Inloggen

Alle inzendingen over Letterkunde

183 resultaten.
Sorteren op:

Literatuurgeschiedenis in de moderne letterkunde

verhaal
3,0 met 2 stemmen 865
Een tijdje geleden deed een net benoemde hoogleraar moderne letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam een opmerkelijke uitspraak. In een boek dat hij besprak bezoekt de hoofdpe...

bewering
5,0 met 2 stemmen 161
Het vak Duitse taal- en letterkunde is op school helemaal lumpsum naar de schroten. De jonge generatie moet het dus hebben van literatuur van ...

Eeuwige Nacht

beschouwing
5,0 met 1 stemmen 984
...aande de organisatie betreffende de jaarlijkse Gedichtendag. Te Amsterdam studeerde zij Nederlandse taal- en letterkunde. Wat mij betreft, blijft zij nog heel lang (nieuwe) poëzie in het katern Letter & Geest van dagblad T...

VEEL EN WEINIG

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 273
...ijven. Heel de wereldbevolking wisselde dan des te sterkere levenswijsheid en mensenkennis, onmetelijk ruime letterkunde met elkaar uit.

Martinus Nijhoff: De soldaat die Jezus kruisigde

beschouwing
4,5 met 4 stemmen 1.618
...ift 'Maatstaf'. Voorts was hij redacteur van 'De Gids' en voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde, een hele hoge pief dus. Hij trouwde in 1952 met de actrice Georgette Hagedoorn, die helaas al gauw weduwe w...

Potjes Latijn

bewering
4,7 met 3 stemmen 173
...es Boeke, leve de Koningin, leve haar Werkleerplaats! De anjer moet terug in de tuin, de Duitse taal- en letterkunde in het Staatsexamen. Op een flinke ros Mandarijn. Voor de arbeidsvitaminen. Goed tegen de ADHD, de PDD, de N...

Verhevenheid en liederlijkheid

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 306
...ronduit liederlijke en extravagante excessen zullen tonen van nota bene een professor in de Engelse taal- en letterkunde, verkerend in een uiterst decadent Amerikaans universiteitsmilieu. De dialogen getuigen van oppervlakkigh...

Paul Gellings: Apollolaan

beschouwing
2,3 met 3 stemmen 92
...er en hij schopte tegen auto's, hij had lange haren en hij was uiterst links. Hij studeerde Franse taal en -letterkunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen en in Parijs. Hij studeerde af over de ontwikkeling van de heldfiguur...

Gaan we verder? Zo ja: hoe dan?

column
4,3 met 6 stemmen 745
De laatste jaren zijn de bezoekersaantallen van de site nederlands.nl drastisch gedaald. Je kunt dit verifiëren door d...

W.F. HERMANS over NELSON MANDELA en "Apartheid", uit Hermans-magazine(fragment), jaargang 8, nr.30, mrt. 1999, blz.56/57;

verhaal
3,7 met 7 stemmen 1.357
...rek 31 maart 1983, maar pas later uitgezonden, gevraagd of hij overeenkomsten zag tussen de bruine en zwarte letterkunde in Zuid-Afrika en de Surinaamse letterkunde in Nederland. Hermans: ‘Ik ben u eigenlijk erg dankbaar voor ...

Wiel Kusters: Twijg

beschouwing
3,5 met 2 stemmen 274
...ontour. In 1968 studeerde hij Nederlands en in 1973 behaalde hij zijn doctoraalexamen Nederlandse taal- en letterkunde aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Van 1972 tot 1978 was hij leraar Nederlands in Sittard. H...

Dé Slauerhoff-erfenis naar het Letterkundig Museum

beschouwing
3,0 met 2 stemmen 130
De Wereld Draait Door had de primeur. Adriaan van Dis en de directeur van het Letterkundig Museum in Den Haag waren para...

Nu alleen nog het Park bij de Oude Dijk / Quam cito transit gloria mundi

hartenkreet
4,5 met 2 stemmen 50
...or een klein, minuscuul bloemetje dat zich schuilhield tussen gebladerte. De doctor in de Engelse taal- en letterkunde, mijn vriendin, gebruikt sinds jaren een dosis morfine die echter haar hardnekkige pijnen niet weg kan nemen...

Ellen Warmond: Je bent

beschouwing
3,0 met 5 stemmen 805
Je bent Je bent gewoon je bent gewoon een mens dat is een warm en onontwarbaar wezen en toch kun je gebeuren als e...

ZELFONTDEKKING

hartenkreet
3,4 met 5 stemmen 3.915
In mijn kinderjaren, werd ik veel getreiterd door leeftijdsgenootjes. Misschien niets eens omdat ze persoonlijk zoveel t...

