Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

Kaalkap van het atheïstische elfjesbos

“Door dartele bomen geen bos meer te zien”. Zo luidt de titel van een door J.H.W. Heilloos ingezonden column die afgelopen donderdag op de startpagina prijkte. Hij reageerde daarmee op mijn beschouwing van 13 januari, waarin ik een paar voorbeelden gaf van bizarre uitspraken die ik de afgelopen jaren uit de mond van New Age-sprekers heb opgetekend. In zijn betoog probeert Heilloos te laten zien dat de brave, burgerlijke typen die naar de kerk gaan minstens zo naïef en kritiekloos zijn als de hippe vogels die New Age-centra bevolken.

Nu zal ik niet ontkennen dat ook binnen de kerken soms nogal wonderlijke standpunten worden ingenomen. Wie met zijn gedachten bij voorkeur in een andere wereld vertoeft, kan wel eens een rare uitglijder maken. Ik was dan ook benieuwd naar zijn verhaal. Jammer genoeg is zijn stuk niet meer dan een atheïstisch pamflet waarin alle cliché’s, die binnen de anti-God brigade bestaan, nog eens worden opgelepeld. Het zijn de karikaturen die telkens weer worden gebruikt om het christelijk geloof aan te vallen. Daarom lijkt het me goed om de verschillen te laten zien tussen deze prietpraat en de kerkelijke praktijk.

Heilloos steekt van wal met de opmerking dat hij in een volgepakte kerk heeft gezeten waarbij iedereen met open mond zat te luisteren naar een voorganger die verkondigde dat de wereld in zeven dagen was geschapen. De mannelijke grootheid die dat had klaargespeeld was almachtig, wat o.a. blijkt uit het feit dat hij ziekte, armoe en oorlogen kon veroorzaken. Toch is zijn persoonlijkheid niet helemaal negatief: als je maar braaf volgens de regels van de voorganger leefde, kwam je in de hemel terecht.

Allereerst dit: volle kerken zie je alleen op Kerstavond. De rest van het kerkelijke jaar is het in de meeste kerken akelig leeg. Bij bevindelijk gereformeerde gemeenten en bij evangelische en pinkstergroepen (samen iets meer dan 2% van de bevolking) worden de diensten o.h.a. goed bezocht. Ook binnen orthodox-gereformeerde kringen (iets meer dan 1%) is het kerkbezoek relatief hoog. Grote kerken zoals de PKN (in 2006 bijna 2 miljoen leden) en de Rooms-Katholieke Kerk (in 2006 bijna 4,5 miljoen leden) voeren al jaren een taaie strijd om de leegloop tot staan te brengen, maar zien hun ledental desondanks voortdurend afnemen. Hun diensten worden heel slecht bezocht. De ervaring van Heilloos kan daarom hooguit slaan op de situatie in een protestantse kerk van pakweg 50 jaar geleden. Kenmerkend voor de situatie in het hier en nu is zijn beschrijving niet.

Er is nog een ander element dat op mij nogal ongeloofwaardig overkomt. Zo vertelt hij dat de dominee verkondigde dat de wereld in zeven dagen was geschapen. Dit kan alleen maar slaan op zgn. ‘creationisten’, d.w.z. mensen die geloven dat God de wereld letterlijk in zeven dagen heeft geschapen. Procentueel wordt dat door hooguit 5% van de bevolking geloofd, en dan vooral in de befaamde ‘Bible Belt’, de smalle strook die van west-Overijssel naar de Zeeuwse eilanden loopt. Daar bevinden zich veel aanhangers van pittige kerkjes waar het geloof nog zwaar tegen de hanenbalken hangt.

