Inloggen

Alle inzendingen over Gij goddelijke tr

661 resultaten.
Sorteren op:

Lucie Broedelet: O, Gij goddelijke tronende nachten...

beschouwing
5,0 met 1 stemmen 182
...had doorlopen. In 1920 recenseerde ze 'Electra' in de Haagsche Post. Ze woonde met haar man in Laren (N.H.), in een schilderachtig huis, waar hij zijn modellen schilderde, maar meestal schilderde hij Larense kerkinterieurs en boereninterieurs. Jacobus stierf in 1921 op veertigjarige...

bewering
2,8 met 4 stemmen 131
...Die partij is immers niet objectief: ze loopt te veel aan de leiband van het bedrijfsleven. Zie ook http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/2459172/2011/06/28/VVD-wil-af-van-subsidie-voor-bevooroordeeld-KNMI.dhtml

Goddelijke droombeelden

hartenkreet
3,0 met 2 stemmen 278
...Google maar! want dat verdient ze sowieso, wat extra aandacht van kunstminnenden en zelfs van kunstleken! Wees gewaarschuwd, ze kan je voorstellingsvermogen naar hogere niveaus doen opstijgen, de vraag is of je dat aankunt!... Ze zal niet de eerste wezen die via kunst onbedoelde psychoses...

Goddelijke harpiste

hartenkreet
2,5 met 4 stemmen 65
...omgaat. Natuurlijk is zij als mens een onovertrefbare en unieke vrouw, maar zij blinkt vooral uit in haar virtuoze, geniale, daadwerkelijke muziekkunst! Ze hoeft geen componiste te zijn om haar weergaloze uniciteit te vereeuwigen! Wie van ons zou het niet willen, dat juist zij na een lange...

Publieksprijs

column
4,7 met 3 stemmen 397
...bij Jonnie Boer besteed wordt onder de regenkap van snackkar Dikke Leo. Mannen willen best lezen hoor, maar liefst niet te dik, grote letters en wat ze al kennen. Geen verontrustende vergezichten of enge gedachten. Maar lectuur van de gestampte pot en een sixpack. En uitbuiken bij Voetbal...

Volledige Vergunning

column
4,0 met 1 stemmen 329
...van in slaap dokter. Een slaapmutsje Meneer Tra…is het beste me..dicijn.. En nou houden we op met zeuren, we nemen er nog een om het af te leren en dan optiefen met die ellende. En roept u de vol..volgende pa…tient.. ——————————————- De kapper mag van...

Yuga - de held, de mythe (slot)

verhaal
3,3 met 3 stemmen 355
...Vadsige koningen bestreden andere vadsige koningen. Rijken vergingen, andere kwamen op. 17. En het hart van de mensen was als vanouds. Godsdiensten bestreden elkander en gezamenlijk werden zij door de hoogmoedige Rede verdrukt. Toch zou geen god het meer gewagen de aarde van dit vruchtbare...

De Goddelijke voorzienigheid.

dagcolumn
3,2 met 25 stemmen 2.332
...die in de groep van behandeling of in de controlegroep zitten. Een groep mensen verschilt sterk van elkaar ook al is hun leeftijd, geslacht, bloeddruk e.d. vergelijkbaar. Het bewustzijn van een 74 jr. man die een hartinfarct heeft doorgemaakt, hoge bloeddruk heeft en ook nog suikerziekte...

OVER GODDELIJKE ALMACHT

beschouwing
3,0 met 7 stemmen 161
...als vaderfiguur) binnen ons denkraam hebben getrokken, zo hebben we dat ook gedaan met de weerstand tégen de schepping/evolutie. Dat werd Satan. Maar die weerstand is in feite deel van en dus dienstbaar aan het proces.*) Als we zeggen dat God macht heeft óver al wat is, zeggen we dus...

Onder goddelijke bescherming?

verhaal
3,5 met 2 stemmen 937
...ooggetuige kan zijn van de verwoesting, de ontreddering en de radeloosheid van de bevolking van Herculaneum, eens, in die verre tijd, zelfs vóór Christus' geboorte. Nu resteren de beelden; de brieven resteren; er zijn nog standbeelden van krijgshaftite heersers in oorlogskledij; er zijn...

bewering
2,6 met 5 stemmen 130
Nu ik weet de GEK staat voor Goddelijk En Kleurrijk, voel ik mij gezegend...

bewering
3,5 met 6 stemmen 140
Godzijdank hoef ik niet aan goddelijke capaciteiten te voldoen. De Goden zijn de goden; mensen zijn mensen.

