Inloggen

Alle inzendingen over paradox

46 resultaten.

Sorteren op:

De kwestie god/God (3)

beschouwing
1.0 met 8 stemmen 354
...die botsing ‘verheven’ tot een fundamentele paradox, die mijn vermoeden bevestigt dat het merendeel van ‘theologische geleerden’ zelf niets begrepen heeft van het verschijnsel geest en het fenomeen religie. Ik citeer eerst: ‘[(…) dat ik in plaats van te wachten tot God uit den hoge...
Johannes200913 december 2009Lees meer…

Grieken in de strengen

dagcolumn
3.6 met 11 stemmen 221
...ze koest met eerbewijs aan de idee democratie. Paradoxen zijn Grieks! Nu zijn het Grieken. Straks Fransen met hun revolutie, Noren met hun Vikingen. Vlamingen lijken uitzonderlijk. Nu pas bezig aan mythenconstructie voor natiebouw. Rubens Rik van Looij Merckx. Misschien toch Herman van...

Even slikken, zo gebeurd (maar niet heus)

verhaal
4.0 met 2 stemmen 1.448
...ook ronddarden. Uiteindelijk zou er deze paradox uitkomen dat door het boek waar ik langer kind van bleef, omdat ik veel ging spelen met de kinderen van vrienden van ons, die drie en vijf jaar jonger zijn, juist mijn 'coming of age'zou inzetten. En het daarbij horende contactverlies met...
Tias21 juni 2005Lees meer…

De slag bij Nieuwpoort.

beschouwing
2.9 met 14 stemmen 1.815
...richting van mijn doelstelling. Dit lijkt op een paradox om het ego met behulp van het ego te omzeilen.De droomloze slaap, meditatieve hulpmiddelen en informatie van andere tijdreizigers konden mij misschien helpen op weg naar transcendente verplaatsing. Nachtelijke pogingen om in bed aan niets te...
J.J.v.Verre14 november 2009Lees meer…

OVER SUPRAPERSONALISATIE

beschouwing
2.7 met 7 stemmen 140
...Maar dat blijkt – als we doordenken – een paradox te zijn. De wereld zou er dan immers alleen zijn als ze er niét is, namelijk op het strikt genomen tijdloze breukvlak tussen verleden en toekomst die we het heden noemen. Dus als de fysieke wereld zich ook uitstrekt van verleden naar...

Dé Slauerhoff-erfenis naar het Letterkundig Museum

beschouwing
3.0 met 2 stemmen 134
...dronkenman? Best mogelijk allemaal, maar hij was vooral een ongekend groots dichter, die zijn weerga niet kent! 'In Nederland wil ik niet wonen!' is één van zijn grootste paradoxen, want het tegendeel was juist waar, hij vond het juist zo zieldiep pijnlijk, dat de Nederlanders hem in...

Gedachten over Genialiteit

dagcolumn
3.3 met 3 stemmen 560
...het summum van tegenstrijdigheid, is de paradox van zichzelf totaal overgeven en tegelijkertijd de uiterste beheersing opbrengen, die voor het scheppen van een kunstwerk nodig is, de uiteindelijke meesterproef voor het aspirerend genie. En hier zit ik te luisteren, inmiddels om half...

Benno Barnard: Foto met mij

beschouwing
2.0 met 3 stemmen 226
...dat ik al was het leeg niet eens kon legen. Een paradox weegt in mijn lijf, zodat ik niets meer goed kan maken en niet praten en maar zitten blijf. Je kijkt verwoed naar voren. Het is blind in je ogen, het is de zon die verkeerd staat. Naar binnen toe ben je bang. Voorgevoel. Vrouw naast...

Wederopstanding? Herrijzenis?

dagcolumn
2.0 met 1 stemmen 405
...'catch twenty two', zoals dat heet. Een soort paradox. Die verklaart waarom de gebeurtenis die met Pasen wordt herdacht niet de impact heeft gehad die ze had kunnen hebben. Vanwege het feit dat (gewoonte-) mensen alles wat op hen afkomt via de zintuigen, de waarnemingskanalen, ontvangen met...

Hoe is het in godsnaam mogelijk?

dagcolumn
2.9 met 7 stemmen 115
... -zich niet bewust van de diabolische paradox: hen sociaal van elkaar te isoleren, terwijl ze denken dat ze geïntegreerd zijn in een wereldwijde familie van vrienden, met wie ze op elk moment van de dag en de nacht in verbinding staan VIA DAT APPARAATJE! Meesterlijk, Geniaal,...

Ik wil een boek schrijven XI

verhaal
3.0 met 4 stemmen 1.029
...bestaan uit thuis op de bank zitten. Zie je de paradox? Iets dat weinig weerstand oproept, vraagt weinig wilskracht. De term vrijwilligheid komt om de hoek kijken. Als je over dat woord nadenkt, zie je hoe taal ons hypnotiseert. - Hoe bedoel je? - Vrijwillig is als je uit eigen beweging...

OVER HOLISME EN TRANSFORMATIE

beschouwing
3.5 met 10 stemmen 227
...- De Aquarius Samenzwering): “Let op de paradox: hoe coherenter of complexer de verbindingen van een structuur zijn, hoe minder stabiel die structuur is. Een verhoogde coherentie betekent een verhoogde instabiliteit. Het is deze instabiliteit die de sleutel vormt tot transformatie. (...)...

Suprapersonalisatie

verhaal
1.6 met 13 stemmen 1.401
...dag, een jaar er nóg niet is. Maar dat is een paradox, want de wereld zou er dan alleen zijn als ze er niét is, namelijk in het strikt genomen tijdloze (want oneindig kleine) moment van overgang van verleden naar toekomst die we het heden noemen. Als de wereld zich evenwel ook in materiële...

OVER TRANSFORMATIE

beschouwing
2.7 met 7 stemmen 207
...in beweging. Ferguson schrijft: "Let op de paradox: hoe coherenter of complexer de verbindingen van de structuur zijn, hoe minder stabiel die structuur is. Een verhoogde coherentie betekent een verhoogde instabiliteit! Het is deze instabiliteit die de sleutel vormt tot transformatie. De...

Een scheppende kracht

verhaal
0.4 met 8 stemmen 828
...voortdurend in beweging. Ik citeer: "Let op de paradox: hoe coherenter of complexer de verbindingen van de structuur zijn, hoe minder stabiel die structuur is. Een verhoogde coherentie betekent een verhoogde instabiliteit! Het is deze instabiliteit die de sleutel vormt tot transformatie. De...
N. Wamelink29 november 2004Lees meer…

Ongewenst bezoek uit de ruimte

beschouwing
3.5 met 20 stemmen 268
...het heelal moeten veroveren? Is dat niet een paradox? In de wereld van de materie werkt één centraal principe, en wel dat alles in het heelal zich langzaam maar zeker ontwikkelt tot steeds hogere vormen, totdat alles op den duur volkomen vergeestelijkt is en in fysieke zin 'oplost'. Je...
Meer laden...