Inloggen

Alle inzendingen over synergie

18 resultaten.
Sorteren op:

Holisme in organismen en organisaties

verhaal
1,9 met 15 stemmen 887
"Holisme" is afgeleid van het Griekse woord "holos", dat "heel" betekent. Eén van de definities luidt: "holisme is een wetenschaps-theoretisch standpunt in de biologie, volgens hetwelk de delen moeten worden verklaard of begrepen uit het geheel." Een andere begripsomschrijving is:...

Synergie

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 78
...gewoon de grootste snoek te vangen, zonder synergie, met een grote levende worm aan de haak. Als in een droom keerde ik de dagboek bladzijde om, ik was niet de ik-persoon uit het verhaal, ik woonde niet in een dorp, ik hield niet van vissen en ik kende geen dorpshoofd. En er was geen haar...

OVER EEN HOLISTISCH ORGANISATIEMODEL

beschouwing
5,0 met 2 stemmen 224
In een vorig artikel werd holisme omschreven als "neiging in de natuur tot vorming van gehelen die meer zijn dan de som van hun delen". Hoe manifesteert deze "neiging" zich in organismen? Om de samenwerking tussen de delen (de holons) een synergisch (d.w.z. elkaar versterkend) effect te geven,...

OVER EVOLUTIE VAN HET ZELFBEWUSTZIJN (1)

beschouwing
3,3 met 11 stemmen 205
...steeds méér zijn dan de som van de delen (synergie!). Er vormen zich systemen ván systemen ("systeem" betekent immers: samenstel, en in het bijzonder: doelmatig geordend, samenhangend geheel). Elementaire deeltjes vormen atomen, atomen moleculen, moleculen organellen, organellen cellen,...

OVER DE ZIN VAN HET LEVEN

beschouwing
3,5 met 4 stemmen 310
...simpele optelsom van de delen. Deze tendens tot synergie is fundamenteel en universeel aanwezig op alle niveaus van materie, leven en geest. Het is een ontwikkeling met vallen en opstaan. In een periode van neergang is de verleiding groot om aan te nemen dat de wereld op weg is naar de ondergang....

OVER HOLISME EN TRANSFORMATIE

beschouwing
3,5 met 10 stemmen 222
...aangestuurd, te weten door beweging, causaliteit, natuurlijke selectie en synergie.

OVER EVOLUTIE VAN HET ZELFBEWUSTZIJN (2)

beschouwing
3,1 met 10 stemmen 226
Deel 1 van deze beschouwing eindigde met de vraag of we ons enige voorstelling kunnen maken van een evolutie van het individuele zelfbewustzijn van de mens naar een collectief menselijk zelfbewustzijn. Mijn conclusie was: niet concreet voorstelbaar maar wel enigszins beredeneerbaar. Ziehier een...

EEN HOOPVOL PERSPECTIEF (3) - slot

beschouwing
3,3 met 18 stemmen 399
...natuurlijke selectie en synergie. Van synergie is, zoals gezegd, sprake als samenwerking resulteert in een geheel dat meer is dan de som van de delen. Het zelfbewustzijn van de individuele mens (het ik-besef) is m.i. het synergisch effect van de onderlinge organische samenwerking en...

Als je in beweging komt, gebeuren er fantastische dingen!

dagcolumn
4,0 met 2 stemmen 137
...naar huis dan toen ik binnenkwam. Woorden als ‘synergie’, ‘brainstormen’, ‘samenwerken’ en ‘flow’ komen in me op als ik eraan terugdenk. Ik word gevraagd de missie van de Breuly te schrijven voor de gebiedsagenda. Ik presenteer de Holle Bolle Kikker in Sterrenwacht Borealis aan...

Retromania

dagcolumn
3,0 met 10 stemmen 249
...de recente overname van Bol door Albert Hein. Synergie was het, deze overname. Wat je Bij bol koopt haal je af bij Appie, waar je dan gelijk je boodschappen doet. Ze weten het mooi te verkopen. Ik bedank de man voor de tip.‘Wacht nog 10 minuten met bellen.’ Ik probeer dezelfde...

EEN HOOPVOL PERSPECTIEF (1)

beschouwing
2,7 met 10 stemmen 246
...samenwerking stoelt op een adequaat systeem van coördinatie en onderlinge informatie-uitwisseling; 3. door de samenwerking is het geheel meer dan een optelsom van de delen (synergie). De vraag is dus: waar kan of zal dit toe leiden? Wat bedoelt Teilhard precies met een hogere toestand van...

OVER BINNEN- EN BUITENKANT VAN HET BESTAAN

beschouwing
3,2 met 6 stemmen 97
...geeft van de gerichtheid van de natuur op synergie (vorming van gehelen die meer zijn dan de som van de delen). De gegevens voor dit artikeltje ontleende ik aan een al in 1981 bij Spectrum verschenen boekje van Chr. Markert, getiteld “Ontdek jezelf”. De theorie heeft betrekking op de...

OVER DE HEILIGE GEEST

beschouwing
1,7 met 7 stemmen 352
...kalf. Geest van God betekent Geest van synergie, Geest van heling, Geest van verzoening, Geest van liefde, Heilige Geest. Mediterend over de onvoorstelbaarheid van micro- en macrokosmische materie, tijd en ruimte, over de weg die achter ons ligt en de weg naar de toekomst, moeten we...

WAARHEEN ZIJN WIJ ONDERWEG (6 / Slot)

beschouwing
3,0 met 3 stemmen 148
...het geheel meer dan een optelsom van de delen (synergie). Als zelfbewuste persoonlijkheid is de mens dus het resultaat van de (letterlijk!) ge-orgaan-iseerd samenwerkende delen op en tussen alle onderliggende niveaus. Welnu, als in de evolutie elk niveau van bestaan voortkomt uit lagere...

Zondebesef en schuldgevoel

verhaal
3,7 met 17 stemmen 1.087
...tégen heelmaking (heil), tegen samenwerking en synergie, tegen het leven, tegen de Liefde als fundamentele drijvende kracht achter de vorming van een gemeenschap van mensen, een waarachtige mensheid. Zonde en schuld jegens wié? Zonde tegen het liefdegebod geeft (zoals gezegd: in subjectieve...

WAAR LEVEN WE EIGENLIJK VOOR?

verhaal
4,2 met 4 stemmen 869
...simpele optelsom van de delen. Deze tendens tot synergie is fundamenteel en universeel aanwezig op alle niveaus van materie, leven en geest. Het is een ontwikkeling met vallen en opstaan. In een periode van neergang is de verleiding groot om aan te nemen dat de wereld op weg is naar de ondergang....

Het grote ontwaken

verhaal
2,5 met 14 stemmen 1.218
...het geheel meer dan een optelsom van de delen (synergie). De individuele mens is als zelfbewuste persoonlijkheid het resultaat van de georganiseerd samenwerkende delen op en tussen alle onderliggende niveaus. Maar als de evolutie erop berust dat elk niveau van bestaan voortkomt uit lagere...

OVER OORZAKEN EN GEVOLGEN

beschouwing
2,7 met 6 stemmen 202
...beweging, causaliteit, natuurlijke selectie en synergie (de vorming van gehelen die meer zijn dan de som van de delen). En ziedaar: je hebt er bij wijze van spreken geen omkijken meer naar. Het systeem ontwikkelt zich, evolueert “vanzelf”. En als je nu zou zeggen: dit is allemaal wel...