Inloggen
voeg je column toe

Columns

De PVV misbruikt religie voor politieke doeleinden

In het oude Griekenland werd de vorst van een stadstaatje een tiran genoemd. Dat hoefden geen Kadhafi-achtige schurken te zijn; die benaming gaf aan dat zo’n vorst de absolute macht uitoefende over zijn grondgebied. In diezelfde zin is Geert Wilders de tiran van de PVV. Ook hij regeert immers als een koninkje over zijn eigen domein. Kandidaat-Kamerleden en andere bestuurders worden door hem gescreend. Dat hij daarbij af en toe steken laat vallen is een andere zaak, maar hij probeert het in elk geval wel.

Wat wil nu deze tiran? In vroeger tijden maakte religie deel uit van de staatsideologie. De Griekse tirannen legitimeerden hun macht door te beweren dat de goden het zo hadden gewild. Altijd handig als de bevolking diep-religieus is. In onze tijd wordt religie op dezelfde manier gebruikt door Geert. Hij wil de joods-christelijke en humanistische tradities van Nederland laten domineren over alle andere godsdiensten en levensbeschouwingen. Op de site van de PVV wordt het onder het kopje Immigratiestop/Integratie a.v. geformuleerd:
"Nieuw artikel 1 van de Grondwet: christelijk/joods/humanistische cultuur moet in Nederland dominant blijven."
Daarboven vinden we de volgende programmapunten:
• "Immigratiestop niet-westerse allochtonen (Marokkanen en Turken) voor 5 jaar.
• Invoering quotum asielzoekers van maximaal 5.000 per jaar, opvang in eigen regio."

De bedoeling is glashelder. Om ons land af te schermen voor mensen uit Marokko en Turkije worden de christelijke en de joodse religie, evenals het humanisme, ingezet om hen een halt toe te roepen: religie- en cultuurvijandige elementen zijn hier niet gewenst.
Dat is paradoxaal. Het humanisme gaat immers uit van gelijke kansen voor iedereen en voor een open, transparante en democratische samenleving waarin de opvattingen van iedereen worden gerespecteerd. Dat geldt ook voor het christendom en het jodendom. Een cruciaal onderdeel van de christelijke leer is de naastenliefde. Die komt nog het duidelijkst tot uiting in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De boodschap ervan is dat je ook mensen met een ander geloof en andere tradities niet voor lijk op de weg mag laten liggen. Wie dat wel doet, is een farizeeër, een echte hypocriet.

Hoe kan een religie, die mensen oproept om anderen niet te laten barsten, nu gebruikt worden om asielzoekers bij de grens terug te sturen en moslims, die ook in christelijke zin onze naasten zijn, constant te verketteren en als criminelen af te schilderen? Hoe kan een partij, die vooral het christendom dominant wil maken in ons land, voortdurend afgeven op Roemenen en Bulgaren, alsof het een zootje ongeregeld is waar we zo snel mogelijk van af moeten?
Afgezien daarvan kun je je ook nog afvragen hoe het in Gods naam mogelijk is dat een partij als het CDA, die christelijk beweert te zijn, aan die rabiaat-rechtse politiek meedoet. Waar halen ze het lef vandaan? Halen ze hun inspiratie soms uit de bijbel? O nee, het lijkt erop dat ze hun inspiratie halen uit het handboek van Machiavelli. Waren ze maar in de zuivere zin van het woord christelijk, dan zouden ze nooit met de PVV in zee zijn gegaan.

Volgens Wilders is de islam een politieke ideologie. Ik ben het daar niet mee eens, maar hij mag dat in Nederland in alle openheid zeggen. Maar dan moet in één adem ook genoemd worden dat Wilders religies misbruikt voor zijn eigen politieke doeleinden. Hij gebruikt vooral het christendom om asielzoekers en moslims te weren. In Nederland zijn we volgens hem christelijk, joods of humanist. Dat is al lang niet meer het geval. Zijn uitgangspunt komt mij helemaal vreemd voor als je bedenkt dat de aanhang van de PVV het minst kerkelijk en religieus is van allemaal. Voor Wilders is het christendom een stok om de moslims mee te slaan, een rol prikkeldraad dat hij om ons land wil spannen om het in zijn oorspronkelijke staat – of wat daarvoor doorgaat – te conserveren.

