Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen over filosofie

118 resultaten.

Sorteren op:

De technische mens

beschouwing
4.0 met 3 stemmen 127
Homo Faber, de technische mens (blijven we de techniek de baas) Dieren gebruiken gereedschap. Zo is bekend dat zeeotters mosselen tegen een steen slaan om ze open te krijgen. Maar ook vogelnestjes en beverdammen bouwen zijn nodig voor de...
Korrel17 oktober 2022Lees meer…

In de spirituele boksring

beschouwing
4.7 met 3 stemmen 1.625
Mijn collega-schrijver op deze al dan niet literaire schrijfsite Günter Schulz kreeg een tijd terug een soort AHA-Erlebnung bij het veranderen van mijn achternaam 'Rutgers' in 'Goddess Namaste'. Ik kan daar nog dit over zeggen: als gereformeerde domineeszoon ben ik met de term 'God de Vader'...

INDENTITEITSBEHOEFTE VERSUS ZIELSVERWANTSCHAP

beschouwing
1.0 met 1 stemmen 87
Zodra de mensheid als geheel het fundamentele verschil inziet tussen hoe en waardoor een organisatie enerzijds wordt opgebouwd en waardoor die in haar algemeenheid gekenmerkt wordt, en hoe anderzijds een organisme op geheel natuurlijke wijze zich vormt en in vanzelfsprekendheid bestaat, zal dat...

De man in het donker

beschouwing
3.5 met 2 stemmen 284
-De man in het donker ziet hen die in het licht staan- Ik zie de man in het donker, een centrale entiteit op deze planeet. Hij weet dat alles wat er zich voor zijn ogen afspeelt voor hem is bedoeld. Het waarnaar hij kijkt is het levensspel, gespeeld door echte mensen en echte dieren met echte...

Sybrand Buma raaskalt

beschouwing
3.5 met 4 stemmen 1.256
Wie is Sybrand van Haersma Buma in vogelvlucht? Hij is op 30 juli 1965 geboren in Workum als telg uit een Fries patriciërsgeslacht. Dat zie je er nog steeds vanaf. Die brede breedbekkikkerglimlach komt daar uit voort. Zijn vader was burgemeester in Workum en Sneek. Via moederszijde heeft hij...

Je bent bijna vermoord om jouw geestesvrijheid

beschouwing
4.5 met 4 stemmen 110
(voor Baruch Spinoza (1632 - 1677)) Je bent geboren op 24 november 1632 in Amsterdam. Jouw vader Michaël Spinoza (d'Espinosa) was een in Vidigueira geboren koopman in mediterrane producten, die met zijn nicht Rachel trouwde, die in 1627 overleed. Al snel daarna trouwde hij met Hanna Debora uit...

Wereldburger

beschouwing
4.5 met 2 stemmen 83
'Wat onze ondergang wordt, is het gebrek aan belangstelling', antwoordde Dupont senior. 'Van een section die negenhonderd stemgerechtigde burgers telt, komen er nog geen vijftig naar de vergadering. Gisteren waren er in totaal achtentwintig mensen.' uit: 'De goden zijn dorstig' van Anatole...

Liefde

beschouwing
4.0 met 1 stemmen 126
Ik heb er ineens alle tijd voor, mijn levenslange hobby: filosofie. Na dertig jaar werk is voor mij het doek gevallen. Bijna dan. Ze hebben me een regeling voorgesteld. Genoeg om een jaar van te leven. Dan is er nog het geld van Cornelis, gelukkig is het meeste nog daar, is die blitse Audi Cabrio...
jorrit19 maart 2017Lees meer…

Een verhandeling over kaas

beschouwing
3.8 met 4 stemmen 431
Vandaag wil ik het met u hebben over kaas. Een stompzinnig, dom onderwerp, zult u misschien denken. De fans van literatuur, Woemi voorop, herinneren zich misschien een prachtige novelle van de verder allang vergeten Willem Elsschot over dit onderwerp. Nou ja, dat verhaal ging meer over hoop en...
jorrit8 december 2016Lees meer…

Onbekende enkeling

beschouwing
3.3 met 3 stemmen 98
Het is stil op het strand Vanaf ons balkon zie ik een onbekende enkeling dik ingepakt langs het water lopen Er staat een frisse aanlandige wind en het is zwaar bewolkt Grauwe, grijze achtergrondswolken roepen het beeld op van een ernstige, herfstige dag, ook al is het bijna mei In de verte op...
hans uil24 september 2016Lees meer…

Horror vacui

beschouwing
4.2 met 4 stemmen 1.396
In de filosofie, de levensbeschouwing, staat 'horror vacui' voor de onzekerheid van de mens voor wat betreft twijfel, onzekerheden en ONBEANTWOORDE VRAGEN. Op braakliggende, dus onbedekte grond, zullen al gauw planten verschijnen en een leeggezogen vat zal zich onmiddellijk weer met lucht...

