Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen over religie

127 resultaten.
Sorteren op:

Zo wreed

beschouwing
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 58
Subtitel: Shafiqa Khpalwak 'Afghaanse meisjes verheffen hun stem', las ik recent in de krant. Begrijpelijk gezien de feiten in dit deels door oorlog geruïneerd land. Shafiqa Khpalwak is een productieve auteur met inmiddels 6 boeken, 4 poëziecollecties, een vertaling en een verzameling...

Venetianisering *

beschouwing
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 121
Levensstijl of Mode de Vie Aan 'venetianisering' worden steden onderworpen als zij veel te bieden hebben. Zowel op het gebied van Kunst & Cultuur als anders. Een goede marketingstrategie doet dan zeker wonderen, draagt dus bij aan de venetianisering van een stad met de daarbij behorende...

Zahira

beschouwing
4,5 met 2 stemmen 265
Zowel emoties als verwondering kunnen mensen overvallen bij het zien van bijvoorbeeld één van de Wereldwonderen of één van de vele wonderen uit de natuur. Zo maakt bijvoorbeeld sneeuw een mens bewust van zowel de schoonheid als vergankelijkheid van het leven. Zo'n gegeven boeit ons doorgaans,...

GOD, Vader, onze dank, onze wens, onze gedachte, onze geest, uw Heilige Geest, ons gebed: Het Onze Vader

beschouwing
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 75
GOD Wij mogen u Vader noemen als van ouds maar mogen U ook Moeder noemen in U is onze hele wereld onze hele familie vertegenwoordigd van geslacht tot geslacht: overgrootmoeders en -vaders oma's en opa's moeders en vaders dochters en zoons pleegdochters en pleegzonen geadopteerde...

Lumen Fidei (2)

beschouwing
1,0 met 1 stemmen 510
Soms vind je al googelend de waarheid. Althans tekst en uitleg over zaken waar je nooit achter was gekomen, simpelweg omdat je er nooit aandacht aan besteed had. Omdat ze buiten je gezichtskring lagen. Zoals ik reeds in de vorige editie zei, helaas plotseling abusievelijk halverwege afgebroken:...
Max16 jan. 2019Lees meer…

Lumen Fidei

beschouwing
1,0 met 1 stemmen 43
Normaliter zou ik hier niet aan zijn begonnen. Gewoonlijk houd ik me verre van zaken des geloofs. Mijn belangstelling gaat eerder uit naar metafysica en filosofie, een waaier van interesses die elk genoeg stof tot nadenken bieden. Maar nu er een storm van protest is opgestoken in den lande kom ik...
Max15 jan. 2019Lees meer…

Nog roomser dan de paus

beschouwing
5,0 met 1 stemmen 144
Op dinsdag 8 mei 2018 stond het artikel 'Aartsbisschop Eijk haalt hard uit naar de paus', geschreven door Nico de Fijter. De rode draad is het meningsverschil van paus Franciscus en aartsbisschop Wim Eijk over de communie, de eucharistieviering. Wat bezielt de Nederlandse bisschop ineens om zo...

EENHEIDSMYSTIEK

beschouwing
2,5 met 2 stemmen 115
Wanneer de mens zich bewust werd van ‘de dingen’ is moeilijk te achterhalen. Misschien was het toen hij de taal ontdekte en zijn brein een bepaalde ontwikkeling had doorgemaakt. Dat alles om zijn angsten en de natuurelementen te bezweren. Te trotseren zelfs enkel en alleen door ze te benoemen....

MARTELAARSCHAP

beschouwing
3,3 met 3 stemmen 82
Als bij het ontwaken dagelijks je oog op een groot houten kruisbeeld met een bronzen Christus eraan valt, kan het gebeuren dat je op een gegeven moment denkt, martelaren, wie zijn of waren het? Er zijn er velen geweest en er zijn er nog die hun leven geven vanwege hun godsdienst of...

DE GLAZEN ZEE

beschouwing
5,0 met 1 stemmen 58
Het Bijbelboek Openbaring 15:2 maakt melding van een heugelijk en veelbelovend beeld: Onze Heiland, die zichzelf offerde en de afschuwelijke kruisdood stierf, ging na zijn verrijzenis naar het Hemelse Rijk om te heersen over het heelal. Daar zit hij als zegevierende Vorst aan een geweldig groot...

