Inloggen

Alle inzendingen over opperwezen

44 resultaten.
Sorteren op:

bewering
3,3 met 7 stemmen 171
Het atheïsme is als metafysische positie volstrekt onbewijsbaar. Het is zelfs onwetenschappelijk, omdat het bij voorbaat het bestaan van God of een opperwezen uitsluit.

Over de transcendentie van het Opperwezen

verhaal
1,8 met 12 stemmen 927
...individuele persoonlijkheid tegenover het "Opperwezen" als een slechts in abstracte termen aan te duiden, alle materie en geest omvattende, beheersende en overstijgende Kracht. Die Kracht bezit, naar ik op grond van bovenstaande redenering moet aannemen, óók persoonlijke eigenschappen....

bewering
2,3 met 3 stemmen 83
...de westerling de neiging heeft om zich als middelpunt van de schepping, ja van het geheel te zien. Daardoor onderwerpt hij of zij zich moeilijker aan het Opperwezen dan de Oosterse mens. Laatstgenoemde beseft dat hij een klein onderdeel van het universum is en erkent zijn nietigheid ten opzicht...

GODSBEELDEN (5)

beschouwing
0,8 met 4 stemmen 201
...beschikken en zou kunnen nadenken over jou als "Opperwezen". Misschien zou die cel zich jou dan voorstellen als een alle lichaamscellen overstijgende “Oppercel”. Maar ook hij (die cel) zou zich op een zeker moment gaan realiseren dat de persoonlijkheid van jou zoveel complexer moet zijn dan...

Zingeving of doelloosheid?

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 94
...de Nassaustraat... Later mengen zich de tinten van de hemel als op een palet en zij wordt grijs en okergeel.... Een nieuwe dag! Mijn vraag aan het onbekende Opperwezen is of men de zinloosheid en de doelloosheid moet omhelzen, moet verheffen tot levensfilosofie of dat men dankbaar moet...

In het hart van de Corona-Crisis.......

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen 107
...hart van de desastreuze gebeurtenissen, zond het Opperwezen of wie je daarvoor aan moet zien mij een droom, een wonderbaarlijke droom over een citroengele kanarie, over mijn inmiddels overleden kanarie. Het beestje was tam geworden en ik kon het op mijn vinger dragen. Het hipte leuk overal rond en...

"Godsoordeel" of de wetten van het Universum?

verhaal
4,1 met 20 stemmen 1.039
...in de ene hand een document namens dat opperwezen en de andere hand een wapen om te doden? Zo staan er wel meer tegenstrijdigheden in het document door een ieder verschillend uit te leggen als het maar past in zijn of haar straatje. Ik heb eens spraaksessies over de inhoud van het...
Rudolf26 sep. 2004Lees meer…

In Memoriam: twee goudvissen

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 1.883
...Daarom dit 'In Memoriam' voor twee vissen die in hun korte leven schijnbaar slechts hun schoonheid moesten demonstreren van een Onbekend Opperwezen dat de menselijke soort, hoewel meer begiftigd, in feite op evenzeer raadselachtige wijze het leven schenkt en ontneemt.....

Dit is wat ik heb

hartenkreet
3,4 met 8 stemmen 397
...in mijn leven, zonder een noodzakelijk opperwezen, of anderen die mij gaan vertellen hoe de waarheid in elkaar steekt. Nauwer contact met de natuur, door bezoekjes aan het Arboretum en de Botanische tuinen. Een uitgebreide collectie zelfgemaakte illustraties om mijn toekomstige bundels...
mobar 6 mrt. 2012Lees meer…

Een brandpunt van ellende.....

hartenkreet
3,0 met 3 stemmen 57
...van het danseresje, nog naar de hemel en naar een onbereikbaar en onbegrijpelijk Opperwezen......

Vader en moeder bij het kanaal/Ik had een vader en een moeder

hartenkreet
3,7 met 3 stemmen 85
...zijn mijn ouders nu? Heeft een Opperwezen hun zielen voor altijd verenigd in een ver rijk achter sterren, zon en maan? Nee, hun zielen zijn nog bij mij, zijn mijn dagelijkse metgezellen, ontdaan van hun stoffelijk omhulsel; ik praat met ze, leef met ze, lijd met ze; dichter...

