Inloggen

Alle inzendingen over voortbestaan

106 resultaten.

Sorteren op:

De continuïteit van het leven (1)

verhaal
1.1 met 18 stemmen 1.056
... Ondergraaft de ontkenning van een individueel voortbestaan na de dood (en dus van een individuele eindafrekening) het persoonlijke verantwoordelijkheidsgevoel? Ja, voor zover een mens zich in doen en laten alleen laat leiden door verwachtingen van persóónlijke beloning en straf. Nee, voor...

De continuïteit van het leven (2)

verhaal
1.0 met 9 stemmen 842
...is er of is er niet. Ook bij een voortbestaan in opeenvolgende generaties komen de noties van verantwoordelijkheid, beloning en straf m.i. volledig tot gelding. Het leven delen, impliceert het delen van de verantwoordelijkheid voor dat leven. Als de mensen van weleer voortleven in...

De continuïteit van het leven (3)

verhaal
0.3 met 10 stemmen 864
...ze misschien wel zoiets als een individueel voortbestaan ná de dood. Zo zoeken ze een "zin van het bestaan", niet beseffend dat die zin er al dubbel en dwars ís: een zin die veel dieper is en die tegelijkertijd veel hoger boven hun individuele bestaan uitreikt dan ze ooit voor mogelijk...

bewering
4.0 met 1 stemmen 145
De kern van het leven: man, vrouw en voortbestaan. Al het andere is franje.
Fred7 december 2012Lees meer…

Reïncarnatie

verhaal
1.8 met 16 stemmen 1.370
De veronderstelling dat de individuele menselijke ziel (wat men zich daarbij ook voorstelt) na de dood terugkeert in een ander lichaam, wortelt waarschijnlijk in dezelfde behoefte als die waaruit het christelijke geloof in de "wederopstanding des vleses" is voortgekomen: overleven! In wat hier...
N. Wamelink12 december 2004Lees meer…

PROVOCEREND NAAKT

beschouwing
5.0 met 1 stemmen 556
...waarbij de kijker een blik op de Oorsprong wordt gegund die niet van de lucht is...! Zolang het voortbestaan van de vrouw is gegarandeerd!!

OVER DE CIRKELGANG VAN HET LEVEN

beschouwing
3.8 met 6 stemmen 219
...toch geen weet meer van heb? Ja maar, het voortbestaan in volgende generaties kan dan misschien nog een acceptabele gedachte zijn voor mensen met kinderen, maar wat moeten kinderloze mensen daarmee aan? Weer te individualistisch gedacht, vind ik. Met of zonder kinderen, wij hebben deel aan...

bewering
3.7 met 3 stemmen 172
Persoonlijk ben ik overtuigd van een geestelijk voortbestaan na de dood. Maar ik kan niet zeggen dat ik daar nu zo blij mee ben. In zekere zin is het wel een geruststellende gedachte als met de dood alles afgelopen zou zijn.

bewering
1.5 met 6 stemmen 112
Ik ben zowel de zieke doch hopende keizerin van Fantasia in haar ivoren toren. Zij wachtte, wist, weet samen te werken met Sebastian, om liefdevol "Het oneindige verhaal van Michael Ende", oneindig te laten bestaan en voortbestaan in vrede.

Zij, die ondergaan

bewering
2.7 met 7 stemmen 175
Zij, die ondergaan zullen liefdevol blijven voortbestaan. Zij die ondergaan krijgen mijn toegewijd bestaan. Zij die gaan in ondergaan; zij zijn de krachtigste mensen in stil en langzaam vergaan. Ik geef mijn bestaan voor hun bestaan. Ik zal altijd met hen samengaan. In liefde te gaan.

bewering
3.4 met 5 stemmen 282
Dankzij onze materialistische instelling, waarbij we nóch rekening houden met de belangen van volgende generaties, nóch met het reële bestaan van een geestelijke wereld en een voortbestaan na de dood, zijn onze klimaatproblemen over enkele decennia volkomen onoplosbaar geworden.

bewering
2.1 met 7 stemmen 146
...waar mijn broedsel zou worden bedreigd! Mijn harmonie zal overkoepelend zijn en voortbestaan!