Het pamfletkarakter van de column komt ook duidelijk tot uiting in de opmerking dat de goddelijke almacht zich manifesteert in ziekte, armoede en oorlogen. Volgens mij betekent almacht letterlijk de macht om overal en altijd in te grijpen, ook om dingen ten goede te keren. Het lijkt erop dat Heilloos beweert dat God de mensen bewust op alle mogelijke manieren laat lijden, alsof Hij daarvan geniet.
Dat puur negatieve karakter van het geloof blijkt ook uit de opsomming die hij maakt van de gevolgen van het christelijk geloof, namelijk ‘gewetensnood’, ‘oorlog’, ‘haat’ en ‘onverzoenlijkheid’. Dat juist dankzij datzelfde christelijke geloof in het Westen de eerste scholen, universiteiten en ziekenhuizen zijn ontstaan, incl. de ziekenzorg, wordt helemaal door hem vergeten. Ook vermeldt hij niet dat nog steeds tal van organisaties drijven op een heel leger vrijwilligers van kerkelijke origine. Relatief doen christenen twee maal zo vaak vrijwilligerswerk als de rest van de bevolking. Zonder hen zouden hele sectoren binnen bijv. de zorg niet eens kunnen draaien.

De manier waarop de christelijke canon is samengesteld (het geheel van de bijbelboeken die door de kerken als betrouwbaar worden beschouwd), is volgens Heilloos ‘arbitrair’. Dat valt nogal mee. Men heeft er tientallen jaren over gedaan voordat men het hierover eens kon worden. Bij de concilies van Hippo (393) en Carthago (418) werd deze canon definitief vastgesteld. Van de al of niet opzettelijk gemaakte vertaalfouten (bijv. t.a.v. de leer van de Drie-eenheid) kan worden gezegd dat ze later allemaal zijn ontdekt en gecorrigeerd. Op de huidige leer hebben ze daarom geen of nauwelijks invloed.

Tot slot nog het laatste punt dat Heilloos noemt: niemand mag stellen dat hij gelijk heeft t.a.v. de mysteries van tijd en ruimte, leven en dood. Natuurlijk niet, maar het is wel degelijk mogelijk om daar zinvolle uitspraken over te doen op grond van alles wat bekend is d.m.v. BDE-onderzoek, theologie en parapsychologie. Als je de resultaten van al die onderzoeksgebieden naast elkaar legt, zie je dat de grote lijnen daarvan verbluffend veel op elkaar lijken. Dat niemand daar iets zinnigs over kan zeggen, moet ik dan ook beslist ontkennen, ook al mogen die uitspraken natuurlijk nooit dwingend aan anderen worden opgelegd.


Zie ook: http://spiritueelaurora.blogspot.nl/

Schrijver: Hendrik Klaassens, 20 januari 2013


Geplaatst in de categorie: religie

3.6 met 121 stemmen 925Er zijn 13 reacties op deze inzending:

Naam:
Hendrik Klaassens
Datum:
28 januari 2013
Email:
klaassens38zonnet.nl
George, rechtvaardigheid bij alles, zowel in dit leven als hierna, vind ook ik het belangrijkste wat er bestaat. Recht, moraal en hemel hangen daar voor mijn gevoel mee samen. Daar staat of valt mijn geloof mee, evenals met de liefde en de zorg voor de ander.

Dat het geloof en de geestelijke werkelijkheid in twijfel worden getrokken, vind ik niet zo erg. Erger vind ik het dat tegenwoordig steeds meer stemmen opgaan om het geloof tot een privé-zaak te verklaren. Volgens de voorstanders van die gedachte mag je publiekelijk overal je mening over geven, behalve als je visie wordt geïnspireerd door je geloof. Als er één ding is waar ik voor strijd, is het dan ook het recht om in religieuze kwesties vrijuit te mogen spreken. Die strijd zal ik nooit opgeven, want dat is essentieel voor me.
Naam:
George
Datum:
27 januari 2013
Geloof, godsdienst en christendom zullen altijd in twijfel worden getrokken. Dat is goed want dat houdt ons - zowel gelovig als ongelovig - scherp. Zelf ben ik een knipperlichtgelovige, waarbij me opvalt dat als ik net m'n ogen open, het licht gedoofd is. Ik verwacht het niet, maar hoop het wel dat op een dag onomstotelijk wordt aangetoond dat Recht, Moraal en Hemel voor de Goeden, zowel Mensch als Dier, bestaan.
Wat ik in Hendrik Klaassens waardeer is dat hij in zijn bijdragen met open vizier en ingaand op argumenten strijdt voor zijn opvattingen.
Naam:
Hendrik
Datum:
22 januari 2013
Email:
klaassens38zonnet.nl
Heilloos: ik gaf geen clichés t.a.v. New Age ten beste, maar noemde een aantal maffe standpunten op die je werkelijk tijdens New Age-lezingen kunt horen en in de New Age literatuur na kunt lezen.
Zo was het Daan Akkerman die doodleuk beweerde dat piramiden door bewoners van Atlantis zouden zijn gebouwd, terwijl Dick Nicolai diezelfde piramiden als landingsbanen voor UFO's beschouwt. Hans Stolp en Jacob Slavenburg geloven dat Maria Magdalena een relatie had met Jezus. Het is ook Hans Stolp die het idee van "de twee Jezuskinderen" verkondigt (Jezus zou twee fysieke lichamen hebben gehad). Het idee van voortdurende reïncarnatie leeft verder heel breed binnen deze kringen.
Dat zijn allemaal concrete standpunten die door New Age worden ingenomen.