Er was eens....

beschouwing
5.0 met 1 stemmen 102
Zo begint praktisch elk sprookje met: er was eens, maar eigenlijk begint ieders leven op dezelfde manier: er was eens... en dan wordt dat verhaal gestart, krijgt een vervolg in de trant van zaadje, eitje, zwangerschap, geboorte...er was eens...jawel bij iedereen. Zelfs bij kinderen die te...
An Terlouw27 december 2015Lees meer…

Een beetje filosofie

beschouwing
4.3 met 3 stemmen 173
Belangstelling voor de Griekse filosoof Socrates heb ik altijd gehad. Ver voor de geboorte van Christus hield hij in Athene al gesprekken met burgers over ethisch handelen. Hij bedoelde dat alle handelen goed was, dat mensen gelukkig maakte. Een bekende uitspraak van hem is, ik weet dat ik niets...

KUN JE WILLEN WAT JE WILT?

beschouwing
4.3 met 7 stemmen 196
Iemands persoonlijkheid is de resultante van nature (genetische structuur) en nurture (de omgevingsfactoren) en is als zodanig bepalend voor diens denken en handelen. Dat betekent niet dat een mens willoos is. Het betekent wel dat de wil niet “vrij” is. Hersenprocessen en de daaruit...

Ervaringshorizon

beschouwing
4.5 met 2 stemmen 194
In het gelijknamige boek raakt de hoofdpersoon in de ban van het verlichtingsideaal. Verlichting wordt hier in de betekenis gebruikt van individuele geestelijke ontwikkeling. De term wordt hier niet gebruikt om de verlossing van dogmatische en onderdrukkende denksystemen aan te geven en ook niet in...

EEN IMAGINAIRE WERELD?

beschouwing
4.3 met 6 stemmen 286
Onlangs bladerde ik weer eens in een boekje dat al in 1957 verscheen en dat ik ook al vanaf dat jaar in huis heb. Het werd geschreven door dr. D. Burger en de titel luidt: “Bolland en Platland – een roman van gekromde ruimte en uitdijend heelal”. Het is geïnspireerd op een nog veel ouder...

Sommigen zoeken geen woestijn

beschouwing
4.6 met 7 stemmen 157
Een verhaal begint met een hoofdpersoon of een gebeurtenis. Helaas vind ik verhalen niet zo boeiend. Bij ‘verhaal’ denk ik meteen aan fictie. Bij fictie denk ik aan vermaak. Ik weet dat fictie niet automatisch vermaak is, maar ik probeer ‘fictie’ te vermijden. Omdat ik mezelf nu in een...

De Waarheden van Boeddha?

beschouwing
3.3 met 3 stemmen 125
De kern van de Boeddha is uitgedrukt in de Vier Edele Waarheden. Maar vergeet niet dat het zijn waarheden betreffen. Het doel van deze waarheden is om een antwoord te geven op een concreet menselijk probleem: het lijden. Maar het leven bestaat niet alleen uit lijden. Het leven bestaat immers uit...
Leny Kruis10 augustus 2013Lees meer…

Het dilemma

beschouwing
3.5 met 2 stemmen 266
Nou zat ik laatst weer te piekeren over wat ik hier eigenlijk doe op dit aardklootje. Dat overkomt me de laatste tijd steeds vaker. Het zal wel aan de leeftijd liggen. Hoe bewuster het einde in zicht komt hoe meer er gepiekerd wordt. Uiteindelijk kom ik dan weer uit bij het grote dilemma. Is er...
Skald28 april 2013Lees meer…

Het systeem

beschouwing
2.0 met 9 stemmen 279
Men kan ook zeggen de gevangenis of de begrenzing. Welke naam we het ook geven: we zitten gevangen en we kunnen er niet uit. Althans niet zolang we leven. Over wat er daarna mogelijk is, kan ik geen zinnige uitspraken doen. We kunnen theorieën ontwikkelen over buitentijdse en buitenruimtelijke...
Skald1 maart 2013Lees meer…

EEN HOOPVOL PERSPECTIEF (3) - slot

beschouwing
3.3 met 18 stemmen 409
De evolutie wordt, denk ik, in belangrijke mate “aangestuurd” door vier actoren (als ik ze zo mag noemen), te weten beweging, causaliteit, natuurlijke selectie en synergie. Van synergie is, zoals gezegd, sprake als samenwerking resulteert in een geheel dat meer is dan de som van de delen. Het...

