Inloggen

Alle inzendingen over christendom

148 resultaten.
Sorteren op:

Kun je in de 21e eeuw nog wel geloven in God?

beschouwing
4,3 met 9 stemmen 311
...is gebaseerd. De werkelijkheid is, dat het christendom weliswaar veel te lijden heeft gehad van allerlei menselijke fouten en stommiteiten, maar tegelijkertijd ook voor heel veel mensen een bron van inspiratie en zingeving is geweest. Dat geldt in feite nog steeds. Door de eeuwen heen hebben...

Kenmerken van de atheïstische intolerantie

column
3,8 met 16 stemmen 664
...zijn immers veel groter dan de verschillen. Zodra atheïsten, die men meestal bij links aantreft, oog beginnen te krijgen voor die aspecten van het christendom, en christenen hun eigen waarden herkennen in de linkse politiek, zullen zinloze discussies tussen christenen en atheïsten...

bewering
3,0 met 3 stemmen 106
...vervangen door een artikel waarin staat dat het christendom en het humanisme de dominante stromingen zijn van ons land. Toch geloven de meeste PVV-aanhangers niet in God en ook niet in een leven na de dood. Als ze in de gaten krijgen waar het met Wilders als premier naartoe gaat, komen daar...

Kerkelijke dogma's

bewering
3,2 met 19 stemmen 220
Het kerkelijke christendom dient zich te ontdoen van starre dogma's, en mensen aan te sporen het geloof in zichzelf te zoeken, zoals Yeshua, die wij als Jesus Christus kennen, ons dat tweeduizend jaar geleden geleerd heeft. --- --- --- "Laat uiterlijke autoriteiten los en ga naar binnen....

Moderne visies op het proces tegen Jezus

beschouwing
3,5 met 11 stemmen 443
Enkele maanden geleden was er op History Channel een reconstructie van het proces tegen Jezus en de historische omstandigheden waaronder dat heeft plaatsgevonden. Het gaf goed weer hoe er tegenwoordig door de wetenschap tegen Jezus en zijn optreden wordt aangekeken. Terwijl ik aan het kijken was,...

Het geloof tussen zoektocht en zeker weten

beschouwing
3,6 met 11 stemmen 495
...vast te stellen. Dat geldt voor het christendom en ook voor andere religies. Zo heb je binnen de Islam het soefisme. De Boeddhisten hebben veel kloosters gesticht waar de monniken een beschouwend leven leiden. Eigenlijk zie je dit bij elk geloof. Nu is het opvallend dat de mystieke...

Mythen over christelijk Nederland

beschouwing
3,7 met 11 stemmen 2.396
Eén van de meest wrange aspecten van de discussies tussen christenen en atheïsten is de enorme verharding die over en weer optreedt. Zo krijg je als christen soms de indruk dat je persoonlijk verantwoordelijk wordt gesteld voor middeleeuwse brandstapels, de kruistochten en de inquisitie, terwijl...

Het andere gezicht van de kerken

beschouwing
4,4 met 200 stemmen 1.596
...dat het koppelen van religie (en dan vooral het christendom) aan alles wat negatief en problematisch is, gewoon niet klopt. Elke religie is een enorm groot en wijdvertakt geheel, met een eigen geschiedenis, waarden, mogelijkheden en beperkingen. Daarom is een gesprek over religies alleen mogelijk...

bewering
2,5 met 19 stemmen 207
Als een dictator mensen in de gevangenis gooit om hun overtuiging spreekt bijna iedereen daar schande van. Maar er zijn Christenen die geloven dat God mensen voor eeuwig naar de Hel verbant om hun overtuiging.

Het christendom wordt vaak ten onrechte als zondebok gebruikt

hartenkreet
3,6 met 14 stemmen 469
...een mythe dan een opvatting die op concrete feiten en kennis van de geschiedenis is gebaseerd. Het lijkt er eerder op dat veel mensen uit pure denkluiheid het christendom als zondebok gebruiken. Zij zouden beter moeten weten. Zie ook:...

bewering
3,6 met 8 stemmen 278
Wie beweert dat het christendom alleen maar slechte dingen heeft voortgebracht, staart zich blind op de kruistochten en de inquisitie, maar ziet Martin Luther King en moeder Theresa over het hoofd.

Mogelijkheden en gevaren van contacten met de geestenwereld

beschouwing
4,0 met 9 stemmen 645
...godsbeelden zijn fundamenteel anders. Ook de grens tussen leven en dood is in het christendom scherper.

bewering
5,0 met 1 stemmen 108
Eigenlijk is Christendom een verfijnd soort egoïsme. Want men gaat er vanuit dat de mens door liefdevolle daden de hemel kan verdienen. Maar als men goede daden verricht met het oogmerk er zelf beter van te worden, dan is het toch geen liefde maar eigenbelang?

Kaalkap van het atheïstische elfjesbos

beschouwing
3,6 met 121 stemmen 924
“Door dartele bomen geen bos meer te zien”. Zo luidt de titel van een door J.H.W. Heilloos ingezonden column die afgelopen donderdag op de startpagina prijkte. Hij reageerde daarmee op mijn beschouwing van 13 januari, waarin ik een paar voorbeelden gaf van bizarre uitspraken die ik de afgelopen...

De kwestie god/God (2)

beschouwing
0,2 met 5 stemmen 143
...die bezield wordt door een/het zuivere christendom - zonder enig dogma - en waarin waarachtige democratie en vrijheid als ideaal worden nagestreefd. Dan hebben we de les van het verleden geleerd. Echte democratie bestaat nu niet omdat alleen economische topmensen en politici het beleid...