Dood zonde

bewering
3.0 met 6 stemmen 91
...de mogelijkheid ontzegt met een iPhone te biechten ('priester en biechteling moeten elkaar zien') is het Vaticaan mede schuldig aan het langer voortbestaan van zonden en in uitzonderlijke gevallen zelfs aan de verdoemenis van gelovigen die anders op tijd hun doodzonde(n) hadden kunnen...
Marja Raadt10 februari 2011Lees meer…

bewering
3.8 met 13 stemmen 169
...en onderlinge afstemming waarmee het bestaan en voortbestaan van organisch leven op onze planeet Aarde wordt omgeven en gegarandeerd, dat in 'ons' Universum meerdere, zo niet talloze soortgelijke experimenten gaande zijn. In verschillende stadia van ontwikkeling. Zelfs terwijl ik dit schrijf en u...
Ton Hettema18 december 2015Lees meer…

bewering
2.6 met 7 stemmen 92
...met zijn "Merkstenen" een flinke steen laten voortbestaan voor de mensheid. Het is niet zomaar een kiezelsteentje of kei noch siersteen. Een steen waarmee je cirkels kunt maken in het water! En die cirkels worden weer stromingen erom heen, die breder worden en hun uitwerking niet missen....

OP WEG NAAR DE HEMEL?

verhaal
3.7 met 6 stemmen 851
...voorstelling maken van een individueel en eeuwig voortbestaan na ons aardse leven? En mógen we van een geloofsopvatting wel verlangen dat we ons er iets bij kunnen voorstellen? Ik ben geneigd de eerste vraag met nee en de tweede met ja te beantwoorden. Een leer die zich aan elk...

OVER DE CONTINUÏTEIT VAN HET LEVEN (1)

beschouwing
3.5 met 6 stemmen 215
...er nóg een probleem. Bij een eeuwig individueel voortbestaan in hemelse volmaaktheid kan niemand zich nog iets voorstellen zonder in absurditeiten te vervallen. Het fenomeen is namelijk ínnerlijk tegenstrijdig en dus ook in lógische zin onmogelijk. Zaligheid betekent volmaaktheid, maar wat...

Duisternis van de dood en licht van verbondenheid.....

hartenkreet
4.0 met 2 stemmen 918
Een optocht van auto's komt mij tegemoet op de snelweg naast mijn huis. Vanuit mijn hoge uitkijkpost, vanachter mijn bureau, observeer ik hun koplichten die oplichten in de donkerte, waarna de voertuigen passeren en hun weg vervolgen. Is ons leven hiermee niet vergelijkbaar: een kort, hel...

Maakt het geloof in het hiernamaals de mens egocentrisch?

beschouwing
3.7 met 18 stemmen 543
...ook de zielen van planten en dieren na de dood voortbestaan. Wél gaan deze stromingen er dan van uit dat deze zielen in een volgend leven worden samengevoegd tot complexere levensvormen. Ze verdwijnen dus niet. Zo uniek is de mens volgens hen dus ook weer niet. In de tweede plaats wordt de...

Handdoek in de ring

hartenkreet
2.5 met 31 stemmen 1.568
...deksel op de bouwput te laten terwille van het voortbestaan van het kleurloze Paars II/III en terwille van de loopbaan van Ad Melkert. De Haagse Pommeranten daarentegen meenden dat dit geen wijze stap was van Rob van Gijzel: hij doet niet meer mee met hun Haagse Spelen. Idee: Leefbaar...
C.R.28 november 2001Lees meer…

KIJKCIJFERS

column
3.6 met 7 stemmen 336
...bepaald niet indrukwekkend en blijkbaar voor het voortbestaan volstrekt onvoldoende. Zou het niet mogelijk zijn om dit aantal van 250 lezers met minstens een factor 10 te vermenigvuldigen? Als we ons best doen? Niet om beroemd of popi of een groot hoofd, maar om onszelf uit te...
Ton Hettema24 september 2015Lees meer…