OLTERTERPER MYTHE

beschouwing
2,0 met 1 stemmen 116
Door het landgoed Olterterp-Lauswolt gaat in koude nachten nog steeds de adem van het jaarlijkse midwinterfeest van de Friezen uit verleden, Zij zaten om hun laaiende dorpsvuren en smeekten hun goden om vruchtbaarheid voor het komende jaar. Met woeste kreten en veel slagwerk werden kwaadwillende...

Sloegen toen al elkaar de hersens in

beschouwing
4,5 met 2 stemmen 84
Het is zondag en mooi weer. Henk en Ingrid gingen wandelen. Hij zag er keurig uit in zijn zwarte kostuum en hoed. Zij nam het niet zo nauw met de kleding. Altijd weer die lange gebloemde jurk met daaronder die witte sokken en platte bruine schoenen. En dan haar kapsel. Het was geen gezicht dat...

Terug naar huis

beschouwing
1,9 met 8 stemmen 1.232
Mijn kinderen hebben mij wellicht geholpen de bijbel beter te begrijpen. De bijbel is zo omvattend, zoveel verhalen, zoveel interpretaties, zoveel potentiële diepgang. Vandaar dat ik verheugd was dat mijn kinderen mij een stuk eenvoud van een kernverhaal van de bijbel hebben laten zien. Mijn...

Cultuurbarbaren

beschouwing
3,5 met 2 stemmen 97
Stad van Duizend Zuilen Aan de Zijderoute, een in de Oudheid en Middeleeuwen gevolgd stelsel van verschillende wegen van het Middellandse-Zee-gebied door Azië naar China, voornamelijk gebruikt voor het vervoer van zijde uit China, ligt centraal in Syrië ten oosten van hoofdstad Damascus de...

Kaalkap van het atheïstische elfjesbos

beschouwing
3,6 met 121 stemmen 924
“Door dartele bomen geen bos meer te zien”. Zo luidt de titel van een door J.H.W. Heilloos ingezonden column die afgelopen donderdag op de startpagina prijkte. Hij reageerde daarmee op mijn beschouwing van 13 januari, waarin ik een paar voorbeelden gaf van bizarre uitspraken die ik de afgelopen...

Edeldame geeft zichzelf weg

beschouwing
4,0 met 1 stemmen 355
(voor Sint Birgitta van Zweden (1303 - 1373)) Je bent geboren in 1303 in de provincie Uppland. Je naam is Iers-Keltisch en betekent zoiets als 'de schitterend stralende'. Je was de dochter van de ridder Birger Persson, een adellijk rechter in Finsta. Als kind had je vaak visioenen. Je vader...

De oorzaken van de toenemende intolerantie t.a.v. religie (slot)

beschouwing
3,3 met 90 stemmen 338
EEN BLIK IN DE TOEKOMST Er zijn veel redenen te bedenken waarom de kerkelijke vormen van religiositeit het steeds moeilijker zullen krijgen. Aan de ene kant is er de druk vanuit een seculariserende omgeving, die religieuze taal, symbolen en gebruiken niet meer begrijpt en er zelfs aversie voor...

De oorzaken van de toenemende intolerantie t.a.v. religies (2)

beschouwing
3,3 met 68 stemmen 446
BOTSING TUSSEN TWEE WERELDBEELDEN In de zestiger jaren begonnen mensen massaal de kerken te verlaten. Allerlei nieuwe vormen van religiositeit kwamen op, vooral door een steeds sterker wordende hang om de eigen spirituele ervaring centraal te stellen. De kerken speelden daar nauwelijks op in. Men...

De oorzaken van de toenemende intolerantie t.a.v. religies (1)

beschouwing
3,6 met 90 stemmen 1.545
“Hoe komt het toch dat wij Nederlanders nog geen vijf decennia geleden als protestant of katholiek massaal iedere zondag naar de kerk gingen, speciaal onderwijs genoten en regelmatig de Bijbel lazen, terwijl we nu net zo massaal snoeihard tegen datzelfde geloof aantrappen?” Dat vraagt Mariska...

Heilige voor een gesloten Vaticaan

beschouwing
2,6 met 5 stemmen 106
(voor Sint Vassula Ryden (18 januari 1942)) Je bent geboren als Vassiliki Claudia Pendakis in Heliopolis bij Caïro. Je ouders waren Grieks-orthodox. Je bent dan ook Grieks-orthodox gedoopt. Je ging in Egypte naar de lagere school en op je vijftiende verhuisde je naar Europa. Op je...