Een licht voor Kerstmis.......

verhaal
4,0 met 1 stemmen 273
...die kennelijk niet meer gehoord wordt door het Opperwezen, dat Zijn wereld stuurloos laat voorthollen in verloedering en verwildering. De mensen in de kerk, voor deze gelegenheid in groten getale aanwezig, herkennen in het lied het hoogste wezen van de mens, van henzelf, een wezen dat geen...

"En laat me niet op een laffe manier in de steek"

verhaal
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 124
...accepteren heb wie ook maar door het onbekende Opperwezen op mijn levenspad geplaatst is. Mijn frequent getoonde belangstelling voor haar enige, hoogst verwende dochter, die mij ook nauwelijks uit kon staan, was, zo begreep ik inmiddels, altijd al als geveinsd en onecht ervaren, maar ik kon...

A thing of beauty

verhaal
3,5 met 2 stemmen 81
...redenen door Moeder Natuur of door het Opperwezen zó gewild en in het leven geroepen. Uitbundig en enthousiast overspoelde hij ons, zijn gehoor van studenten aan de Academie, met een schijnbaar eindeloze woordenstroom, waarmee hij de dia's becommentarieerde die een onstuitbare optocht...

De bizarre gebaren van het ritueel/Vaarwel aan een Cultus

hartenkreet
3,4 met 5 stemmen 128
...op in de hoge gewelven als willen zij een wreed Opperwezen bedwingen en smeken en ze onderwerpen zich; de aanwezigen onderwerpen zich, kruipen door het stof voor de Ongeziene, voor de Onzienlijke. Ik gruw van het gregoriaans dat voor mij geen verhevenheid kan oproepen of symboliseren en ik...

A thing of beauty

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen 51
...onnaspeurlijke redenen door Moeder Natuur of het Opperwezen zó gewild en in het leven geroepen. Uitbundig en enthousiast overspoelde hij ons, zijn gehoor van studenten aan de Academie, met een schijnbaar eindeloze woordenstroom, waarmee hij de dia's becommentarieerde die een onstuitbare...

De Goddelijke voorzienigheid.

dagcolumn
3,2 met 25 stemmen 2.332
...is en welke bewustzijneffecten belangrijk zijn bij welke studies. Pas dan is de vooruitziendheid niet meer van een Opperwezen maar van de mens zelf en is de wetenschap rijp voor de meerdimensionale werkelijkheid.

Domweg gelukkig in een Maycrete-woning/"Als in een dorpke apart"

verhaal
5,0 met 1 stemmen 679
...in steekt, als een handreiking aan het onbekende Opperwezen, in een gebied dat vandaag de dag "De Bokhamer" genoemd wordt, staan kleine, witte huisjes, de zogenaamde "Maycrete-woningen". Iets herinnert nog aan de vroegere landelijkheid van dit gebied dat men vroeger "de groene long"...

Een "pelgrimage" naar Oudenbosch?/Errare humanum est

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 40
..."misdaad" meer is, tot minieme proporties is teruggebracht Errare humanum est.... Moet ik, hoewel ik niet in een Opperwezen geloof, God danken voor de (geringe) schade en schande die ik heb aangericht?

111

dagcolumn
3,8 met 11 stemmen 415
...wanneer voor hen hun situatie uitzichtloos is geworden. En daar komt mijn geloof dan nog boven op dat het Opperwezen van Boven uitziet naar de komst van zijn lijdende onderdaan.

Een glimp van het voortbestaan: ervaringen uit het grensgebied tussen leven en dood. Deel 1

beschouwing
4,0 met 5 stemmen 260
...b.v. even vaak melding van de ontmoeting met een opperwezen als trouwe kerkgangers. Dat geldt ook voor moslims, hindoes etc. Vooral dit laatste element is zeer opvallend. Je kunt tot je veertigste jaar niet in God geloofd hebben, maar Hem toch op een heel intense manier zien en ervaren tijdens een...

