Inloggen

Alle inzendingen over godsdienst

268 resultaten.

Sorteren op:

WAT IS GODSDIENST?

beschouwing
2.4 met 5 stemmen 239
...bij vol bewustzijn de keel afsnijden, maar dan toch liever niet met een beroep op godsdienstvrijheid.

Poldertaliban

dagcolumn
3.8 met 5 stemmen 190
...geluk van hun kinderen offeren ze op voor hun Godsdienstwaanzin. De halve Bible-belt ligt met verhoging in bed. Allemaal de bof, want inenten mag niet. De bof is nog vrij onschuldig, maar het wachten is op de volgende polio-epidemie. Zelfs de meeste collega-Christenen schamen zich diep voor...

bewering
3.8 met 10 stemmen 235
Voor degene die zijn religie in de praktijk brengt zoals ze oorspronkelijk bedoeld was, is ze van onschatbare waarde.

bewering
2.7 met 18 stemmen 745
Een godsdienst is een bolwerk georganiseerd en geleid door machtsbeluste en dominante mannen die inspelen op bestaanstwijfel, onzekerheid over het leven en angst voor de dood van mensen die niet zelfstandig en kritisch kunnen of willen nadenken.

bewering
3.6 met 14 stemmen 391
Als Jezus terug zou komen op aarde zou hij nóóit op het naar hem genoemde CDA stemmen. Immers zijn belangrijkste eigenschappen: opkomen voor de zwakken in de samenleving, mededogen met de vreemdeling, fel tekeer gaan tegen hypocrisie, zijn zaken die door het CDA met schijnheilige voeten...

bewering
4.2 met 4 stemmen 68
Elke godsdienst streeft naar het goede, wellicht het volmaakte, maar geen enkele godsdienst mag zich volmaakt noemen.

Smoezen in Anne Frank-zaal

dagcolumn
4.3 met 6 stemmen 422
...voor heel Amsterdam het land, de vrijheid van godsdienst, kan worden. Ik hoop het. Modern licht en zorgvuldig op optimaal ruimtelijke benutting ontworpen door Architectenbureau SEARCH. 'De hoofdfunctie van het gebouw is niet meteen duidelijk', zegt architect Uda Visser, 'het is...

Te midden van stenen engelen

hartenkreet
2.0 met 1 stemmen 370
...werkgever maar ik kon credit en debet niet van elkaar onderscheiden en maakte hopeloze, desastreuze vergissingen voor wat betreft de staat van baten en lasten. Je was uiterst godsdienstwaanzinnig en voor de bidstond op je kantoor kozen de collega's zorgvuldig een Bijbel uit je rijke...

God van Kant

dagcolumn
2.8 met 5 stemmen 455
...Het is een ordenend principe, vergelijkbaar met staten en daardoor is het niet verwonderlijk dat er een enorme strijd is om de vraag hoe seculier een godsdienst is. We kunnen ook niet zonder machtsstructuren. Maar het doden van God vind ik in ieder geval niet zo erg als het doden van...

Het ontstaan van een godsdienst

verhaal
2.0 met 7 stemmen 1.229
In den beginne was er niets. Naarmate de tijd vorderde ontstonden er planten en dieren, en in haar laatste fase, helaas, de mens. Deze homo-"sapiens" begonnen zich van alles af te vragen zoals: Hoe groeit een plant?, wat is die grote oranje bol boven ons? en waar komen wij, in godsnaam (!),...

bewering
3.5 met 6 stemmen 109
Het is godgeklaagd dat in door geweld verscheurde Arabische landen de godsdiensten de meest destabiliserende factor vormen.

bewering
3.5 met 13 stemmen 455
Menselijke kleinzieligheid, bekrompen geest doen zich bij uitstek gelden in godsdienst en geloof. Spijtig... Juist het dienen van God vraagt ruim gevoel en buigzaam denken.

hartenkreet
2.2 met 4 stemmen 74
De menselijke kleinzieligheid van zelfgenoegzame aard heeft steeds geloof en godsdienst van de mensen geregeerd. Dit gaf steeds wrijvingen en onaangename toestanden. Ja, tot groot misnoegen van God zelf.

bewering
5.0 met 7 stemmen 202
Neda Soltan werd zaterdag in Teheran doodgeschoten tijdens een demonstratie tegen de verkiezingsuitslag in Iran. Hopelijk is haar dood een begin van een meer demokratische regeringsvorm, waarbij de invloed van de bepalende godsdienst in Iran wordt gemarginaliseerd.