Doornenkroon als lauwerkrans

beschouwing
5,0 met 3 stemmen 610
(voor Sint Elena Aiello (1895 - 1961)) Je bent geboren op 15 april 1895 in Montalto Uffugo. Je vader Pasquale Aiello was een uitstekende kleermaker en je moeder was Teresa Paglilla. Je had acht broers en zussen: Emma (1889), Fernando (1892), Evangelina Isabella Rosina (1896), Ida, Helen,...

Mariale tekenen van hoop

beschouwing
3,0 met 5 stemmen 161
(voor Sint Maria Esperanza Medrano de Bianchini (1928 - 2004)) Je bent geboren op 22 november 1928 in Barrancas, Venezuela. Je moeder was Maria Filomena en je vader was Aniceto Medrano. Je had drie broers. Je moeder was zeer vroom en ze wilde graag dat jij de mensen via Moeder Maria naar Jezus...

OVER DE HEILIGE GEEST

beschouwing
1,7 met 7 stemmen 352
Mijn laatste drie bijdragen aan deze rubriek hadden betrekking op de wijze waarop het geloof in God verwoord wordt in het oudste christelijke belijdenisgeschrift, het Apostolicum: Vader (column 602), Almachtige (beschouwing 1596) en Zoon (beschouwing 1603). Rest nog dat belijden eveneens...

Visies op het hiernamaals – deel 2: de zeven niveaus

beschouwing
4,1 met 230 stemmen 1.823
Zowel oosterse als westerse tradities hebben het over zeven niveaus of sferen in het hiernamaals. Die indeling is niet dwingend; het is gewoon een manier om structuur aan te brengen in de beschrijvingen van het leven na de dood. Hierin is het onderste niveau dat van de aarde. Alle aardgebonden...

Visies op het hiernamaals: deel 1, de levensschouw

beschouwing
4,1 met 243 stemmen 414
Halloween is het feest waarbij men viert dat de geesten van overledenen terugkeren naar de aarde. In de religie en de parapsychologie wordt uitgelegd hoe zoiets mogelijk is. Het gaat hierbij om geesten die vaak niet beseffen dat hun lichaam gestorven is en daarom hier blijven rondzwalken. Toch gaat...

Halloween: waan of werkelijkheid?

beschouwing
4,1 met 37 stemmen 361
Op 31 oktober wordt vooral in Angelsaksische landen Halloween gevierd. De oorsprong ervan is Keltisch. Voor de Kelten begon het nieuwe jaar op 1 november. De 31e oktober was voor hen dus de laatste dag van het oude jaar. Niemand hoefde dan te werken. Wel moest je oppassen dat je niet door een geest...

Door Maria geheiligd

beschouwing
1,4 met 10 stemmen 141
(voor Bernadette Soubirous (1844 - 1879)) Je bent geboren op 7 januari 1844 in Lourdes. Je vader François Soubirous (1807 - 1871) was een molenaar en je moeder Louise Casterot (1825 - 1866) was een wasvrouw. Je was de oudste van negen kinderen. De anderen waren: Jean (1845, vroeggestorven),...

OVER INCARNATIE

beschouwing
3,7 met 6 stemmen 173
Van de twaalf artikelen van de aloude Apostolische geloofsbelijdenis hebben er niet minder dan zes betrekking op Jezus Christus. Daaruit blijkt wel de centrale plaats die Hij in de christelijke beeldvorming over God inneemt. En dat is begrijpelijk, want voor christenen is Hij het geweest in wie God...

De tijd van de Elohim

beschouwing
1,2 met 19 stemmen 293
Wij leven in de tijd van de Elohim. Alles wijst in die richting. Lees de rubriek.punt.nl/ Maatschappij Iran / Syrië/ 29 september 2012, lees de Iraanse kranten en de Bijbelboeken Daniël hoofdstuk 11:40 en verder Openbaringen, waarin deze profetieën worden beschreven. De aanval van Iran op...

OVER GODDELIJKE ALMACHT

beschouwing
3,0 met 7 stemmen 161
De Apostolische geloofsbelijdenis spreekt van God als van de Vader, de Almachtige. Zoals jonge kinderen dat vaak zeggen van hun vader, zo zeggen gelovigen het ook wel van hun God-vader: Hij kan álles. En zo'n uitspraak past natuurlijk volledig bij de personificatie van God in een vaderfiguur. Je...
Meer laden...