Inloggen

Alle inzendingen over godsbeelden

40 resultaten.

Sorteren op:

Een onvoorstelbare Schepper

verhaal
1.6 met 8 stemmen 797
Godsbeelden die gestalte proberen te geven aan een persoonlijke God die op een menselijke manier denkt en handelt, stellen ieder nadenkend mens voor onoplosbare raadselen. We hebben dan immers óf te doen met een God die het lijden wel kán, maar niet wíl verhinderen óf met een God die het lijden...
N. Wamelink12 november 2004Lees meer…

Godsbeelden

verhaal
2.6 met 27 stemmen 3.108
...gemarteld en gedood. Maar als alle godsbeelden aan de menselijke fantasie zijn ontsproten, als theologie een schertswoord blijkt te zijn, aangezien "godkunde" op drijfzand is gebouwd, als "godsontwerpen" dientengevolge onderling zo verschillend en vaak zelfs zo tegenstrijdig...

Een persoonlijke God?

verhaal
3.0 met 11 stemmen 822
God wordt in de christelijke belijdenisgeschriften aangeduid als Vader, als Zoon en als Heilige Geest. Kunnen we ons bij de woorden "vader" en "zoon" wel iets voorstellen, bij het woord "geest" en al helemaal bij "heilige geest" wordt dat moeilijk, zo niet onmogelijk. Voor velen betekent...

GODSBEELDEN (1)

beschouwing
2.0 met 4 stemmen 205
...gemarteld en gedood. Maar als álle godsbeelden aan de menselijke fantasie zijn ontsproten, als ze daardoor zo verschillend en vaak zo tegenstrijdig zijn, als theologie een schertswoord blijkt te zijn, aangezien "godkunde" op drijfzand is gebouwd, valt er dan met betrekking tot het...

OVER GOD ALS VADERFIGUUR

column
4.7 met 6 stemmen 253
...enz. Maar het feit alleen al dat het aantal godsbeelden onder de mensen een veelvoud is van het toch al grote aantal godsdiensten, vormt er een aanwijzing voor dat de goddelijke transcendentie ieder godsbeeld onwaarschijnlijk en in elk geval onbewijsbaar maakt. Niettemin blijkt alleen al uit...

Is God een energie of een persoon? - deel 2.

beschouwing
3.4 met 20 stemmen 798
...Binnen de wereldreligies bestaan immers diverse Godsbeelden. Ook zou kunnen worden opgemerkt dat cultuurverschillen het godsbeeld kleuren. Dat is allemaal waar. Als we echter kijken naar de talloze overeenkomsten die deze religies vertonen in hun geloofsleer en in de praktische levenslessen die...

Door Hem en in Hem

verhaal
4.0 met 19 stemmen 738
Het één volgt uit het ander. Aan iedere gebeurtenis gaat een andere vooraf. En deze gebeurtenis gaat weer vooraf aan een andere. Dat gegeven staat voor mij vast. Er zijn geleerden die deze zekerheid proberen te ontkrachten door middel van 'bewijzen' uit de quantumtheorie, maar ik ben ervan...

Over de transcendentie van het Opperwezen

verhaal
1.8 met 12 stemmen 927
...Ook de vaststelling dat het aantal godsbeelden onder de mensen een veelvoud is van het toch al grote aantal godsdiensten, vormt er een aanwijzing voor dat ieder godsbeeld onwaarschijnlijk en in elk geval onbewijsbaar is. Niettemin blijkt uit het feit dat wij bij ons spreken over God...

GODSBEELDEN (2)

beschouwing
2.8 met 6 stemmen 144
...dat hij de traditionele, gepersonaliseerde godsbeelden ver achter zich heeft gelaten, als hij (zie het begin van het Johannes-evangelie) God vereenzelvigt met Liefde en met Licht. Hij noemt God zelfs “het Woord”: in de aanvang was het Woord (…) en het Woord was God (...) alle dingen...

GODSBEELDEN (3)

beschouwing
2.5 met 6 stemmen 144
God wordt in de christelijke belijdenisgeschriften aangeduid als Vader, als Zoon en als Heilige Geest. Bij de woorden "vader" en "zoon" kunnen we ons wel iets voorstellen. Bij "heilige geest" wordt dat moeilijk, zo niet onmogelijk. Voor velen betekent "heiligheid" zoiets als zondeloos,...