Waarom Cat Stevens Moslim werd

beschouwing
2.2 met 8 stemmen 11.637
...run.' Met andere woorden: het zat er al vroeg in en hij zocht een bijpassende godsdienst...

bewering
4.0 met 6 stemmen 141
...die het christelijk geloof serieus neemt, kan nooit programmatisch samenwerken met mensen die de vrijheid van godsdienst willen aantasten en dat ook voortdurend in de media uitdragen.

Zoektocht 2

hartenkreet
2.5 met 2 stemmen 94
...ten aanzien van deze waarde. Uit het godsdienstig bewustzijn is de geboorte en is de aard van Nederland te verklaren. De eerste oranje stierf voor het volk, met een gebed op de lippen. Hij heeft het opgedragen aan God. En het is omdat wij God willen dienen boven den staat, dat wij de...

Rijks te rooms voor Oranje?

dagcolumn
5.0 met 8 stemmen 749
----------------------------------------------------------------------------------------- De maandag-dagcolumn is een herhaling van de dagcolumn van 10 jaar geleden. Interessant om te zien in hoeverre omstandigheden, denkbeelden en zienswijzen van toen nu nog geldingskracht...

bewering
4.7 met 3 stemmen 105
...China veel meer dreiging uit dan de meeste mensen zich realiseren. Het onderdrukt op grote schaal de mensenrechten en de vrije pers, kent geen vrijheid van godsdienst en heeft al zijn buurlanden al eens aangevallen of veroverd, waaronder Tibet. Het is goed om niet laf onze mond...

bewering
3.5 met 4 stemmen 70
...heb ik nogal eens gedachten van geestelijke of godsdienstige aard geplaatst. Wie ben ik om dergelijke woorden te schrijven? Stemt mijn dagelijks doen en denken inderdaad overeen met hetgeen ik op papier zet of aan pc toevertrouw? Dat verdient een grondige zelfinkeer. Lezers, houdt u er daarom...

Beroepen op je geloof

bewering
5.0 met 1 stemmen 76
...Het is tijd om de wet op de vrijheid van godsdienst, samen met de speciale status die gelovigen claimen, af te schaffen. De wet op de vrijheid van meningsuiting en het recht op vergadering bieden m.i. voldoende waarborgen voor het beleven van persoonlijke en gemeenschappelijke religieuze...

Religie onder de loep

beschouwing
1.4 met 8 stemmen 372
Uitvergroten en kleineren, dat is wat godsdienst met de mens doet. Zeventig maagden of hel en verdoemenis, aan u de keuze. Zalvende woorden vanaf de kansel, striemend geblaat vanuit de moskee, blijde boodschap met een voet tussen de deur. We worden bestookt met een spervuur aan onzekerheid, en...

bewering
3.6 met 9 stemmen 92
...is niet direct afhankelijk van een specifieke godsdienst, echter een waarlijk en oprecht geloof in mijzelf. Een geloof dat dag en nacht leeft, bidt en vecht voor rechtvaardigheid en gerechtigheid. Ik geef er elke adem voor. Het is mijn leven. Ik word er blij en gelukkig van! Als ik dat ook...

Trijntje

verhaal
1.0 met 9 stemmen 756
...maar ik krijg zo langzamerhand het/de idee dat de redactie in god is gevloden, Trijntje mag zomaar 4 of 5 keer per dag, terwijl mij 2 keer is verboden (PER ETMAAL DUS). Maak een einde aan de (godsdienst) waanzin, waarin men denkt te moeten verkeren, ik wil niet genageld aan het kruis en ook geen...

Godsdienst voor de minder bedeelden onder ons?

bewering
4.8 met 9 stemmen 259
In de samenvatting van het stuk van Diener, Tay en Myers uit het Journal of Personality (zie link) wordt aangetoond dat religie een verschillende functie heeft voor mensen in verschillende landen en verschillende leefomstandigheden. Waarom langer gekissebist op deze site over dit uitgemolken...

Het failliet van de oudbakken godsdiensten

beschouwing
4.5 met 2 stemmen 315
...de Oermoeder. Voor alle huidige, patriarchale godsdiensten, vaak niet ouder dan hoogstens 20 eeuwen, hebben de mensen wereldwijd de Godin aanbeden en was er geen sprake van oorlogsvoeringen, heksenverbrandingen, Katharenuitroeiingen, seksueel misbruik door kerkelijke machthebbers en andere...

Zijn wij goden?

beschouwing
3.6 met 10 stemmen 327
Steeds vaker hoor ik de laatste tijd mensen zeggen dat we al goden zouden zijn en dat we alleen nog maar het goede en het goddelijke in onszelf hoeven te ontdekken om gelukkig te worden. Soms beschouwen ze dat als dé ontdekking van hun leven en putten zij er tijdelijk veel inspiratie uit. Maar...
Meer laden...