Erik van Ruysbeek: De eeuwigheid is nu nieuw

beschouwing
4,0 met 2 stemmen 613
... Brussel, ook was hij leraar aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, tevens was hij ook nog leraar letterkunde aan het Koninklijk Muziekconservatorium. In 1945 publiceerde hij zijn eerste gedichten in het tijdschrif...

Erik Spinoy: Kasselse Apollo

beschouwing
5,0 met 1 stemmen 144
...het Sint-Jozef-Klein-Seminarie kreeg hij ook les van Anton van Wilderode. Hij studeerde Germaanse taal- en letterkunde aan de K.U. te Leuven. In 1982 richtte hij met studiegenoot Dirk van Bastelaere en Mark Elen 'R.I.P. Drie...

De zoek naar verbinding

beschouwing
4,5 met 2 stemmen 229
...rie eeuwen later kwam Martinus Nijhoff in deze stad ter wereld. Muziek had Huygens' grote voorkeur boven de letterkunde. Naast dichter, diplomaat en geleerde, was Constantijn namelijk ook componist; hij bespeelde luit, gitaar, v...

Coupéstilte; © telefoons

beschouwing
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 98
...baanse moeder en Nederlandse vader. Aan de Leidse Universiteit studeerde Schaffer naast Nederlandse taal- en letterkunde, eveneens film- en theaterwetenschappen. In 1996, Schaffer was toen 23 jaar, is deze P.C. Hooft-laureaat...

Mark Insingel: Wat ik zo jammer vind

beschouwing
4,0 met 3 stemmen 163
...Vlaams Conservatorium te Antwerpen, afdeling toneel en voordrachtkunst. Daarna studeerde hij Franse taal- en letterkunde aan de chique Sorbonne te Parijs. Hij publiceerde o.a. in De Gids en Podium. In de jaren 50 en 60 schree...

Terug naar school: Historische X-factor

dagcolumn
4,4 met 7 stemmen 192
Blijft toch bevreemdend dat Centraal Station Den Haag. Door de jaren heen kaal koud vies rommelig tochtig karakterloos....

Emma Crebolder: Oplijnen

beschouwing
2,0 met 1 stemmen 4.348
...Hulst. Reynaert de Vos, ook uit Hulst en omgeving, komt vaak in haar werk voor. Ze studeerde Duitse taal- en letterkunde aan de universiteit van Utrecht en na die voltooide studie trouwde ze met Harry Crebolder. Met Harry woonde ...

Bijna een eeuw bijna alle grote schrijvers gekend

beschouwing
4,7 met 3 stemmen 40
(voor Annie Salomons (1885 - 1980)) Je bent geboren als Anna Maria Francisca Salomons op 26 juni 1885 in Rotterdam. J...

Kees zoekt vrouw

dagcolumn
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 92
...gen we nog eens te zien wat een eminent kalligraaf hij is en wat een excellent student in Koreaanse taal- en letterkunde. En tegelijkertijd kan hij urenlang verdiept zijn in zijn spel met miniatuurtreintjes... Sinds Kees zelfs...

Herman Gorter: Lenin

beschouwing
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 109
Lenin, gij machtigste, dapperste Strijder, Gij alles durvende en hoge Held, In diep bezinnen en het verst geweld Even...

Tsead Bruinja: We reden door dezelfde straat

beschouwing
4,0 met 4 stemmen 1.147
...ok in Kollum!) en in 1994 haalde hij zijn Atheneum-diploma in Buitenpost. Daarna ging hij Engelse taal en -letterkunde en Friese taal en -letterkunde studeren aan de universiteit van Groningen. Hij was bussenschoonmaker, supe...

Mies Bouhuys: Om u...

beschouwing
3,7 met 3 stemmen 120
...r volop heeft goedgemaakt met haar kinder- en jeugdboeken. Na de kweekschool studeerde ze Spaanse taal- en letterkunde aan de universiteit van Amsterdam. Dat verklaart ook haar latere interesse in het Spaanstalige Zuid-Amerika....

Hubert van Herreweghen: Juli

beschouwing
3,7 met 3 stemmen 136
...jkse Staatsprijs voor Poëzie. Vanaf 1983 is hij lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. In zijn bundel 'Aardewerk' van 1984 gooide hij het roer om, bezigde hij een vrijere versvorm en meer pa...

Vloeiend Perzisch

beschouwing
4,0 met 1 stemmen 236
...2 te Deventer ter wereld kwam, studeerde na haar afgeronde opleiding aan het gymnasium, Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. Haar standplaats, aldus haar column in Dagblad Trouw, is de Iraanse hoofdst...

Wanhopig op zoek naar acceptatie

beschouwing
4,0 met 5 stemmen 119
...lent zichtbaar in de schoolkrant. In 1969 behaalde je het diploma gymnasium alpha, waarna je Engelse Taal en Letterkunde aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen ging studeren. Vanaf 1971 woonde je enkele jaren met Jan Duyx sa...
Meer laden...