Inloggen

Alle inzendingen over betrekkelijkheid

316 resultaten.

Sorteren op:

IJDEL VERTOON

bewering
3.8 met 4 stemmen 74
De bioscoopzaal vol aangename en geheimzinnige schemer brengt wellicht blije spanning met allerlei grillig en vluchtig beleven. Dit beeldt het menselijke streven om het eigen wezen, ook de hele wereld, steeds grootser en geweldiger te maken. Maar onze aarde blijft altijd even klein en nietig ten...

's HEREN SCHERTS

bewering
2.5 met 4 stemmen 73
Mensen, die het Evangelie beschouwen, stellen zowel zichzelf als anderen de nodige vragen. Hoe wil men de goede Boodschap van Jezus verstaan? Onnoemelijk veel zienswijzen roept dat op. Hoe zal men in de toekomst bekijken wat onze Heiland gezegd en gedaan heeft? Afbreken, opnieuw passen en...
Han Messie12 november 2016Lees meer…

bewering
4.0 met 4 stemmen 91
Geen enkel voornaam woord is zo betrekkelijk als het betrekkelijk voornaamwoord.
Varifocus5 november 2011Lees meer…

Busongeluk

column
4.2 met 9 stemmen 910
...deemoed het hoofd zinken. We mogen niks bepalen, want alles wat je zelf denkt uit te maken, wordt met de grond gelijk gemaakt, net als met de betrekkelijkheid van het leven! Zinloos, zeker wel, maar niemand die er iets aan kan doen. Met een innige vorm van sterkte wensend voor de ouders!

Betrekkelijkheid van het leven.

hartenkreet
3.0 met 2 stemmen 297
...welke toespraken, laatste wensen enz. Tja, de betrekkelijkheid van het leven, daar stond ik bij stil. Het geheel greep mij aan, de dood, de nabestaanden en vooral die serene stilte af en toe. Uiteraard werd er muziek gedraaid en ik voelde af en toe kippenvel.. De avond ervoor had ik nog zitten...
Alida Booij2 september 2014Lees meer…

Betrekkelijk misleidend

verhaal
4.0 met 1 stemmen 915
De jaarwisseling is dit jaar ‘betrekkelijk rustig’ verlopen, lees ik in de krant. De nieuwjaarsnachtschade is opgenomen en er zijn deze keer maar drie vuurwerkdoden gevallen. Eigenlijk is er maar sprake van één vuurwerkdode. Twee mannen zijn namelijk gestorven na een ruzie óver vuurwerk. De...
wendy771 januari 2006Lees meer…

bewering
2.0 met 4 stemmen 173
Ik heb het niet zo met logo's die duiden op een mogelijk ongemak met betrekking toy roken of een gezonde levensstijl. Ik wil niet door angst geregeerd worden.
T. Gendraats6 september 2010Lees meer…

bewering
3.0 met 7 stemmen 84
De waarheid is betrekkelijk, dit komt vooral tot uiting in de reclame waarin de zwakke argumenten worden benadrukt als zijnde de sterkste, de beste, die met de langste levensduur

bewering
3.2 met 17 stemmen 279
Is het zinvol om onze kijk op dingen in het leven te verfijnen, zodat wij ze beter weten te schatten op hun werkelijke waarde tegenover hun betrekkelijke waarde.

Diederik Gommers

bewering
2.8 met 4 stemmen 103
Gezien zijn vaak ongenuanceerde uitspraken zou het beter zij dat Diederik Gommers, geen viroloog of epidemioloog, voorlopig zijn mond zou houden over zaken die geen betrekking hebben op zijn vakgebied. Hij veroorzaakt meer verwarring dan duidelijkheid.
Bet Weter20 januari 2021Lees meer…

Groen Links en het onvermogen tot compromissen

bewering
1.5 met 2 stemmen 144
GroenLinks betrekken bij de coalitie, zoals mevrouw Kaag voorstaat, lijkt vragen om moeilijkheden. Die partij kent zowel op landelijk als lokaal niveau de betekenis van het woord “compromis” niet.

