

Onstuimig weer

verhaal
3.5 met 2 stemmen 17
Ik sta bij de rivier. Een verademing, het water zo dichtbij. Aan de overkant de contouren van de oude vestingsstad. De grote kerk, de pannenkoekenboerderij. Ik zie een clubje koeien in het zand liggen. Paar meter verderop, iets dichter naar het water toe staat een torenhoge boom. Ik herken de soort niet, natuurleek die ik ben, maar het is er een met allure. Precies op de juiste plek voor een groots uitzicht. Rechts in de verte de Lekbrug. Het verkeer schuift, de lucht erboven is egaal blauw. …
Mohair12 juli 2024Lees meer…

Twee jaar gevangenisstraf voor Ali B

bewering
2.3 met 3 stemmen 12
De heer Ali B. is tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld door de rechters in wie hij zoveel vertrouwen had.
Voor de geïnteresseerde buitenstaander lijkt de opgelegde straf reëel, hoewel ik verwacht had dat een deel van de 2 jaar gevangenisstraf voorwaardelijk zou zijn met een ruime proeftijd.
Ik denk dat Ali's houding tijdens de zittingen en gedurende het proces geen positieve bijdragen hebben geleverd aan de visie en het vonnis van de rechters.

Laatste nieuws:

De hoofdredacteur wenst de medewerkers, inzenders en bezoekers een goed uitgebalanceerd 2024 toe!
Redactie, 01-01-2024
De 31ste editie van de schrijfwedstrijd van de Raadselige Roos van het Literair Café Venray gaat van start!

U kunt deelnemen door een gedicht en/of een verhaal uiterlijk 31 december 2023, om 00.00 uur in te sturen.
Het thema voor deze editie luidt: ‘barricade’ en is verplicht voor alle inzendingen. De spelregels zijn te lezen in “Reglement Raadselige Roos 2023” op de website: www.literaircafevenray.nl onder de webpagina ‘Raadselige Roos’.

De spelregels in het kort:
uw gedicht moet minimaal uit 50 en maximaal uit 150 woorden bestaan. Een verhaal uit minimaal 500 en maximaal uit 1500 woorden. Beide mogen niet eerder gepubliceerd zijn en moeten in het Nederlands geschreven zijn. De inzendingen moeten per e-mail worden ingezonden naar: raadseligeroos@literaircafevenray.nl
Het inschrijfgeld dient te worden overgemaakt op de bankrekening van het Literair Café Venray: NL 46 RABO 0132 594 250 onder vermelding van Roos 2023, uw naam en woonplaats.
De werken van de winnaars van de Proza-, Poëzie- en Publieksprijs verschijnen in de bundel Raadselige Roos 2023 met passende beeldende werken. Naast de bundel Raadselige Roos 2023 ontvangen de drie 1ste prijswinnaars een trofee, het juryrapport en een boekenbon.
De feestelijke prijsuitreiking zal plaats vinden op zondag 21 april 2024 in Zaal 7 van hotel Asteria in Venray.

Namens de organisatie Raadselige Roos, Wil Hoeijmakers, Marlies Schell, Jan Thijssen en Ton van Gestel
Raadselige Roos, 23-10-2023
Stichting Lezen & Schrijven:

NIEUWE VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT: JACCO VONHOF
“Leren basisvaardigheden gezamenlijk belang werkgevers en werknemers"

06 oktober 2023
Met trots stellen we onze nieuwe voorzitter van de raad van toezicht Jacco Vonhof voor. Hij volgt Mariëtte Hamer op, die sinds 2018 voorzitter was. Vonhof is voorzitter van MKB-Nederland en hij heeft een schoonmaakbedrijf. We willen dat de overheid zich meer eigenaar maakt van de aanpak van laaggeletterdheid en structureel meer geld investeert. Ook het bedrijfsleven kan daarin meer doen. Investeren in de basisvaardigheden van werknemers loont namelijk voor werknemers én werkgevers zelf. De schoonmaaksector is al jaren actief in het bevorderen van taal op de werkvloer.

Pleitbezorger
Hamer nam gisteren afscheid met een klein symposium. Zij was sinds 2018 voorzitter van de raad van toezicht. Hamer agendeerde in die functie het thema laaggeletterdheid in het bedrijfsleven en bij de overheid. Zij was een groot pleitbezorger van goed educatief cursusaanbod voor mensen die op latere leeftijd alsnog beter willen leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met computers en smartphones. Als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad kwam in 2019 het advies ‘Samen werken aan taal: een advies over laaggeletterdheid’ tot stand. Zij nodigde ex-laaggeletterde ervaringsdeskundigen uit om hun verhaal te doen.

