Inloggen

resultaten voor 'aforisme'


22 resultaten.
Sorteren op:

CORONAPANDEMONIUM DEEL DRIE

dagcolumn
3,0 met 3 stemmen 98
...een statistiek, maar ijskoude getallen, aantallen. De schrijver Mark Twain schreef het voor CBS-ers beruchte aforisme: there are lies, damned lies and statistics Jaren, maanden, dagen, zieken, gezonden, epidemieën, doodsoorza...

bewering
3,1 met 37 stemmen 473
In een bewering, citaat of aforisme, moet een inhoudelijk statement staan. Omdraaien van woorden of zinnen, of inzenden van open deuren, kan som...

JUBILEUM

dagcolumn
2,0 met 3 stemmen 1.257
...die je kon aanclicken. Daar kwam dan een Kroket (kwatrijn) van Kruideren uit, een Hapje Haiku of de Uitsmijter (aforisme) van de Week. Het aantal luikjes groeide, er kwam een Broodje Drukfout en een Broodje Misverstand. In de Smaak ...

Beweringen

verhaal
2,5 met 4 stemmen 1.097
...e moed vereist. Beweringen kunnen vermomd worden in een verhalend jasje. Ze kunnen ook, in een mededeling of aforisme, kort en bondig worden gesteld. Beweringen kunnen gedaan worden, omringd door een stootkussen van nuancering...

Over aforismen

verhaal
1,8 met 6 stemmen 2.472
Aforismen worden gedefinieerd als korte, kernachtige gezegden. Het gevaar van aforismen is, dat ze geïsoleerde stelling...

Komrij in de NRC (17 10 2002)

verhaal
3,1 met 50 stemmen 4.196
...elijking, een spreekwoordelijke inval, klaar is Kees. In veel vrije poëzie lijkt het kwijnende genre van het aforisme aan een opleving te zijn begonnen. Onuitroeibaar is het misverstand dat een knappe formulering, een diepe geda...

Examen doen bij Goudsblom

column
4,2 met 4 stemmen 103
...elde de eerste vraag, als openingszet. Oog in oog met de ongekroonde koning van de terughoudendheid! In zijn aforismenboekje ‘Pasmunt’ schreef hij: ‘verlegenheid, je moet het geweest zijn om er over mee te zwijgen’. Gouds...

"Say you, say me"

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 33
In deze turbulente tijden schijnt de aloude menselijkheid te herleven die bezongen en verwoord werd in tal van aforismen en chansons en die verwaarloosd en ondergesneeuwd was door het heersende en dominante individualisme. "Alle...

ZIEN

dagcolumn
3,5 met 8 stemmen 180
... zien wat je ziet als je kunt duiden wat het is dat je ziet. Voetballer JC zei dit simpeler in een van zijn aforismen: je ken 't pas sien, as je 'n 't doorheb. Als we namelijk een lange reis voor de boeg hebben, zoals gis...

Van Goede Wil

dagcolumn
4,0 met 5 stemmen 124
...Van een nieuwe morele, ethische, koers, gebracht door deze wereldleraar? In parabels, analogieën, toespraken, aforismen, momenten, ontmoetingen. Waarvan we de verslagen nu nog kunnen nalezen in de 4 evangeliën. Misschien niet h...

De filosoof I.B.

dagcolumn
4,7 met 3 stemmen 131
...n die hij even later zal imponeren. Dit alles zonder het achterwege laten van een constante stroom van beetgare aforismen en uitgekookte oneliners. Kortom; de filosoof is een merkwaardig persoon. Maar hij is mijn vriend. Wij wan...

bewering
5,0 met 7 stemmen 129
Een tabblad "aforismen" waar bijdragen die geen echte aforismen zijn worden geweigerd, zou mogelijk door velen worden verwelkomd. Zi...

Hoe ik tot schilderen kwam,

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen 200
...k dit leverde stof tot schrijven op en de manuscripten begonnen zich op te stapelen. Poëzie, proza, limericks, aforismen wachtten op publicatie in toekomstige bundels. In 2011 kwam het er eindelijk weer eens van en werd mijn zo...

Hendrik Carette: Back in town

beschouwing
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 113
...ren in 1946 te Brugge. Hij werkt in Schaarbeek (Brussel) en naast gedichten schrijft hij kritieken, essays en aforismen. Hij stond in 1965 in de bloemlezing 'Pijn en puin vergeten' (Manteau), met dichters als Herman de Coninck, ...

Ben Cami: Waarom glimlach je als zij die niet liefhebben?

beschouwing
4,0 met 2 stemmen 163
....a. Maarten Luther King, Vietnam, Franco, Ghandi, Dag Hammersköld en de paus. Hij schreef ook verhaaltjes en aforismen. In 1954 verscheen 'Het land Nod', in 1959 'Roos uit modder' en in 1961 'Doorsneemens'. Zeven public...

C. Buddingh': Eten met Theo Sontrop

beschouwing
2,3 met 3 stemmen 153
...zen van een Dordtse Chinees'. Naast poëzie schreef hij proza, één toneelstuk, essays, columns, kritieken, aforismen en bloemlezingen. W.F. Hermans had snedige kritiek op zijn dagboeken, die hij hoogst kneuterig noemde, wat h...

Victor E. van Vriesland: Vrouwen

beschouwing
5,0 met 1 stemmen 100
...er in de Kroonorde, officier in de Leopoldsorde etcetera. Hij schreef ook romans, novellen, essays, verhalen en aforismen. Hij werd beïnvloed door allereerst de al genoemde J.A. dèr Mouw, verder Paul Valéry en J. van Oudshoorn. H...

De Vioolconcerten van Serge Prokofjev

beschouwing
3,7 met 6 stemmen 521
...one maar ook vermoeide uitdrukkingskracht. Jean Cocteau schrijft aan het begin van de vorige eeuw een aantal aforismen die voor Prokofjev gemaakt lijken te zijn: 1. Een kunstenaar moet nooit treden in zijn ontwikkeling oversla...

Ik wil een boek schrijven XIX

verhaal
1,6 met 11 stemmen 1.143
...m begrijp ik niets van de irritaties, die mensen zeggen te ervaren bij veelvuldige gebruikmaking van citaten en aforismen. “Huh,” roepen ze, “iemand die citeert heeft zelf zeker niets te zeggen. Die lijdt aan woordarmoede.” ...