Inadequaat beleid van de KNSB

bewering
5.0 met 3 stemmen 133
Het beleid vande KNSB met betrekking tot de niet-individuele onderdelen op de kampioenschappen en OS dient drastisch herzien te worden. Dat kan bijna niet anders of de huidige beleidmakers dienen hun baan te verlaten: ze hadden geen idee hoe je dat kon en moest aanpakken.
Victor S.20 februari 2022Lees meer…

bewering
2.2 met 4 stemmen 1.419
Alhoewel er bijzonder veel veranderd is in de loop van betrekkelijk weinig jaren, is de nacht toch machtig oud gebleven in zijn geluiden, lichten en geuren, in de angst die hij begeleidt, in het vreemde en verdwaalde van zijn momenten, in de sterkte van zijn stilte en in het geduld van zijn...

OVER DE LICHAMELIJKE OPSTANDING

beschouwing
3.8 met 8 stemmen 207
In een van de oudste christelijke geloofsbelijdenissen, het Apostolicum, is tweemaal sprake van opstanding uit de dood, namelijk eerst met betrekking tot Jezus Christus en aan het slot met betrekking tot de mens. Beide liggen in elkaars verlengde. Het gaat hier om een vanouds essentieel leerstuk...

bewering
1.0 met 1 stemmen 118
De stelling van Ganzedijker met betrekking tot economische modellen is onjuist. Adequate economische modellen dienen uit te gaan van de werkelijkheid en als in de beschreven werkelijkheid psychologie wordt misbruikt om een scheve verdeling van middelen te bewerkstelligen of te rechtvaardigen, gaan...
Jacob24 januari 2011Lees meer…

Een nieuw thuis aan de Wandelboslaan (???)

hartenkreet
5.0 met 1 stemmen 72
De betrekkelijk nieuwe flats aan de Wandelboslaan dragen mannennamen: "Vincent, Robert" Hun gevels verbergen chique appartementen. Ik was eens, in vroeger tijd, niet onbekend met hun (toekomstige?) bewoners toen ik nog journaliste was. Verschillende echtparen hebben de sleutel van hun nieuwe...
I.Broeckx26 november 2021Lees meer…

De Telegrof (2)

bewering
4.0 met 5 stemmen 198
Het zou de Telegraaf sieren (de hoofdredacteur, de geslepen Wouter de Winther en andere betrokken journalisten) als excuses worden aangeboden voor de misselijke wanvertoning om de 15-jarige zoon van de burgemeester van Amsterdam te betrekken bij hun hetze tegen burgemeester Femke Halsema. Met...
M. Feith16 augustus 2019Lees meer…

De dans ontspringen?

hartenkreet
4.0 met 1 stemmen 58
De momenteel allerwegen zozeer gevreesde virussen hebben kennelijk nog altijd niet via de nauwe, fragiele schachten die mijn keel met mijn longen verbinden de laatstgenoemde organen bereikt die door een onbekende zijn opgehangen in de borstholte als het chassis van een auto.... Ik ben opnieuw...

Weer bij bewustzijn/Op de verkoeverkamer

hartenkreet
5.0 met 1 stemmen 57
...en toen ik bijkwam uit de narcose op de verkoeverkamer hoorde ik dat namen van personen weerklonken en zag ik dat de verpleegkundigen in hun groene kledij bedrijvig af en aan liepen. Tenslotte trad de gynaecoloog aan mijn bed en hij sprak de woorden uit die mij, na alle spanningen, zielsgelukkig...
I.Broeckx5 januari 2022Lees meer…
autobiografie
5.0 met 3 stemmen 176
Subtitel: Valse getuigenis Exodus 20; Leg over een ander geen valse getuigenis af. 'Kwalijk heb ik het haar nooit genomen/mogen nemen, maar jammer blijf ik het vinden tot het voor eeuwig donker wordt'. Precies 25 jaar geleden hield mijn leven op - niet mijn bestaan. Sindsdien worstel...

Gadegeslagen continuering

verhaal
2.7 met 13 stemmen 1.345
Een glinstering in ogen die gadeslaan hoe de wereld rond haar troebel wordt. Wazig. Mistig. Ondankbaar. En dat, terwijl zij alleen maar liefde geeft. Vanaf het moment van ontwaken tot het moment van sluiten van haar ogen. Warme gevoelens ontstaan bij het openen van de bloesems rond haar. Terwijl de...