Atheïsten 66

hartenkreet
3,9 met 291 stemmen 1.968
...Wie dat toch doet en alle uitingen van het christendom uit het openbare leven wil verbannen, is, om met Antoine Bodar te spreken, ‘nooit volwassen geworden’. Wat dat laatste betreft ontwikkelt D66 zich tot kampioen secularisering. Of het nu gaat om het intrekken van de subsidie aan...

Christenvervolgingen

beschouwing
4,6 met 176 stemmen 1.264
...met meer dan 100.000 doden jaarlijks vormt het christendom niet alleen de grootste, maar ook de meest vervolgde wereldgodsdienst. Het lijkt er dan ook sterk op dat – zoals de kerkvader Tertullianus ooit opmerkte – het bloed van de martelaren nog steeds het zaad van de kerk is. Met dat...

Zijn wij goden?

beschouwing
3,6 met 10 stemmen 327
Steeds vaker hoor ik de laatste tijd mensen zeggen dat we al goden zouden zijn en dat we alleen nog maar het goede en het goddelijke in onszelf hoeven te ontdekken om gelukkig te worden. Soms beschouwen ze dat als dé ontdekking van hun leven en putten zij er tijdelijk veel inspiratie uit. Maar...

De maagd van Orléans: fanaticus, medium of instrument van God?

beschouwing
3,7 met 6 stemmen 231
Deel 1. In 1999 gingen twee speelfilms in première over Jeanne d'Arc (1412-1431). Geen wonder, want ze is nog steeds een legende. Als 18-jarig meisje wist zij in één jaar tijd een groot deel van Frankrijk terug te veroveren op de Engelsen. Daarbij werd zij geïnspireerd door 'stemmen',...

Mannelijke en vrouwelijke eigenschappen van God en mens

beschouwing
3,5 met 15 stemmen 525
...gesteld en hun rol in de geschiedenis van het christendom onderbelicht. God stoort zich immers niet aan menselijke maatstaven en zal nooit minachting opbrengen voor de vrouw en voor vrouwelijke eigenschappen. Het is niet God, maar de kerkelijke traditie die de vrouw heeft ondergewaardeerd....

Is God een energie of een persoon? - deel 2.

beschouwing
3,4 met 20 stemmen 779
...Godsbeeld van een energievorm zich niet met het christendom laat verenigen. In feite geldt hetzelfde voor de Islam als we de Koran als uitgangspunt nemen. Een metafysisch argument dat tegen de energetische God en het concept van het intelligent design pleit, heeft betrekking op de kosmos....

De visie van Carl Gustav Jung op religie

beschouwing
4,3 met 9 stemmen 1.216
... Ik denk dat het daarom goed is dat het christendom dit verdrongen deel van zijn traditie weer naar boven haalt en eindelijk verwerkt. Het probleem van de gnosis zou ook binnen de kerk opnieuw aan de orde moeten worden gesteld. Juist het niet durven doordenken daarvan betekent voor mijn...

Nieuwe flessen

dagcolumn
4,5 met 2 stemmen 121
Volgens het kerkelijk jaar zitten we nu in de Veertigdagentijd, ook wel Vastentijd of Lijdenstijd genoemd. Het is de periode tussen Aswoensdag (de woensdag na Carnaval) en Pasen waarin christenen zich bezinnen op het leven, het lijden en sterven van Jezus en zijn wederopstanding. Dit hield me...

bewering
3,0 met 6 stemmen 135
...moslims hun film over de gruweldaden van het Christendom vertonen in het Europees Parlament. Het boek “Rovers, Christenhonden, Vrouwenschenners" van Amin Maalouf biedt hen daarvoor een uniek historisch script en “In de hel van Guantánamo Bay” van Murat Kurnaz een meer eigentijdse...

De PVV misbruikt religie voor politieke doeleinden

column
3,2 met 13 stemmen 527
...religieus is van allemaal. Voor Wilders is het christendom een stok om de moslims mee te slaan, een rol prikkeldraad dat hij om ons land wil spannen om het in zijn oorspronkelijke staat – of wat daarvoor doorgaat – te conserveren. Er is dan ook maar één conclusie mogelijk: religies...

De oorzaken van de toenemende intolerantie t.a.v. religies (1)

beschouwing
3,6 met 90 stemmen 1.545
...ze niet moeten geloven. De weerzin tegen het christendom zit dus nogal diep, niet alleen bij mensen die vroeger ooit lid waren van een kerk, maar zelfs binnen een deel van de aanhang van New Age. Graag ga ik in het volgende deel in op de manieren waarop die weerzin en die intolerantie zich in...

Voornaamste symboolvan christendom en islam

column
3,2 met 6 stemmen 1.121
Schrik niet trouwe lezers, maar het is toch echt een penis. Waarom weet ik niet. Misschien wilden de stichters met een aan geven dat je een geslachtsdeel moet zijn om al die barre nonsens te slikken. Het is echter anders de stichters van beide godsdiensten hoe hoger hij is des te mooier en dan...
Eelt20 jun. 2014Lees meer…

Een beeld van het christendom van de toekomst - 1

verhaal
3,5 met 11 stemmen 3.614
In november 1972 lag ik alleen in een ziekenhuiskamer. Ik voelde me zó ellendig dat ik dacht dat het met me gedaan was. Toen ik langzaam begon weg te zinken en het me zwart voor de ogen werd, gebeurde er echter iets vreemds. Plotseling zag ik een tunnel voor me die onder een hoek van 45 graden...

Een beeld van het christendom van de toekomst - 2

verhaal
3,5 met 13 stemmen 783
November 1977. Ik zat alleen in de woonkamer van mijn kleine appartement en voelde me verdrietig. Nadat ik ruzie had gekregen met één van mijn beste vrienden had hij me toegebeten dat hij niets meer met me te maken wilde hebben. Dat maakte me zo boos dat ik hem hartgrondig vervloekte. Daarmee...
Meer laden...