In plaats van je ervan te vergewissen of die opvattingen inderdaad bij New Age voorkomen, ga je er voetstoots van uit dat ik onzin verkondig, waarna je die 'clichés' toepast op de kerk. Dat jij daar apekool zat te verkopen, is gemakkelijk aan te tonen. Als bronnen heb ik o.a. gebruikt "God in Nederland" uit 2007 en "Zwevende gelovigen" van Joep de Hart uit 2011. Dat vormt de solide basis voor mijn uitspraken. Alles wat ik in mijn twee beschouwingen hierover heb geschreven, is controleerbaar en op feiten gebaseerd.
Naam:
Hendrik
Datum:
21 januari 2013
Email:
klaassens38zonnet.nl
Len, als je in je reactie tot niet meer in staat bent dan met veel omhaal van woorden betogen dat mijn stukjes niet de moeite waard zouden zijn omdat je in andere media religieuze artikelen van een veel hoger gehalte tegenkomt, kan ik geen enkele reden ontdekken waarom je je desondanks gedrongen voelt om telkens negatief op mijn artikelen te reageren.

Ik kan je dan ook alleen maar adviseren in het vervolg alleen die artikelen te lezen die aan jouw hoge kwaliteitseisen voldoen en je van verder commentaar op mijn stukken te onthouden.
Naam:
J.H.W.Heilloos
Datum:
21 januari 2013
Nou ja, Heilloos komt toch nog een keertje langs.
Natuurlijk was het een ondermaats pamfletterig niemendalletje van mij.
En die ondermaatsheid heeft zeer zeker te maken met mijn poging een persiflage te schrijven op een beschouwing van Klaassens over New Age. Ik had mijn stukje trouwens niet als column ingestuurd, maar dit terzijde.
Klaassens heeft natuurlijk niets aangetoond, zoals hij beweert. Hij geeft hooguit een aantal meningen op net zo ”flinterdunne” basis als ik deed.
Ook ik heb niets aangetoond, alleen geïllustreerd hoe je de clichés die Klaassens ten beste geeft ten aanzien van New Age net zo makkelijk kunt plakken op andere religies. De luchtigheid van mijn bedoelingen is kennelijk niet overgekomen, ongetwijfeld door gebrek aan stilistische vaardigheid.

Het is natuurlijk buitengewoon hilarisch dat Klaasens nu mijn geparafraseerde reageren op zijn karikaturale larie over New Age, gaat bestrijden door bijdehand een aantal punten aan een of andere realiteit te toetsen. En zo kan het oeverloos doorgaan. Maar dan wel graag zonder mij.
De wijze waarop Klaassens hier discussie bedrijft, lijkt me genoegzaam bekend. De zelfingenomenheid waarmee hij zijn ideeën verkondigt, verdient echter wel weerwerk.
Ik hoop dat er mensen de moed kunnen vinden om tegengas te blijven geven aan diegenen die niet op kennis maar op basis van vooroordelen hun ‘waarheden’ door vele kromme bochten luide verkondigen.
Tot slot: degenen die verder willen kijken dan hun dogmatische neusje lang is, kan ik “Religie voor Atheïsten” van Alain de Botton van harte aanbevelen.
Naam:
Len Cornelis
Datum:
21 januari 2013
Hendrik, het is al wonderlijk dat je serieus ingaat op een volstrekt onnozele column met sukkelige vooroordelen. Dus is het onderuit schoffelen met feiten en argumenten van clichés, overdreven zwaar aangezet.

