Inloggen

Alle inzendingen over complexiteit

46 resultaten.

Sorteren op:

Eenvoud

hartenkreet
4.5 met 2 stemmen 112
...komen toch ook hersenen voort. Maar eer je hun complexiteit terug hebt weten te brengen tot eenvoud, ben je wel even bezig. Dat eenvoud bedrieglijk is, heb ik als leraar mogen ervaren. Lang geleden legde ik eens een paar manieren uit om optimaliseringsproblemen op te lossen. Eén van die...

OVER TRANSFORMATIE

beschouwing
2.7 met 7 stemmen 207
...hóeft niet zo te zijn. De kritische waarde van complexiteit/instabiliteit is ook een kritiéke waarde. Het betekent: erop of eronder, óf transformatie óf ontploffing. Zelfs dat laatste zou overigens maar een tijdelijke terugval zijn. De hoofdstroom van de evolutie beweegt zich, met vallen...

Tweeede Kamer moet hand in eigen boezem steken

bewering
3.6 met 5 stemmen 168
...grondslag - de rol van de Tweede Kamer, die alles behalve fraai was met over elkaar heen buitelende fraudebestrijders (niet de grote lijn zien maar het nieuws van de dag coveren) - de onwerkbare complexiteit door de uitdijende bureaucratie (zie ook het dossier Groningen - Aardbevingen) - de...
O.U. Deis19 januari 2021Lees meer…

Een scheppende kracht

verhaal
0.4 met 8 stemmen 828
...hóeft niet zo te zijn. De kritische waarde van complexiteit/instabiliteit is ook een kritieke waarde in de gebruikelijke zin van het woord. Het betekent: erop of eronder, transformatie of ontploffing. Toch zou zelfs dat laatste maar een tijdelijke terugval zijn. De hoofdstroom van de evolutie...
N. Wamelink29 november 2004Lees meer…

OVER EVOLUTIE VAN HET ZELFBEWUSTZIJN (1)

beschouwing
3.3 met 11 stemmen 212
...is. De toenemende onderlinge afhankelijkheid, complexiteit en instabiliteit van de menselijke samenleving (o.a. door een mondiaal toenemende bevolkingsdruk met alle gevolgen van dien en door een niet eerder op deze schaal voorgekomen vermenging van rassen en culturen) doen de inwendige spanning...

Transformatie

verhaal
1.2 met 4 stemmen 884
...voor transformatie zou moeten voldoen. Maximale complexiteit (en daarmee gepaard gaande maximale instabiliteit en maximale samenhang) van de samenleving kan binnen het systeem een soort kortsluiting veroorzaken en de elementen van de bestaande structuur uit hun voegen lichten, zodat deze zich...

BRAVE NEW WORLD

beschouwing
2.7 met 3 stemmen 103
...en interacties dat kenmerkend is voor complexiteit. De angstwekkende, benauwende, exponentiële bevolkingstoename op aarde (mede oorzaak van veel ellende en conflicten) is dus zowel een bedreiging voor het voortbestaan van de mensheid als een noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan...

OP WEG NAAR EEN OVERSTIJGEND BEWUSTZIJN?

verhaal
4.0 met 4 stemmen 705
...overschrijding van het kritische niveau van complexiteit/instabiliteit. Zoals gezegd: we lijken die grens te naderen. Rest de vraag: hoe kunnen wij, individuele mensen, weten of een doorbraak naar supra-personalisatie heeft plaatsgevonden? Het antwoord kan het beste vervat worden in een...

EEN HOOPVOL PERSPECTIEF (1)

beschouwing
2.7 met 10 stemmen 250
...organellen, cellen en organen. Elk niveau van complexiteit berust op georganiseerde samenwerking op de lagere niveaus en vormt als zodanig weer een bouwsteen voor het naast hogere niveau. Voor elk niveau geldt: 1. het geheel is het resultaat van de samenwerking van de delen; 2. die...

WAARHEEN ZIJN WIJ ONDERWEG (6 / Slot)

beschouwing
3.0 met 3 stemmen 150
... De toenemende onderlinge afhankelijkheid, complexiteit en instabiliteit van de samenleving doen de inwendige spanning in hoog tempo oplopen tot een kritische grenswaarde die beslissend zal zijn voor de toekomst: óf totale maatschappelijke ineenstorting óf transformatie naar een eenheid...

