Inloggen

Alle inzendingen over electoraal

17 resultaten.

Sorteren op:

bewering
4,0 met 4 stemmen 72
Een electoraal slaatje gaat er bij alle partijen in als Gods woord in een ouderling.

Verhoging van het eigen risico

bewering
3,8 met 5 stemmen 97
Verhoging van het eigen risico zal de 4 partijen die dit gaan waarmaken in Rutte III electoraal geen goed doen.

bewering
3,7 met 7 stemmen 77
Het is nog maar de vraag of het gelamenteer van VVD-minister Schippers electoraal zoden aan de dijk zet. Kiezers zijn allerminst geneigd de slachtofferrol van politici met hun stem te belonen.

Electoraal graf.

bewering
4,7 met 3 stemmen 312
De manier waarop Donald Trump thans campagne voert lijkt soms op een (on)bewuste strategie om zijn eigen electorale graf te graven. "Na mij de zondvloed"...

bewering
3,4 met 8 stemmen 73
De nieuwste decreten van de Turkse regering storten steeds meer onschuldige Turkse mensen in het ongeluk. Het misdadige regime onder Erdogan verdient geen enkele steun en het is te triest voor woorden dat vrije Nederlanders dit regime electoraal hebben gesteund.

bewering
3,9 met 7 stemmen 131
Het besluit van de PvdA om het verzet tegen de veel te dure JSF te staken, zal die partij niet populairder maken bij de steeds verder slinkende electorale aanhang. Het duurt niet lang of de huis-, tuin-, keuken- en salonsocialisten doorbreken de 10-kamerzetels-grens.

bewering
3,2 met 5 stemmen 50
Groen Links en D66 nemen een zeer groot risico op een toekomstige electorale neergang door in zee te gaan met de VVD in een kabinet. Alleen als beide partijen van het begin af aan leden en stemmers informeren over de te volgens realistische koers en over wat en waarom ze idealen inleveren kan een...

bewering
4,3 met 3 stemmen 2.916
De achterban van de PvdA is maandagavond akkoord gegaan met het voorstel om de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar. Daarmee heeft de PvdA haar electorale doodvonnis getekend. Bij de volgende Kamerverkiezingen behaalt die partij nog 12 zetels. In de verwarring die daarop volgt benoemt de partijtop...

Klaver opereert niet handig

bewering
3,3 met 7 stemmen 209
Jesse Klaver zal een motie van wantrouwen indienen tegen het huidige kabinet vanwege missers in de Toeslagenaffaire. De ellende van deze affaire werd voornamelijk veroorzaakt door vorige kabinetten, weggepromoveerde ambtenaren, Tweede Kamerleden van vorige jaargangen en al te formalistisch...

bewering
3,5 met 2 stemmen 196
...afschieten. De angst voor de wolf is voor een groot deel op fabeltjes gebaseerd. De CDA-Kamerleden zijn dan ook vooral uit electoraal gewin tot actie overgegaan. Binnen die kringen beschouwt men Cohen als de échte Grote Boze Wolf.

Principes

column
3,9 met 7 stemmen 130
...motie naast je neer legt.. Ik weet niet of dat electoraal en carrièretechnisch nou wel zo verstandig is. Ook het ' hadden jullie een tijdje terug maar op moeten letten en niet met het hele zaakje in moeten stemmen' , klinkt niet erg sterk en betekent meer olie op het heilige vuur. Zo...

Twee maten

verhaal
2,0 met 2 stemmen 475
...nou zelf: zo vlak voor de verkiezingen kan dat electoraal ook geen kwaad: zo’n actie is altijd goed voor een paar duizend stemmen namens de onderbuik van Nederland. Voor de zoveelste keer heeft de VVD getoond geen greintje fatsoen te bezitten. Door iemand op de kandidatenlijst te zetten van...

Pieter jongen toch....

dagcolumn
4,2 met 4 stemmen 1.160
AT5 had hem al vroeg compleet af geserveerd. Hugo Logtenberg zag de hele avond maar één weg: naar de onmiddellijke uitgang. Onontkoombaar volgens electorale wetten. Hele Hilhorst had volgens Hugo niks te kiezen. Schaam je Hugo! Niks wetten. Het gaat om situaties waarin mensen wikken wegen en...

D66: maak geen onderlinge ruzies over je lijsttrekker.

dagcolumn
4,4 met 5 stemmen 67
Vast staat in de landelijke politiek dat een politieke partij geen onderlinge ruzies moet uitvechten. De voorbeelden zijn talloos: vanuit een ver verleden naar de huidige tijd. Ik herinner de jongere lezer aan het echec van het CDA toen de voortreffelijke Premier Lubbers zijn lijsttrekker...

Stem niet op Samsom!

column
2,7 met 7 stemmen 200
...van sport hem geen bonus op populariteit of enig electoraal gewin zou opleveren. „Ta-fel-ten-nis...!“, ik zag de schrik in zijn ogen, hij kon niet geloven dat dit tot het Olympische programma behoorde en viel terstond uit zijn slecht ingestudeerde rol. Diederik sprak de vier lettergrepen als...

Wie legitimeert wie ?

column
2,5 met 6 stemmen 125
...onaangenaamheden voorbereid, zoals de kans dat electoraal ongerief naar buiten glipt. Dus moet ondergetekende NAS-toezichthouder, in zijn hoedanigheid van werknemer bij de Nationale Autoriteit Sportorganisaties, toch maar weer een rondje langs de verkiezingsvelden maken? Sowieso heb ik wel eens...

HET GROTE GOEDE HOLLANDSE VOORBEELD OP DE ANTILLEN

column
4,6 met 5 stemmen 173
Nederlandse politici die voor hun electoraal gewin steeds het integratiedebat in hun fragile politieke programma's opnemen om er vervolgens geheel smakeloos en toonloos over te kunnen redekavelen, kunnen beter vooraf stage lopen op de Antillen teneinde het goede voorbeeld te nemen aan de leefwijze...