Dus Heilloos, wie dat dan ook moge zijn, schetst helemaal geen beeld van de kerken. Het is kinderachtige onzin met platgeslagen vooroordelen. Niet direct materiaal om te rangschikken onder het fulmineren tegen kerk, christendom en religie in het algemeen.

Een paar argumenten uit de oude doos halen (christelijke barmhartigheid) is te zwak om direct weer te betitelen als het inzicht van de eeuw. Nee, ik overdrijf niet. Ik citeer: ‘Iedereen kan dan zien hoe flinterdun de basis is van al die rabiate aanvallen.’

Maar nog is dat niet genoeg, Hendrik. Ik citeer jou: ‘Een dergelijke beschouwing vanuit de theologische vakliteratuur past prima binnen een reeks waarin allerlei wonderlijke en groteske denkbeelden op spiritueel gebied worden besproken.’ Bedoel je jouw stukjes op deze site? Of elders in kranten waar veel meer, en naar mijn smaak, betere artikelen staan dan het gedartel hier?

Bewaar mij overigens, dat discussie voeren slechts voorbehouden is aan mensen met (vak)kennis. Dat heeft bovendien gevaarlijke kanten. De geschiedenis toont ons op dat punt genoeg bloed en ellende.

Ten slotte is het voorstelbaar, dat jij ook deze reactie ziet als plagen, nodeloos prikkelen, of hakketakken.
Hendrik, of je het gelooft of niet, het is bij mij geen plezier in strijd voeren. Ik vind de stukjes gedartel, jouw commentaren en pretentie helaas echt niet met elkaar in balans staan.

Over religiestress, ontkerkelijking en boeiende polemieken over religie en filosofie, en spirituele onderwerpen, is beter materiaal te lezen in onder meer Trouw, Volkskrant of NRC Handelsblad.
Zelfs een site als nujij.nl pakt het onderwerp religie scherper, journalistiek beter, en met minder pretentie aan. Zie bij voorbeeld de recente discussie over een Nederland zonder religie.

Maar ik lees hier, en op jouw eigen blogsite, weinig weerspraak bij jouw bijdragen. Dus blijf ik in mijn commentaren vermoedelijk de enige lastpak. Dit tegenover een rijke schare fans van jou. Dus trek je vooral van mij niets aan. Maar zaken mogen ook van een andere kant gezien worden. Of niet soms?
Naam:
Hendrik
Datum:
21 januari 2013
Email:
klaassens38zonnet.nl
Len, dat Heilloos schromelijk overdrijft heb ik punt voor punt aangetoond. Alle clichés uit zijn column zijn met feiten en argumenten onderuit geschoffeld.

In mijn beschouwing heb ik duidelijk gemotiveerd waarom ik het karikaturale beeld, dat Heilloos van de kerken schetst, heb aangevallen. De clichés, die hij gebruikt, kom je telkens weer tegen in allerlei stukjes op het internet waarin wordt gefulmineerd tegen kerk, christendom en religie in het algemeen. Het is daarom goed dat er weerwerk wordt geboden. Iedereen kan dan zien hoe flinterdun de basis is van al die rabiate aanvallen.
Een dergelijke beschouwing vanuit de theologische vakliteratuur past prima binnen een reeks waarin allerlei wonderlijke en groteske denkbeelden op spiritueel gebied worden besproken.

Dat sommige elementen al eerder door mij zijn genoemd, doet daar niets aan af. Sommige dingen kunnen niet vaak genoeg worden herhaald, vooral niet als je wordt geconfronteerd met meningen die niet op kennis, maar louter op vooroordelen zijn gebaseerd.
Naam:
Len Cornelis
Datum:
21 januari 2013
Drie stukken gedartel in elfjesbossen, met gekaalkap, een ondermaatse column van ene Heilloos, en jouw 'afkrabben van een laagje overdrijving'. Hendrik, deze Heilloos overdrijft helemaal niet, maar leverde slechts een zeer bedenkelijk tekstje. Mogelijk bedoeld om 'discussie uit te lokken'.

