Inloggen
voeg je hartenkreet toe

Hartenkreten

Spontaniteit

Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal omschrijft dit woord als volgt: “Het uit eigen aandrang en zonder nadere overweging handelen”.
Wat brengt mij ertoe om over dit woord als uiting of begrip iets te willen opmerken? Het is een fragment van een reactie onder een recente bewering. Het fragment luidt: ...‘de spontaniteit is totaal vervlogen'. Dit wederom heeft betrekking op de sfeer die op deze site heerst, met alle gevolgen van dien.
Ik zou me er zo maar enkele sfeerbepalende begrippen bij kunnen voorstellen, zoals ontevredenheid, onverschilligheid, minachting, wantrouwen en irritatie over het steeds maar weer verlengen van de termijn, waarna de redactie eindelijk eens spijkers met koppen slaat. Dit resulteert bij menigeen steeds meer in irritatie, desinteresse en uiteindelijk, zoals helaas is gebleken, het vertrek van vele gewaardeerde schrijvers. Dat is jammer maar waar!

Is dit verschijnsel, het gebrek aan spontaniteit, nieuw? Mijns inziens niet. Het is geleidelijk in ons gedrag tegenover derden geslopen. Wanneer ik in het dagelijks leven om me heen kijk, valt er nauwelijks nog spontaniteit waar te nemen. We gaan met elkaar om alsof de ander er niet bij hoort. We worden amper gegroet en wij groeten dan ook niet terug.
Op privé terrein zou een verjaardag een goed voorbeeld kunnen zijn. Uitingen van spontaniteit zijn bijna nihil. Na de plichtplegingen en het gebak vallen de gesprekken bijna stil. Het zijn de senioren die met elkaar praten. De jeugd en zelfs de ‘oudere jeugd’ - zeg maar een ieder die een moderne telefoon met alles erop en eraan bezit - is geconcentreerd continu aan het 'appen' of anderszins doende langs elektronische weg contact te hebben. Soms, weet ik uit eigen waarneming, zitten twee personen elkaar tekst toe te sturen, terwijl ze nota bene naast elkaar zitten.

Boven omschreven gedachten, gevoelens en waarnemingen zijn uiteraard strikt persoonlijk en hebben betrekking op mijn leefomgeving. De conclusies richting nederlands.nl zijn dat minder of in een latente vorm; vanuit mijn perspectief zou ik deze eerder speculatief willen noemen. Niemand heeft me iets ingefluisterd. Het zijn mijn eigen gevoelsmatige uitingen. Het spreekt vanzelf dat, mocht dit niet representatief voor deze site en hun gewaardeerde schrijvers zijn, ik alle mogelijke kritiek zal aanvaarden en open sta voor andere zienswijzen. Ik ben noch psycholoog noch analist maar de meeste dingen, die “vervlogen” zijn laten een residu achter. Dat gevoelens me soms op een verkeerd been hebben gezet is mij helaas eerder overkomen. Het zou zo maar kunnen, dat ik mij op glad ijs heb begeven en op mijn gezicht val. Het zij zo. Ik heb deze keer slechts mijn gedachten de vrije loop willen laten.

Schrijver: Günter Schulz, 8 juli 2016


Geplaatst in de categorie: algemeen

3.3 met 9 stemmen 216Er zijn 4 reacties op deze inzending:

Naam:
Fred
Datum:
12 juli 2016
Het gaat niet om het soort jasje dat aan de kapstok hangt, maar het aantal zelfde jasjes en dat werkt verstikkend. Doet me denken aan Trijntje.
Naam:
Günter Schulz
Datum:
9 juli 2016
Dank voor jouw excellente reactie, Len, waarin zo ongeveer alles is benoemd wat ook mij tijdens het schrijven van deze hartenkreet door het hoofd ging, behalve de aspecten de redactie betreffend. Ik ben het daarom helemaal met jouw argumenten eens. Het lezen ervan had dezelfde impact alsof ik denkbeeldig in een spiegel naar mij keek. Ik bevestig en onderstreep daarmee tevens de slotzin van jouw reactie.

Gebruik ik gemakshalve voor de beeldspraak een kapstok, waaraan je al het ongenoegen en al je grieven kunt hangen, dan is dat ten dele al eerder door mij gebeurd met de vorige hartenkreet "Vaker en met lef?"
Toegegeven: de argumenten daarin vervat dekken geenszins de lading, want naast de haak met alle grieven en dergelijke hangt de mooie jas die nederlands.nl heet. Bij de meeste allround schrijvers zit deze jas als gegoten en bij enkelen zelfs iets te krap.

Noem het dus gerust gebrek aan spontaniteit mijnerzijds of een vaag gevoel van minderwaardigheid. Het is voor mij een heugelijk feit, dat ik in de afgelopen elf jaar mijn bijdragen, minder veelzijdig en professioneel dan die van anderen, dankzij de lage drempel kwijt kan. Toch is er bij mij gaandeweg het gevoel ontstaan, dat dit mooie jasje aan de kapstok voor mij een maatje te groot wordt. Dat resulteert soms in onrust en een onzeker gevoel. Daaraan veranderen 'gegoten in zorgvuldige bewoordingen' geschreven inzendingen helaas niets.
Naam:
J.de Groot
Datum:
9 juli 2016
Welkom bij de -club- Günter!

Joke.
Naam:
Len Cornelis
Datum:
9 juli 2016
Mooie hartenkreet, gegoten in zorgvuldige bewoordingen, kenmerkend voor de schrijver Gunter. Maar wellicht ook het gevolg van het gebrek aan spontaniteit. Ook op deze site. Wie zijn hart lucht, moet door vele nuance sluizen. Respectvol, niet vilein zijn in teksten, opbouwend, bestudeerd, kennis van zaken, correct taalgebruik, niet op de persoon schrijven in commentaren, op de inhoud ingaan. Welnu, daarna is de spontaniteit deels wel verdwenen.

Gevolg is een kalme site met weinig opwinding of boosheid. Op zich niet slecht. Maar of daar dan veel ruimte is voor spontaniteit? Dat betwijfel ik. Over het algemeen lijken wij nog steeds brekebeentjes als schrijvers. Bij kritiek of tegengas schreeuwen wij rap moord en brand. Of beschuldigen de commentator van gebrek aan kennis, te weinig boekenwijsheid of belustheid op kleineren. Terwijl toch vaak de inhoud en stijl aanleiding kunnen zijn voor reactie. Wie hier schrijft, wil gelezen worden.

De teksten staan dus in een zekere publieke ruimte. De redactie kan zich ongans filteren om alles correct te houden, maar wil toch niet verhullen dat teksten de bedoeling hebben te ontroeren, tot nadenken te stemmen, op te wekken, herkenbaarheid tot stand te brengen en ook soms tot irritatie mogen leiden. Anders gezegd, een beleid van overdadig redactioneel 'filteren' is de dood in de pot voor spontaniteit op een schrijfsite, durf ik even te beweren.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)