Recht van spreken

verhaal
1.2 met 17 stemmen 1.414
...dat er onzegbare dingen bestaan, daar is complexiteit zeker geen vereiste voor. Elders heb ik een stukje geschreven over theoretiseren. Om in een polemiek verwikkeld je standpunten te formuleren, heeft een sterke link met theoretiseren. Kampen worden op voorhand opgeslagen en de messen...

OVER DE CONTINUÏTEIT VAN HET LEVEN (4)

beschouwing
4.0 met 4 stemmen 384
...wat zien we om ons heen gebeuren? 1. De complexiteit van de menselijke samenleving vertoont een exponentiële toename (ze "rolt zich op", ze wordt in letterlijke zin en in snel toenemende mate "ingewikkeld"), overigens met alle problemen van dien. 2. De samenleving is bezig in hoog...

Ordeeer!

dagcolumn
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 79
...tijden van grote onzekerheid, spanning en complexiteit hunkert menigeen, ikzelf niet uitgezonderd, naar eenduidigheid. Er wordt gehongerd naar een heldere weg uit de wanorde. Hoe aantrekkelijk is in tijden van wanhoop niet de ondubbelzinnigheid van een pontificaal standpunt, onverholen en...

OVER SUPRAPERSONALISATIE

beschouwing
2.7 met 7 stemmen 140
...het “ik” van het individu, oprijst uit de complexiteit, de samenhang, de samenwerking en de communicatie- en informatiestromen van en tussen lichaamscellen en organen, zo is het denkbaar dat ooit het "ik" van de mensheid (als suprapersonalisatie) zal oprijzen uit overeenkomstige...

Zwijgerman

beschouwing
3.5 met 2 stemmen 264
...de hele psychiatrische goegemeente zich op de complexiteit van de casus Z heeft stukgebeten. Eerst in de vorm van een twee pagina groot artikel in de krant passend bij het enorme ego en als klapstuk, na een teasertje in een van de vorige afleveringen, de nationale bekentenis bij het VARA...
trawant8 december 2012Lees meer…

Taalspaghetti

dagcolumn
4.0 met 4 stemmen 106
...al die tijd ook nog centraal, erkennen we de complexiteit. Dat is waarschijnlijk voor als burgers of professionals boos worden: ja, beste mensen, we begrijpen u, maar het is complex en dus snapt u het niet. Ik ga maar niet in op de rest van uw stuk, want dat is niet veel beter. Wellicht...

IK DENK, DUS IK BEN! MAAR WIE BEN IK?

verhaal
2.7 met 7 stemmen 851
...samenhangt), zou dat wel mogelijk zijn binnen de complexiteit van een relatie tussen mensen onderling? Jaren geleden alweer schreef Gary Zukav in zijn destijds populaire boek “De Dansende Woe-Li Meesters”: “De nieuwe fysica leert ons dat een waarnemer niet kan observeren, zonder wat hij...

De continuïteit van het leven (3)

verhaal
0.3 met 10 stemmen 864
...wat zien we om ons heen gebeuren? 1. De complexiteit van de menselijke samenleving vertoont een exponentiële toename (ze "rolt zich op", ze wordt in letterlijke zin "ingewikkeld"), overigens met alle problemen van dien. 2. De samenleving is bezig in hoog tempo een onvoorstelbaar...

Kattenbeschouwingen.

beschouwing
2.7 met 6 stemmen 1.117
...die visie naar het menselijke bewustzijn en de complexiteit ervan; ik denk dat de stelling vooral opgaat voor peinzende katten. Daarom hebben katten recht op namen als Voltaire, Plato, Socrates of Agrippa en Erasmus…, vind ik. De katertijd - en ook de mollentijd, maar dat is een ander...