EEN HOOPVOL PERSPECTIEF (2) - Intermezzo

beschouwing
3.0 met 8 stemmen 246
Ik wissel mijn beschouwing over mogelijke verdere ontplooiing van het menselijk bewustzijn af met enkele fragmenten (met een hoog poëtisch gehalte) van "De geest", geschreven door de dichter-psychiater Allen Wheelis. Deed aflevering 1 en doet straks ook aflevering 3 vooral een beroep op uw...

EEN HOOPVOL PERSPECTIEF (1)

beschouwing
2.7 met 10 stemmen 250
“In ’t verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal,” schreef Bilderdijk. Met andere woorden: alles voltrekt zich in oorzakelijk verband. Zoals uit een zaadje een plant groeit, zo ontwikkelt de toekomst zich uit verleden en heden. De vraag waar we naartoe gaan is niet minder klemmend dan...

Het dartele elfjesbos van New Age

beschouwing
3.7 met 260 stemmen 1.613
Van 12 t/m 26 januari wordt ‘de maand van de spiritualiteit’ gevierd. Op zich is het al vreemd om een periode van twee weken een ‘maand’ te noemen, maar vooruit. Op spiritueel gebied, waar gestoeid wordt met dimensies, is nu eenmaal alles mogelijk. Zo’n kleine tijdsverdichting schijnt...

OVER ONZEKERHEID EN ONBEPAALDHEID

beschouwing
3.5 met 6 stemmen 216
Wat telkens weer opvalt bij het lezen van de argumenten die aan de kwantumfysica ontleend worden voor het afwijzen van strikte causaliteit, is het door elkaar halen van oorzakelijkheid en voorspelbaarheid. De spraakverwarring blijkt alleen al uit het feit dat Heisenbergs theorie aanvankelijk zowel...

Verstandige eigenschappen

beschouwing
3.5 met 8 stemmen 208
Over intelligentie zouden we snel uitgepraat kunnen zijn. Het is het verstandelijk vermogen dat iemand bezit. De een heeft er meer van dan de ander. Bij de laatste zin ga ik al de mist in. Intelligentie is geen vast gegeven, je kunt je verstandelijk vermogen beïnvloeden. Dan is het misschien zo...

OVER DE BESTURING VAN ONS BREIN

beschouwing
3.8 met 11 stemmen 2.826
Weinig mensen zullen willen bestrijden dat iets wat gebeurt altijd een oorzaak heeft gehad. Ook als we niet precies weten waardoor en hoe een gebeurtenis werd veroorzaakt, we zijn er niettemin van overtuigd dat er niets gebeurt zonder dat er iets aan vooraf gaat waardóór het gebeurt. Als dat niet...

OVER CREATIVITEIT

beschouwing
3.5 met 11 stemmen 217
Creativiteit is voor veel mensen een woord met een aureooltje. Je hebt het of je hebt het niet – en maar betrekkelijk weinig mensen hebben het, denkt men dan. Het leidt tot het fnuikend misverstand als zou er maar een klein aantal creatieve beroepen bestaan; een misverstand dat beoefenaars van...

OVER HOLISME EN TRANSFORMATIE

beschouwing
3.5 met 10 stemmen 227
Wat me in publicaties over holisme opvalt, is dat ze nogal eens aan de essentie ervan voorbij gaan. Die essentie is namelijk niet dat het geheel meer is dan de som van de delen (synergie), maar is “de neiging van de natuur” om van op elkaar betrokken delen zulke meerwaardige gehelen te vormen....

OVER EVOLUTIE VAN HET ZELFBEWUSTZIJN (2)

beschouwing
3.1 met 10 stemmen 232
Deel 1 van deze beschouwing eindigde met de vraag of we ons enige voorstelling kunnen maken van een evolutie van het individuele zelfbewustzijn van de mens naar een collectief menselijk zelfbewustzijn. Mijn conclusie was: niet concreet voorstelbaar maar wel enigszins beredeneerbaar. Ziehier een...
Meer laden...