En dan, als apotheose, jouw beschouwing, Hendrik, dat Licht wil brengen met feiten uit een oude doos. Zo heeft het christendom goed georganiseerd vrijwilligerswerk opgeleverd. Plus een rijke cultuur aan beelden en voorbeelden. Alles tot je dienst. Maar dat staat echt los van deze inhoudelijk teleurstellende dartelreeks. Ik wilde voorlopig niet meer reageren. Maar je daagde ons als lezers nogal nadrukkelijk uit.
Naam:
Hendrik Klaassens
Datum:
20 januari 2013
Email:
klaassens38zonnet.nl
Nico, misschien heb je gelijk en zijn er christelijke vrijwilligers die met hun baantje bonuspunten hopen op te bouwen voor later. Bij mijn werk voor spirituele stichtingen heb ik vaak gemerkt dat mensen zulke baantjes aannemen vanwege de sociale contacten en vanwege de erkenning en waardering die ze ervoor krijgen, al vinden ze het vaak ook wel leuk om iets voor anderen te doen.
Naam:
Nico Noorman
Datum:
20 januari 2013
Email:
niconoormanhotmail.com
Meneer of mevrouw Heilloos zullen we voorlopig wel niet meer zien...maar je weet nooit.

Dat er veel christelijke vrijwilligers zijn verbaast mij niet zo Hendrik. Er is wat te verdienen voor later en de opdracht is duidelijk. Er staat wat op het spel zou je kunnen zeggen. Misschien een beetje sceptisch maar ik geloof niet zo in belangenloze filantropie. Neemt niet weg dat vrijwilligerswerk zeer te prijzen valt.
Naam:
Hendrik Klaassens
Datum:
20 januari 2013
Email:
klaassens38zonnet.nl
Irmlinda: zeker, iedereen heeft recht op zijn of haar mening. Dat geldt ook voor standpunten op religieus gebied. Waar ik echter een hekel aan heb, is dat er vaak met karikaturen wordt gewerkt, waardoor een discussie onnodig hard en fel kan worden. Wat ik hierboven heb gedaan, is het laagje overdrijving van het stuk van Heilloos er met feiten en argumenten af krabben. Aan echte polemieken heb ook ik een hekel.

Monique, ik heb nooit gemerkt dat je je respectloos uitliet over het geloof. Daar laat je anderen vrij in. Het is ook waar dat er veel christelijke vrijwilligers actief zijn. Fijn dat je door zo iemand bent geholpen.
Humor over religie kan heel verschillend uitpakken. Persoonlijk vind ik de humor van Herman Finkers over het geloof kostelijk, maar er zijn ook cabaretiers die wat mij betreft te ver gaan.
Naam:
Monique Methorst
Datum:
20 januari 2013
Email:
moi636yahoo.com
Zelf vind ik het leuk om met woorden te spelen en soms gebruik ik uitspraken/uitdrukkingen uit een geloof, dat is niet respectloos bedoeld en ik hoop maar dat de lezers dit begrijpen. Want ik ben zelf christelijk opgevoed, Ned.Hervormd, of iemand gelooft of niet, maakt voor mij niet uit. En je hebt gelijk: via de kerk kon ik een beroep doen op een vrijwilliger die voor mij een kledingkast in elkaar zette, een initiatief waar ik zeer dankbaar voor ben.
Probleem met bepaalde humor is dat er altijd kans is iemand te kwetsen of voor het hoofd te stoten, soms ligt humor op het randje.
Naam:
Irmlinda de Vries
Datum:
20 januari 2013
Email:
irmart140xs4all.nl
Wat je doet is nuanceren van het onderwerp waarover je schrijft en hoe anderen reageren... Dat kan nooit verkeerd zijn. Zelf ben ik ontkerkelijkt, maar toch op een eigen manier ' gelovig '. Zowel de Atheïst als de religieuze mens hebben recht op hun mening en zienswijze, ware het niet dat men de eigen zienswijze noch hoeft te verloochenen, noch hoeft te overdrijven. Polemiek wordt dan overbodig...

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)