Er is dan ook maar één conclusie mogelijk: religies worden door hem gebruikt als wapen, als instrument om onderscheid te maken tussen ‘wij’ en ‘zij’, tussen de lelieblanke zielen van het thuisland en de slechteriken daarbuiten. Dat is dan ook de diepste reden waarom hij ook de islam als een politieke ideologie beschouwt. Omdat hij religie naadloos inpast in zijn politieke strategie, kan hij zich niet voorstellen dat een ander dat niet doet. Ik denk dat dit de werkelijke verklaring is voor de manier waarop hij aankijkt tegen de Islam.

Schrijver: Regatta, 28 juni 2011


Geplaatst in de categorie: politiek

3.2 met 13 stemmen 535Er zijn 5 reacties op deze inzending:

Naam:
Anita
Datum:
1 oktober 2011
Deze uitleg is duidelijk en plausibel, maar gaat er totaal aan voorbij dat er wel degelijk problemen zijn in de grote steden en nu ook weer in Petten met grote aantallen arbeidsimmigranten, dat is echt niet iets wat Wilders heeft verzonnen.
Naam:
doddeltje
Datum:
3 juli 2011
Ik wil de Nederlandse autochtonen die zichzelf tegenwoordig 'Boeddhist' noemen niet graag te eten geven ... want dat zijn er een heleboel, als ik goed ingelicht ben.
Moeten die dan wellicht ook maar meteen emigreren naar een of ander buitenland? Want stel dat deze groep nu eens 'dominant' zou worden...
Naam:
Regatta
Datum:
30 juni 2011
Dan maar de kracht van de herhaling, Len, laten we het daar maar op houden. Ik vind wel dat er weerwerk geboden moet worden.
Wat ik in artikelen hierover trouwens nooit zie zijn citaten uit het partijprogramma van de PVV zelf. Wat mij daarbij opviel is dat het voorstel om artikel 1 van de Grondwet te veranderen wordt vermeld onder het kopje "Immigratiestop/integratie." Dat wordt in één adem genoemd met maatregelen om buitenlanders te weren. Dan is het ook glashelder dat men niets geeft om christendom, jodendom of humanisme, maar deze levensovertuigingen puur strategisch inzet tegen de Islam. Duidelijker kan het niet. Waarom het christendom op grond van zijn kernwaarden niet ingezet mag worden tegen de Islam kwam ik ook niet eerder tegen. Maar mogelijk lees je meer dan ik.
Naam:
Len Cornelis
Datum:
30 juni 2011
Column toont persoonlijke betrokkenheid. Alleen lukt het mij slecht om er nieuws in te ontdekken. Die pretentie zit er namelijk wel in. Wilders zijn manipulaties, paradoxen, tunnelvisies, drogredenen, de 'zij tegen wij babbels' en politieke spelletjes. Soms tot vervelens toe komen deze vaak langs. Evenzo goed mogen wij wel alert blijven. Dan maar de kracht van de herhaling.
Naam:
Monique Methorst
Datum:
29 juni 2011
Email:
moimoniquelive.nl
Hm...en ik ben atheïst, wat nu?
Ik heb jaren boven een Turks café en tussen de rest gewoond, het maakte me niets uit. Wél dat ik om de haverklap lastig werd gevallen over de islam, dat alle vrouwen in Nederland hoeren zijn en dat ze iedereen uitlachen die werkt. Zakelijk gezien hebben ze me een poot uitgedraaid en wil ik de rest van mijn leven nooit meer Turkse muziek horen.
Mijn onderbuurman lijdt aan een vorm van godsdienstwaanzin en wordt met de dag griezeliger.
Lees je nu discriminatie? Hell yes en dan heb ik het nog niet over de Hollanders gehad, die zijn precies zo.
Maw: politiek, religie...ik laat het allemaal graag aan anderen over, voor mij is het allemaal één pot nat, alleen maar blablabla.
Mensen gebruiken elkaar al eeuwenlang, die man is niets nieuws onder de zon.
Strak verwoorde column.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)