Rolmodel

hartenkreet
4.2 met 5 stemmen 136
Ruim tien jaar geleden namen wij Lex in huis, een zwerfkat die we hadden meegenomen van een vakantie. Lex werd getolereerd door Trix, de oudere kat die we al jaren hadden. Heel uitzonderlijk, want Trix haatte alle andere katten en katers in het bijzonder. Thuis probeerden we Lex te laten wennen...

Noord-Korea

dagcolumn
3.0 met 1 stemmen 371
Noord-Korea. Een land in Azië. Het land dat geleid wordt door communisten is de laatste week weer behoorlijk negatief in het nieuws geweest. Er is een ondergrondse kernproef gehouden en er zijn 3 raketten gelanceerd die in zee terecht zijn gekomen. Wat is eigenlijk het gevaar van dit land voor...

vijfde wandeling pag.71 fragment

verhaal
4.1 met 8 stemmen 551
maar als er een toestand bestaat waarin de ziel voldoende evenwicht vindt om er geheel tot rust te komen en zichzelf te hervinden zonder zich het verleden te behoeven herinneren of vooruit te behoeven lopen op de toekomst, waarin de tijd niets voor haar betekent, waar het heden immer duurt zonder...

Verdriet en verwondering om een geelkoperen paraplubak

verhaal
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 216
Het was in de lente van het jaar 2008 dat ik op toevallige wijze in contact kwam met de heer C. uit de Bellinistraat in Tilburg. Onze voorouders hadden betrekkingen met elkaar onderhouden in een verre, vooroorlogse tijd; betrekkingen waarover ik tot op dat moment niets wist. Een geelkoperen...
I. Broeckx19 augustus 2012Lees meer…

Verdriet en verwondering om een geelkoperen paraplubak

hartenkreet
3.4 met 5 stemmen 95
Het was in de lente van het jaar 2008 dat ik op toevallige wijze in contact kwam met de heer V. uit de Mozartlaan in Tilburg. Onze voorouders hadden betrekkingen met elkaar onderhouden in een verre, vooroorlogse tijd; betrekkingen waarover ik tot op dat moment niets wist. Een geelkoperen paraplubak...
I. Broeckx25 september 2015Lees meer…

Spontaniteit

hartenkreet
3.3 met 9 stemmen 217
Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal omschrijft dit woord als volgt: “Het uit eigen aandrang en zonder nadere overweging handelen”. Wat brengt mij ertoe om over dit woord als uiting of begrip iets te willen opmerken? Het is een fragment van een reactie onder een recente bewering....

Verdriet en verwondering om een geelkoperen paraplubak

hartenkreet
3.3 met 3 stemmen 65
Het was in de lente van het jaar 2008 dat ik op toevallige wijze in contact kwam met de heer C. uit de Bellinistraat in Tilburg. Onze voorouders hadden betrekkingen met elkaar onderhouden in een verre, vooroorlogse tijd; betrekkingen waarover ik tot op dat moment niets wist. Een geelkoperen...
I.Broeckx5 januari 2017Lees meer…

Handdoek in de ring

hartenkreet
2.5 met 31 stemmen 1.568
Rob van Gijzel heeft afscheid van de Kamer genomen na 14 jaar lang voor recht en rede gevochten te hebben. Hij meende dat de onderste steen boven moest komen in de Bouwgeldaffaire(s). Hij meende dat het niet juist was de deksel op de bouwput te laten terwille van het voortbestaan van het...
C.R.28 november 2001Lees meer…

Janneke

hartenkreet
4.0 met 1 stemmen 64
Gisteren ontmoette ik Janneke en raakte met haar aan de praat. Haar naam kwam ik pas te weten toen we afscheid namen en zij linksaf sloeg richting het stationsplein om de bus naar Oldenzaal te halen en ik rechtdoor liep naar huis. Een vreemd einde bijna toen we elkaar een hand gaven. Doorgaans...
Meer laden...