GODSBEELDEN (4)

beschouwing
3.5 met 4 stemmen 131
Eén lepel tuinaarde, las ik ergens, bevat minstens honderd miljard bacteriën. Het totale aantal bacteriën aan de oppervlakte van de aarde is volstrekt onvoorstelbaar en zonder die deken van micro-organismen zou er niets op kunnen leven. Het menselijk lichaam bestaat uit circa tien biljoen...

GODSBEELDEN (5)

beschouwing
0.8 met 4 stemmen 204
Moeten (en kunnen) we ons God voorstellen als een persoon of in elk geval als een Wezen met persoonlijke eigenschappen? En is zo’n antropomorf, zo’n naar de mens gemodelleerd godsbeeld in onze tijd nog redelijk aanvaardbaar? Typisch voor deze godsvoorstelling en de daarmee samenhangende...

OVER ZONDE EN VERZOENING

beschouwing
3.6 met 13 stemmen 200
...God te dienen, maar men buigt zich neer voor godsbeelden (meervoud, want er zijn nogal wat varianten) die door voorgeslachten zijn bedacht en opgericht. Misschien maakt iemand hier de tegenwerping dat het ritueel slachten van dieren niet minder humaan is dan de manier waarop ze in onze...

De kwestie god/God (3)

beschouwing
1.0 met 8 stemmen 354
...veel te lezen over uiteenlopende vormen van godsbeelden. Zonder lezen wordt immers geen ratio ontwikkeld en dat is de enige vorm van communicatie met anderen. Ik ben wél de kluizenaar, zoals Armstrong de non is geweest die zich in afzondering heeft teruggetrokken en daarom het geheim van God...
Johannes200913 december 2009Lees meer…

OVER SINTERKLAASGELOOF

beschouwing
2.9 met 14 stemmen 421
...de personalisatie te zijn van wat de oude godsbeelden symboliseren: liefde, goedheid, barmhartigheid. Achter de deus ex machina, achter de god-tovenaar van de oude mirakelverhalen gaat een minder tastbare, minder voorstelbare, maar niettemin diepere, zinvollere, rijkere werkelijkheid...

Schuld, boete, verzoening

verhaal
0.3 met 7 stemmen 1.244
...liefde krijgt de overhand, straalt van hem af, geeft richting aan zijn doen en laten - ziedaar, een mens met God verzoend. En wat onze godsbeelden betreft: wie God hebben ontmoet, kunnen Hem niet beschrijven en wie Hem kunnen beschrijven, hebben Hem niet ontmoet.
N. Wamelink21 november 2004Lees meer…

IS doet aan Haagse bluf

hartenkreet
4.0 met 5 stemmen 113
...projecties waren, overigens net als de nieuwe godsbeelden, die niet echt nieuw te noemen zijn. De rattenkolonie van IS vormt daarmee natuurlijk een overduidelijke en extreme uitzondering. Via gemaakte beelden uit Raqqa weten wij hoe achterlijk en rigide vrouwen en mannen worden gescheiden, hoe...

Denken

verhaal
2.5 met 20 stemmen 2.301
Hoe moeilijk is het eigen ervaringen te hebben en die niet te kunnen overbrengen op mensen. Ze doen ze als subjectief af. Nog harder is het om de wetten van de geest te moeten erkennen. Want zo moet ook de lotsbestemming aanvaard worden. Het denkniveau bepaalt het leven van een individu. Niets...

Kun je in de 21e eeuw nog wel geloven in God?

beschouwing
4.3 met 9 stemmen 315
Als ik om me heen kijk en op mijn eigen ervaringen af ga, kom ik tot de conclusie dat mensen God vaak pas gaan zoeken als ze eerst heel erge dingen hebben meegemaakt. Ook merk ik dat mensen God vaak zoeken op een wonderlijke manier, bv. door een ritueel gebed af te raffelen. Dan kun je terecht de...

OVER BIDDEN IN EEN CAUSALE WERELD 2

beschouwing
3.6 met 10 stemmen 134
Als het waar is dat er geen wonderen (in de zin van mirakelen) gebeuren, als die soort van wonderen dus in de letterlijke betekenis van het woord “onverbiddelijk” uitgesloten zijn, dan heeft het dus ook geen zin erom te bidden (o God, bewaar mij voor die ramp) of ervoor te danken (o God, heb...