Dageraad van de mens

beschouwing
4.1 met 9 stemmen 468
...door weer andere specialisten bedient. Door de complexiteit wordt het werk steeds verder uitgesplitst, collega’s op het werk kunnen elkaar niet even vervangen in geval van nood. Mocht de technologie uitvallen, door een ramp van apocalyptische omvang - een zonnevlam, een meteoriet inslag,...
Custor26 december 2009Lees meer…

Whisky

dagcolumn
2.9 met 7 stemmen 352
...gaan achter een drankje. Of eigenlijk achter de complexiteit van onze zintuigen. We hebben ons er prima mee vermaakt en een top 5 samengesteld van de whisky's met de hoogste scores. Voor wat het waard is. Lekker of niet lekker. Dat was tot nu toe mijn criterium. Benieuwd of daar met de nieuwe...

Het Requiem van Johannes Brahms II

beschouwing
3.0 met 4 stemmen 194
...tot een totaal verbinden kan. Tegenover de complexiteit van de fuga staat de eenvoudige melodie als een wezenlijk contrast. Van beide aspekten zijn in "Ein Deutsches Requiem" treffende voorbeelden te vinden. Daarbij dient Brahms' kundigheid in het uitbeelden van een tekst te worden...

Die Stoel past ons allemaal

dagcolumn
2.0 met 2 stemmen 1.021
...en beestjes. We hebben noodgedwongen meer van de complexiteit van de wereld leren snappen en hebben nagedacht over de rol die eenieder dient te spelen. Niet in het minst hebben we nagedacht over onze eigen rol. Onze oude idealen? Wie maakte er eigenlijk welke kat wat wijs? Ondanks deze harde...

Dubbelgangers

beschouwing
4.2 met 4 stemmen 137
...en beleving van Horns werk. Bij daglicht is een complexiteit, een gesteldheid van ingewikkeldheid die uit deze, de door Horn gebruikte materialen, tevoorschijn komt. Puur daar dit louter van belang is. De verschillende uren van de dag, zowel de seizoenen lente en zomer als herfst en winter,...

Onverholen erotisch

beschouwing
4.0 met 2 stemmen 186
...ingenomen. Vaak een reden dat Newtons werk regelmatig te snel en ondubbelzinnig, dus te eenduidig wordt beoordeeld. Zonder voldoende zicht op de inhoudelijke complexiteit en gelaagdheid ervan. Newtons werk weerspiegelt eveneens verschuivende traditionele machtsverhoudingen, sterke...

Is God een energie of een persoon? - deel 2.

beschouwing
3.4 met 20 stemmen 803
...moet het hebben gebouwd of geschapen. Die enorme complexiteit en de gelaagde structuur kunnen alleen maar zijn ontstaan door een intelligentie die zó onnoemelijk groot is, dat hij het menselijke bevattingsvermogen ver te boven gaat. Dat kan voor mijn gevoel alleen maar een persoon zijn, een...

Wijze paria

beschouwing
3.8 met 4 stemmen 46.766
...wieweet was je een van hen. Niets op aarde heeft zoveel waarde als de naakte mens in alle eenvoud, complexiteit en bovenal onstuitbare goddelijkheid.

GODSBEELDEN (5)

beschouwing
0.8 met 4 stemmen 204
...alle materie en geest van het universum omvattende, beheersende en overstijgende Kracht. Laten we beseffen dat de aard, het wezen, de complexiteit, de reikwijdte, de dimensies etc. van die Kracht voor ons absoluut transcendent, dus ten enenmale onvoorstelbaar zijn.

OVER EEN HOLISTISCH TOEKOMSTPERSPECTIEF

beschouwing
1.7 met 9 stemmen 182
...Het was een weg die, door toenemende complexiteit van materie en leven, leidde tot hogere bestaansvormen, van lithosfeer, naar biosfeer, naar noösfeer. Het was een lange, lange weg van leven en sterven, van vallen en opstaan, van succes en mislukking gedurende miljoenen jaren. Op die...

Een droom?

beschouwing
4.1 met 9 stemmen 329
...in je droom? De mens is een complex wezen. Complexiteit echter maakt de mens niet onbegrijpelijk. Angst en wensen zijn begrippen die we allemaal kennen en los van de concrete invulling kunnen we de mens leren begrijpen wanneer we onszelf begrijpen. Wij zijn de mens. Er is geen andere mens...
Meer laden...