Wat hebben de Maya’s voorspeld voor 2012? – deel 1

beschouwing
2,6 met 41 stemmen 1.189
...nl. dat de mensen zelf het karakter van het opperwezen zullen aannemen. Dat lijkt sterk op de voorspelde terugkeer van Christus die veel mensen in onze tijd verwachten. We bevinden ons volgens de Maya’s dus vlak voor het begin van een nieuwe cyclus van 25.800 jaar en kunnen een aantal...

Niet verdwalen

verhaal
2,7 met 11 stemmen 1.774
...het geloof. Of dat nou met mensen is, of met een opperwezen. Wie geen vrienden heeft, die is nergens. Weten dat iemand er is als je in jezelf of in anderen verdwaalt, als je niet verder komt, zodat je altijd ergens bent. voor Joris, Freek, Daphne, Nems, Josien, Tex, Jon en Jenne, die...

De schennispleger

dagcolumn
3,8 met 15 stemmen 781
...en moet het hem worden vergeven wanneer hij het opperwezen vervloekt als hij zich met een hamer op zijn duim slaat. Maar heeft die burger niet evenzeer de plicht te wachten als het stoplicht op rood staat? Doe je dat niet, dan riskeer je een reprimande of een bekeuring. En je hoeft van mij geen...

December 2011: Stop je vol met cholesterol

column
-0,2 met 5 stemmen 172
Het Opperwezen is mismoedig. Die mensen daar beneden beschuldigen Het van al het kwade in de wereld. Het begon al met die door evangelisten verzonnen bijbelboeken, die Het beschuldigen van alle mogelijke misdaden tegen de mensheid. Het wordt er zelfs van beschuldigd deze wezens geschapen te...
Eelt 6 dec. 2011Lees meer…

BLIJKBAAR EEN GEWELF

verhaal
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 79
...elkaar vertrouwd te zijn. Nu was het zaak het Opperwezen dank te zeggen voor Zijn Goddelijke Bijstand tijdens hun hachelijke avonturen. Ze liepen, nog enigszins verward, richting een gebouw dat van goud leek en veel weg had van een Griekse tempel uit de Oudheid. Het leek van dat edelmetaal,...

Een glimp van het voortbestaan: ervaringen uit het grensgebied tussen leven en dood. Deel 3.

beschouwing
4,2 met 5 stemmen 164
...het feit dat daarbij een soort ‘gids’ of ‘opperwezen’ aanwezig is, die af en toe commentaar geeft bij het opnieuw doorleven van cruciale momenten uit dat leven, strookt met de gedachte van een ‘oordeel’ of ‘beoordeling’ van datgene, wat iemand met zijn leven heeft gedaan. Er...

Het ruisen startte....

verhaal
1,7 met 9 stemmen 218
...Of 't hiernamaals een register bijhoudt, 't opperwezen Zijn hoofd schudt of de vorst der duisternis zijn hoofd met een glimlach van links naar rechts beweegt, weten wij geen van allen. Als een paal boven water staat, dat verkeerde vrienden een veelal ongunstige invloed op iemands leven kunnen...

Een geslaagde sollicitatie en wat volgde

verhaal
3,0 met 1 stemmen 189
...daar ontvangen en aanhoord wordt of dat het Opperwezen er nooit geweest is, dan wel zich heeft afgekeerd van deze wereld, die in vertwijfeling, ongeluk en wanhoop is achtergebleven en moet voortbestaan. Tenslotte, als het hele gebeuren ten einde is, zal ik weer door de nacht huiswaarts gaan...

Een geslaagde sollicitatie en wat volgde

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 64
...daar ontvangen en aanhoord wordt of dat het Opperwezen er nooit geweest is dan wel zich heeft afgekeerd van deze wereld, die in vertwijfeling, ongeluk en wanhoop is achtergebleven en moet voortbestaan. Tenslotte, als het hele gebeuren ten einde is, zal ik weer door de nacht huiswaarts gaan...
Meer laden...