Het heden-ten-dage heersend virus

beschouwing
5.0 met 1 stemmen 130
Subtitel: de Onaantastbare Kunstschilder Caravaggio en 'de Hand van God'; twee termen die op de 'Onaantastbare' onherroepelijk van toepassing zijn. De voorzitter van Napoli, Aurelio de Laurentiis, vergeleek Maradona, 30/10 - 1960 - 25/11 - 2020 met een rusteloos werk van...

De weledele Van Rossems

beschouwing
4.5 met 4 stemmen 95
Onlangs keek ik toch weer naar 'Hier zijn de Van Rossems', best wel een leerzaam en boeiend programma, dat lekker rustig gefilmd is. Het wordt gepresenteerd door de professor in de (Amerikaanse) geschiedenis Maarten van Rossem, zijn broer Vincent, een expert op het gebied van architectuur, en hun...

De wijze nar

beschouwing
5.0 met 1 stemmen 253
Ik - wie ben ik? in essentie niemand! duik onder in duistere een-zaam-heid, daar ik niet aard in deze demon-craties, zoals een engel de punt van zijn vleugel in de zwarte inkt moet dopen om nog enigszins de doem van de onzichtbaarheid op te heffen, zo draag ik mijn schande, mijn noodlot, want...

Liefde en lust, geest en ziel (reactie)

beschouwing
3.3 met 3 stemmen 123
...van onsterfelijkheid en de daaraan gekoppelde godsbeelden. Je zegt: “We zijn veel meer dan ons lichaam”. Ik denk echter dat het voor velen gewoon een grote wens is om veel meer te zijn dan hun lichaam. Een hunkeren naar een soort onsterfelijkheid in welke vorm dan ook vereist bepaalde...

Genocide door ISIS-goddelozen

hartenkreet
2.2 met 5 stemmen 110
Ik ben woedend, want dat ISIS-schorremorrie is uiterst laf om onschuldige Yazidi-mensen op demonische, genadeloze wijze af te slachten. Die ISIS-lafaards reageren hun inhumane frustraties af op weerloze, vredelievende mensen, die niets met hun stupide heerszucht en kwaadaardigheden te maken...

Drie zwakke pijlers van het atheïsme (2)

beschouwing
3.6 met 12 stemmen 1.055
HET ONTSTAAN VAN DE GODEN In atheïstische kringen worden goden beschouwd als denkbeeldige machten die de primitieve mens zichzelf schiep om de wereld en alles wat hij niet begreep te kunnen verklaren. Met andere woorden: hij had goden nodig om de lacunes in zijn kennis op te vullen. Op die...

OVER TRANSCENDENTIE

beschouwing
3.7 met 7 stemmen 206
God als een persoon: is zo’n antropomorf, zo’n naar de mens gemodelleerd godsbeeld in onze tijd nog redelijk aanvaardbaar? Typisch voor zo’n godsvoorstelling en de daarmee samenhangende opvattingen over godsbestuur zijn immers de evidente innerlijke tegenstrijdigheden. Om maar wat te noemen:...

Is God een energie of een persoon?

beschouwing
3.1 met 11 stemmen 287
Uit onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau naar de gelovigheid in Nederland blijkt dat bij elke nieuwe peiling het aantal 'ietsisten' (mensen die geloven dat er 'iets' is, zonder dat ze dat nader kunnen omschrijven) weer is toegenomen. Volgens een recente peiling moet ongeveer 18% van...

WOORDEN VAN OF WOORDEN OVER GOD?

beschouwing
3.3 met 11 stemmen 380
...nog maar niet te spreken over de verschillende godsbeelden waarvan bijbelschrijvers blijk geven en van de tegenstrijdigheid dat een en dezelfde God in oude geschriften mensen zou hebben opgeroepen om hun vijanden te verdelgen* en in nieuwere om hun vijanden lief te hebben**. Alles wat...

OVER TOEVAL EN VRIJE WIL

beschouwing
3.4 met 9 stemmen 351
Bezwaren die worden aangevoerd tegen de stelling dat toeval niet bestaat, zijn o.m.: 1. Oorzakelijkheid sluit toeval niet uit. 2. De aanname van strikte causaliteit leidt tot fatalisme. 3. Strikte causaliteit laat geen ruimte voor de vrije wil en dus evenmin voor menselijke...
Meer laden...