Taal op de werkvloer 
We bedenken altijd nieuwe manieren om méér laaggeletterden te bereiken. Zo’n 1.800.000 mensen die moeite hebben met lezen en schrijven behoren tot de beroepsbevolking. Maar 800.000 mensen daarvan hebben een betaalde baan. Op de krappe arbeidsmarkt is nu iedereen nodig. Er is een grote groep mensen met ongekend en onbenut talent. Zij staan nu langs de kant vanwege beperkte basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden). UWV’s en werkgevers kunnen een grotere rol pakken om hen te bereiken en aan te zetten om te gaan leren. Er zijn veel financiële en niet-financiële voordelen voor werknemers én werkgevers. 

Jacco Vonhof: 
“We zien dat grote en kleine werkgevers steeds meer bereid zijn om te investeren in de basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden) van hun werknemers. In een wereld die steeds verder digitaliseert is dat nog belangrijker. Het is een gezamenlijk belang van werkgevers en werknemers. Werknemers worden zelfredzamer, zelfverzekerder en kunnen zich zo verder ontwikkelen. Wel moeten we met name kleinere bedrijven beter ondersteunen als zij hun medewerkers hiermee willen helpen. Het moet voor werkgevers ook makkelijker worden om hun weg te vinden in de regelingen en scholingsmogelijkheden die hiervoor bestaan.”
(foto: Sam Rentmeester)

Geke van Velzen, directeur-bestuurder: 
“Laaggeletterdheid krijgt steeds meer aandacht van bedrijfsleven, media, politiek en onderwijs. Maar het aantal mensen dat moeite heeft met lezen en schrijven, groeit. Kortom: er is méér nodig om laaggeletterdheid te verminderen en te voorkomen. Het onderwerp mist urgentie, eigenaarschap en structurele financiering. Het bedrijfsleven kan en wil meer doen. Maar dan moet de Rijksoverheid obstakels, zoals een wirwar van regelingen en tijdelijke financieringen, wegnemen.” 

Mariëtte Hamer, vertrekkend voorzitter raad van toezicht : 
“De aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen is en blijft een zaak van de lange adem. Ook na mijn betrokkenheid bij Stichting Lezen en Schrijven blijf ik dit thema altijd volgen. We moeten verder bouwen aan een grotere regierol door de Rijksoverheid. Gemeenten hebben al veel op hun bord. De overheid moet dan ook meer sturen op de kwaliteit en de toegankelijkheid van het stelsel met gratis, publieke voorzieningen voor wie dat nodig heeft. De Sociaal-Economische Raad adviseerde in 2019 al: verdubbeling van het budget voor de aanpak van laaggeletterdheid is nodig.” 

Bron: Stichting Lezen & Schrijven, fotografie Sam Rentmeester.
Karel Jong, 10-10-2023
OPNIEUW LITERAIRE PRIJS VOOR ANJET DAANJE

Schrijver Anjet Daanje heeft de Constantijn Huygens-prijs gekregen voor haar literaire werk. De jury spreekt van een eigenzinnig oeuvre met een overweldigende kracht.

Daanje debuteerde in 1993 en schreef in de jaren erna romans, verhalenbundels en scenario's, maar haar boeken bleven lang onopgemerkt door het grote publiek. In 2020 kwam daar verandering in met De herinnerde soldaat.

Dat succes werd nog eens vergroot met de historische roman Het lied van ooievaar en dromedaris, die vorig jaar verscheen. Van het werk zijn tienduizenden exemplaren verkocht en het kreeg als eerste boek beide grote literaire prijzen, de Boekenbon Literatuurprijs en de Libris Literatuur Prijs.

De jury van de Constantijn Huygens-prijs zegt dat de 58-jarige Daanje de afgelopen dertig jaar heeft gebouwd "aan een literair universum dat wat betreft spanwijdte en verteldrift zijn gelijke niet kent".

12.000 euro

De Constantijn Huygens-prijs is een jaarlijkse oeuvreprijs die sinds 1947 namens de gemeente Den Haag wordt toegekend door de Jan Campert-stichting. Er is 12.000 euro aan verbonden.

Onder de eerdere winnaars zijn Lucebert, Harry Mulisch en Annie M.G. Schmidt. Vorig jaar ging de prijs naar Marion Bloem. Anjet Daanje krijgt de prijs uitgereikt op 21 januari 2024.

Bron: www.nos.nl

Karel Jong, 28-06-2023
Meer laden...