Pardon

column
4.3 met 3 stemmen 77
...daarna door tot eind van het jaar. Want het voortbestaan van het kabinet is heilig. En het allerergste vind ik dat de plotselinge terugkeer naar de christelijke beginselen werd ingegeven door een ‘ik zal je hebben’ reactie op het interview in de Telegraaf waarin Klaas Dijkhoff, Prins...
Trawant24 januari 2019Lees meer…

Een ster aan de hemel

verhaal
4.2 met 5 stemmen 1.075
...in jouw herinnering als een vage erkenning voortbestaan. Liefde kent zijn beloop, maar keert in de regel zelden terug. Kijkend naar de sterren, herinner je je mijn woorden en tovert zij een glimlach op jouw wonderschoon gezicht. Zoals het klokje thuis tikt, kent ook ieder ding zijn...

OVER EEN BREINENCOLLECTIEF

beschouwing
4.5 met 2 stemmen 223
...zouden dan geesten van overledenen niet kunnen voortbestaan? Omdat, denk ik, er bij elk van de eerstgenoemde fenomenen sprake is van een helder te definiëren materiële bron van het immateriële verschijnsel. Als die bron wegvalt, verdwijnt ook het verschijnsel. De menselijke geest is m.i. niet...

Dood zijn.

beschouwing
4.7 met 23 stemmen 815
...of onpersoonlijk en onbewust. Blijft het voortbestaan van de energie zelfstandig of integreert ze in het omringende veld? Spiritueel gezien is het onderscheid tussen dood en leven een dualistische voorstelling van twee gelijke vormen. De geanimeerde stoffelijke vorm en de vrij...

OVER DE CONTINUÏTEIT VAN HET LEVEN (2)

beschouwing
3.0 met 6 stemmen 129
...dat de dood een einde maakt aan het persoonlijk voortbestaan voor velen zo onverdraaglijk? Vooral, denk ik, omdat zij menen dat hun daarmee de zin van het eigen bestaan wordt ontnomen. Immers: als bij de dood voor mij alles ophoudt, waarom en waarvoor heb ik dan geleefd? Dat probleem doet zich...

DE OVERBODIGE SCHAKEL

verhaal
4.3 met 3 stemmen 152
...in ruil zorgen voor hun bestuiving en elkaars voortbestaan. Een voordelige ruil voor alle deelnemende partijen. Prachtig toch. Geweldig om je te realiseren hoe alles aaneengeschakeld is; min of meer afhankelijk van elkaar. Dat de één iets mag betekenen voor de ander. Dat we met z’n allen...

WIE ZIJN DE VALSE PROFETEN?

beschouwing
3.3 met 3 stemmen 3.069
...het gevaar van een kwaadaardig gezwel voor het voortbestaan van een organisme. Valse profeten zijn zij die ontkennen of verdoezelen dat milieuproblemen en overbevolking rechtstreeks met elkaar te maken hebben. Zelfs al zouden de ontwikkelde landen hun consumptieniveau aanzienlijk verlagen,...

Mooi hoe je in het Zuid-Afrikaans bleef dichten

beschouwing
3.0 met 2 stemmen 49
...je wel heel negatief achterom. Bovendien is het voortbestaan van de ziel ook buiten de godsdienstwerelden als zekerheid aangenomen. In Amsterdam was je als zelfopgelegde balling verbitterd en wilde je een nieuw leven beginnen. Je schreef over het Vondelpark (denk aan 'Twee Kleuters in die...

Zenuwachtigste dag

dagcolumn
4.2 met 4 stemmen 438
...en ook jouw rem, trapte. Dan zei die man met een sardonische grijns dat je rustig moest blijven, diep ademhalen en weer door moest rijden. Je wist dan dat hij met die ene actie z’n eigen voortbestaan veilig gesteld had. En zelf kon je weer een hoop geld reserveren voor de...
Meer laden...