Achter de dikke onvolprezen geraniums.

verhaal
4,0 met 1 stemmen 113
...heb ik nog een plant met snoezelige bloemen, en biddende bladeren voor mij. Laat dat mij tot troost wezen! Ik moet eens een keer een hond kopen!
cornil18 aug. 2013Lees meer…

bewering
3,0 met 4 stemmen 104
Het verlies van onze ontvankelijkheid voor het goddelijke vormt de diepste basis voor de morele, maatschappelijke en financiële crisis van deze tijd.

fitna

hartenkreet
1,9 met 7 stemmen 581
goddelijke muziek halal, haram de boezem omarmt angst en ik wil alleen maar slapen gaan met de poes op mijn schoot zeg mij niet dat dit een gedicht moet zijn
Fred28 mrt. 2008Lees meer…

Bescheiden

hartenkreet
3,3 met 12 stemmen 235
...en atletisch lichaam heb en edele gelaatstrekken en, bovenal, dat ik een heldere, soepele geest bezit. Ook mag die allerbeminnelijkste bescheidenheid vooral niet in de weg staan van mijn uitingen van diepe inzichten in het Goddelijke en spirituele, inzichten die zo diep zijn dat het in...

bewering
3,5 met 2 stemmen 139
Dat de geïnstitutionaliseerde religies vaak zijn gebruikt als een instrument om het volk te onderdrukken, zegt niets over de inhoud of kwaliteit van de goddelijke openbaringen zelf. Het is het streven naar macht dat religies corrumpeert, niet de inhoud ervan.

Gracieuze....

hartenkreet
2,0 met 1 stemmen 99
Gracieuze munt het beeld uit in het verbergen van de verboden vrucht en met een mond vol parelende prikkeling bijt ze in haar goddelijkheid ....proeft haar bittere mildheid en verdwijnt in ultieme intimiteit !
katty15 okt. 2015Lees meer…

Gij die hier binnentreedt...

beschouwing
3,6 met 8 stemmen 2.095
...zulk een ezelskar tegen. Het lastdier vorderde traag over de verharde weg. Er zaten enkele mensen in de kar. Op hun gezichten zag ik dat ze zich welbewust waren van het drama waar ze naartoe gingen. Het was alsof de rustige tocht hen ruim de kans gaf zich mentaal voor te bereiden op wat ze te...

bewering
3,1 met 8 stemmen 142
Het netelige pad der beweringen, ik zal mij daar nimmer op begeven. Oh, gij ongelukkige met een mening.

Lukas 2 vers 1- 52

verhaal
2,9 met 16 stemmen 2.436
...maagdom af. 37 En zij was een weduwe van omtrent vier en tachtig jaren, dewelke niet week uit de tempel, met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. 38 En deze, te dierzelfder ure daarbij komende, heeft insgelijks de Here beleden, en sprak van Hem tot allen, die de verlossing in...
Lucas25 dec. 2006Lees meer…

bewering
2,3 met 3 stemmen 68
Als je heel lang geen actuele informatie meer volgt, dan kom je pas tot jezelf, doorbreek je de moderne verdovingstechnieken. Ga je uit de huidige tijd. Word je wijzer dan beperkte informatie, rampclichés. Stijg je op tot het Goddelijke! Wees je Soefiemeester!

bewering
4,3 met 6 stemmen 97
Het goddelijke is gisteravond om acht minuten over negen bij mij ingedaald. Het onmetelijke licht in mij houd ik voorlopig binnen. Eerst nadat het ‘Plan’ gereed is zullen de zegenende effecten mondjesmaat en selectief naar buiten treden. Er is hoop verkondig ik u.
Wickie30 dec. 2013Lees meer…

bewering
2,4 met 12 stemmen 538
Gods mateloze genade is een verrukkelijk iets om te horen. Schuilt er in deze woorden ook geen verfijnde verleiding? Zouden vrome mensen niet klakkeloos tegen deze genade aanleunen? Laten wij ons daarom des te bewuster zijn van deze Goddelijke vergeving en ons schuldbesef meer scherpen.

bewering
2,6 met 5 stemmen 90
...en geborgenheid vind ik bij entiteiten die van een andere vorm van energie zijn, dan mijn mens-zijn. Al jaren beschermen goddelijke krachten mij, daar waar geen mensen waren...Godzijdank. Gelukkig. Godallemachtig krachtig!

De Eenzaat....Zijn jachtterrein.

verhaal
3,4 met 5 stemmen 789
...later gaan ook daar de lichten uit. De eerste straatvegers zijn al in de weer als Tuurke verwoedde pogingen onderneemt om de deur van zijn bouwvallig krot te openen. Het even later opgeeft, en neerzijgt in het portaaltje om zijn roes uit te slapen. Een verdwaalde hond komt nog even snuffelen,...

Opgelegd

hartenkreet
1,4 met 16 stemmen 3.195
...zo hypocriet. Het klinkt misschien gek op zo'n nacht als vandaag, maar ik mis Trijntje.
Fred25 dec. 2006Lees meer…
Meer laden...